G a l a k s i j a. c o m

Djeca Matriksa

 

Drugi Dio

 

Hrkljuš YHVH

Hrkljuš dž.š.

Hrkljuš Mormonijević

Hrkljuš Svjedok

Hrkljuš Sedmog Dana

Hrkljuš Novog Doba

 

 

 Samo da vam javim da su se u međuvremenu pojavile još dvije nove grupe Hrkljuševaca u gradu.

Hrkljuševci Sedmog Dana i Hrkljuševi Svjedoci.

Za ove prve čuo samo sam da su si nadjeli ime u čast tačke 7 PISMA, koja, kako znamo, kaže:

Hrk.007: Sve što Hrkljuš kaže – istina je.

Što se tiče ove drugi grupe, o njima nisam ništa znao sve dok im se nije pridružila moja komšinica Šefika. Ona sada s PISMOM u ruci obilazi koga zna i koga ne zna, pa je tako bila i kod mene. Ja sam je pitao ima li sada kakve razlike. Što se razlike tiče, Šefika kaže:

 

"KAD SAM MALA BILA,

  TANKO SAM PIŠKILA

  SAD, - HRKLJUŠU HVALA,

  PIŠKIM KO IZ BOKALA"

 

(komšinica Šefika inače voli da se izražava u parabolama, međutim, iz ovoga nedvosmisleno možemo da vidimo, razlika je – DRASTIČNA.

 

Treći Dio


  Prva strana vebsajta