G a l a k s i j a. c o m

Iz Izraela s ljubavlju

 

Izraelski vojnici prate Jehovine direktive

 

07-2006

(fotografije prenesene sa: http://fromisraeltolebanon.info)
 

 

 

Već smo napomenuli to da na našoj planeti odavno vlada pandemija psihopatije, tako da ne očekujemo da će ove fotografije biti pravilno shvaćene, odnosno, da će ono što se na njima može vidjeti bitno promijeniti nečiji stav prema životu a pogotovo objektivnu realnost na ovoj našoj planeti. Mi kao ljudska bića u stanju svijesti u kakvom trenutno jesmo, možemo sve racionalizovati, pa tako i ovo. Kad se radi o zaštiti naših ličnih iluzija sva sredstva su dozvoljena. Uostalom, bar tu smo eksperti.

 Međutim, neka ovo bar ostane negdje zapisano. Možda ipak dođu vremena kad će neko od onih koji prežive biti u stanju objektivno da sagleda uzroke patnje i krvoprolića u realnosti u kojoj smo živjeli.

 I mi smo nedavno takođe bili u sličnoj situaciji. Žrtve patokratije (psihopata na vlasti) nisu u stanju sagledati ovu komponentu manipulacije ljudi. Nisu u pitanju nikakvi misteriozni razlozi, nego naša neotpornost na psihopatološki materijal koji se neprestano distribuira "odozgo" i tako modifikuje stanje naše svijesti.

 Ovih dana 'Jehovini miljenici' su ti koji siju smrt...

  

Psihopatizacija djece: Djeca Izraela pišu poruke svojim vršnjacima u Libanu. 

poruke su poslane...


 

 

i primljene...

 

 

 

 

 

 

Kakva je razlika između nas i individua na ovoj slici?!

Nikakva,

jer i mi smo već odavno mrtvi, - isto kao i oni.

 

U nekom drugom slučaju, ovakve stvari se na ovoj planeti ne bi mogle dešavati...

 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta