G a l a k s i j a. c o m

Protokoli Sionskih Mudraca

 

(Iluminati Protokoli)

 

Protokol 16 

 

Neškodljivost univerziteta. Zamjena klasicizma. Vaspitanje i znanje. Reklama vlasti "vladara" u školama. Ukidanje slobodne nastave. Nove teorije. Nezavisnost misli. Praktična nastava.

 

            U cilju uništenja svakih kolektivnih snaga, sem naših, mi ćemo učiniti neškodljivim prvi stepen kolektivizma - univerzitete, prevaspitavši ih u novom pravcu. Njihove starješine i profesori biće pripremani za svoj posao u duhu podrobnih tajni programa dejstva, od kojih oni nekažnjeno neće odstupiti ni za pedalj. Oni će biti postavljeni sa naročitom opreznošću i biće dovedeni u potpunu zavisnost od vlade.

  Mi ćemo isključiti iz nastave državno pravo, kao i sve što se dotiče političkog pitanja. Ovi predmeti će se predavati malom broju osoba koje su izabrane i posvećene zbog naročitih sposobnosti.  Univerziteti ne smiju iz svojih zidova puštati žutokljunce koji spremaju i kroje planove ustava kao komedije ili tragedije, baveći se političkim pitanjima koje ni njihovi očevi nikada i ni malo nisu razumjevali.

            Loše preneseno znanje velikom broju lica o političkim pitanjima čini od njih utopiste i loše podanike, kao što i sami možete zapaziti iz primjera opšteg vaspitanja Goja u tom pravcu. Nama je trebalo da uvedemo u njihovo vaspitanje sve one principe koji tako sjajno kvare njihov sistem. Kada mi budemo na vlasti udaljićemo iz vaspitanja sve predmete koji izazivaju zabunu a i one nepotrebne, pravićemo od omladine poslušnu djecu starješina, djecu koja vole onoga koji upravlja koliko i svoju sigurnost i nadu za mir i spokojstvo.

            Klasicizam, kao i svako izučavanje stare istorije u kojoj je više rđavih nego dobrih primjera, mi ćemo zamijeniti izučavanjem programa budućnosti. Mi ćemo izbrisati iz pamćenja ljudi sva fakta prošlih vijekova koji nam nisu po želji, a ostavićemo samo one koji ocrtavaju samo pogreške gojskih vladavina. Učenje o praktičnom životu, o obaveznom uređenju, o odnosima ljudi jednog prema drugome, o izbjegavanju rđavih, sebičnih primjera koji siju zarazu zla i druga slična pitanja vaspitnog karaktera stajaće na čelu nastavnog programa sastavljenog prema posebnom planu za svako zvanje, ne generališući nastavu ni pod kakvim vidom i izgovorom. Takva postavka pitanja ima naročitu važnost.

  Svako društveno zvanje mora biti vaspitano u strogim razgraničenjima i u skladu sa njegovim pozivom i radom.

  Slučajni geniji uvijek su umjeli i umjeće da skrenu u druga zvanja zbog te rijetke slučajnosti propuštati u tuđe redove lica nesposobna, oduzimajući mjesta od onih koji pripadaju tim redovima po rođenju i zanimanju - potpuno je bezumlje.

 Vi sami znate kako se to završilo po Goje, koji su dopustili ovu vapijuću besmislicu.

  Da bi onaj koji upravlja čvrsto zagospodario srcima i umovima svojih podanika, treba, za vrijeme njegove djelatnosti predavati cijelom narodu po školama i na trgovima o njegovom značaju i djelima, o svim njegovim lijepim i plemenitim počecima.

  Mi ćemo uništiti svaku slobodnu nastavu.

  Učenici će imati pravo zajedno s roditeljima da se kao u klubu okupljaju po školskim kabinetima: za vrijeme tih skupova, u praznične dane, predavači će držati tobože slobodna predavanja o pitanjima čovječanskih odnosa, o zakonima ponašanja, o represalijama koje dolaze od nesvjesnih odnosa i, najzad, o filozofiji novih teorija još neobjavljenih u svijetu. Ove teorije mi ćemo uzdići do vjerskih dogmi kao prelazni stepen ka našoj vjeri. Kada završimo izlaganje našeg programa rada u sadašnjosti i budućnosti, ja ću vam pričati o osnovama ovih teorija.

  Jednom riječju, znajući iz mnogovjekovnog iskustva da ljudi žive i rukovode se idejama, da te ideje ljudi usišu samo pomoću vaspitanja koje se daje sa podjednakim uspjehom svim uzrastima, naravno, samo različnim načinima, mi ćemo usisati i konfiskovati u našu korist posljednje iskre nezavisne misli, koju mi već odavno navodimo na potrebne nam predmete i ideje.

  Sistem kontrole misli već je u dejstvu, u takozvanom sitemu praktične nastave, koji ima da pretvori Goje u nemisleće, poslušne životinje, koje očekuju praktičnost da bi je mogli razumjeti...

  Buržuja, jedan od najboljih naših agenata u Francuskoj, već je objavio nov program praktična nastave.

 

 

 

 

PROTOKOL 17


  Home