Čudnije od Fantazije

 

7-mo Poglavlje

 

CIONISTIČKA STRUKTURA MOĆI U AMERICI

 

Sada već donekle možemo da razumijemo beskrupuloznu prirodu američkog cionizma.  Međutim, još nešto moramo da razumijemo prije nego se vratimo na one Izraelce koji su igrali u parku za vrijeme terorističkog napada na Svjetski Trgovinski Centar. Čak ni sami Cionisti nisu nikada negirali svoj dugogodišnji uticaj u Americi. Ono što mora da nam bude jasno je da oni, ne samo da utiću na američku politiku – oni dominiraju njome. Ta dominacija im i omogućava izvodenje monstrouznih kriminalnih radnji, i istovremeno njihovo sakrivanje od očiju javnosti.  

Ova primjedba, da cionisti dominiraju u američkim medijima, u vladi, univerzitetima, u Holivudu itd.  vrlo lako se može i dokazati.

Henry Ford je rekao ovo:

"Poslije izbora pojedinca ili grupe, ako se ne izrazi poslušnost jevrejskoj kontroli, odmah ćemo čuti o “skandalima”,” istragama” itd. koji će poslužiti za odstranjivanje neposlušnih. Obično, ljudi koji imaju “prošlost”, su često među najposlušnijima, dok će i oni  najpošteniji biti lako slomljeni raznoraznim kampanjama režiranim tako da ih iskompromituju. Široko je poznato da Jevreji veoma vješto manipulišu i američkim izborima. Na kraju, bez ozira koji kandidat je izabran, oni već imaju dovoljno materijala protiv njega da ga diskredituju, ukoliko bi on prestao da bude poslušan." (1)

Charles Lindbergh je rekao:

“Najveća opasnost za ovu zemlju leži u jevrejskom vlasništvu nad filmskom industrijom, štampom, radijom, i našom vladom”. (2)

Admiral Thomas Moorer, Predsjednik US Joint Chiefs of Staff – za vrijeme Ronald-a Reagan-a, rekao je sljedeće:

"Nikada nisam vidio nijednog od naših predsjednika da im se usprotivio (Izraelcima). To normalan čovjek ne može da shvati. Oni uvijek dobiju ono šta žele. Kad bi američki građani znali kakvu moć oni imaju nad našom vladom, odmah bi se digli na oružje. Naši građani stvarno pojma nemaju sta se događa"  (3)

Kad je gostovao u emisiji ABC-a “Susret s Narodom”, William Fulbright - US Senator i Predsjednik Komiteta za Inostrane Poslove – rekao je jednom ispred nacionalnog auditorijuma:

"Izrael kontroliše američki Senat. Mi bi trebali da se malo više brinemo interesima Sjedinjenih Država. (4)

Bivši predsjednički kandidat  Patrick Buchanan je rekao:

"Kongres Sjedinjenih Američkih Država je teritorija pod izraelskom okupacijom” (5)

Američki vjerski lider Billy Graham i President Richard Nixon jednom prilikom su imali sljedeću telefonsku konverzaciju, kao je bilo snimljeno na magnetofonskoj traci:

GRAHAM: “Jevrejska opsada medija mora se zaustaviti, inaće ce ova država završiti u septičkoj jami”.

NIXON: "Stvarno vjeruješ u to?"
GRAHAM: "Da, gospodine."
NIXON: "Uh, i ja isto. Ja nikad ne smijem to javno da kažem, ali i ja tako mislim”.
(6)

Ne tako davno, U.S. Brigadni General James J. David, u jednom članku s naslovom: "Strastvena Veza sa Izraelom", je napisao:

"Postoji li i jedan kriminalni akt da Izrael može da učini, a da ne bude zaštićen od kritike Sjedinjenih Država? Ako postoji, ja to onda nisam vidjeo. I nisam to vidjeo ni kod Bušove administracije, ni kod Klintonove i ni kod ijedne druge, prije njih. Ali kad uzmete u obzir uticaj izraelskog lobija, njegove komitete za političku akciju i više od 41 milion dolara koje su dali Kongresu i Bjeloj Kući, je li ikakvo čudo onda što je Izrael zaštićen od bilo kakve sramote”?

U nešto više od 54 godine, Izraelci su počinili stvari koje se ni jedna druga nacija nebi usudila da čini, a da prođe nekažnjeno. Čak ni ovdje, u Americi, gdje još uvijek nije kažnjivo postavljanje “društveno neprihvatljivih” pitanja, svaka javna ličnost koja to učini podvrgava se odmah, od strane Jevrejskih organizacija i njima servilnih medija, kampanji blaćenja, intimidacije kao pokušaju uništenja njihove karijere i reputacije.” (7) 

Dovoljno smo navodili druge, hadje da sada sami pogledamo neke činjenice cionističke kontrole:

MEDIA: ABC, NBC, CBS, CNN, UPN, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New York Daily News, Time Magazine, Newsweek, People Magazine, US News i World Report, kao i bezbroj drugih medijskih i holivudskih kompanija, je cionističko vlasništvo ili pod cionističkom upravom. (8) Jeste li primjetili kako holivudski filmovi stalno portretiraju Njemce i Arape kao fanatike i teroriste. Sada znate i zašto!

VLADA: AIPAC ( Izraelska lobistička agencija), kao i  ADL, su najzloglasnije organizacije po vršenju političkog pritiska u Washington-u DC. Teškim političkim plaštom su takođe zaogrnute, a uz to veoma dobro i finansijski potkovane, cionističke grupe kao npr.: JINSA, Jevrejski Institut za Poslove Nacionalne Sigurnosti (Jewish Institute for National Security Affairs), ZOA, Cionistička Agencija Amerike (Zionist Organization of America), and AJC, Američki Jevrejski Kongres (American Jewish Congress.) Kako i sami priznaju, ove grupe su u stanju da zbace sa položaja bilo kog ministra ili senatora koji odbije da ispuni njihove zahtjeve. Većina kongresmena obeju političkih partija dobivaju prilično visoke donacije od AIPAC-a. Pišući za “Nacionalni Magazin”, novinar  Michael Massing objašnjava:

“AIPAC je široko poznat kao najmoćniji lobi strane politike u  Washington-u. Njegovih 60,000 članova posipaju članove Kongresa milionima dolara. Čak se i novinske kuće kao npr. the New York Times boje ovih jevrejskih lobističkih agencija. "To je stvarno užasno," kaže dopisnik jednog takođe velikog dnevnog lista. "Pritisak ovih grupa je stvarno nemilosrdan." (9)

PENTAGON: Pentagon je pod kontrolom tvrdokornog jezgra grupe cionističkih  “krtica” predvođenih manijakalnim  Richard-om Perle-om. Civilni Savjet za Odbrambenu Politiku (Defense Policy Board) ima veću kontrolu nad vojnim establišmentom nego Sekretar za Odbranu ili generali i admirali.  U ovaj Savjet su uključeni i drugi cionisti kao npr. Kissinger, Cohen, Schlessinger, Adelman, Abrams, a ima i dosta ne-jevrejskih članova koji podržavaju Izrael i ekspanziju “Rata Protiv Terora”. Notorni i ratoborni Perle, kojeg zovu i  "Princom Tame", je Predsjednik ovog Savjeta. (10) Perle je takode bivši direktor lista The Jerusalem Post i savjetnik u nekoliko izraelskih kompanija.

Podsekretar za Odbranu, je Paul Wolfowitz, još jedan cionistički fanatik koji je kao tinejđer živio u Izraelu, i još uvijek ima familiju koja tamo živi.

Podsekretar za odbrambenu politiku,  Douglass Feith, je cionistički zaslužnik, čija advokatska kancelarija ima svoje ekspoziture u Izraelu.

Perle-ova pentagonska cionistička grupa, Wolfowitz , i  Feith, zauzimaju 3 od  4 najviše civilne pozicije u američkim oružanim snagama. Karijeristički nitkovi i podlaci kao Condoleeza Rice i Donald Rumsfeld su ili pod njihovim uticajem, ili nemaju volje da se suprostave njihovim naporima za izazivanje Trećeg Svjetskog Rata. Perle - Wolfowitz-Feith banda čini fanatičnu ratnohuškaćku “vladu – u – vladi”. Zajedno sa ovim pentagonskim kospiratorima u istu ekipu spadaju i ortodoksni jevrejski cionisti kao i budući kandidat na predsjedničkim izborima 2004-te g.,  Senator Joseph Lieberman (D-CT), njegov partner u kriminalnim radnjama, senator John McCain (R-AZ), kao i masa drugih cionista, senatora, kongresmena, i medijskih ličnosti, koji su pod njihovom kontrolom.

Jedan izraelski novinar po imenu, Ari Shavit, pravdavajući bezočno ponašanje svoje vlade prema Palestincima, tvrdi u vodećem izraelskom magazinu Ha'aretz, sljedeće:

" Mi vjerujemo sa apsolutnom sigurnošću, sada kada su Bjela Kuca i Senat u našim rukama zajedno sa Pentagonom i New York Times-om, da živote Arapa nećemo računati kao naše. Njihova se krv ne računa kao naša. Mi takođe vjerujemo sa apsolutnom sigurnošću da sada, kada imamo AIPAC (izraelski lobi) i Edgar-a Bronfman-a i Anti-Defamation League, mi imamo istinsko pravo da naložimo  400,000 Palestinaca da za 8 sati napuste svoje domove. Mi takođe imamo pravo da zaspemo bombama njihova sela, gradove i sva naseljena područja. Mi imamo pravo da ubijemo bez ikakve krivice. (11)

I sve ovo je kad samo malo zagrebemo sa površine cionističke moći. Uopšte nismo ni pomenuli moćne cionističke elemente koji dominiraju finansijama (Greenspan, Soros, Rothschild, Goldman, Sachs, Schwab, Warburg itd.), štamparskim agencijama, (Simon & Schuster, Newhouse Publications etc.) i akademskim svijetom. Kod ovakve nevjerovatne moći kontrole i zataskavanja događaja,  da li je uopšte ikakvo čudo što se toliki broj američkih novinara, intelektualaca i političara plaši da priča o ovim stvarima?

Da li je onda ikakvo čudo što će bivši predsjednik Bill Clinton, gmižući ispred jednog jevrejskog auditorija patetično izjaviti sljedeće:

"Izraelci znaju da ukoliko iračka ili iranska armija pređe rijeku Jordan, ja ću lično uzeti pušku, ući u rov i boriti se do svoje smrti” (12)

Nije nikakvo čudo što je Bill Clinton ovo izjavio prilikom priredbe organizovane od strane ženske cionističke dobrotvorne fondacije po imenu Hadassah Foundation. Hadassah (takođe poznata kao Esther) je žena heroj iz knjige Book of Esther, iz biblijsog Starog Testamenta.  Ova priča govori planu žene po imenu Hadassah i njenog ujaka Mordecai-ja da se infiltrijaju kod perzijskog kralja Xerxes-a, i tako zadobiju politički uticaj, koji su onda iskoristili za uništenje jevreskih neprijatelja.

Ja bih ovdje mogao da napišem još mnogo toga o cionističkoj moći u bankarstvu, akademskim institucijama, štampanju knjiga, međutim, želio bih da se vratim na one “vesele Izraelce”. Jesam li već do sada objasnio što sam htio da kažem?

 

 

LIJEVO DO CENTRA: PERLE, WOLFOWITZ, FEITH. RATNI HUSKACI KOJI KONTROLISU  BUSH-OV PENTAGON.              DESNO: BILL CLINTON: “JA BIH SE BORIO I UMRO ZA ISRAEL”

CIONISTIČKA MEDIJA; BOSOVI: L-D: SUMNER REDSTONE (VIACOM-CBS- MTV-UPN-BET), MICHAEL EISNER (DISNEY-ABC). NORM PEARLSTINE (TIME). WALT ISAACSON (CNN NEWS) ANDY LACK (NBC NEWS))

JOŠ NEKI OD  BOSOVA CIONISTIČKIH MEDIJA: L-D ART SULZBERGER (NY TIMES) MORT ZUCKERMAN (U.S. NEWS AND WORLD REPORT & NY DAILY NEWS) NEDAVNO PREMINULA KATHERINE MEYER GRAHAM (WASHINGTON POST) PETER KANN (WALL STREET JOURNAL) STEVEN SPIELBERG (HOLIVUDSKI REZISER)

DRUGI ZNAČAJNIJI MEDIJSKI CIONISTI-MILIONERI

AARON BROWN, WOLF BLITZER, MIKE WALLACE, TED KOPPEL, BARBARA WALTERS, JEFF GREENFIELD, CHRIS WALLACE, MORLEY SAFER, LARRY KING, WILLIAM KRISTOL

STRIP: ISPIRANJE MOZGA U AMERICI

 

 

ONI SU POKUŠALI DA UPOZORE AMERIKANCE O CIONISTIČKOJ KONTROLI MEDIJA I VLADE: S LIJEVA NA DESNO: HENRY FORD, SENATOR FULBRIGHT, ADMIRAL MOORER, PASTOR GRAHAM, PAT BUCHANAN

8-mo Poglavlje

Sadržaj