G a l a k s i j a. c o m

Protokoli Sionskih Mudraca

 

(Iluminati Protokoli)

 

Protokol 24

 

Učvršćivanje loze cara Davida. Pripremanje cara. Uklanjanje direktnih nasljednika. Car i trojica koji su ga posvetili. Car je sudbina. Besprijekornost spoljašnjeg morala cara judejskog.

 

   Sad ću preći na temu načina učvršćivanja korijenja dinastičke loze cara Davida do posljednjih slojeva zemlje...

  Ovo učvršćivanje sastojaće se prije svega u onome u čemu se do današnjeg dana sastojala moć, koja je našim mudracima osigurala i očuvala vođenje svih svjetskih poslova kao i davanje pravca vaspitanju misli cijelog čovječanstva...

Nekoliko članova od sjemena Davidova spremiće careve i njihove nasljednike, ne birajući ih po pravu nasljeđa nego po sposobnostima, posvećujući ih u skrivene tajne politike, u planove upravljanja, s tim da niko ne smije znati ove tajne. Cilj je takvog načina rada taj, da svi znaju da uprava ne može biti povjerena neposvećenima u najdublje tajne njene vještine.

    Samo će se takvim licima predavati praktična primjena imenovanih planova kroz sravnjenje sa mnogovjekovnim iskustvima, sva posmatranja političko - ekonomskih tokova i socijalnih nauka - sav, jednom riječju, duh zakona, koje je priroda nepokolebljivo ustanovila radi regulisanja čovječanskih odnosa.

  Direktni nasljednici često će biti odstranjivani od stupanja na presto ako za vrijeme učenja i spremanja budu ispoljili lakomislenost, mekoću i druge osobine koje ih čine nesposobnim za upravljane, a same po sebi su štetne po carski poziv.

  Samo oni koji su bezuslovno sposobni za čvrsto, makar i surovo, budno upravljanje, dobiće njegove dizgine od naših mudraca.

  U slučaju oboljenja slabošću volje ili kakvom drugom nesposobnošću, carevi će morati po zakonu predavati upravu u nove, sposobne ruke...

  Carski planovi dejstva u tekućem momentu, a tim prije u budućnosti, biće nepoznati čak i onima koji se budu zvali bliskim savjetnicima.

  Samo car i trojica koji su ga posvetili znaće budućnost.

  U licu cara, koji nepokolebljivom voljom vlada sobom i čovječanstvom, svi će ugledati sudbinu sa njenim nepoznatim putevima. Niko neće znati šta car želi da postigne svojim naređenjima, pa stoga se niko neće smjeti ni ispriječiti na nepozntom putu...

    Razumije se, potrebno je da umni rezervoar careva odgovara planu upotrebe, koji on ima da primi u sebe. Zato on neće stupiti na presto prije nego što njegov um ne podvrgnu probi i ispitu pomenuti mudraci.

    Da bi narod znao i volio svoga cara neophodno je da on besjedi na  tronovima sa svojim narodom. To stvara potrebno spajanje dviju sila koje smo mi sada terorom odvojili jednu od druge.

  Ovaj teror nam je bio neophodan da bi obje sile ponaosob potpale pod naš uticaj.

  Car judejski se ne smije nalaziti pod vlašću svojih strasti, naročito sladostrašća: nijednom stranom svoga karaktera on ne smije davati životinjskim instiktima vlast nad svojim umom. Sladostrašće najgore razara umne sposobnosti i jasnoću pogleda, odvodeći misli na najgoru i najvišu životinjsku stranu čovječanske djelatnosti.

  Oslonac čovječanstva u licu gospodara svijeta od svetog sjemena Davidova mora prinositi na žrtvu svome narodu sve svoje lične naklonosti.

  Gospodar naš mora biti primjerno besprijekoran.

 

 

 

Kraj


Metafizika

  Prva strana vebsajta