G a l a k s i j a. c o m

OTETI

 

Uporedne tablice iskustava  

 

 


  

 

Kontakt:

Poli

Pet

Liza

Anita

Viđenje NLO-a

o

o

o

o

Vremenski prekid u detinjstvu

?

o

o

o

Vremenski prekid u odraslom dobu

?

o

o

o

Svest o susretima

o

o

o

o

Scenario virtuelne stvarnosti

o

o

o

o

Telepatska komunikacija na daljinu

o

o

o

o

Iskustva drugih članova porodice

o

o

o

o

Vremenski prekid u grupi

 

o

 

 

Entiteti:

Poli

Pet

Liza

Anita

Sivi

o

o

o

o

Beli

o

o

o

o

Službeno odeveni/sa kapuljačom

o

o

o

 

Plava kosa

o

o

o

 

Reptil/smeđi

?

o

o

o

Mačije oči

o

o

o

 

Izbrazdano lice

o

o

o

 

Patuljak/Vilenjak

o

 

o

 

Mešovito

 

 

o

 

Plavi

 

 

o

o

Figura „Isusa“

 

o

o

 

Hibridni odrasli

?

 

o

?

Crni

o

 

o

 

Crvena uniforma

 

 

 

o

Ispitivanja:

Poli

Pet

Liza

Anita

Različiti instrumenti

o

o

o

 

Priljubljeno lice

o

 

o

o

Fizičko ispitivanje

o

o

o

 

Implant u uhu

o

 

o

 

Ginekološko ispitivanje

o

o

o

 

Implant u nosu

 

o

?

 

Operacija na glavi

o

o

o

 

 

Kontakt:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Viđenje NLO-a

o

o

o

o

Vremenski prekid u detinjstvu

o

?

o

o

Vremenski prekid u odraslom dobu

o

o

o

o

Svest o susretima

o

o

o

o

Scenario virtuelne stvarnosti

o

o

o

o

Telepatska komunikacija na daljinu

o

o

o

o

Iskustva drugih članova porodice

o

o

o

o

Grupni vremenski prekid u grupi

o

 

o

 

Entiteti:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Sivi

o

o

o

o

Beli

o

?

o

 

Službeno odeveni/sa kapuljačom

o

o

o

o

Plava kosa

o

o

o

 

Reptil/smeđ

 

 

?

 

Mačije oči

 

o

o

o

Izbrazdano lice

 

o

o

 

Patuljak/Vilenjak

 

o

o

 

Razno

o

 

o

o

Plavi

 

 

o

 

Figura „Isusa“

o

 

 

 

Hibridni odrasli

 

 

o

o

Crni

 

 

 

 

Crvena uniforma

 

 

o

 

Ispitivanja:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Različiti instrumenti

o

o

o

o

Priljubljeno lice

o

o

o

o

Fizičko ispitivanje

?

o

o

 

Implant u uhu

o

o

o

o

Ginekološko ispitivanje

o

 

o

 

Implant u nosu

o

o

 

 

Operacija na glavi

o

 

 

o

 

Ispitivanja (nastavak):

Poli

Pet

Liza

Anita

Instrument na zidu

 

 

o

 

„Žena“ lekar

 

o

 

 

Nestali/Oduzeti fetus

 

 

 

o

Crna kutija

 

 

 

 

Posmatranje operacija na ljudima

 

 

o

 

Navedena da jede i pije

 

 

o

 

Različiti implanti

?

 

 

 

Aktivnosti:

Poli

Pet

Liza

Anita

Prenos komunikacije

o

o

o

o

Obuka otetih

o

o

o

 

Levitacija

 

o

o

 

Prezentacija bebe

o

o

o

 

Prolazak kroz čvrste objekte

o

 

o

 

Seksualna aktivnost

o

 

o

o

„Sjedinjenje“ ljudi i vanzemaljaca

?

 

 

?

Ispitivanje otetih

?

o

 

 

Telekineza

 

o

 

 

Rad otetih sa NLO-opremom

?

o

o

 

Viđenje klona

 

o

o

 

Prisustvo poznatih ličnosti

 

 

o

 

Pogled u prošlost

 

o

o

 

Uranjanje u tečnost

 

 

o

 

Komunkacija:

Poli

Pet

Liza

Anita

Izabrani/Posebni oteti

 

o

o

 

Razgovor o ljudskom poreklu

 

o

o

 

Odvajanje duše od tela

o

o

o

 

Upozorenje na katastrofe

 

o

o

?

Neobične reči

 

o

 

o

Davanje specijalnih imena

 

o

o

 

Pevanje/muzika

o

o

 

 

Upozorenje „ne dodiruj NLO“

 

 

o

 

 

Ispitivanja (nastavak):

Bet

Džejn

Endži

Emi

Instrument na zidu

o

 

o

o

„Žena“ lekar

o

 

o

o

Nestali/Oduzeti fetus

?

 

o

 

Crna kutija

o

o

o

 

Posmatranje hirurgije na ljudima

 

 

o

o

Navedena da jede i pije

o

 

o

 

Različiti implanti

o

 

 

o

Aktivnosti:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Prenos komunikacije

o

o

o

o

Obuka otetih

 

o

o

o

Levitacija

o

?

o

o

Prezentacija bebe

?

o

o

 

Prolazak kroz čvrste objekte

o

 

o

o

Seksualna aktivnost

 

 

o

 

„Sjedinjenje“ ljudi i vanzemaljaca

 

 

o

o

Testiranje otetih

o

 

o

 

Telekineza

 

o

o

o

Rad otetih sa NLO-opremom

 

 

o

 

Viđenje klona

 

 

o

 

Prisustvo poznatih ličnosti

 

?

o

 

Pogled u prošlost

 

 

 

o

Uranjanje u tečnost

o

o

 

 

Komunkacija:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Izabrani/Posebni oteti

o

o

o

o

Razgovor o ljudskom poreklu

 

 

o

o

Odvajanje duše od tela

 

o

o

o

Upozorenje na katastrofu

o

 

 

o

Neobične reči

o

o

o

 

Davanje specijalnih imena

 

o

o

 

Pevanje/muzika

o

 

 

o

Upozorenje „ne dodiruj NLO“

 

 

o

o

 

Okruženje:

Poli

Pet

Liza

Anita

Prisustvo ljudi

o

o

o

o

Prikazivanje opustošenog sveta

o

o

o

 

Prisustvo vojnog osoblja

o

o

o

?

Instrumentalna ploča

 

o

 

 

Kompjuterski/TV-ekran

 

 

o

 

Podzemna zgrada

 

o

 

 

Dijagram ili grafikon

o

o

o

 

Prisustvo životinja

 

o

o

 

Telo od tečnosti

 

 

o

 

Promene na telu:

Poli

Pet

Liza

Anita

Modrice

o

o

o

o

Belezi u obliku trougla

o

o

o

 

Šum u uhu

o

o

o

o

Gađenje

o

 

o

o

Eksplozija „svetla“ u glavi

?

 

o

 

Beleg u vidu udubljenja na koži

 

 

o

o

Odeća u neredu

o

 

o

o

Ogrebotine

o

 

o

o

Beleg u vidu uboda

o

o

o

 

Osip na koži

 

 

 

o

Različiti belezi

 

 

o

 

Osećaj da su pretučeni

 

 

o

o

Iznenadni osećaj iscrpljenosti

 

o

o

o

Tragovi krvi na telu

o

 

o

 

Tragovi krvi na krevetu

o

 

o

 

Iritacija očiju

o

 

o

 

Vibriranje tela

 

 

o

 

Pobačaj

 

 

 

?

Gubitak kose

 

 

 

 

Spoljni efekti:

Poli

Pet

Liza

Anita

Električne smetnje

o

o

o

o

Ometanje telefona

o

o

o

o

Nepoznato spoljno svetlo

o

o

o

o

 

Okruženje:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Prisustvo ljudi

o

 

o

o

Prikazivanje opustošenog sveta

o

o

o

o

Prisustvo vojnog osoblja

o

 

o

o

Instrumentalna ploča

o

o

o

o

Kompjuterski/TV-ekran

o

o

o

o

Podzemna zgrada

o

 

o

o

Dijagram ili grafikon

 

 

o

o

Prisustvo životinja

o

o

 

 

Telo od tečnosti

o

o

o

 

Promene na telu:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Modrice

o

o

o

o

Belezi u obliku trougla

o

o

o

o

Šum u uhu

o

o

o

o

Gađenje

o

o

o

o

Eksplozija „svetla“ u glavi

o

o

o

o

Beleg u vidu udubljenja na koži

o

o

o

o

Odeća u neredu

o

o

o

 

Ogrebotine

 

o

o

 

Beleg u vidu uboda

o

o

o

o

Osip na koži

o

o

o

o

Različiti belezi

o

o

 

o

Osećaj da su pretučeni

o

o

o

 

Iznenadni osećaj iscrpljenosti

o

o

 

 

Tragovi krvi na telu

o

o

o

o

Tragovi krvi na krevetu

o

o

o

 

Iritacija očiju

o

 

o

 

Vibriranje tela

o

o

 

 

Pobačaj

?

 

o

 

Gubitak kose

o

 

o

 

Spoljni efekti:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Električne smetnje

o

o

o

o

Ometanje telefona

o

o

o

o

Nepoznato spoljno svetlo

o

o

o

o

 

Spoljni efekti (nastavak):

Poli

Pet

Liza

Anita

Svetlo iz nepoznatog izvora

 

o

o

o

Neidentifikovani glasovi

o

o

o

o

Različiti zvukovi

o

o

o

o

Višebojno svetlo u sobi

 

o

o

o

Zujanje i brujanje u sobi

 

o

o

o

Helikopterska aktivnost

 

 

o

 

Lopta od svetlosti

 

 

o

 

Različiti predmeti

o

o

 

 

Zvuk „klik“

o

o

o

o

Naknadni efekti:

Poli

Pet

Liza

Anita

Smetnje u spavanju

o

o

o

o

Želja za životom na selu

o

o

o

o

Promena stavova

o

o

o

o

Kompulzija

o

o

o

 

Snovi o dolasku mnogih NLO-a

o

o

o

o

Snovi o velikim katastrofama

 

o

o

o

Osećaj zadatka koji treba obaviti

o

o

o

 

Proročki snovi i vizije

o

o

o

 

Reakcija strahom

 

o

o

o

Blokada „govora“

o

 

o

 

Lično:

Poli

Pet

Liza

Anita

Psihička iskustva

o

o

o

o

Keltsko poreklo

o

 

o

o

Indijansko poreklo

o

o

 

o

Ginekološki problemi

 

 

o

o

Maltretiranje u detinjstvu

 

 

 

o

Članovi porodice intelektualci

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoljni efekti (nastavak):

Bet

Džejn

Endži

Emi

Svetlo iz nepoznatog izvora

o

o

o

o

Neidentifikovani glasovi

o

 

o

o

Različiti zvukovi

o

o

o

o

Višebojno svetlo u sobi

o

o

 

o

Zujanje i brujanje u sobi

o

o

 

o

Helikopterska aktivnost

o

o

o

o

Lopta od svetlosti

o

 

o

o

Različiti predmeti

o

 

o

 

Zvuk „klik“

o

o

o

 

Naknadni efekti:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Smetnje u spavanju

o

o

o

o

Želja za životom na selu

o

o

o

o

Promena stavova

o

o

o

o

Kompulzija

o

o

o

o

Snovi o dolasku mnogih NLO-a

 

o

o

o

Snovi o velikim katastrofama

o

o

o

o

Osećaj zadatka koji treba obaviti

o

o

o

o

Proročki snovi i vizije

o

?

o

o

Reakcija strahom

o

o

 

o

Blokada „govora“

 

o

 

o

Lično:

Bet

Džejn

Endži

Emi

Psihička iskustva

o

o

o

o

Keltsko poreklo

o

o

o

o

Indijansko poreklo

?

o

 

 

Ginekološki problemi

o

o

o

o

Maltretiranje u detinjstvu

 

o

o

 

Članovi porodice intelektualci

 

o

o

 

 

 

 

  

  

  nastavak: 9-ti dio


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta