G a l a k s i j a. c o m

Eksperimentalne čaneling seanse

 

 

 

 

 

Ra materijal:
(izbor seansi)

 

1. dio

2. dio

3. dio

4. dio

5. dio

6.dio

nastavlja se...

 

Kasiopejski transkripti

 

  Čaneling ili kanaliziranje je odavno poznat "fenomen" koji se, prilično neispravno, na našim prostorima naziva i “prizivanjem duhova”.  Grupa ljudi bi uz pomoć čaše i slova poredanih ukrug na stolu, prizivala ovu ili onu osobu koja boravi “s druge strane”, a onda pokušavala od nje da dobije određene informacije. Vrlo često riječi su se pojavljivale sklopljene u rečenice a koliko su ove imale smisla uveliko je zavisilo od samog izvora informacije, do intelektualnog i duhovnog nivoa onih koji su  prijemnici poruke. Diskarnirani entiteti koji su se zadržali na astralnom nivou, obično nisu u stanju da pruže mnogo više informacija nego što nam je već poznato. Poznato je da slavni američki medijum, Edgar Cayce, često govorio na osnovu svojih interakcija sa ovim entitetima s “druge strane”, - “mrtav Prezbiterijanac je samo - mrtav Prezbiterijanac. Istovremeno mnogi su uspijevali da ostvare kontakt sa inteligencijom sa viših aspekata svijesti, odnosno nivoa egzistencije, mada taj “viši” nivo svijesti, odnosno inteligencije nije istovremeno značio i dobronamjernost entiteta s kojim se komunicira.

Međutim, tim putem je moguće ostvariti i kontakt sa entitetima pozitivnog polariteta sa viših nivoa svijesti (denziteta) te tako od njih dobiti i veoma vrijedne informacije.

  Mnogi koji se bave ovim u svijetu, koriste tzv. Ouji ploču i planšetu, mada se dobar dio eksperimenata odvija i uz pomoć medijuma koji su u stanju hipnoze ili transa za vrijeme transmisije informacija. Uprošćeno rečeno, radi se o tome da onaj koji je hipnotisan, služi kao prijemnik i odašiljać, dok onaj koji postavlja pitanja i preko njega komunicira sa entitetima sa drugih ravni postojanja u vremenu i prostoru, služi kao “tjuner” odnosno onaj koji podešava prijemne frekvencije.

  Jedan od najznačajnih eksperimenata ove vrste izvela je grupa ljudi na čelu sa Carlom Rueckert i Donom Elkinsom prije nekih 20-tak godina, Oni su uspjeli da uspostave kontakt sa entitetom koji je sebe nazivao Ra. U knjizi Ra Material, oni su objavili veći dio informacija koje su dobili od ovog entiteta, mada su kasnije priznali da neke od  informacija negativne konotacije nisu htjeli da objave. Oni su svojim pitanjima dosta uticali na sam tok komunikacije, odnosno skretali su često sa teme kada je Ra govorio o “matriksu” i “kontrolnom sistemu”. Čini se da je tako i informacija ostala nekompletna, jer su oni mahom htjeli da čuju samo “pozitivnu stranu istine” tj. samo ono što su oni smatrali da bi moglo da bude pozitivno, ili - što je promovisalo “ljubav i svjetlost”, otprilike “new age” vrstu pogleda na stvarnost. Međutim, i pored toga ovo djelo ima veoma veliku vrijednost. (Nedugo nakon ovog eksperimenta, Don Elkins je zapao u veliku depresiju, i na kraju izvršio samoubistvo.)

  Prije nekih desetak godina, Barbara Marciniak objavljuje seriju knjiga na osnovu njene komunikacije s “bićima iz sazvježđa Plejade”. Najpoznatija knjiga iz te serije je Donosioci Svitanja. U ovoj knjizi iznesen je sličan koncept kao u ovom  tekstu  Poruka, samo u mnogo blažem obliku.

  Nakon toga pojavljuju se stotine knjiga, new-age konotacije, na temu komunikacije sa “Vaskrsnutim Majstorima” (Ascended Masters), tako se pojavljuju ličnosti sa zvučnim imenima kao Aštar, Sananda, Sveti Mihajlo, St Germain, bića sa Andromede, “Isus”, “Marija” pa čak odnedavno - i “Princeza Dijana, nebeska kraljica”. Ove knjige-poruke su karakteristične po tome što je  na jedan veoma vješt način promovisan new-age koncept “svjetlosti i ljubavi”, puno prazne priče i nerelevantnih detalja. Na jednu informaciju plasirano je deset dezinformacija. Tako je došlo i do poplave vebsajtova na ovu temu od kojih su neki dostigli vrhunac sofisticiranog dezinformiranja onih koji tragaju za istinom. Otprilike, čini se da je negativnim silama veoma stalo da unesu što više konfuzije na ovom polju.

  Prije nekih 7 godina, grupa koja se naziva Quantum Future  počinje sa serijom kontrolisanih čaneling-eksperimenata, gdje je su pokušali da svaku od informacija koju su dobili na ovaj način, verificiraju što uz pomoć dostupne literature, što uz pomoć saznanja iz nauke, psihologije, hipnotičke regresije, ezoteričnih nauka, ličnih iskustava i opservacija itd.  Njihov kontakt su entiteti iz 6-tog denziteta, “mi iz budućnosti”, koji su se predstavili pod imenom Kasiopejci.  

***

  Ovo je jedna od njihovih poruka:

Izvod iz seanse održane: 08/09/97

  …Odgovor (Kasiopeja): Evo vam nešto o čemu treba da razmislite. Kako to da su vaši naučnici previdjeli nešto što je logično kod insistiranja na činjenici da vanzemaljci ne mogu doputovati do Zemlje iz dalekih planetarnih sistema?

  Pitanje: (Quantum Future School - QFS): Šta je to - logično?

  O: Čak kad brzina svjetlosti ili brzina veća od brzine svijetlosti ne bi bila moguća, a naravno da jeste, ne postoji razlog zašto neka vanzemaljska rasa nebi sagradila neku vrsta svemirskog broda na kome bi proživjelo nekoliko generacija. Oni bi tako mogli putovati, odnosno, prelaziti velike razdaljine u vremenu/prostoru tražeći neku civilizaciju pogodnu za osvajanje. Kad naiđu na jednu takvu civilizaciju, oni onda instaliraju  brod u određenoj orbiti i na određenoj distanci a onda izgrade i baze na tvrdim površinama u tom solarnom sistemu. Nakon toga nastave sa manipulacijom odabrane civilizacije dok ova ne izgradi jednu pogodnu tehnološku infrastrukturu, a onda poslije ostvarenog projekta kontrole i programiranja svijesti date populacije, jednostavo uđu i preuzmu kontrolu, kad je situacija za takvo nešto najpogodnija. 

P: Da li je to u stvari ono što se dogodilo i događa?

O:  Moglo bi lako da bude, a možda je upravo sada i vrijeme da saznate detalje?!

P: Da li je ta rasa iz 3-ćeg ili 4-tog denziteta?

O: Zašto ne elementi obadva?!

P: Šta bi bilo najvjerovatnije mjesto odakle bi jedna takva rasa potekla?

O: Pa, na primjer – Orion.

P: Dobro, ako je ta rasa putovala sve do ove naše lokacije u vremenu/prostoru, koliko je generacija došlo i  prošlo na tom njihovom brodu, za vrijeme tog puta, ako bi naravno uzeli u obzir da se tako nešto stvarno dogodilo?

O: Možda 12

P: Dobro. To navodi na to da su njihovi životi duži.

O: Da

P: Dobro, ako bi i to prihvatili, koliko su to onda njihovi životi duži?

O: 2000 vaših godina, kad su u svemiru.

P: A kad su na tvrdoj podlozi (terra firma)?

O: 800 godina

P: Pa zar im onda nikako nije palo na pamet da im je bolje da ostanu u svemiru?!

O: Ne, planete su mnogo “komfornije”.

P: Dobro. Hajde da pokušamo da zamislimo da je jedna takva grupa stigla ovamo i …

O: Mi smo vas već upozorili o sukobima koji će uslijediti…možda treba da govorimo na način kojim je to predstavljeno u “vašoj” Bibliji i nekim drugim spisima, koji govore o završnoj borbi između snaga dobra i zla … zvuči nekako …kosmički…zar ne?!

P: Dobro, znači li to da ima više različitih grupa tih vanzemaljaca koji su se uputili ovamo!?

O: Vrlo lako da se neke od njih upravo približavaju, neki kao “snage za potporu”, a i drugi, koji ne namjeravaju uzeti učešća u ovom konfliktu, tj. više vole da posmatraju istoriju sa strane. 

P: Dobro, o kojim rasama tih hipotetičkih vanzemaljaca razgovaramo?

O: Tri bazične vrste su Nordic-i, Reptoidi i Sivi (Greys). Puno varijacija tipa 3, i 3 varijacije tipova 1 i 2. 

P: Ima li ikoga od njih da su “dobri momci”?

O: Samo oni Nordici koji su u vezi sa OPD (orjentacija prema drugima) entitetima iz 6-tog denziteta.

P: Ljepota! Znači, ako se radi o Sivima ili Reptoidima, onda znamo da imamo posla sa naopakim i zlim stvorenjima, a ako su visoki i plavi, onda treba malo da se zamislimo.

O: Sve je to veoma subjektivno kad se sudi o tome - ko je dobar a ko nije dobar. Neki od onih sa 2-denziteta ne gledaju ni na vas u pozitivnom svjetlu, tj. kao na one koji su - dobri.

P: Pa, šta onda čekamo, ajde da se “hvatamo noge”!?

O: Vi ćete se ponašati onako kako ćete se ponašati, ne možete na silu mjenjati ono što mora da se dogodi.

P: Ovo mi se nimalo ne sviđa. Hoću kući!

O: Alternativa bi mogla biti još gora.

P: Zar ima i gore od toga da budem nečiji ručak!?

O: Reinkarnacija na planeti Zemlji u 3-ćem denzitetu kao pećinski čovjek…usred kamenjara…ispod crvenog neba…dok hladni vjetar neprestano zavija…

P: Zašto – crveno nebo???

O: Razmislite

P: Pa naravno, kometarna prašina, to zna i malo dijete…

    ***

Jedan veći dio prevedenih Kasopejskih transkripta možete naći

- ovdje

 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta