G a l a k s i j a. c o m

Slučajnosti...

 

 

 

 

Kada bi slučajnosti postojale, ovo bi sigurno bile neke od njih

 

Ako uzmemo novčanicu od 20 američkih dolara i presavijemo ju po sredini:

pa onda ovako:

i ovako:

Pentagon?!?

...a s druge strane...

 

***

 

slučajnosti ili ...?!?

...odlučite sami...


Metafizika

  Prva strana vebsajta