Čudnije od Fantazije

 

POGLAVLJE 14

 

ČUDA (JEVREJSKOG) PRAZNIKA PASHA

Nisu samo amerikanci bili ti koji su poginuli 11-tog septembra. Skoro 500 stranih državljana, pripadnika preko 80 drugih nacija, bilo je takođe ubijeno tog dana u zgradama STC-a. (1) S obzirom da je to bio centar svjetske trgovine i finansija to i nije toliko začudujuće. Takođe je opštepoznato da i mnogo Izraelaca radi na polju internacionalne trgovine i finansija. Zakon vjerovatnoće nam kaže da bi među 500 mrtvih stranih državljana, bio i značajan broj izraelskih državljana. Međutim, broj poginulih izraelaca bio je sumnjivo nizak, pogotovo ako uzmemo u obzir izvještaj koji je objavio izraelski list Jerusalem Post 12 septembra, kako je izraelska ambasada u Americi primila preko 4000 telefonskih poziva od strane zabrinutih članova izraelskih porodica. (2) George Bush je izjavio pred Kongresom USA kako i on lično žali za poginulim stranim državljanima uključujući i  "više od 130 Izraelaca". (3) Međutim, Bush je bio ili pogrešno informisan ili je namjerno lagao. Istinski broj poginulih Izraelaca u zgradama STC-a bio je mnogo manji od 130. On je bio i mnogo manji od 100. Bio je mnogo manji i od 50. I od 25. Bio je manji i od 10. On je bio…….nula. (4) (5), NY Times, September 22, 2001)

Da, to je tačno! Nijedan od izraelskih građana nije poginuo u zgradama STC-a*, dok su istovremeno živote izgubili pripadnici 80 drugih nacija, uključujuci čak i državljane mnogih siromašnijih zemalja kao npr. Granade, Bermuda, Irske, Filipina itd. .

***(Po jedan izraelski građanin je poginuo u svakom od ona dva aviona koji su udarili u zgrade STC-a. Ni jedan nije poginuo unutar neke od srušenih zgrada.)

Već prije smo sazali da su službenici izraelske kompanije Odigo, 2 sata prije napada bili anonimno obavješteni o onome šta će se dogoditi. (6) Ono što još više intrigira nego Odigo, to je bijeg u zadnji čas 200 službenika kompanije koja pripada izraelskoj vladi i koja se zove Zim Israel Navigational. Sa flotom od nekih 80 brodova, Zim Navigational je 9-ta po veličini transportna kompanija u svijetu. Samo 7 dana pred onaj napad, kompanija, Zim Navigational je preselila svoje kancelarije zajedno sa 200 službenika. (7), (8) Predstavnik za štampu ove kompanije, Dan Nadler izjavio je: "Kad smo gledali snimak događaja, mi smo se osjećali veoma sretnim. Svim našim poslovima u USA mi smo upravljali sa 16-tog sprata STC-a.” (9),(10) Kompanija Zim se preselila u Virgini-ju. Nadler je dodao kako je glavni razlog za ovo iznenadno preseljenje bio "da bi se uštedilo na plaćanju kirije". (11), (12) Ova tvrdnja da se jedna od najvećih svjetskih transportnih kompanija, koja je uz to još potpomognuta finansijama od strane svoje vlade, seli kako bi uštedila par dolara na kiriji, nikako ne “drži vodu”. I to u pravo vrijeme!

Ko je obavjestio Zim? Ko je obavjestio Odigo? Ko je obavjestio pentagonske zvaničnike? Ko je obavjestio izraelske radnike u  New York-u? Mislim da ono što je sigurno, to sigurno nije učinio Osama Bin Laden iz svoje pećine u Afganistanu!

 

Lijevo: BUSH I NJEGOVA ŽENA NA KOMEMORACIJI SEPTEMBARSKOG DOGAĐAJA, 11 DECEMBRA NA CEREMONIJI ODRŽANOJ U BIJELOJ KUĆI. ISRAELSKA ZASTAVA OBAVEZNO U POZADINI.
DESNO: ZIM NAVIGATIONAL SE ISELIO IZ NEBODERA STC-a Br. 1 SAMO 7 DANA PRIJE NAPADA. ZIM TVRDI DA JE "UŠTEDA NA KIRIJI" BILA RAZLOG ZA SELIDBU !

 

POGLAVLJE 15

SADRŽAJ