G a l a k s i j a. c o m

SIMBAD Seansa

(primjer)

 

Prijevod: B.P.

 


 Ovdje slijedi prijevod relevantnog dijela jedne modifikovane SIMBAD seanse (s audio fajla) kojoj su na kraju dodani neki moduli iz Flaš mentalne simulacije (čišćenje implanata i uništavanje klonova). Seansa je održana preko Skype. Klijent (K) je žrtva vanzemaljskih i vojnih otmica. Terapeut je označen kao - T. Kako je to već navedeno, čovjek može sam odraditi SIMBAD dok je u ovom slučaju, klijent je tražio da ga se vodi kroz tu simulaciju: 

 

 T: Pokušaj da udahneš duboko i izdahneš 3-4 puta...sada pokušaj da zamisliš jedan TV studio... kao da se pripremamo za neki od najgledanijih šou-programa gdje ćeš ti biti glavni voditelj te emisije... imaćeš tu neke goste... pozvaćeš tu neke goste, kojima ćeš postavljati neka pitanja. U ovom momentu u tom studiju nema nikoga. Sada, zamisli u sebi taj studio, onoliko lijepim koliko hoćeš... moraćeš odlučiti kakav ćeš stol tu staviti, stolice... TV kamere takođe možeš tu postaviti, mikrofone... šta god hoćeš...   

K: (klijent ima problema sa jednim stvorenjem koje mu se navodno nalazi odmah iza leđa i pokušava da ga ometa, te pokušava to da predstavi terapeutu prilično nerazumljivo; prije toga bilo je i tehničkih smetnji prilikom povezivanja na Skype, preko kojeg je vođena ova seansa; tako je sada nerazgovijetno ono što ta osoba kaže.)

T: Hoćeš da kažeš da to (biće) pokušava upravo sada da se umiješa? Samo mu reci da ovdje nema ništa što bi ga trebalo brinuti, ovo je samo jedna igra. Ti si ta koja treba ovdje da vodi... ti treba da upravljaš... da vladaš cjelokupnom situacijom. Sjeti se neke TV emisije koju najviše voliš...

K: Uh, izgleda da neće ići na taj način. Ometa me, ne znam da li bi "proklinjanje" bila prava prava riječ da to opišem...

T: Dobro, pokušaj da duboko dišeš, takvo disanje može mnogo da pomogne, možeš to raditi i sa otvorenim očima, pokušaj da dišeš duboko, polako udahni duboko... sada izdahni... učini to tako tri puta i sada samo zamisli...

K: Dobro, mislim da je sada bolje... možemo nastaviti...

T: Pokušaj zamisliti u sebi taj studio... i opiši nam kako on izgleda, kako želiš da ga namjestiš, kakav je sto, od kakvog je materijala, boje koje koristiš kod opremanja studija...

K: Hm, dobro...

T: Koncentriši se na primjer prvo na stol, možda voliš da on bude od drveta...

K: Dobro, zamislila sam ga sada...

T: Šta onda vidiš sada? Šta ti je sada na umu?

K: Pa napravila sam jedan studio, možda on nije u ovoj dimenziji ali je tu... vidim ga.

T: Dobro, probaj sada da dodirneš namještaj koji je tu, ako je to drvo onda će se ono osjećati hladnijim od plastike... pokušaj da budeš tamo... da dodirneš te stolice, pod... svjetla... zidovi. Napravi sve to, onako, jednostavno.  

K: Dobro.

T: OK, ta prostorija nema prozora, za sada, tu postoje samo jedna vrata...

K: Da.

T: Ta vrata moraju biti nekako postavljena ispred tebe...

K: Dobro, vidim ih.

T: Ona ne moraju biti preblizu ali dovoljno blizu da možeš jasno vidjeti svakoga ko ulazi kroz njih...

K: Dobro.

T: A blizu tih vrata zamisli da imaš postavljeno jedno ogledalo, ali tako da ko god ulazi u tvoj studio, moraće će da se ogleda na njemu. Kad se jedna individua ogleda u njemu, ti ćeš morati vidjeti istu sliku te individue u tom ogledalu kakvu vidiš ispred njega ili ispred sebe...

K: Da

T: To je zbog provjere njihovog identiteta jer ako se ono što vidiš u tom ogledalu razlikuje od onog što vidiš izvan njega, to će značiti da se ta osoba pretvara tj. da nije ona kojom se predstavlja. Dobro, da li imaš neki stol tamo? 

K: Da, imam.

T: OK, da li imaš tamo samo jedan stol za sebe i za goste...

K: Imam samo jedan sto u prostoriji koji je napravljen od stakla

T: Od stakla...dobro... a koliko stolica imaš tamo?

K: Samo jednu.

T: Samo jednu, za sada, dobro. Imaš li tamo ikakvu kameru koja snima... ne mislim sada u ovom momentu... nego tamo u toj prostoriji koju si zamislila... u tom TV studiju?

K: Da, imam tu jednu malu kameru... he, he, postavila sam je na zid

T: Dakle, imaš samo jednu kameru u tom svom studiju... dobro.

K: Da.

T: OK, možeš imati jednu, tri ili nijednu... ali moramo samo zamisliti sve tako da ti počinješ javno da se obraćaš publici. Ovo veče moraš pozvati u tvoju emisiju, prije svega, svoju Dušu, svoj Um i svoj Duh... znaš... svoju svijest, a kasnije, možda i vanzemaljce.

K: OK

T: E, sada moraš zamisliti da emisija počinje uživo, uzmi svoj mikrofon ako želiš i pogledaj u kameru unutar tvog studija, sa svojim zatvorenim očima (sada) zamisli da gledaš u kameru u svom studiju

K: Da.

T: Da li su ti sada oči otvorene.

K: Ne, sada su zatvorene.

T: Dobro. Sada samo zamisli da počinješ emisiju. To je tvoja emisija. Sada ćeš reći, "Večeras ćemo razgovarati na temu - Ja i vanzemaljci"!

K: Da.

T: Dobro, - "a tu ćemo takođe imati i neke goste"...OK

K: Da...

T: ..."a prvi gost koji će doći, to je moja Duša".

K: OK

T: Sada ćeš prozvati svoju Dušu, ona će ući kroz vrata.

K: OK... Oh, jedna divna svjetlost...

T: Dobro, znači jedna divna svjetlost je ušla?

K: Da, ta svjetlost je bijela...

T: OK, nemoj zaboraviti da se ona treba ogledati... traži od tog entiteta da se ogleda u onom ogledalu... da vidiš da li ćeš tamo dobiti isti odraz.

K: Da... ali ne mogu tamo vidjeti istu sliku

T: Ok. Reci mi šta vidiš u ogledalu. Obrati veliku pažnju na to, odozgo prema dole, s lijeva na desno

K: Sada vidim jednu jarko bijelu svjetlost... prikazuje mi se kao jedna mlada, mala djevojčica... jedno mlado, malo dijete od 7 ili manje godina... ima dugu kosu... ona je nekako veoma slobodna i tiha...

T: Hm, dakle ono što vidiš izvan ogledala je svjetlost a unutar ogledala vidiš nešto kao dijete... s dugom kosom?

K: Da.

T: OK...hm... upitaj to biće odakle dolazi, koliko je staro.

K: Mmm... kaže da je uvijek bilo ovdje

T: OK, kaže da je uvijek bilo tu. A odakle ono dolazi?

K: Mmm, kaže da dolazi iz svjetlosti.

T: Odakle, odakle dolazi?

K: Iz svjetlosti.

T: Iz svjetlosti. Znaš, ja njemu baš ne vjerujem puno zato što izvan ogledala vidiš svjetlost a unutar njega - drugu stvar.

K: OK

T: Pokušaj da vidiš da li se ta svjetlost promijenila... da li je dobila neki drugi izgled...

K: OK...mmm... kao neka mala tačka... promijenilo se u jednu malu tačku.

T: Oh, dakle mijenja se... OK, mislim da to nije tvoja Duša... ono se samo pretvaralo... sada samo učtivo zamoli to biće da izađe napolje kroz vrata... da izađe napolje.

K: OK, krenulo je...

T: Dobro, da li si sigurna da je izašlo napolje iz prostorije, zato što se ponekad oni mogu sakriti?

K: Da, da, izašlo je...

T: Dobro.

K: Uh, stvarno su prevaranti...

T: Dobro... sada ćeš morati opet prozvati svoju Dušu... ko god da uđe, moraćeš mu provjeriti identitet u ogledalu. OK?

K: (duža stanka) Vidim sličnu vrstu svjetlosti ali nije toliko sjajna kao prošla, mmm...

T: Dobro.

K: Provjeravam je...

T: Sada dobijamo bolji ton, nego prije...

K: To... to neće da uzme nikakav oblik, ono je jednostavno...tu... ispred mene i ispred ogledala...

T: Aha, dakle u ogledalu dobijaš istu sliku?

K: Da, nije se promijenilo kao ono prošlo, ali je nešto slabijeg inteziteta... ipak je dosta sjajno...

T: Dakle, vrlo je sjajno... bitno je vidjeti isti odraz u ogledalu...

K: Da, oni su isti...

T: Posmatraj to pažljivo, odozgo prema dole, s lijeva na desno... zamoli to biće da se okrene, tako da možeš vidjeti u ogledalu njegovu pozadinu... njegova leđa...

K: Da

T: Da li dobijaš istu sliku?

K: Da

T: Dobro. Ok, sada pitaj to biće koliko je ono staro.

K: Neće da priča samnom.

T: Ne želi da priča?!

K: Da, ne želi da priča.

T: Pokušaj ga pitati da li ono ima ime?! Kako se zove?!... i zašto ne želi da priča s tobom, da li se boji ili šta?!

K: Kaže da sam je iskopčala od sebe... odbija da razgovara samnom...

T: OK, reci joj da ti sada pokušavaš da se ponovo spojiš s njom... pokušaj je dotaknuti nježno... pa vidi kako ćeš to osjećati...

K: (Počinje jecati) Oh, draga... ona je toliko uplašena...

T: Oh... samo pokušaj biti nježna...

K: Oh, izvinjavam se (zbog plača), oh...

T: Ma, u redu je, to je normalno...

K: Kaže...da je ona došla prva... da nisam trebala da je odstranjujem... ne dopušta mi da je dodirnem (jeca)

T: Dobro, dobro, za sada je i to dobro... pitaj je samo da li želi da se pridruži ovoj seansi, ovom šou-programu, zato što ti želiš da stvarno saznaš šta se ovdje dešava

K: Da, ona to želi

T: Dobro, zamoli je da sjedne za stol i ako joj treba stolica, napravi je za nju.

K: Ok, ona je upravo tu.

T: Dobro, sada treba da pozoveš unutra svoj Um. Tvoj stvarni Um. Taj dio sebe.

K: (isprekidan i nerazumljiv ton)

T: OK... nisam ovo čula jer nešto nije u redu s tonom... da li si dobila istu sliku u ogledalu?

K: (stanka) ... Da, jesam. Pričekajte malo... da li me sada bolje čujete?

T: Da, mnogo bolje. Pitaj to biće sada, koliko je ono staro, odakle dolazi, da li ono ima ime...

K: OK. Ono je kao neki androgen. Nije ni muško, ni žensko. Kaže da je čisti intelekt ili nešto... nemam riječi da opišem ovo što vidim.

T: Da li to biće zna da je ono tvoj um?

K: Da, zna, kaže da je ono na glavnom mjestu već dugo vremena

T: Ha, ha, dobro...

K: He, baš me to iznenađuje...

T: Dobro, možeš li ga dodirnuti? Dodirni ga i obrati pažnju na svoja osjećanja.

K: Da. Ono je vrlo mirno...lagano...Da

T: Dobro, zamoli ga da ode to stola i sjedne na stolicu.

K: Da. Sjelo je upravo ovdje s moje lijeve strane.

T: Da, dobro, možda ćeš nam kasnije moći napraviti jednu skicu gdje ćeš nacrtati gdje je ko sjedio za tim stolom,... sada trebamo pozvati tvoj Duh. Dakle, tvoj Duh.

K: Dobro....uh, mogu ga vidjeti, izgleda kao vjetar, kao neki vrtlog...

T: Da li ima neku boju?

K: Ne znam, ponekad kao da je plavo, a onda zlatno-bijelo, pa žuto, ne znam kako da ga opišem...

T: Dobro, zamoli ga da priđe ogledalu a onda neka se okrene...

K: Dobro... isto je...

T: OK, da li si sigurna?

K: Da, zato što izgleda kao jedna spirala.

T: Šta vidiš tačno u ogledalu?

K: OK, vidim jedan oblik spirale

T: Aha

K: Kao DNA spirala...a izgleda kao vrtlog vjetra koji se okreće i okreće oko sebe

T: A možeš li vidjeti iste boje?

K: Da, kao da ima nešto što je plavo ali ima i nekih drugih nijansi, kao što je zlatna... nešto kao da nije sasvim u redu s tim... kao da nije u ravnoteži... nekako...

T: Pitaj ga ko je on.

K: Oh, čini se kao da se to sada mijenja?! Uh...uh...

T: Dobro, ako ti se ne sviđa, onda ga samo učtivo zamoli da izađe napolje.

K: Dobro, hoću...izašlo je.

T: U međuvremenu, pogledaj svoj Um, da li se on promijenio? Ili je još uvijek isti?

K: Isti je.

T: Dobro, sada prozovi tvoj Duh, tvoj stvarni Duh.

K: Izgleda kao svjetlo plava boja. Kao da se ne usuđuje da uđe. Izgleda drugačije, kao neko prisustvo svjetlo plave boje... kao da se boji da uđe unutra

T: Pozovi ga slobodno, neka uđe i neka stane pred ogledalo tako da možeš provjeriti njegov identitet.

K: Nije pravi... sada ne mogu vidjeti istu sliku.

T: Ništa, naredi mu da izađe napolje, možeš to učiniti i onako, ljutito, s nekom vrstom autoritativnosti...

K: Dobro, pokušaću opet... koliko vremena imate...

T: Ništa ne brini, imamo vremena.

K: Oh, on je tu... mogu vidjeti istu sliku ispred sebe i unutar ogledala... izgleda kao sićušno, malo, bijelo stvorenje, malo bijelo stvorenje...

T: Dobro, pitaj ga ko je on, odakle dolazi...

K: Oh, sada se ispostavilo da je to mali grejs ("sivi" vanzemaljac, prim. prev.), i podsmijeva mi se... nije istinsko...

T: Ništa, reci mu da se ogleda u ogledalu

K: Ali njegova slika je još uvijek ista

T: Reci mu da se okrene, tako da možeš pogledati njegova leđa...

K: Oh, to je bilo dobro, njegova leđa su još uvijek siva...Ok, on može da ide sada...

T: Pa, možeš ga pitati ko je on... ili mu ti ne vjeruješ?

K: Ne vjerujem mu

T: Dobro, onda ga pošalji napolje.

K: Ok. (šmrca).....(duža stanka)...sada vidim u ogledalu jedno veliko reptilsko stvorenje koje kaže da sisa moj duh... kao da hoće da me provocira...

T: Ha, ha... ma samo ga onako autorativno istjeraj napolje jer večeras si ti ovdje glavna; ti si ta koja ovdje komanduje... tako da se nemaš čega bojati...

K: He, he, OK...

T: On mora da izađe napolje... (duža stanka)... Da li on izlazi napolje?

K: Da. OK. Sljedeći izgleda kao jedan cvijet, u stvari; opet je plav, svijetlo-plav... ne znam kako se zove taj cvijet na engleskom ali znam da takvo cvijeće raste ovdje u X... (njenoj državi, prim. prev.) i izgleda kao zvonce... odraz u ogledalu mu je isti... i kao da treperi...

T: Dobro, zamoli ga da se okrene tako da možeš u ogledalu vidjeti cijelo njegovo biće.

K: Da, izgleda isto.

T: Ok, sada mu postavi par pitanja, kao - ko si ti, koliko si star, odakle dolaziš...

K: Ono kaže da je osnovni dio mene... i da je bio zloupotrebljen... s moje strane...(šmrca) i vrlo je tužan...

T: Tužan je... a možeš li ga dodirnuti?

K: Da

T: Dobro, dodirni ga i koncentriši se na svoja osjećanja. Kako ti se on čini kad ga dodiruješ?

K: Uh, osjećam kao da imam toliko mnogo stvari zbog kojih se trebam izvinuti... nježan je i dozvoljava mi da ga dodirnem...

T: Dakle, ti mu vjeruješ?

K: Da.

T: Dobro, zamoli ga da sjedne za sto, isprati ga sama do stola sada.

K: Da,... sjeo je nasuprot mene.

T: Nasuprot tebe, dobro, sada upitaj Dušu da li ona već poznaje taj Duh i Um.

K: Oh, da, ona kaže da oni često razgovaraju međusobom... ali da sam ja isključena iz toga...

T: Dobro, znači da oni poznaju jedno drugo?

K: Oh, da ali se čini kao da su prilično ljuti na mene.

T: Dobro, da li oni onda znaju o uplitanju vanzemaljaca i vojske u tvoj život?

K: Da, oni to znaju... ljuti su zato što nisam reagovala prije... što sam ja dozvoljavala da se to dešava...

T: Dobro, pitaj ih gdje si ti to pogriješila jer oni bi trebali da tebe brane... dobro, šta je to bilo pogrešno s tvoje strane?!

K: (šmrca)... kažu da sam ih otsjekla od sebe uz pomoć mog Uma...

T: Uz pomoć tvog Uma... pa, dobro, šta Um kaže... kad on čuje takvu jednu tvrdnju?

K: Mmm... on se ponaša kao neki šef i kaže da je morao tako da radi.

T: Dobro, da li se tvoja Duša i Duh slažu u vezi s tim da je to tvoj istinski Um?

K: Da, ali oni su ljuti na njega.

T: Dobro, da li su tvoja Duša i Duh svjesni toga da oni predstavljaju jednu Svijest koja je veća od Uma, tako da Um ne mora da se odnosi prema njima kao neki šef?

K: Da, oni to znaju... kažu da oni žive jedan odvojen život.

T: Da li um zna da postoji jedna veća Svijest nego što je on, odnosno, ta njegova svijest?

K: Da, ali on kaže da je bio toliko zaposlen radeći s mojim privatnim stvarima da jednostavno nije imao vremena da razmišlja o tome... he, he, mogu ovo da razumijem.

T: Dobro, znači da oni znaju o tom uplitanju sa strane; sada ih možeš pitati jedno po jedno, da li oni  žele da još uvijek ulaze u interakciju sa vanzemaljcima i vojnicima..

K: Ne

T: Oh, a da li oni svi kažu...

K: Ali, moj Um kaže da... iz nekih razloga ja imam nekog posla... s nečim... uh, postoji nešto što utiče na moj Um... upravo sada... dešava se nešto kao "hakiranje", nešto kao da pokušava da "hakira" tu komponentu Uma...

T: Da, da, moguće je, moguće je... Dobro, da li se tvoj Duh i Um slažu da sada pozoveš vanzemaljce u tu prostoriju i bilo koga drugog ko je zakačen za tebe u ovom trenutku? Jednog po jednog, ako želiš a možeš napraviti i jedno posebno mjesto ili poseban stol za njih. 

K: Za moju Dušu i moj Duh?

T: Ne, ne, za vanzemaljce.

K: OK, napravila sam jedan dugački, dugački stol tako da mogu sjesti za njega.

T: OK.

 

***********************************

 

K: Jedan od njih...

T: Samo jednog po jednog i pitaj ih ko ste vi, šta vi to želite od mene... zašto ste ovdje?

K: OK, prvi je... uh... vojnik, a povezan je samnom preko tih implanata...

T: Aha...

K: I on je moj rukovodilac ("handler" prim. prev.)... i u stvari on je... osjećam da je on spojen samnom upravo sada...

T: Upravo sada?!

K: Da

T: Znam, zato on i jeste tu...

K: Da, mi imamo tu... neku vrstu... kako da kažem... "aferu" u toj drugoj realnosti, u tom mom drugom (promijenjenom) stanju uma i on je taj koji mene manipuliše...

T: Aha... to znači da on zna šta radi?!

K: Da

T: Da on samo radi svoj posao, tebe da prati

K: Ne

T: Dobro, obrati pažnju na to kako je on obučen, na njegovu uniformu, boje...

K: Pa vojna uniforma, "kaki" boje... s nekim pantljikama... bijela košulja... da, ja poznajem njega vrlo dobro.

T: Dobro, dobro, sada ga zamoli da sjedne za stol.

K: OK

T: On ti sada ne može pobjeći

K: Uh, to je dobro...

T: On je tu sada zarobljen. Ko god uđe u unutra, biće tu zarobljen.

K: Ok

T: Sada, prozovi sljedećeg.

K: Dobro... sljedeći je...uhh... Drako (Draco, prim. prev.)

T: Ko?

K: Drako

T: Aha, Drako, kako on izgleda jer meni nije poznato koga vi nazivate Drako?

K: OK, to je onaj mračni... s ljušturom i...hm... ja sam imala posla s njim u onim silosima za nuklearne rakete... da... OK, mogu ga vidjeti...

T: OK, a šta vidiš u ogledalu, kako on stvarno izgleda u njemu?

K: (stalno šmrca) Izgleda isto, kao i ispred mene... mračna figura đavoljeg izgleda

T: Pitaj ga kako se zove

K: O, on kaže da ga mogu slobodno zvati Gospod(ar) - (The Lord, prim. prev.)

T: Ha, ha, ha... (obe se smiju)... dobro, zamoli "gospoda(ra)" da sjedne za sto.

K: He, he, dobro.

T: He, he, još ne znamo gospodar čega je on to?!

K: Da... a sada dolaze tri reptilijanca.

T: Tri, hm?!

K: Reptilijanci ulaze unutra... hm... oni rade za tog...za tog... gospodara.

T: Oho, oni rade za gospodara, dobro, a da li su oni svi iste visine, da li svi isto izgledaju

K: Mmm, oni su muškog pola imaju bijeli trbuh

T: He, he, he...

K: A nekako su zelenkasti, uopšte...

T: Kako to, he, he, da su ušla sva trojica istovremeno?!

K: Ne znam?!

T: Pitaj ih.

K: Kažu da su došli svi zajedno jer se oni obično svi zajedno zabavljaju samnom

T: Svi zajedno. Kako se oni zovu? Da li imaju imena? Svako posebno ili imaju neko zajedničko ime?

K: Ne, neće da mi odaju njihova imena.

T: Zapovijedi im da ti kažu njihova imena. Oni to moraju.

K: ...... He, he, ja ne znam kako da ih izgovorim jer su tako luckasta...he, he...

T: Pokušaj

K: (Prasnula je u smijeh) O, stvarno ne mogu.

T: Zašto? Pa, mi smo radoznale jer smo mi žene...he, he..

K: Ma, u stvari, najbolje je da ih zovem - "šupci".

T: Da li se i oni slažu s tim da ih zoveš - šupci?

K: Da.

T: Aha, he, he, to je dobro. Dobro, zamoli šupke da zauzmu mjesta za stolom.

K: Da, he, he, upravo su sada sjeli... uhh, OK.

T: Da li su oni sjeli negdje blizu "gospodara"?!

K: Molim, blizu...?

T: Da li su sjeli negdje u blizini "gospodara"?

K: Ah, da, zato što oni rade za njega.

T: He, he, dobro, sljedeći...

K: Ulazi još jedan reptilijanac... ovaj je sivkaste boje... debela koža...hm... težak...

T: Hm...

K: I on je sjeo....a zašto su svi oni muškog pola?

T: Hm, dobro, da li si pitala ovoga kako se zove? Za koga on radi?

K: (Duža pauza) On kaže da ja to ne moram znati.

T: Samo mu zapovijedi da ti on to kaže odmah sada.

K: (Pauza)

T: Da li je i on šupak kao i oni drugi?

K: ... (poduža stanka) ...To je onaj što me je ubio... (grca)

T: Uh... žao mi je...

K: ...(pomalo dolazi sebi)... OK. (još jeca)... njega ću zvati - "dvostruki šupak".

T: Dobro, dupli šupak... ko je njegov šef? Za koga on radi?

K: ... oh, uh, nakon što sam ga to pitala, odozada se pojavila jedna sijenka koja lični na... (pčelu?, insekta - nerazgovijetno; prim. prev.)

T: Dobro... samo se ništa ne plaši... OK... ti sada upravljaš ovdje. Ti si ovdje šef. Tako, moraš da budeš autorativna. Dobro, ko je to biće-sjenka? Ko je to, u stvari?

K: O, ono kaže da... je ono inkarnacija Zla...

T: Aha, he, he... ajde, dobro.

K: He, he, kakvo iznenađenje.

T: Da, kakvo iznenađenje, he, he... Kako se ono zove? Kako mu je ime ili šifra? Ili bilo šta... nadimak.

K: Mmm, mogu da vidim samo jedno oko, jedno oko koje sam viđala prije... velika sijenka i jedno veliko oko

T: Aha, velika sijenka i jedno veliko oko...

K: ... uhh, a on kaže da ime Ra nije ime...

T: A zašto to... ako to nije ime?

K: (duža stanka) .... mmm, on kaže da ga mogu zvati Satan ali ja znam da mu ni to nije stvarno ime... nije sigurno, znam da laže.

T: Dobro, da li je njemu poznato njegovo pravo ime?

K: ...Uh, on počinje da nestaje...

T: OK, on ne može pobjeći... mora ostati tu. Ali, ako je rekao da Ra nije njegovo pravo ime, onda moguće da to jeste njegovo ime?!

K: Da, i ja znam da jeste ali on kao da hoće da se igra samnom.

T: Da, mi znamo da su oni lažovi... oni kažu ponekad istinu ali je mi moramo dekodirati, dobro, reci mu da sjedne za stol. Na njegovo mjesto. A ti ćeš se morati ponašati u odnosu na njega kao jedan šef ili gazda.

K: Uhh... He, he, puno tražiš od mene.

T: Ma nije to ništa. Dobro, sljedeći.

K: Vrata su otvorena i tamo vidim hrpu onih malih grejsa... trče tamo unaokolo nevjerovatnom brzinom ali kažu da oni nisu dio ove slike

T: Oho, možeš im reći da uđu unutra i stanu u neki ugao

K: Dobro, stali su tamo i gledaju šta će se desiti

T: Aha, dobro, a da li su to oni isti grejsi koje možemo normalno vidjeti ili se ovi razlikuju od one njihove uobičajene slike?

K: Jedni liče kao da su stvarno biološki entiteti... a drugi su kao napravljeni... ali, neki tvrde da oni nekako nisu dio ove slike...

T: Oni na neki način jesu njen dio... da li neki od njih liče na one "Belobate" , znaš oni što imaju glave u obliku srca...

K: Da, da, vidim i jednog takvog.

T: Vidiš i jednog takvog?

K: Da

T: E, taj i nije baš toliko nevin. Dobro, sada ga malo ispitaj. Kako se on zove i ko je njegov šef.

K: Uh, on hoće da sjedne pored onog Ra.

T: Da li oni poznaju jedan drugog?

K: O, da.

T: Ok...OK.... A sada sljedeći?

K: Uh, ovo se ne dešava! Oh! Vidim moju majku!

T: Koristi ogledalo, koristi ogledalo... ništa ne brini...

K: Ok, sada se slika pretvara u jednu malu tačku od svjetlosti, istu onu koju sam vidjela prvi  put kad sam pozivala moju Dušu.

T: Aha, to je onaj prvi, koji se pretvarao...OK... ko je on, kako se on zove?  Za koga on radi?

K: Njegovo ime je neka vrsta smiješnog zvuka... iz grla, ja ne mogu to ponoviti... a on sada ide tamo kod Ra i kod onog grejsa što čudno izgleda

T: Dobro, pitaj ga odakle on dolazi, gdje se nalazi njegov univerzum?

K: Kaže da nije iz ovog univerzuma...hm, nekako dobijam neku vrstu slika...kao... ne znam kako da kažem... neka različita vrsta prostora... teško mi je da opišem to odakle on dolazi... taj njegov univerzum... iz tih slika koje on šalje u moj Um... ali to definitivno nije ovaj...

T: OK. Pitaj ga da li oni imaju muziku u njihovom univerzumu

K: ....... Odbija da mi odgovori.

T: Kako to? Da li je to neka tajna? Zahtijevaj od njega da ti odgovori na tvoje pitanje.

K: On kaže da ti postavljaš previše pitanja.

T: Pa to je samo teće pitanje...možda?!

K: (...)

T: Pa, dobro, pitaj ga da li on uopšte zna šta je to muzika. Možda on ni ne zna šta je to muzika?!

K: .... Neće da odgovori.

T: Pa dobro, možda se stidi ili ne zna šta je to muzika....

K: Ne znam, samo znam da neće da mi odgovori...

T: Dobro, ali moraš znati da moraš s njima biti autoritativna. Vidi koliko autoritativna može da budeš...

K: On sada kaže da je tebi trebalo biti poznato to da tamo nema muzike

T: Ma znam ja to, ali moram da provjerim... he, he...

K: (smijeh)

T: A sada možeš pozvati sljedećeg ako hoćeš...

K: OK, a sada dolazi jedna osoba koja tvrdi da je bog.

T: He, he... njega trebamo...

K: He, he... ohoo... mislim... niko ne bi ovo vjerovao... imam ovdje boga i cijelu jednu bandu kojekakvih stvorenja koja sjede oko mene...

T: Pa, dobro, koristi ogledalo i pokušaj nam opisati šta vidiš u njemu

K: On ima neku vrstu one tradicionalne bijele odore... i...hm... ima bradu... i star je, u stvari... on se pretvara da je veoma dobroćudan i naziva me njegovom kćerkom... a osjećam da se moja Duša veoma plaši njega...

T: Aha, da li je on sam?

K: Misliš, ovaj... bog, he, he?

T: He, he, da, pitala sam da li je on sam.

K: Da, on je sam.

T: Dobro, da li imaš neko pitanje za njega? Ili možda nemaš sada... ili možeš ga jednostavno zamoliti da sjedne za stol.

K: OK... sjeo je.

T: Gdje?

K: Iza sviju ostalih.

T: OK.

K: On kaže da on najradije ne bi da se miješa, pa je zato odlučio da stane tamo iza svih drugih...

T: Ma, dobro, možeš mu reći da slobodno sjedne gdje hoće jer on se ionako već umiješao... ti to već dobro znaš da se on već miješao...

K: Aha... a moj Duh kaže da je to jedna vrsta, jedan nivo egzistencije, koji je pokušavao silom da komaduje mom Duhu... (nerazgovijetno???) 

T: Znači, to potvrđuje da se ovaj ipak miješa; znači, on je lažljivac.

K: Da...

T: Dobro, zamoli ga da sjedne na svoju stolicu

K: OK, on sjedi.

T: Gdje?

K: Hmmm...

T: Pored koga?

K: Hm, on je došao prilično blizu mene... one je sjeo između Drakoa i "repsa" (reptilijanaca, prim. prev.), tamo na drugoj strani, nasuprot Ra... Da...

T: Ok...hm...Ok... sljedeći...

K: ....mmm... ovaj izgleda kao insekt, da .... ružan... ružni su....

T: Da li je visok?

K: Da, prilično je visok... i ja sam imala posla s njima kad sam bila dijete i mislim da su ovi otimali mog sina... petljali su nešto s mojim sinom...

T: Aha...

K: Da...

T: Dobro, postavi mu ista pitanja. Ko je on, za koga on radi?

K: On je sjeo tačno u sredinu... on je pored Ra... a tu je cijela jedna gomila stvorenja iste vrste... kao jedna beskonačna linija... i oni imaju jedan, imaju u stvari jedan Um.

T: Jedan Um?!

K: Da.

T: Kako oni izgledaju? Da li pričaš o insektoidima?

K: Da.

T: Ok.

K: OK...mmm,... šta da ih pitam?

T: Dobro, imaš insektoida koji sjedi za stolom... da li imaš još nekog drugog? Da li trebaš da pozoveš još nekoga? 

K: Oh, evo moje majke, opet.

T: Ok, ne brini, samo pogledaj u ogledalo.

K: Da...da... ona je tamo i ona je stvarna.

T: Da li je ona umrla?

K: Da, ona je umrla.

T: To je malo čudno?! Pogledaj u njene oči.

K: Uh, zjenice su vertikalne.

T: Oho...hoo...

K: Ok... to je jedna reptilska gospođa... 

T: Možda jeste, možda nije... kako je ona obučena? I koristi ogledalo kako bi dobila njen odraz... traži od nje da se okrene...

K: Ona više nema odjeće...hmmm... Ok... ovo je reptilska žena koja sprovodi te (napade? - nerazumljivo)... i ona je veoma ljuta na tebe jer si je ti pozvala... pa je morala da pokaže meni njeno lice... he, he... 

T: Ha, reci joj da dođe tamo jer si ti ovdje šef...... i zamoli je da sjedne za sto.

K: Ok... ona sedi.. Ok... Uhhh...

T: Ko je sljedeći?

K: Tu je nešto što se nalazi izvan svega... čega nisam svjesna na nivou moje svijesti... a ne znam da li je to stvarno jedna čista tama...

T: Čista tama?!

K: ...bez jedne stvarne egzistencije... a istovremeno... ono je tu.

T: Oh... a šta vidiš u ogledalu?

K: ... Isto... Isto...

T: A, ko je taj?

K: ... OK... ovaj u stvari dolazi IZ ogledala... ogledalo se pretvara u jedan tro-dimanzionalni objekat

T: Dobro... samo udahni duboko... to oni u stvari pokušavaju da preuzmu kontrolu u tvom studiju... OK?! He, he, samo ostani mirna.

K: He, he... Ok

T: Samo naglasi to - Ja sam ovdje šef! OK... reci mu da ne pokušava da ometa stvari ovdje i pošalji ga za sto.

K: OK, on se sada pridružio onom Ra stvorenju...

T: Aha, mmm...

K: Ok, a sada još mnogo, mnogo njih ulazi, kao da se radi o nekoj armiji njih...

T: Ko su oni? Da li su ista ta mračna stvorenja?

K: Da...

T: OK. Ne trebamo ih sve ovdje...

K: OK

T: Hm, ne znam, probaj ih navesti da se ujedine sa sobom

K: Da, oni pokušavaju, to je kao... kao da imaju neku vrstu problema s programom... oni kao da su se sada zaglavili u realnosti koja je u mom Umu... ili u realnosti koja je u ogledalu... ...Ok... ja ih šaljem napolje... oni se vraćaju natrag...

T: Ako ih je previše... ne znam... možeš ih pustiti i unutra... ali ih ne trebamo sve ako ih je toliko...

K: OK... nema više nikoga ko ulazi...

T: Ok... pitaj za one plavušane... naranđaste, ... ("orange" - Nordik-e; prim. prev.)

K: Ne vidim njih.

T: Pokušaj da pitaš reptilijance ili nekog drugog - gdje su plavušani... znaš oni koji su obučeni u plave kombinezone?

K: Ona gospođa, reptilijanska žena, kaže da ona njih kontroliše...

T:  A gdje su oni sada?

K: ... Ne znam, ali ona kaže da su oni u drugoj dimenziji... ja ne znam da li je to tačno...

T: Da, ali ako su se i oni miješali u tvoj život, onda...

K: Auu, oni izlaze iz njenih usta! Oh!

T: Ha, ha, ha, ha...

K: Ona, kao... kao da ispljuvava te... uh, oni dolaze kroz njena usta... tu je jedna veoma lijepa plava arijevska žena s plavim očima...

T: Kakve su joj zjenice... vertikalne?!

K: Da. A drugi je muškarac... a tu je i ta žena.

T: Aha, kako im izgleda kosa?

K: Prilično je tanka, u stvari...

T: OK

K: ...i vrlo plava.

T: Vrlo plava? A kako su obučeni?

K: Kao da imaju neku vrstu uniforme

T: Aha

K: Muškarac nosi plavu, plavu košulju i neku smiješnu vrpcu koja ide od ramena prema struku... djevojka ima (?) košulju... da,...neka vrsta uniforme.

T: OK. Da li su oni iznenađeni što su se našli ovdje jer su se pojavili iz usta te reptilijanske gospođe?

K: Hmmm, oni nekako ne reaguju... nego me samo gledaju... da, iznenađeni su.

T: Dobro, zamoli ih da sjednu za sto.

K: Ok, oni sada sjede.

T: A šta gospođa sada radi?

K: Ona stoji.

T: Stoji?!

K: Da, i ona je veoma ljuta jer... ti hoćeš da prekineš nešto što ima veze sa jednom genetičkom i medicinskom agendom...

T: Aha, a to mi sada imamo i neku medicinsku agendu? Hvala. He, he...

K: OK...

T: Ne, ne, ja neću ništa prekidati... ti si ona koja će odlučiti šta će uraditi... Ok, da li su sada svi tu. Pitaj svoju Dušu, svoj Duh i svoj Um, da li iko nedostaje.... zato što oni viđaju sviju njih... oni su vidjeli sve njih.

K: ... Mmmm... moja Duša kaže da jedan tu nedostaje, a on je neka vrsta stvorenja koje se lažno predstavlja... ali ja ne znam na koga ona misli...

T: Ok, a tvoj Duh, šta on kaže? Da li jedan ili više njih nedostaju?

K: Ne, moja Duša kaže da taj nedostaje.

T: Ok... OK...a Duh? Šta on kaže?

K: Da, ona se slaže tj. on.

T: Dobro, s obzirom da Duša zna ko nedostaje, zamoli je da ga pozove.

K: ......... Ne dobijam nikakav odgovor...

T: Hm, da li Duša želi da pozove tog koji nedostaje? Pitaj ju da li želi da ga pozove unutra.

K: Ne, ona to ne želi da učini.

T: Da li je to zato što ona želi da ga ti pozoveš?

K: Mmm, ona kaže da je ja nisam htjela da zaštitim od toga...

T: Hm, pa možda ti nisi znala... reci joj da ti sada želiš da dovedeš u red te stvari, da pokušavaš to da razumiješ...

K: Ok... evo sada opet neko ulazi unutra, on izgleda kao mala djeca... dijete... ono je stalo ispred ogledala ali slika u njemu nije ista... 

T: Ok

K: Sve što mogu ponovo da vidim, to je jedno mračno biće...

T: Još jedno?!

K: Još jedno... a ovaj hoće da stane iza onog Ra

T: Iza?!

K: Iza figure onog Ra.

T: Dobro, zamoli ga da sjedne.

K: Ok, on sada sjedi i veoma je zloćudan.

T: Ok. Nemaš uopšte razloga da se plašiš. Oni su, znaš, nešto kao mrtvaci, zato te i žele jer oni nemaju energiju za život, ako im ti ne daš tu energiju

K: Moja Duša želi da ti se zahvali. Sada mi se još malo primakla.

T: A, hvala, sve je u redu. Ona treba da razumije to da se ona takođe može braniti. Dobro, a u vezi onim... upitaj svoj Duh i Dušu o onom biću što izgleda kao svjetlosna lopta

K: ... Uh, izvinjavam se, ovo sam potpuno propustila... izvinjavam se...

T: Aha, treba ovo da ponovim, dobro... mislim da ovdje nedostaje ono tzv. svjetlosno biće, to vanzemaaljac koji liči na duha, on nema tijela... izgleda kao svjetlosna lopta ili dijete od svjetlosti. Tako se pitam gdje je on.

K: ... O, pa on je upravo tamo.

T: Da li se on skrivao u sobi cijelo ovo vrijeme?!

K: Oh, da.

T: Aha, he, he... Odakle on dolazi?

K: Ne znam, ali je veoma, veoma, moćan.

T: He, he, moćan, ma hajde...

K: I on je veoma ljut.

T: To što je on ljut, nas uopšte nije briga.

K: He, he, OK

T: Ti si ovdje šef. A gdje je on to bio cijelo ovo vrijeme?

K: On je bio ispod ogledala.

T: He, he, baš je dovitljiv... dobro, zamoli ga da zauzme svoje mjesto i ako želiš, možem mu postaviti par pitanja kao npr. kako se zove, odakle dolazi, ko mu je šef...

K: On kaže da njemu ne trebaju nikakvi šefovi

T: Aha, ne znam da li se i ostali slažu s tim?!

K: Ne, he, he, u stvari oni se nasmijali na to...

T: He, he, pa pitaj druge ko je šef ovome?

K: Dvije figure su ustale i počele razgovarati, jedna je ona starac koji se pretvara da je bog, a drugi je onaj Ra.

T: Oho, to znači da on ima dva šefa a ne samo jednog?!

K: OK... Ra kaže da to svjetlosno biće pripada njemu.

T: ...a bog kaže... da ono pripada njemu?!

K: Da.

T: He, he, he...

K: He, he,

T: Dobro, znači da su sada svi tu. Tu je i jedan vojnik. Njega tu vjerovatno niko od ovih drugih nimalo ne zarezuje. Šta vanzemaljci kažu o tom vojniku?

K: ...mmm...OK... on je "autsajder". Nije trebao ni biti ovdje.

T: Pa, kako to, onda, da je on ovdje?

K: Oh, Oh!

T: Šta je sad?

K: Pa, on se sada pretvara u jedno reptilsko stvorenje?

T: O, zaista?

K: Oh, da...OK... hvala ti mnogo

T: Pa reptilijanci u stvari i jesu jedna militaristička rasa...

K: Ovaj liči na jednu žabu...

T: Aaa, to je upravo onaj o kojem sam željela da te pitam...o toj žabi... a reci mi, unifoma mu izgleda kao...

K: Izgleda kao one koje ljudi imaju, Ne znam kako da je opišem... smeđa ili smeđe-zelena...

T: Dobro, možeš li mu pogledati pantalone,... da li liče na one nacističke

K: O, vojne "cargo" pantalone

T: Aha, to je taj momak... dakle, imamo ovdje tu nacističku žabu... dobro; a gdje su ljudski vojnici

K: Ne vidim ih ovdje.

T: A možda je neko na telefonskoj vezi?! Ajde, ajde, dooolazii ovaamo, nemoj se stiditi... Reci mu neka dođe, neka uđe u studio.

K: OK... ja poznajem tog čovjeka

T: Ahaa, provjeri ga na ogledalu; ne treba nam još jedan žaba.

K: Da, da, to je taj čovjek.

T: A uniforma?

K: On sada ne nosi uniformu.

T: Kako to?

K: On nosi plavi đins.

T: Plavi đins?! A kako mu je ime?

K: John, kaže... ali nije, nije to.

T: Dobro, upitaj ga autoratitvo kako se zove.

K: ...i ovaj se pretvorio u žabu.

T: Oh, pa koliko žaba tu imamo?!

K: Uhh, ne znam...

T: To je ona nacistička žaba... da li on još uvijek nosi džins?

K: Ne. Ista uniforma kao kod onog prvog.

T: OK. OK. Na onaj sto za kojim sjede vanzemaljci možeš staviti jedan telefon. Zato što ako je neko izvan ove sobe i ne može doći ovamo, onda se može povezati preko telefona. Vidi da li je on na vezi i da li ima nešto da kaže.

K: Aha, evo neko zove...

T: He, he, dakle već imamo nekoga na vezi.

K: Da, i ovaj kaže opet da ga ja poznajem. On je ljudsko biće. On je sada na vezi

T: Pitaj ga da li može doći u studio.

K: Kaže da ne može.

T: Dobro, pitaj ga da li želi da ostane na liniji?

K: Da, ostaće na liniji.

T: Dobro, kako se on zove, mora da ti kaže.

K: OK... on je John

T: Opet John?

K: Da, opet John

T: John... a prezime...?

K: Borel??.. ili tako nešto

T: Koje je nacionalnosti?

K: On je u stvari iz Njemačke.

T: Mi ne znamo tamo...

K: On je Hartmut

T: To je njemačko prezime.

K: Da

T: Dobro, pitaćeš ga... neki o dnjih su kao oni naši ljudi koji su vidovnjaci, a rade za vojsku; njima vojska jednostavno ponudi taj posao; neki od njih znaju šta rade a neki ne... za neke od njih je to samo posao kao i svaki drugi... to su oni koji su "online", koji samo prate žrtvu otmica... ali ne znamo kakav je ovaj, da li je dobar ili loš... ne znam da li on uopšte zna šta radi... moguće je da on zna o čemu se ovdje radi

K: Da, on kaže da on mene samo nadzire...

T: Da, ali on zna zašto tebe nadzire, on zna zašto ti oni to rade... je li tako?!

K: Da, on zna.

T: I da li se on slaže s tim?

K: Da, on je jedan mlad momak...

T: On zna da tebe otimaju i slaže se s tim?

K: Da.

T: On nije baš dobar. OK. Sada mu možeš postavljati pitanja, kakva god hoćeš. Tvoja Duša i tvoj Duh mogu takođe da im postavljaju pitanja a ako neće baš mnogo da pričaju, nema veze.

K: Kaže da gubim vrijeme na postavljanje pitanja jer već sve znam.

T: OK, to je tačno. Sada se vraćamo natrag na tvoju Dušu, Um i Duh. Da li oni žele da nastave da imaju posla sa svim ovim entitetima ili ne?!

K: Ne, ne... Moja Duša se smije, ona je veoma srećna.

T: Ha, ha, dobro da li ona hoće da ih eliminiše, sada i zauvijek?

K: Da!

T: Dobro, da li ona zna kako to može učiniti?

K: Ona kaže da bi se trebala vratiti natrag u mene

T: Aha, OK, onda treba da ih poništi ukoliko želi i da li je njoj poznato to da je ona Stvarna Svijest, Stvarni Bog? ...

K: Da, on to zna.

T: Da, onda joj je poznato i to da ona ima mnogo energije

K: Oh, da, to je njoj poznato.

T: Ok. Ona onda može koristiti tu svoju energiju da poništi sve te likove tamo.

K: Da

T: OK, ona može to učiniti uz pomoć jednog svjetlosnog snopa ili svjetlosne bombe, ili čim god. Da ih poništi sve skupa.

K: Da, ona to sve koristi...da

T: Oh, to je dobro, uživaj sada...

K: Hvala ti. Oo, dragi... Ra je bio malo teži (za eliminaciju; prim. prev.)

T: Možda, ali ti si mnogo moćnija...

K: Ohoo, ona je to odradila.

T: Aha, sve njih?

K: ...Još jedan... još jedan...

T: OK, OK...

K: Aha, gotovo je... uh, ima još jedan...

T: He, he, imaš vremena.... i molim te uživaj u tome, to je tvoje oslobađanje... ti sada vraćaš sebi natrag svoj Dušu, svoj Duh i svoj Um.

K: (duža stanka)... OK.

T: Gotovo? A telefon, s onim vojnikom na vezi? Da li je on još uvijek tu?

K: Da.

T: Onda sprži i njega, takođe. Možeš Helmutu reći zbogom ako hoćeš.

K: Ha, ha, ha... naravno da hoću...

T: Zbogom, šupčino!

K: ...he, he, gotovo je!

T: Odlično! Da li je tvoja Duša u tvom tijelu sada?

K: Skoro da jeste. Ona sjedi upravo ovdje na mom ramenu.

T: Dakle, ona te sada dodiruje.

K: Da.

T: Drugačije nego prije?

K: Da... (ganuto; prim.prev.)

T: Dobro, dok je ona tu, zamoli je da pregleda tvoje tijelo, da ga skenira, da li u njemu postoje neki implanti. Moraće početi odozgo, da pregleda prvo unutrašnjost tvoje glave... ona treba da traži neke predmete.

 

 

********************************************************

 

K: OK, postoje dva iza očnih jabučica.

T: Aha, neka ih samo poništi uz pomoć svjetlosnog snopa; neka ih razloži, sprži ili ih odstrani, šta god ona smatra da je najbolje...

K: A tu je i neka vrsta mreže od kristaliziranih vena; u stvari, kao neka paukova mreža.

T: A gdje je to?

K: Upravo ovdje, po cijelom mom mozgu.

T: Oh, da, dobro, odstrani i to ili sprži.

K: U vratu, takođe. Unutar kičme... u karlici, takođe.

T: Da li je to ista ona mreža koja se proteže sve do tvoje karlice?

K: Da

T: O, OK.

K: A proširena je i na moje bubrege, takođe. O, uh, ona je i u mojim plućima! ... u mojim nogama...

T: Ko je to učinio? Pitaj svoju Dušu.

K: ...ona kaže da se radi o kombinaciji

T: Aha, dakle više njih.

K: Da

T: OK, žao mi je ali ćeš se morati pobrinuti za sve to.

K: Uh, to je i u mom energetskom tijelu. Sad shvatam ono što si mi rekla da je neko to primjetio kao neke pupke koji izlaze napolje iz tog energetskog tijela... oni kao da se tu umrežavaju...

T: Da, to su vjerovatno one "psi" ("vidovnjačke", prim. prev.) unutar energetskog tijela?!

K: OK. Duša je ušla u mene i osjećam nevjerovatnu količinu toplote u mom srcu.

T: Dobro, uživaj u tome... i pitaj je da li se ona sada osjeća bolje u tvom tijelu?

K: Oh, da! I ona misli da mi sada možemo biti prijatelji (šmrca)... oh, ona mi sve oprašta...

T: Da li ona vidi tamo ikakve probleme sa zdravljem koje su prozrokovali vanzemaljci i da li ih ona može odstraniti?

K: Oh, ja ću imati dosta posla da uradim s mojim plućima... zato što su mi oni oštetili pluća... vidjećemo još... ona je svjesna toga i pomaže mi u svakom slučaju.

T: Da, ona je onda prilično budna.

K: Da, mislim da ćemo se mi dobro slagati. Uh, sada se baš lijepo osjećam. Hvala vam puno.

T: Ma, nema na čemu. Željela bih da potražiš opet one implante. Počni od svoje glave... sada tvoja Duša čuje moj glas i ja joj kažem da je veoma bitno to da ona deaktivira sve implante... zato što te oni mogu pratiti kroz te implante i mogu te kasnije lako pronaći...

K: OK, bila su dva sićušna u pozadini moje glave... ali su sada otišli.

T: Znači, ona ih se sada riješila, dobro.

K: A baš sam se čudila zašto sam imala te stalne glavobolje...

T: Nikakvo čudo! A sada iza tvojih ušiju...

K: ...počinje da zvoni... bio je iza desnog uha

T: Iza desnog, dobro, da li je on sada uništen što znači da on više ne funkcioniše?

K: Ne funkcioniše više.

T: Dobro, on je trebao da bude deaktiviran u onom momentu kada je Duša uništila onaj telefon...

K: Oh, da, tako je u stvari i bilo... oni su bili povezani

T: Aha, a ono što nazivamo "treće oko"... epifiza...

K: Da, znam, to je sada čisto.

T: Pogledaj ipak malo bolje jer oni obično stave tamo nešto, nešto kao...

K: Tamo je bilo nešto... kao jedna veoma tanka membrana... ali nije više tamo.

T: Znači, tamo nema više ništa?

K: Da, sada je to čisto.

T: Pogledaj sada u svoj nos, usta, zube...

K: Deaktivirano je sve

T: Aha. Kada?

K: Pa, kada je moj aDuša ušla unutra, ona je sve deaktivirala.

T: Aha, ona ih je deaktivirala?!

K: Da, bio je jedan u mom nosu, dva u zubima...

T: Sada su svi deaktivirani?!

K: Da. Oni više ne funkcionišu.

T: Uh, tvoja Duša je nevjerovatna! Vrlo je inteligentna. Kako je znala?

K: Kaže da... da ih je vidjela...

T: Aha, stvarno je inteligentna. Ali, čisto za svaki slučaj da opet provjerimo, pregledaj dobro svoju kičmu, genitalije, grlo...

K: Oni su svi deaktivirani...

T: Stvarno?! Nevjerovatno?! Nikad se tako ne dešava.

K: Ja sada, u stvari, mogu osjetiti kako se energija drugačije kreće unutar moje kičme.

T: Dobro.

K: Sada se pitam kako će to uticati na moju sposobnost kretanja... mogu sada osjetiti neku toplinu unutar moje kičme... sada se osjećam skroz drugačije

T: Drugačije?

K: Da! Tako mi je lijepo! (razdragana je, prim. prev.)

T: Da, tamo obično postave dva crna, zakače ih na energetsko tijelo i oni tu dođu kao neki teret?????

K: Da, sisaju energiju i pokušavaju kontrolisati Um. Uostalom, tebi je to sve već poznato, he, he...

 

T: OK. Sada zamoli svoju Dušu da pogleda u tvoju budućnost i u tvoju prošlost, pa da vidi da li se oni vraćaju ili pokušavaju da se vrate.

K: ... OK... Duša kaže da ću svakodnevno morati da pratim moje stanje zato što je Ra onaj koji će pokušavati da se vrati...

T: OK. Da li se ona boji Ra?

K: Ne, ne više.

T: Dobro, ako Ra pokuša da se vrati, šta ćeš ti uraditi, šta će učiniti tvoja Duša?

K: Ona će samo prekinuti vezu.

T: Da li će ga ona spržiti... svjetlosnim snopom ili nešto drugo?!

K: Da, ona kaže da će mu presjeći vrat...

 

T: Odlično! Šta još, ah da, veoma važno, traži sada od svoje Duše da sada potraži klonove... gdje god u univerzumu... ako postoje igdje neki tvoji klonovi?!

K: ... OK. Da, ja ih imam... ja imam puno klonova.

T: He, he, pa zato što ti imaš puno energije. Da li si ti sada u kloniranom tijelu?

K: Da, a moja Duša kaže da će pokušati raditi zajedno s mojim tijelom jer ja imam sina i moramo raditi svakodnevno da ojačamo našu vezu i da je držimo otvorenom... jer u drugom slučaju, moje tijelo će se brzo pogoršati...

T: Da, ti ćeš biti bolje... do sada si bila pod velikim stresom... oni su izvlačili mnogo energije iz tebe. Dobro, tvoja Duša mora da uništi sve klonove. Jednog po jednog ili grupno. Da li tvoja Duša zna šta oni rade s klonovima?

K: ...ona kaže da njih najviše koristi vojska... imaju tu tehnologiju... da koriste ljudska bića...

T: Dobro, tvoja Duša ih mora sve uništiti jer ako ih ne uništi oni će ih aktivirati a onda će ona morati da ide tamo na neko vrijeme... bila to samo i jedna sekunda a to nije dobro.

K: Dobro, pokušavam to da učinim ali to nije lako.

T: Dobro, reci mi na primjer, prvi, gdje se prvi nalazi?

K: OK, hm, on je u jednoj vojnoj bazi... ona je na Aljasci

T: Na Aljasci?

K: Da, na Aljasci... i oni tamo imaju jedno ogromno spremište puno tih tankova............. a šta treba da radim ukoliko vidim klonove koje poznajem a nisu moji?

T: Ok. Znači vidiš tamo neke koje poznaješ?

K: Da.

T: Dobro, koga vidiš tamo?

K: Mislim da vidim mog muža tamo.

T: Da, možeš uništiti i druge klonove, takođe. Zavisi od toga da li to tvoja Duša želi.

K: ... da, ona to želi. Tamo su i dva klona mog sina, takođe.

T: Oh, da, da. Posebno te od tvog sina jer je on tako mlad. Ti možeš tamo uništiti sve klonove ako želiš, tvoja Duša ima mnogo energije. Samo sa snopom od svjetlosti... vuuuummm...

K: Cijelo skladiše?!

T: Da, ti to možeš. Oni će vjerovatno ponovo da ih prave ako su oni još uvijek žrtve otmica... ali možeš učiniti onako kako ti misliš da je najbolje... to je tvoj izbor.

K: OK. Uništila sam moje, i one od mog muža i mog sina.

T: Aha, koliko si ih imala tamo?

K: ...pa bilo ih je najmanje stotinu tamo.

T: Tvojih?

K: Da.

T: Uh, draga!

K: Ali ih nije bilo toliko puno od mog muža. Možda trideset? I dva od mog sina.

T: Znači, toliko klonova. Dobro, to je gotovo.

Treća osoba (koja samo prati seansu): He, he, ako vidiš tamo i neke moje, slobodno ih uništi.

K: OK, uh, ne mogu da gledam u druge... he, he, izvini E...

T: He, he, dobro. Gdje još imaš klonove?

K: Oh, u Kanadi.

T: U Kanadi? Kakav je predio gdje se to nalazi.

K: Ima jedno jezero... nešto kao... kao neki istraživački institut ili tako nešto..

T: Aha.

K: Ah, da, naravno, tu su ispod su i laboratorije. Ah, sad se sjećam, bila sam tamo mnogo puta. Tamo dole su i klonovi. Ali tamo ih nema mnogo jer su to oni prvi, originalni klonovi.

T: Da li hoćeš da kažeš da su oni klonirali i klonove?!

K: Da.

T: Ah, vojska će raditi šta god može da radi.

K: ...OK... završila sam.

 

********************

 

T: Ok, koliko si ih imala tamo... mislim, klonova.

K: Samo jednog. To je onaj od kojeg su klonirali sve ostale klonove.

T: A nije bilo nijednog od tvog muža ili sina?

K: Bio je jedan od mog muža i jedan od sina.

T: Dakle, uništila si i njih takođe?!

K: Da.

T: Ok. Sada ih trebaš potražiti i na drugim mjestima.

K: Ok. Sada sam na Mjesecu... u bazi na Mjesecu... oh, dragi, pa ovo je nemoguće! Ovaj Mjesec je kao pčelinja košnica...he, he... tamo je toliko mnogo, mnogo, mnogo klonova...

T: He, he, na Mjesecu?

K: Da, na Mjesecu.

T: OK, šta vidiš na Mjesecu upravo sada? Da li tamo ima nekih vanzemaljsih aktivnosti?

K: Ne ovdje gdje sam sada jer je ovo skladište za klonove. Na drugim mjestima ima puno više aktivnosti.

T: OK, OK, nakon što uništiš sve klonove tamo, željela bih da pogledaš malo u vezi sa tim aktivnostima na Mjesecu u ovom momentu. Da li su ti vanzemaljci otišli tamo kao neke izbjeglice ili slično... zašto su oni tamo?

K: ... Uh, mogu reći.......... ali mi nije dozvoljeno da to kažem...

T: Hmm, kako je moguće to da ti nešto nije dozvoljeno? Ko to kaže da tebi nešto nije dozvoljeno? Zašto to kažeš?

K:  .....OK...mmm... izgleda da je ovo mjesto... izgleda da pored tih vojnih aktivnosti... ovo je mjesto gdje oni proizvode ona mala siva hibridna stvorenja

T: Aha, dakle, oni proizvode grejse gore na Mjesecu?

K: Da.

T: Aha, he, he, fabrika grejsa!?

K: Da.

T: Znači, oni još uvijek operišu tamo? Oni su još uvijek tamo?

K: Da... da. Oni dopremaju tamo... ovo može zvučati ludo... ali oni dopremaju tamo žive ljude...

T: Dopremaju tamo normalne ljude, isto kao što smo i mi?!

K: Da.

T: O, OK, dakle, likvidirala si tvoje klonove tamo?!

K: Da, jesam.

T: Da li imaš tamo neke hibride? To jest,  postoje li tamo neki hibridi koji su napravljeni od tvoje DNA?! ...Od tvoje DNA?

K: Da, razumijem... mmmm... tu je jedan sa mojom DNA i DNA od onog grejsko-reptilskog stvorenja... jedan...

T: OK, bilo do dobro da likvidaraš i njega, takođe........ zato što to nije jedno istinsko ljudsko biće...

K: OK, i to sam učinila...

T: Dobro, sada traži dalje svoje klonove, na drugim mjestima... ako si završila s Mjesecom.

K: OK, vidim dva na Marsu.

T: Na Marsu?!

K: Da. Vidim tamo i dva od mog muža ali ne vidim nijednog od mog sina...

T: Aha... a možeš li mi reći koji je sada datum tamo... mislim, dan, mjesec, godina....... znam da je teško za Dušu da to vidi, ali možda možeš dobiti nekako tu informaciju.

K: Ona kaže da je to budućnost, to nije današnje vrijeme...

T: U budućnosti?! ... jer znaš zašto, zašto ovo pitam, zbog toga što je juče jedna druga Duša otišla na Mars i ona je rekla da u ovom momentu tamo nema nikoga. Zbog toga sam se i pitala o kojem vremenu se radi, da li je to u prošlosti ili u budućnosti?! Interesantno. A u vezi s Mjesecom, ako nije kasno za ovo pitanje, koje je vrijeme tamo, sadašnje ili neko drugo?!

K: .................. Sadašnjost je ali ima i budućnosti... ali ona nije udaljena toliko daleko

T: Aha, hvala ti puno....dakle, na Marsu je budućnost

K: Da.

T: Dobro, ako je to u redu, interesuje me šta to vidiš na Marsu u budućnosti, da li je to neka baza, da li tamo ima mnogo vanzemaljaca... i ako ima, koje su rase tamo?

K: Možda je malo smiješno, ali vidim tamo i neku vrstu drveća... ne znam da li je ono prirodno ili vještačko?! ....a ima puno i nekih Drakonskih aktivnosti, reptilijanskih takođe...

T: Drakonskih... da li je to onaj kojeg ja nazivam Horus?!

K: Da.

T: I reptilijanci...

K: Da, oni imaju neku vrstu pakta...

T: Znači, oni kao da odu negdje, pa se vrate?!

K: Da.

T: Možda oni tako pokušavaju da spasu dupe od onog Talasa, pa se onda vraćaju?!

K: He, he

T: Dobro

K: A imam i tri tijela u Velikoj Britaniji.

T: U Velikoj Britaniji? Gdje tačno... kakva vrsta okoline je tamo?

K: Ahh,... u stvari, radi se o centru grada... u Londonu.

T: U Londonu?!

K: Da, ... a tu je i rijeka Temza... a dole su ta podzemna postrojenja... ne znam za tu zgradu pored rijeke, čemu ona služi... ta velika...

T: Aha, a da li je vojska tamo dole ili vanzemaljci?

K: Tu su samo neki momci iz tajne obavještajne službe.

T: Aha, sada možda jedno glupo pitanje, reci mi molim te, da li Kraljica zna nešto o tome?

K: Oh, da, ona zna.

T: Oho, ... dobro, da li ona često posjećuje to mjesto?

K: Da, ona tamo dolazi i dere ljudima kožu. 

T: Oh, znači, kao satanski rituali i žrtvovanje ljudi?!

K: ...Da.

T: Uh... da li ti imaš neko pitanje E...? (Obraća se trećoj osobi -TO - koja samo prati ovu seansu; prim. prev.)

T.O:  Hmmm, interesuje me da li Duša zna kako oni organizuju one "vanzemaljske amorove strijele"?! (ljubavne veze između ljudi koje su aranžirane od strane vazemaljaca, prim. prev.) Mislim, kako to oni manipulišu ljude oko nas?

T: Možda možemo ostaviti to za kasnije. Mislila sam na ovo mjesto u Londonu, gdje ubijaju ljude u ritualima...

T.O: ...znam... ali mi to nekako užasno zvuči...

T: Da, znam da užasno zvuči ali s obzirom da ona još uvijek traži njene klonove, o drugim pitanjima možemo kasnije...

K: OK, jedan je u Norveškoj... i tamo takođe postoji jedna baza...

T: Aha

K: U sjevernom dijelu Norveške... tamo imam jednog... OK. uništila sam i nju... hm, nema više drugih klonova koje mogu da nađem...

T: Dobro, reci mi da li si pronašla ikakve klonove koji su bili uskladišteni u horizontalnoj poziciji?... kao da su mrtvaci?

K: Možeš li ovo ponoviti... nisam sigurna da sam dobro razumjela?

T: Dobro, da li je  bio ijedan klon koji se bio smješten u horizontalnoj poziciji, kao u nekom kovčegu?

K: U stvari, ima jedan.

T: Još uvijek ima jedan ili si već vidjela jednog?

K: Uh, još uvijek postoji jedan i on je u Engleskoj, na onom mjestu, ohh, ja ga nisam bila vidjela

T: Hm?!

K: ...OK...

T: Kako to da ga nisi vidjela... bila si tamo?!

K: Uh, ne znam... zato što tamo postoje dva nivoa...

T: Aha

K: A moja Duša kaže da je ona toliko uplašena...

T: U vezi s tim mjestom...?

K: Da... i... ona jednostavno nije htjela da ulazi tamo dole, ispod...

T: Da, ona sada treba znati da je niko više nikada ne smije ni dodirnuti.

K: ...OK...

T: A, ako ona hoće, može podijeliti s nama ono što joj se dogodilo tamo...

K: Tom klonu?

T: Ne, tvojoj Duši u toj zgradi... ako ona želi da pričaa o tome.

K: Oh... ja sada znam šta se tamo desilo... ali ne mogu da pričam sada o tome... previše je užasno

T: Ok, ako ona to ne želi, to je u redu... dobro, provjeri još jednom da li je još negdje ostalo tvojih klonova... pogledaj još jednom u ovaj univerzum, na zemlju, pod zemljom, na drugim planetama.

K: Ok, našla sam jednog ali on nije u ovom univerzumu... drže ga u jednoj velikoj mračnoj sobi.

T: Oh, mogu da pogađam...

K: On kao da je povezan s nekim displejom... oh, vidjela sam opet figuru onog Ra...

T: Aha..

K: OK... OK, završila sam i s njom.

T: Dobro, dobro. Traži svoje klonove u drugim univerzumima... za svaki slučaj.

K: Vidim dva u jednom univerzumu u kojem ne postoji svjetlost.

T: Nema svjetlosti?!

K: Nema svjetla, samo čisti mrak.

T: Još jedan mračni univerzum?!

K: Da.

T: He, he, nisam znala i za taj?! Dobro, kako je taj klon spremljen tamo? Kakva sredina je tamo?

K: Tamo je ništa. Kao da je sve šuplje, prazno i mračno.

T: Kao neka crna rupa ili nešto slično?!

K: Da, nešto tako... oni liče na nešto kao pacove na paukovoj mreži... kao da samo čekaju na nešto?!

T: Kakva su to bića tamo. Da li si ih prije primjećivala? Da li si ih vidjela za onim stolom?

K: Ne, zato što oni kažu da je ovo prostor kojeg oni koriste kad ulaze u druge dimenzije ili univerzume...

T: Znači, kao nešto između nečega?!

K: Da, nešto kao neki portal

T: Portal, dobro.

K: Dobro, završila sam i sa ovim. OK.

T: Dobro, interesuje me da li je taj zadnji klon bio u sadašnjosti ili u budućnosti...?!

K: Ovo je sadašnje vrijeme ali je to nešto kao jedan paralelni univerzum.

T: Aha, OK. Hvala. Da li vidiš još neke klonove?

K: .........Ne.

T: Dobro.

K: Uh, bilo ih je toliko mnogo.

T: Da, čini se da ti imaš mnogo energije?! OK, sada se vrati natrag u onu tvoju prostoriju sa svojom Dušom, Umom i Duhom i pitaj ih da li žele da se udruže zajedno, kao jedan. Da ostanu vrlo blizu jedno drugom. Znaš, kao djelići one puzle.

K: OK, moja Duša i moj Duh su još uvijek prilično bijesni na moj Um.

T: He, he, ja to razumijem.

K: Oni kažu da će morati sačekati neko vrijeme.

T: Šta kaže Um?

K: On kaže, da ne brinem, on će se pobrinuti za svakodnevne poslove kao i obično.

T: He, he, samo ne "kao i obično"! Mi ne želimo da se on ponaša "kao i obično".

K: Moja Duša kaže da je to slučaj.

T: Pokušaj da objasniš Duši da ako ona i Duh ostave Um samog, on će opet pokušati da preuzme upravu, a oni (vanzemaljci) mogu prevariri Um... to može biti opasno, tako da je bolje da se drže zajedno ili da se približe malo više Umu.

K: OK, he, oni još uvijek odbacuju jedno drugo.

T: OK, da li oni mogu bar uhvatiti Um za ruku?

K: ...dobro, oni to mogu uraditi.

T: Dobro, oni bar to mogu uvijek raditi... i moraš, nekako, stalno pratiti taj Um, držati ga na oku jer ako ne, on onda može uraditi neke gluposti.

K: OK

T: OK, E... je imala ranije jedno pitanje za tvoju Dušu. O uplitanju, E...?

T.O: Da, interesuje me kako oni to organizuju one ljubavne veze između ljudi i kako ih manipulišu? Kako ih zaustaviti u tome, tom njihovom mješanju u ljudske intimne veze?!

K: OK, moja Duša kaže da je jedini način da se to zaustavi je da Duša mora biti svjesna toga što oni rade. I potrebno je mnogo, kako da kažem, duhovnog vježbanja jer u drugom slučaju, Duša neće biti u stanju da saopšti to "dnevnoj svjesnosti"... da se to događa... nešto otprilike tako...

T: Ja imam jedno pitanje. O kakvoj vrsti duhovnih vježbi se tu radi? Mi kažemo "duhovnih" jer nemamo za to drugih riječi.

K: To u stvari nema veze... sve dok uspijevate da razvijete neke vrline... bez obzira na to da li je čovjek Budist ili Hrišćanin...

T: Možda kroz neku vrstu meditacije?

K: Mmm... možda bih to bolje izrazila kada bih to napisala?!

T: Zato što na primjer imam jedno pitanje, mantre, koje koriste neki Budisti, znaš, neke od njih idu nešto kao... "Ohmmm" ili tako nekao... ili "...Namashivaia (?)... ili npr. pozivanje Shive... da li je to OK?

K: Ne, ne... ne.

T: E..., ti prizivaš Shivu?

T.O: To nije prizivanje Shive, nego jednostavno, to znači zakoračenje u unutrašnju božanstvenost... i upućivanje molitve unutrašnjem božanstvu...

K: Da... to ima neke s vrstama frekvencija koje te mantre proizvode... a one utiču na naše energetsko tijelo... tako...

T: Dobro, da li je onda OK izgovarati "Namšivaja" (?), ili ne?!

K: Na neki način to može biti u redu ako je glavna svrha te mantre razvijanje Svijesti o Duši (ili Svijesti Duše???; prim. prev,), radi se o namijeri, tako da nema veze šta kažete, možete ponavljati i "krompir", "krompir", krompir"...

T: OK

K: Bitno je imati namjeru unutar mantre.

T: Aha...

TO: Ja bih imala samo jedno pitanje...ili molbu... ako se ikada opet nađeš u nekom snu ili događaju otmice s nekim kao što sam ja... molim te probudi me tako da budem i ja lucidna u tom snu... to je nešto što ja kažem mnogim mojim klijentima koji su žrtve otmica, "ako ja vidim tebe u jednom takvom snu, ja ću te pokušati probuditi u njemu"...

K: Aha, razumijem, dobro... Ohh, ovo je bio stvarno jedan veliki doživljaj... milim, stvarno ne znam kako da vam se zahvalim... a pored svega vi to činite besplatno za ljude...

T: Nema na čemu, mi smo sada u stvari završili ovu seansu... moguće je da će Ra pokušati da se vrati ali možeš napraviti jedan trik, npr. zamisliti svoj život ili egzistenciju kao jednu vremensku liniju od prošlosti, preko sadašnjosti do budućnosti. Onda pokušaj odrediti na kojim tačkama su oni dolazili pa onda vizualiziraj kako ih uništavaš na tim tačkama... kao da tamo nikad nisu ni bili... kao da nikad nisu ni dolazili... i kad to radiš, pokušaj ponavljati u sebi: "nikad više", "nikad više"... "nikad više"...

K: OK. To je dobar savjet. Hvala ti.

T: Nema na čemu.

 

**********


 

 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta