G a l a k s i j a. c o m

Eksperimentalne Čaneling Seanse

 

 

Prevod: B.P.

07-2005

 

July 25, 1998

 

Freddie, Ark, Laura

 

Q (Question - Pitanje): Zdravo.

A:(Answer - Odgovor): Zdravo.

Q: Koga imamo sa nama večeras?

A: Waybon.

Q: A preko čega vršite prenos?

A: Kasiopeja.

Q: (L) Čitala sam knjigu Dr. Davida Jacobsa, profesora istorije na Temple Univerzitetu, u vezi njegovog istraživanja fenomena otmica. Dr Jacobs kaže da sada, nakon svih tih godina provedenih na istraživanju tog fenomena, on ZNA zašto su vanzemaljci ovdje i da se boji.   David Jacobs kaže da je stvaranje njihovog potomstva primarni cilj koji stoji iza fenomena otmica. Da je to stvarno tako?

A: Djelomično, ali to nije “cijela stvar.”

Q: (L) postoji li neki drugi dominantan razlog?

A: Zamjena.

Q: (L) Zamjena čega?

A: Vas.

Q: (L) Kako to mislite?  Da li stvaraju jednu rasu koja će zamijeniti ljudska bića, ili otimaju pojedine ljude kako bi ih zamijenili klonovima, ili nešto drugo?

A: Uglavnom ono prvo. Vidite, ako neko želi da stvori jednu novu rasu, ništa bolje nego masovno hibridizirati a onda masovno reinkarnirati. Pogotovo kad je domaćinska rasa van svakih granica ignorantna, kontrolisana i antropocentrična. Kako lijepa sredina za jedno potpuno uništenje, osvajanje i zamjenu...zar ne?

Q: (L) Dobro, to je bio odgovor na moje pitanje u vezi njihovog cilja. Ovdje, u ovoj knjizi, Dr Jacobs kaže da se te otmice događaju stalno u okviru određenih porodica. Navod: “Osim zaštite fetusa, postoje i drugi razlozi za tajnovitost. Ukoliko su ove otmice, kako nam sve činjenice govore, jedan intergeneracijski fenomen u kome su djeca otetih takođe žrtve otmica, onda je jedan od ciljeva vanzemaljaca proizvođenje još više onih koje će otimati. Da li su sva djeca otimanih uključena u taj fenomen? Činjenice nam ukazuju da jesu. Ukoliko jedan od onih koje otimaju ima djecu sa nekim koga ne otimaju, sve su prilike da će njihova djeca takođe postati žrtve otmica. To znači da će kroz normalno povećanje populacije, razvode, ponovne brakove itd. broj otimanih brzo porasti kroz nekoliko generacija. Kada ta djeca odrastu, stupe u brak i dobiju stvoju djecu, sva njihova djeca, bez obzira da li se oženili ili udali za onog kojeg vanzemaljci otimaju ili ne, biće žrtve otmica. Da bi se zaštitila intergeneracijska priroda ovog programa razmnožavanja, to se mora držati u tajnosti od ljudi koje otimaju, tako da oni nastave da imaju djecu. Kada bi žrtve otmica ZNALE da je ovaj program intergeneracijski, oni bi mogli da se odluče da nemaju djecu. To bi onda moglo dovesti kritičnu fazu tog programa do zastoja, što vanzemaljci ne mogu sebi dozvoliti. Najvažniji razlog za ovu tajnovitost je da bi se proširio program razmnožavanja i da bi se on lateralno integrisao u društvo, tako da vanzemaljci moraju osigurati da oni koje otimaju ulaze u polne odnose sa onima koje ne otimaju i začinju djecu koja će biti žrtve tih otmica.”

  Ovo bi moglo da sugeriše da postoji neka posebna porodična loza koja je prijemčiva za...

A: Mi smo vam već jednom rekli: ono iskustvo sa nacistima je bila samo “generalna proba”, sada već vidite neke sličnosti, zar ne?

Q: (L) Da, sada vidim...

A: Mi smo vam takođe rekli da ono što su evropljani uradili “američkim domorocima” može da predstavlja jedan predznak na nivou mikrokosmosa. Takođe, kao malo “hrane za razmišljanje” može poslužiti i ovo što vi kao zemljani 3-ćeg denziteta činite žiteljima 2-gog denziteta (biljkama i životinjama, prim.prev.) Drugim riječima, vi ni po čemu niste posebni, uprkos tome što mislite da jeste, zar ne? Takođe smo vas upozorili da se Orion stvorenja, 4-tog denziteta i njihovi saveznici, nadaju da će vas kontrolisati i nakon vašeg prelaska u 4-ti denzitet. Sada kad saberite sve ovo, šta imate? Do sada bi bar trebali da znate da je duša ono što je bitno, a ne tijelo. Vas su drugi manipulisali/projektovali na genetički, duhovni i fizički način da budete bodicentrični (orjentisani na ili zaokupljeni tijelom, prim prev.). Interesenatno je da bez obzira na sve napore od strane 4-tog pa do 6-tog denziteta, taj “veo je ostao neoštećen”.

Q: (L) Sada se postavlja pitanje šta mi treba da RADIMO s ovom informacijom?

A: Kao i sa svim ostalim, nije do toga šta vi treba da radite s njom, radi se samo o tome da je imate.

Q: (L) Da li postoji neka mogućnost da se osujeti plan entiteta iz 4D u vezi ovog projekta?

A: Da li je postojala ikakva mogućnost da se poraze španski konkvistadori, engleski, francuski, holandski i njemački “kolonijalisti”? 

Q: (F) Da li oni to kažu ono što ja mislim da su rekli?  (L) Da.  To je neizrecivo deprimirajuće.

A: A jeste li vi to očekivali Baštu s Ružama?

Q: (L) Ako je to sve stvarno tako, onda je najbolje da se pridružimo kultu Nebeska Vrata (the Heaven's Gate cult, prim. prev.) i počinimo kolektivno samoubistvo, pa da ne moramo da se bakćemo sa svim tim stvarima?!

A: Vi ste sami odlučili da se “pozabavite time”, zar niste?

Q: (L) Pa dobro, jesam li ja bila tada trijezna, ili sam bila dobro popila?

A: Nema pića u 5-tom denzitetu!

Q: (L) Dobro, imala sam jednu prepisku sa Carlom McCarty koja je kanalizirala Ra. Ona kaže da mi ne treba ništa da RADIMO, mi samo treba da BUDEMO, ono što treba da BUDEMO je samo da puštamo ljubav da protiče kroz nas, da volimo vanzemaljce i sve ostale, tj. nešto kao da sjednemo među tulipane i opustimo se, pa kad nas oni porobe, mi i to takođe treba da VOLIMO. Nekako mi se ovo ne sviđa...

A: Sve što postoji to su lekcije!!

Q: (L) Ali ne vidim svrhe?

A: Vaša iskustva se nikada ne završavaju, nego se transformišu. Bodicentričnost se ne treba primjenjivati.

Q: (L) Dobro, jednom ste rekli da kad pređemo u 4-ti denzitet onda ćemo biti ravnopravni, na istom terenu.    Onda, ljudi će se probuditi pa će doći do bitke između ljudskih bića i vanzemaljaca...

A: Da.

Q: (L) Znači, tu ćemo onda biti na istom nivou s njima, a ne kao oni Asteci ili američki domoroci protiv evropljana i...

A: Pogrešno, sve što se događalo u toj drami bilo je u 3-ćem denzitetu. Zečevi, pacovi, psi itd. nisu ravnopravni s vama na istom bojištu!

Q: (L) Da li vanzemaljci znaju o skorašnjem dolasku kometa i svim tim stvarima?

A: Da.

Q: (L) I oni misle da ono sto oni rade, ta rasa koju stvaraju, da ce ona opstati nakon tih kataklizmičkih događaja?

A: Naravno.

Q: (L) Da li to ‘naravno’ znači da će oni stvarno preživjeti ili da ovi samo misle da će oni preživjeti?

A: Oboje.

Q: (L) Dobro, jednom ste rekli da je sve to nešto kao jedna “bitka kosmičkih proporcija”. Da će ovaj ciklus stvoriti balans itd. Ja pokušavam da razumijem to sve. Ako je to slučaj, onda u tome ima mnogo više nego što je ono – španski osvajaći protiv Asteka i evropljani protiv američkih indijanaca; da se u određenom momentu priča mijenja – da oni koji su bili potlačeni počinju da uzvraćaju udarce, - pokušavam da dovedem ovu alegoriju u jedan razumljiviji okvir. Da li znate na šta mislim?

A: Ne.

Q: (L) Pa dobro, to je zato što sam zbunjena. Ono što pokušavam da pitam to je: kakve šanse mi imamo da bilo šta učinimo?

A: Zar još uvijek ne vidite “širu sliku”?

Q: (L) Šta je ta šira slika?

A: Vaše duše, vaša svijest.

Q: (L) Znači, drugim riječima, mi smo odlučili da dođemo upravo na ovu tačku u vremenu kako bi iskusili ovo masovno osvajanje naše planete, poraz i uništenje ljudske rase, čisto da bi imali jedno takvo iskustvo, a onda se ‘odjavili’ pa reinkarnirali?

A: Ne.

Q: (L) Pa dobro, meni se sve to tako čini!  Vi kažete da je jedina stvar koja se računa – naša duša, naša svijest, tako ako budemo pazili nasu dušu a naša tijela se  ‘odjave’ odavde, onda je odgovor očigledno a) reinkarnirarti se, ili b) preći na viši denzitet pa se tamo reinkatnirati.  Postoji li tu neka druga opcija?

A: Koliko dugo si očekivala da “živiš?"

Q: (L) Dobro, u najboljim uslovima, optimistički rečeno, od 70 do 80 godina.

A: I da li je to dugo?

Q: (L) Ne, nije dugo.  Po kosmičkim standardima to je samo jedan bljesak. Na šta ste vi to mislili? 

A: Razmislite o tome?  Da li imate neke svoje savremenike koji su izvršili tranziciju u 5-ti denzitet?

Q: (L) Da.

A: Kako to?  Kako je tako nešto moguće?

Q: (L) Zato što su oni umrli.  Tijelo je umrlo.

A: Zašto?

Q: (L) Zato što je to ono što se dešava sa tijelima.

A: A da li je to “fer?”

Q: (L) Da li je fer?!  Pa bilo bi, ukoliko je to ono što su oni odlučili.

A: I...

Q: (L) Ne znam kuda sve ovo vodi!

A: Čini se da vi imate utisak da su samo dobra iskustva prihvatljiva.

Q: (L) Ne, ja nisam pod utiskom da su samo dobra iskustva prihvatljiva, ali me sve ovo buni jer sam mislila da razgovaramo sa ljudima koji bi trebali biti ‘mi’ iz budućnosti. Sada se nalazimo u jednom periodu na ovoj planeti kada se stvari nalaze u jednom veoma čudnom stanju. Odvija se neka vrsta ogromne tranzicije i ja se pitam kakva je svrha svega toga? Zašto mi uopšte razgovaramo s vama? 

A: To je jedna lekcija. Zar još uvijek ne razumijete? Ta lekcija, i sve lekcije, to je sve što postoji. Sve one su od neprocjenjljive vrijednosti.

Q: (L) Dobro, mi dobijamo te lekcije.  Vi ste nam rekli šta se događa. Vi vidite kako se to događa oko nas. Ja sam sigurna da je ono što ste nam rekli stvarno tako, jer postoji MNOGO drugih okolnosti i dokaza kao i istraživanja drugih koji su stigli do istih zaključaka, I PROKLETO BILO, SVE JE TO TOLIKO RUŽNO! DA LI ME RAZUMIJETE?! TO JE VEOMA RUŽNO!

A: Govoreći iz vaše perspektive.

Q: (L) Pa dobro, Chloe nas je pitala telefonom prije par dana za šta mi to treba da se probudimo? Da li bi mi trebali da se probudimo u jedno stanje u kome možemo da VIDIMO sve ove stvari koje se događaju?

A: Da.

Q: (L) Da li je u tom buđenju i viđenju tih stvari, cijela stvar? Dobro, kada se jednom probudimo i VIDIMO to, zašto onda ne treba jednostavno da se ‘odjavimo’ odavdje u tom momentu? Ako znate kakav je scenario nekog filma, onda ne morate da gledate taj film!

A: Da, ali onda ćete propustiti to iskustvo.

Q: (L) Znači, mi smo ovdje da iskusimo kako nas neko žvaće i gricka...

A: Ne.

Q: (L) Porobljeni, kontrolisani, tretirani kao pacovi u kavezu neke laboratorije...

A: Ekstaza, sjećaš li se?

Q: (L) Ekstaza?!  DOVRAGA S NJOM!  Pa ne moramo valjda svi da GORIMO NA LOMAČI!  Ja razumijem da bi tako nešto moglo da bude jedno PRILIČNO EKSTATIČNO iskustvo!  Sigurna sam da se William Wallace osjećao perfektno ekstatično kada su ga kastrirali, pa mu izvadili crijeva i sagorili ih na vatri ispred njegovih očiju!

A: Ne tako davno, tvoja glava je udarila u pločnik...

Q: (L) Da li je to bilo jedno ekstatično iskustvo?

A: Da.

Q: (L) Znači, kad kazemo ‘ekstatično’ to onda može da podrazumijeva i da se čovjek baci kroz prozor i rikne?!  Vi treba da razumijete nas i ovu našu situaciju ovdje u 3D! Mi nemamo glave za njihovo lupanje o pločnike!

A: Niti ćete imati/vi/mi.

Q: (A) Kažete da znanje štiti. Ono nas štiti protiv ČEGA?

A: Mnogih stvari. Jedan primjer: post transformativna trauma i konfuzija.

Q: (L) Tako, znanje će nas zaštititi od post-transformativne traume i konfuzije. Hoćete da kažete da će ta tranzicija u 4-ti denzitet biti traumatična i zbunjujuća?  Da li mislite na transformaciju iz 3-ćeg u 4-ti denzitet, ili iz 3-ćeg u 5-ti denzitet, tj. smrt?

A: Oboje.

Q: (L) Znači, ukoliko se neko ne šokira ili istraumira, onda će taj tamo bolje funkcionisati?

A: Da.

Q: (L) Dobro, ukoliko čovjek napravi tranziciju direktno iz 3-ćeg u 4-ti denzitet bez pretodnog svraćanja u 5-ti denziteti uz pomoć smrti, to bi impliciralo da čovjek može preći iz 3-ćeg u 4-ti denzitet bez smrti. Da li je to tačno?

A: Da.

Q: (L) Kako se to doživljava?  Kakvo je to iskustvo...

A: Alisa prolazi kroz ogledalo.

Q: (A) Dobro, oni kažu da bi nas to znanje trebalo zaštititi od traume i konfuzije. U drugu ruku, sve su to lekcije, pa je i trauma jedna lekcija. Zašto bi mi trebali raditi na tome da izbjegnemo tu lekciju?

A: U pravu ste, to jeste jedna lekcija, međutim, ako imate predznanje onda vi tu lekciju naučite ranije i na jedan drugačiji način.

Q: (L) Znači, ako naučimo tu lekciju na drugačiji način, da li to onda ublažava potrebu ili način učenja te lekcije za vrijeme tranzicije?

A: Da. Bude lakše.

Q: (L) Ja moram da priznam da razmišljanje o svemu ovome, i nemogućnost da bilo šta poduzmem u vezi toga i nemogućnost da kažem drugim ljudima o tome, jer mi neće vjerovati, to je sigurno mnogo bolnije od onog šoka kojeg bi doživjela kad...

A: Ne.

Q: (L) Dobro, da li kažete da ja MOGU reći drugima ovakve stvari?

A: Možeš ih prenjeti, ali savjetujemo da se to učini na jedan suptilan način.

Q: (L) Pa dobro, koliko suptilno bi to trebalo da bude?! Hoću da kažem, pa ne mogu im reći 'hej narode, jeste li vi čuli za ono - njam, njam, mljac, mljac…?!?'

A: To nije sve baš tako a ti to već znaš! Većinu vas ne jedu, nego samo manipulišu. Znanje štiti na najnevjerovatnije načine. Matematika se “podučava” u vašoj oblasti na takav način da samo nekolicina odabranih mogu da je nauče. A matematika je jezik cijele kreacije. Na primjer, napredne matematičke grane, kao što je algebra, pružaju ključeve za otključavanje vrata između univerzuma od materije i univezuma od antimaterije.  Preporučili bi onima koji su prisutni da uče algebru, ukoliko već nisu.

Q: (L) Dobro, savjetujete nas da učimo algebru...

A: One koji trebaju.

Q: (L) Da li kažete da mi možemo otključati vrata između univerzuma od materije i antimaterije? Da li na to mislite?

A: Možda...

Q: (L) Ja u svakom slučaju ne mislim da se zadržavam na ovoj planeti nakon što je vanzemaljci preuzmu, i kad počnu da grickaju ljude!

A: Grickaju? Molim te!!

Q: (A) Ja bih želio da podsjetim na onu prošlu seansu kad ste govorili o teoriji ujedinjenih polja i kad ste rekli da treba da se vratim u 1969. godinu. Pokušavao sam da se sjetim o kakvoj se to raskrsnici radilo u 1969.g.? Nisam se mogao ničega sjetiti. Može te li mi malo pomoći: šta je to bilo? Koji mjesec?

A: Avgust.

Q: (A) Da li je to bilo u Wroclawu?

A: Da. Lođ.

Q: (A) U tom gradu živi moj brat.  Možda, da... bio sam tamo u 1969.g. Da to je tačno. Želio bih da znam nešto više o onoj vašoj primjedbi “Rus u srcu?”

A: Ti si to studirao i bio si u intereakciji sa nevjerovatnim ljudima... Hamburg...

Q: (A) Da to je tačno, ali zašto je to bitno?

A: Vrata otkrovenja se otvaraju uz pomoć kontemplacije prošlosti koja je u stvari sadašnjost.

Q: (A) Dobro, da li je to pominjanje Rusa i odlazak u Hamburg u vezi sa onim istraživanjima koja sam obavljao u Hamburgu? 

A: Čitanje ruskih knjiga u vezi značajnih teoretskih i hipotetičkih principa?  Hamburg?  Istraživanje? Da, ali to je samo jedan nagovještaj koji ti sada možemo dati, da ne bi propustio priliku da otkriješ nešto što je istinski važno.

Q: (L) Dobro, radićemo na tome.

A: Staza kraj svjetlosnihpolova, Arkadijuš…Laku noć.

 

Kraj seanse


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta