(prema: Quantum Future School)

 

 

 

 

 

Svaka Nad-duša se replicira u manje jedinke, takođe Ad Infinitum kroz sve denzitete kroz svo vrijeme.

Na primjer: