G a l a k s i j a. c o m

BOSANSKE PIRAMIDE

 

 

Januar 2007

Kada sam prvi put obznanio ideju o postojanju prvih evropskih piramida, zazvučala je nevjerovatno. Prijem u stručnim krugovima bio je očekivan: oni koji su otvoreni za nove ideje nisu donosili unaprijed osuđujuće stavove. Oni drugi, konzervativniji, neskloni promjenama, odmah su osudili hipotezu, a autora pokušali diskreditovati. Pri tome su dodali karakterističnu bosansku aromu: uvrede, podmetanja i igre iza kulisa.

Autor čuvene izjave da će se “spaliti” zato što BiH ima najznačajniji arheološki spomenik na svijetu je želio da se taj spomenik, po mogućnosti, nikad ne otkrije. Naime, kroz svoju poziciju u državnoj Komisiji za nacionalne spomenike pobrinuo se da zaštićenu zonu nekadašnjeg srednjovjekovnog grada Visoki s mizernih 20x60 metara proširi na polovinu piramide, što je površina trostruko veća od zaštićene UNESCO-ve jezgre Mostara (!), a sve s ciljem da se istraživanja bosanskih piramida zaustave. Pri tome treba imati u vidu da je sjednica Komisije održana u maju 2006., a da je važenje proglašeno retroaktivno od marta. Zašto? Zato što je Fondacija počela s iskopavanjima u aprilu. I, gle “slučajnosti”, Šesnaest otkopnih sondi se najedanput našlo u novoproširenoj zaštićenoj zoni. Praktično sve što se dotada otkopalo. Svi betonski blokovi i zidovi piramide Sunca.

Ipak, Fondacija je nastavila s daljim iskopavanjima, ovaj put na privatnim parcelama Bosanske piramide Mjeseca i u kompleksu podzemnih tunela. Na scenu onda stupa Federalni ministar za kulturu koji ultimativno traži od Vlade Ze-Do kantona da se istraživanja zaustave.

Kada ni to nije urodilo plodom, ide se na pritisak malobrojne bh. arheološko-historičarske populacije. Dvadeset i jedan stručnjak iz različitih gradova potpisuje peticiju za zaustavljanje radova na piramidi Sunca pod izlikom da se uništava srednjovjekovni grad Visoki. Pri tome se ispušta iz vida “sitnica” da upravo zbog nebrige tih istih arheologa tog grada odavno nema. Ekspertni tim, kojeg je formiralo Federalno ministarstvo kulture, za takvo jadno stanje je u junu 2006. optužio “nezainteresovanost i dugogodišnju nebrigu odgovarajućih kulturnih institucija, iako su one, s aspekta zaštite i očuvanja ove spomenične cjeline, imale i imaju posebne ingerencije, na koje ne reagiraju na odgovarajući način”.

Kako radovi nisu zaustavljeni, pritisak na Fondaciju se prenosi na međunarodnu scenu. Domaći arheolozi se povezuju s evropskim i dolazi nova peticija, gotovo identičnog sadržaja, kako se negdje u bosanskim brdima uništava srednjovjekovno, arheološko blago. Peticiju potpisuju stručnjaci koji nemaju nikakvog uvida u pravo stanje, ali pokazuju solidarnost sa sarajevskim kolegama. Kao šlag na tortu došla je petnaestominutna “posjeta” prof. Anthony Hardinga Visočkoj dolini koji svoju arheološku titulu i poziciju predsjednika Evropske asocijacije arheologa totalno obezvrjeđuje dijeljenjima izjava kako tamo nema ništa.

Na jednoj strani su egipatski eksperti: prof. Mohamed Ibrahim Ali, dr. Ali Barakat i egiptolog Lamija El-Hadidi koji su potvrdili da je ovdje riječ o izuzetno važnom arheološkom spomeniku, nakon što su detaljno izučili čitavu lokaciju. Na drugoj strani je Harding, koji predvodi kabinetske stručnjake koji nikada nisu posjetili mjesto istraživanja i koji, snagom svojih titula i pozicija, tvrde suprotno. Kome vjerovati?

Bili smo jako obradovani kada su proljetos geolozi s tuzlanskog fakulteta najavili učešće u istraživanjima. I nemalo razočarani kada su posjetili lokaciju prije početka iskopavanja, a odbili da dođu kada su prvi blokovi ugledali svjetlost dana. Gorak okus iz njihovog preduhitrenog izvještaja kako je to sve geološka (prirodna) tvorevina je ipak bio ublažen korektnim nastupom druge institucije iz Tuzle: Građevinskog instituta (GIT) koji je obavio analize blokova zaključujući da je riječ o “betonskom građevinskom materijalu izuzetnih kvaliteta”.

Kada je ljetos predsjednik Tihić pozvao UNESCO-ve stručnjake da dođu i daju svoj sud o postojanju piramida, desetine arheologa-političara od Londona do Bostona, Zagreba i Sarajeva su urgentno zatražile od generalnog sekretara Macure da stručnjake ne šalje. Čega se oni boje? Materijalnih dokaza koji ce srušiti njihovu sliku svijeta?

Federalna vlada odobrava 2006. 50.000 KM za istraživanja piramida nakon što su njeni ministri i predsjednik dolazili i uvjerili se da se ispod zemljanih nanosa Plješivice i Visočice kriju ogromne kamene strukture, napravljene ljudskom rukom, a geometrijskog oblika piramide. Međutim, BiH još jednom pokazuje svoju unikatnost. Federalni ministar kulture preusmjerava ta sredstva u kantonalnu turističku zajednicu i šalje ih na sasvim drugu stranu, uprkos protivljenju lokalne zajednice. A da bi pokazao solidarnost sa svojim krugom, ministar traži od Fondacije da ga zvanično pozove da posjeti lokaciju. Kada je taj pismeni poziv dobio, javno izjavljuje da neće doći i kopiju svog pisma šalje poslušnim “Danima” na objavu.

Samo povremeno je bilo pokušaja da se izađe s nekim drugim tezama o našim otkrićima. Primjera radi, asistent profesora Imamovića, ali i Stjepan Ćorić iz Beča govore da su podzemni tuneli koji spajaju piramide zapravo srednjevjekovni rudnici. Moram priznati da su nam dragi takvi stavovi, jer ih vrlo jednostavno možemo pobiti. Ekipe iz tri rudnika (Zenica, Kakanj, Banovići) su se nasmijale na tu ideju, tvrdeći da to rudnici nisu. Geolozi i geofizičari, domaći i strani, su potvrdili da su ovi vještački tuneli stari hiljadama godina.

Kabinetski “antipiramidaši” kao što su Blagoje Govedarica, Zilka Kujundžić, Svetozar Pudarić, Mirko Babić, Gavrilo Grahovac, Ivan i Dubravko Lovrenović, uz potcjenjivanje istraživanja, se svesrdno trude da dokažu da Projektu istraživanja piramida podršku daju samo “bošnjački krugovi”. Pokušavaju ga obojiti samo jednom bojom i tako od njega napraviti još jednu od tema za potkusurivanje u žalosnoj trodijelnoj (nacionalnoj i religijskoj) bh. stvarnosti. Svjesno zanemaruju činjenicu da je Fondacija uvijek isticala da ovaj Projekt nema veze s pojedinim nacijama i religijama već da pripada dalekoj prošlosti na koju svi možemo biti ponosni. Na taj način ovo istraživanje postaje integrativni faktor, ono što nas spaja, a ne razdvaja.

Prilikom moje prezentacije Projekta u decembru 2006. na skupu u Švicarskoj, pred oko 1200 naših ljudi, prvi put smo javno objavili kako mi čitamo formulu za volumen (zapreminu) Bosanske piramide Sunca:

V = B x H / 3 Volumen je jednak baza puta visina kroz tri

Naše tumačenje moglo bi biti i ovako:

V = B x H / 3 Visoko (V) je jednako Bosna (B) i Hercegovina (H) s tri naroda


I kraj godine prolazi u znaku nesmanjenih pritisaka na naše istraživanje. Evropska asocijacija arheologa s Hardingom na čelu napada “Bosanske vlasti” što daju podršku Projektu i izdvajaju sredstva za njega. S obzirom da znam da je učešće bh. vlasti u našem finansiranju samo 10% mislio sam da je riječ o još jednoj podvali Hardinga. A onda sam saznao da se predlaže da Federalni budžet izdvoji Fondaciji 300.000 KM za istraživanje pojedinih sekcija Bosanske piramide Sunca u 2007. Očigledno da je ovaj profesor dobro obaviješten šta se planira u BiH za slijedeću godinu.

Moj prijedlog bh. arheološkim oponentima bio bi slijedeći: ako Federalni parlament usvoji ovu odluku želio bih da svih 300.000 KM ode oponentima sa Zilkom Kujundžić i Enverom Imamovićem na čelu i da nam se oni pridruže u otkrivanju piramide Sunca. Povežimo Fondaciju s Federalnim Zavodom za zaštitu spomenika, Zemaljskim muzejom iz Sarajeva, Zavičajnim muzejom iz Visokog, arheologe i historičare s Filozofskog fakulteta u Sarajevu na zajedničkom projektu. Neka taj novac ide na djelomičnu rekonstrukciju kraljevskog grada Visoki, rimske utvrde ispod njega, ilirskog naselja ispod te utvrde i samog vrha piramide na kojoj se nalaze te tri kulture. Naravno, tu je i jedan od ulaza u piramidu i zajedno ćemo tamo ući. A Fondaciju ćemo i dalje finansirati putem donacija i sponzorstava od preduzeća i privatnih lica iz BiH i inostranstva.

Dragi profesori, muzejski savjetnici, članovi državnih komisija i novinari

Piramide će nas nadživjeti. Za stotinu godina niko se sjećati neće naših imena. Ali, ove kolosalne kamene strukture, koje se nalaze na teritoriji male ali ponosne Bosne, će zračiti pozitivnom energijom prema svijetu. Još jednom Vas pozivam da okupimo skromne bh. potencijale i da ih kombinujemo s potencijalom i znanjem naših kolega iz Egipta, Malezije, Jordana, Hrvatske, Njemačke, Srbije i drugih zemalja u ovom istraživačkom poduhvatu.

Za pet godina Bosansku dolinu piramida će posjetiti milion turista. Želimo da BiH vrvi od žamora istraživača, studenata, profesora, volontera, vedrih lica… Turizam će za sobom povući trgovinu, infrastrukturu, ekonomiju, međunarodnu naučnu razmjenu.

Ovo je naša zajednička šansa.


Semir Osmanagić

 

Fotografije: Semir Osmanagić

www.alternativnahistorija.com

www.piramidasunca.ba

 10/2005

 

 

Aktuelno:

Ruski naučnici potvrđuju postojanje piramida

Odgovor ministru Grahovcu

Tehničke impresije grupe eksperata

Analiza doline piramida - H. Zujić

Tajne Bosanskih Piramida

Geometrija Piramide Sunca (2.4mb)

Zašto nema piramide?!

 Energetsko Središte Svijeta

(pdf format, 1.85mb - tekst prenesen iz magazina Misteriji)

 

 

FONDACIJA ARHEOLOŠKI PARK:

Bosanska Piramida Sunca

 

Saopštenje za štampu:

02-05-2006 (Ms Word.doc)

 

Naučni argumenti o postojanju piramida (Word.doc 3.4Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bosanska Piramida Mjeseca - Plješevica

 

Bosanska Piramida Sunca - brdo Visočica

 

Četiri jednake strane piramide

 

sondažna geološka bušenja

 

geološke anomalije izvađene jezgre

 

ljudskom rukom izrezane ploče

 

odrezani kameni blokovi

 

monumentalni plato

 

odrezani megaliti formiraju zidove piramide

 

ornamentalni kameni blokovi ukrašavaju podove piramide

 

pažljiva obrada stranica megalita

 

pravilna geometrija piramida

 

ravnomijerna debljina kamenih ploča

 

rukom rađeni svodovi podzemnih tunela

 

skica dizajna Bosanske Piramide Sunca

 

ovim ukrasnim pločama je popločano 420 m platoa

 

ulaz u podzemni kompleks tunela

 

uočljiva veza između megalita stepeništa piramide

 

svjedočanstva miještana
 

~***~   ~***~   ~***~

 

Intervju sa Semirom Osmanagićem

31/03/2006

Džidić Bisera

 

 1. Najavljeno je da će radovi na iskopavanju piramida u Visokom biti najveći arheološko-geološki projekt u Evropi ove godine, da će započeti 14. aprila i trajat će do kraja oktobra. Šta  to konkretno znači?

 

OVOGODIŠNJA KAMPANJA ARHEOLOŠKO-GEOLOŠKOG PROJEKTA ISTRAŽIVANJA BOSANSKE DOLINE PIRAMIDA ĆE TRAJATI UKUPNO 200 DANA. PROCJENJUJEMO DA ĆE UKUPAN RAD STRUČNJAKA  I EKIPA ZA EKSKAVACIJE, ZATIM TRAJANJE ANALIZA I IZVJEŠTAJA, IZNOSITI OKO 100.000 SATI! RIJEČ JE O ARHEOLOŠKOM PROJEKTU BEZ PRESEDANA NA OVIM PROSTORIMA. ISTRAZIVANJA ĆE SE ODVIJATI U TRI PRAVCA: PRVO, NA PLATOU I ZIDOVIMA BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA, DRUGO U KOMPLEKSU PODZEMNIH TUNELA I TREĆE, PRELIMINARNA GEO-FIZIČKA ISPITIVANJA NEKOLIKO UZVIŠENJA U VISOČKOJ KOTLINI.

 

 1. Koji stručnjaci će biti angažirani i uključeni u istraživanja?

 

RIJEČ JE O MULTIDISCIPLINARNOM PROJEKTU KOJI ĆE U SEBI SJEDINITI ZNANJA NIZA NAUČNIH DISCIPLINA. GEOLOŠKI KOMPLEKS ĆE BITI ZASTUPLJEN SA SEDIMENTOLOZIMA, MINERALOZIMA, PETROGRAFIMA, STRUČNJACIMA IZ NAUKE O MATERIJALIMA, ZATIM GEOFIZIČARIMA, GEOGRAFIMA, GEODETAMA I GEOMETRIMA, HISTORIČARIMA I ARHEOLOZIMA, ANTROPOLOZIMA I SPELEOLOZIMA, PALEONTOLOZIMA I SOCIOLOZIMA TE DRUGIM STRUKAMA.

 

 1. Poslednjih mjeseci porastao je interes na samo znatiželjnika i onih koji to doživljavaju kao vijest «vjerovali ili ne» nego prije svega struke i referentnih naučno-istraživačkih institucija iz BiH i inozemstva? S kojim areheolozima i geolozima ćete raditi?

 

TIM MLADIH ARHEOLOGA PREDVODI SEAD PILAV KOJI JE DIPLOMIRAO ARHEOLOGIJU U ŠVEDSKOJ. UZ NJEGA SU ARHEOLOZI SILVANA ČOBANOV, SASA JANKOVIĆ, MOAMER ŠEHIĆ, TE ISKUSNI AREHOLOZI ANNE HANDBERRY (SAD) I ROYCE RICHARDS (AUSTRALIJA) KOJI ĆE SE PROJEKTU PRIDRUŽITI NA LJETO. GEOLOŠKU UKIPU ĆE KOORDINIRATI GEOLOG NADIJA NUKIĆ, A U ISTRAŽIVANJA SE UKLJUČUJE TIM OD OSAM DOKTORA I MAGISTARA NAUKA SA TUZLANSKOG GEOLOŠKOG FAKULTETA NA ČIJEM JE ČELU PROF.DR. SEJFUDIN VRABAC. SARAJEVSKI GRADJEVINSKI FAKULTET ĆE POSVETITI PROJEKTU SVOJU EKIPU GEOLOGA I ŠEST GEO-FIZIČKIH INSTITUTA NA ČELU SA PROF.DR. MIRZOM BAŠAGIĆEM. EKIPU KOJA ĆE VRŠITI PRELIMINARNA ISPITIVANJA NA DRUGIM UZVIŠENJIMA PREDVODI DR. AMER SMAILBEGOVIĆ IZ NEVADE I NJEMU SE PRIDRUŽUJU DR. STJEPAN ČORIĆ IZ AUSTRIJSKOG GEOLOŠKOG DRUŠTVA I GEOLOG IBRICA REPISTI IZ CRNE GORE. ISPRED GEODETSKOG ZAVODA BIH U PROJEKAT JE UKLJUČEN ING. GEODEZIJE ENVER BUZA SA SARADNICIMA, MEDJU KOJIMA JE I GEODETA MIRZET OMANOVIĆ IZ VISOKOG. ZA SOFTVERSKU PODRŠKU SE BRINU ARHITEKTA OMER HASANBEGOVIĆ I DOKTORANT AJLA AKŠAMIJA IZ ILINOISA I PO PRVI PUT SE BOSANSKI SOFTWARE KORISTI ZA 3D REKONSTRUKCIJU DOMAĆEG ARHEOLOŠKOG SPOMENIKA. EGIPATSKE KOLEGE, STRUČNJACI ZA PIRAMIDE, ĆE NAM SE PRIDRUŽITI U PROCESU MEDJUNARODNE VERIFIKACIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH REZULTATA. OVAJ PROJEKAT  DONOSI SJAJNU KONCENTRACIJU NAUČNIH I PRAKTIČNIH ZNANJA, KOMBINACIJU KLASIČNIH GEO-ARHEOLOŠKIH I ULTRA-MODERNIH SATELITSKIH I GEOFIZIČKIH METODA. ARHEOLOGIJA U BIH I ŠIRE, NAKON OVOG PROJEKTA, VIŠE NEĆE BITI ISTA.

 

 1. Koliko će još trebati vremena da definitivno bude potvrđeno postojanje piramide Sunca?

 

NAUČNI PROCES IMA TRI FAZE: HIPOTEZA-NAUČNA ARGUMENTACIJA-(MEDJUNARODNA) PROVJERLJIVOST. PRVA FAZA JE ODRADJENA U APRILU 2005 KADA JE POSTAVLJENA VALIDNA TEZA O PIRAMIDAMA NA OSNOVU NJIHOVE PRAVILNE GEOMETRIJE I POKLAPANJA SA STRANAMA SVIJETA. DRUGA FAZA JE ZAPOČELA U AVGUSTU 2005. SA PRELIMINARNIM GEOLOŠKIM ISPITIVANJIMA KOJA SU POKAZALA POSTOJANJE NIZA ANOMALIJA KOJA UPOZORAVAJU DA SE ISPOD VISOČICE KRIJE VJEŠTAČKI OBJEKAT. NASTAVILA SE U OKTOBRU 2005 KADA SE KROZ OTKOPAVANJE SONDAŽNIH BUNARA POKAZALO PRISUSTVO KAMENIH BLOKOVA KOJI GRADE STEPENASTU PIRAMIDU I LJUDSKOM RUKOM ODSJEČENE KAMENE PLOČE PJESČARA KOJE POPLOČAVAJU 15OOO KVADRATNIH METARA PRISTUPNOG PLATOA PIRAMIDI. U PERIODU OD NOVEMBRA DO APRILA 2006. ODVIJALA SE FAZA DODATNE NAUČNE ARGUMENTACIJA KOJA JE OBUHVATALA ANALIZE SATELITSKIH SNIMAKA, TERMALNE INERCIJE, SATELITSKIH RADARSKIH SNIMAKA, GEODETSKO-TOPOGRAFSKE ANALIZE, PROCES INTERVJUA SA MJEŠTANIMA KOJI SU KORISTILI KAMENE BLOKOVE SA TRI PIRAMIDE U GRADNJI SVOJIH KUĆA ITD. SLIJEDEĆA FAZA POČINJE OD APRILA 2006. U KOME ĆE SE NASTAVITI OTKOPAVANJE ZIDOVA PIRAMIDE I PLATOA NA DESET ŠIROKIH OTKOPNIH SEKCIJA, ZATIM MAPIRANJE I RASČIŠĆAVANJE PODZEMNOG KOMPLEKSA TUNELA KOJI POVEZUJU SVE PIRAMIDE. U ODGOVORU NA VAŠE PITANJE MORATE SE ZAPITATI I SLIJEDEĆE: KOLIKO DOKAZA JE NEKOM DOVOLJNO DA BI SE UVJERIO U HIPOTEZU?

 

 

 1. Šta kada piramida bude otkrivena ili šta ako ne bude otkrivena?

 

OVDJE POSTOJI SAMO JEDNA OPCIJA I TO: U KOJOJ CE SE MJERI OVE PIRAMIDE, KOJE SU NAJZNAČAJNIJI EVROPSKI ARHEOLOŠKI SPOMENIK, RASČISTITI? PROGRAM FONDACIJE «ARHEOLOSKI PARK: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA» PREDVIDJA OSNIVANJE PRVOG EVROPSKOG ARHEOLOŠKOG PARKA U KOME ĆE SE NALAZITI DJELOMIČNO RASČIŠĆENE, ZATIM RESTAURIRANE I TRAJNO ZAŠTIĆENE PIRAMIDE KOJE ĆE PREDSTAVLJATI SVJETSKU ATRAKCIJU.

 

~***~  ~***~  ~***~

 

Houston, 6.11.2005.

Semir Osmanagić

 

 

 Poštovani,

 

U povodu izjava gospođe Zilke Kujundžić-Vejzagić iz Zemaljskog muzeja BiH (1.11.2005.) i prof. Envera Imamovića sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu (3.11.2005.), objavljenih u dnevnim novinama, predlažem da u cilju boljeg obaviještavanja javnosti, objavite slijedeći demant koji je naučno potkrijepljen, za razliku od njihove nenaučne terminologije.

 

                             

PIRAMIDE U BIH  ITEKAKO POSTOJE

 

Medijska pažnja koja je pratila otkrivanje prve evropske piramide ispod brda Visočica kod Visokog izazvala je kritizerske reakcije arheologa gospođe Zilke Kujundžić-Vejzagić i historičara prof. Envera Imamovića, iz Sarajeva. U svojim su kritizerskim izjavama za javnost, koji nažalost vrve od podmetanja, netačnosti i nekorektnosti, a bez ikakve naučne argumentacije, posjete lokaciji ili uvida u rezultate istraživanja, porekli mogućnost da piramide u BiH postoje.

 

 1. Gospođa Kujundžić-Vejzagić hipotezu o postojanju piramide naziva  “spekulacijama bez ikakve naučne podloge i naučne odgovornosti”,  te da nisam “našao nikakve konkretne dokaze”, a prof. Imamović otkriće piramide ocjenjuje “nešto potpuno irealnim”. Nažalost, oni nisu posjetili lokalitet tokom geološkog iskopavanja niti su tražili rezultate dosadašnjih istraživanja. To je nedopustivo u komunikaciji među naučnicima, a važni zaključci se ne donose iz kancelarijskih fotelja.

 

 1. Svi naši dokazi su objavljeni javno:

-          satelitskim snimcima, aerijalnim fotografijama i geodetskim mapama utvrđen je pravilan geometrijski oblik brda Visočice. Taj oblik je piramida, sa četiri strane jednake površine, pravilno orijentisane prema stranama svijeta što je tipično u gradnji piramida.

-          Sondažnim bušenjima, na reprezentativnim uzorcima, utvrđeno je postojanje geoloških anomalija, koje upućuju da nije riječ o prirodnoj formaciji, već kolosalnom kamenom objektu ispod brda. Ovu hipotezu je potvrdio i ekspert ugledne međunarodne organizacije za zaštitu spomenika.

-          Širim iskopima (“sondažnim busenjima”) su potvrđene slijedeće teze:

           - A. Monumentalni plato piramide, dugačak 420 metara sa oko 15.000 kvadratnih metara površine, popločan je arhitektonskim kamenim pločama pješčara. One su odsječene ljudskom rukom, polirane i prenesene na plato.

           - B. Piramida je građena od kamenih monolita breče obrađenih ljudskom rukom. Dizajn joj je stepenast: terasa širine dva metra, kosina od 30-ak metara, ponovno dvometarska terasa, itd. Dizajn jako sliči piramidama iz kompleksa Teotihuakan u Meksiku.

            - C. Utvrđeno je prisustvo pravilno odrezanih blokova pješćara sa većim procentom željeza što im daje crvenu boju. Na njima su ukrasni koncentrični krugovi što upozorava na njihovu ornamentalnu funkciju. Takođe, ove ploče izazivaju magnetnu interferenciju.

             - D. Započeto je utvrđivanje mape podzemnog kompleksa tunela ispod Piramide Sunca i Visočke doline. Potvrđene su izjave mještana o vezi piramide i 3 km udaljenog mjesta Ravne. Konstatovano je prisustvo većeg broja račvanja/raskrsnica koje će se tokom daljeg istraživanja otkopati i ispitati. Ovakav podzemni kompleks, napravljen ljudskom rukom, karakterističan je i za egipatski (Giza) i meksički (Teotihuakan) kompleks piramida.

              - E. Lociran je ulaz u središte piramide do kojeg vode kamene stepenice.

              - F. Potvrđeno je prisustvo kamenih ploča krečnog pješćara između monolita breče koje je ljudska ruka ugradila. Svakako, tu nije riječ o prirodnoj pojavi, jer se radi o pločama koje dijele milioni godina u geološkom pogledu.

 

 1. Prof. Imamović sasvim pogrešno tvrdi da ja “rušim jednu srednjevjekovnu nekropolu” i da “nepovratno uništavam nacionalnu baštinu”. Riječ je o podmetanju bez dokaza. Istina je da se 500 metara, od zaštićenog grada Visoki nalazi gomila iskopane zemlje i kamenih blokova. Vlasnik parcele, lokalna porodica u Visokom, je između avgusta i oktobra 2005., u neznanju, bagerom prekopala oko 700 kvadratnih metara i uništila dio pristupnog platoa piramidi. Na tu pojavu devastacije sam javno upozorio gradonačelnika Visokog (na promociji knjige 25.10.2005.), premijera Zeničko-Dobojskog kantona (posjeta Visočici 31.10.2005.) i nadležnog federalnog ministra (kabinet 1.11.2005.). Budući da ta zona dosada nije ni bila zaštićena zakonom, uputio sam zahtjev da se to zemljište privremeno proglasi od državnog interesa.

 

 1. Gospođa Kujundžic-Vejzagić i prof. Imamović me proglašavaju “neznalicom” i “amaterom”. S obzirom da ja imam više godina visokoškolskog obrazovanja nego njih dvoje zajedno, vjerujem da će se oni složiti da se isti atribut može primijeniti i na njih.

 

 1. Gospođa Kujundžic-Vejzagić me naziva “laikom” a prof. Imamović autorom “totalno nerealnih tvrdnji” da se na ovoj lokaciji nalazi piramida. Dosada sam obišao stotine piramida od džungli Čiapasa, Jukatana i Kvintana Roa u Meksiku, preko Petena u Gvatemali, do Hondurasa, Perua, Salvadora, Belizea… O korelaciji (geometrijskoj, astronomskoj, matematičkoj) među svjetskim piramidalnim kompleksima, sam pisao u svojim knjigama. One su objavljene u SAD (izdavač je jedna od pet najuglednijih svjetskih kuća iz oblasti arheologije i historije Gorgias Press iz New Jersey-a), Estoniji, Turskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini… Budući da pomenuta gospođa i profesor nemaju iskustva u iskopavanju piramida, bilo je ambiciozno nazvati me potpunim laikom, a da se prethodno ne upoznaju sa mojim referencama.

 

 1. Prof. Imamović smatra da sam “zanesenjak”  koji ima “finansijske mogućnosti da putuje po svijetu”. Moja putovanja nisu turistička. Rezultati istraživanja su dati na sud javnosti u obliku knjiga i web sajta, za razliku od većine stručnjaka u BiH.

 

 1. Gospođa Kujunžić-Vejzagic tvrdi da sam ja “mešetar” koji “zarađuje na naivnosti ljudi” i čiji je cilj “bolja prodaja knjiga”. Za svojih osam knjiga objavljenih u BiH nisam tražio, niti dobio ijednu marku autorskog honorara. To se lako može provjeriti kod tri izdavača (Šahinpašić, Svjetlost, Klepsidra). Naprotiv. Uvijek sam tražio da se, umjesto isplate honorara, spusti cijena knjige kako bi bila dostupnija čitaocu. Uostalom, sve moje knjige se mogu čitati besplatno na mom web sajtu: www.alternativnahistorija.com.

 

 1. Gospođa Kujundžic-Vejzagić i prof. Imamović upozoravaju na prisustvo kraljevskog grada Visoki na vrhu brda Visočice. Niko ne osporava notornu činjenicu da se na vrhu Visočice nalazi potpuno zapušteno malo naselje od izvanrednog značaja za razvoj sredovjekovne bosanske drzave. U dosadašnjim istraživanjima mi smo se fokusirali na brdo izvan zaštićene zone grada Visoki. Bilo bi logično da kao krajnji cilj ekskavacija i rekonstrukcije bude predstavljanje svijetu svih kultura na Visočici: sredovjekovne, rimske, ilirske i same kolosalne piramide, koja je najznačajniji arheološki spomenik u Evropi.

  

 1. Prof. Imamović upućuje neopravdane kritike na adrese tri nivoa institucija (općinski, kantonalni i federalni) koji su izdali dozvole i saglasnosti za izvođenje radova. S obzirom da radovi nisu vršeni na zaštićenoj lokaciji, njegove kritike nemaju osnova. Kritika nedostatka stručnosti državnih organa i istraživačkog tima, također je bez osnova. Projektni tim ima iskusnog geologa, diplomiranog arheologa, izvršene su laboratorijske, mineroloske i petrografske analize od strane iskusnog sedimentologa. Svi koraci su izvedeni u skladu sa zakonskom procedurom, a investitor je sklopio ugovorni odnos sa institucijom koja zakonski skrbi o gradu Visoki i koja ja odobrila program istraživanja. Ovim odgovoram i na njegov stav o “amateru koji vrši iskopavanja”.

 

 1. Gospođa Vejzagić i prof. Imamović insistiraju da su arhitektonski blokovi pješćara od kojih je popločan plato piramide, zapravo “nekropolja stećaka”. Ovu tezu su ubjedljivo negirali eksperti različitih struka uvidom na licu mjesta: iskusni geolog (25 godina iskustva), predstavnik ugledne međunarodne organizacije za zaštitu spomenika (građevinac po struci), arheolog iz Zemaljskog muzeja zadužen za Srednji vijek i dipl. arheolog (Arheološki fakultet iz Zadra). Poznato je da je Kosta Čurić u prvoj polovini XX stoljeća, vidjevši jednu kamenu ploču pješćara, u neznanju je nazvao “položenim stećkom”. Bez ikakve kritičke provjere ta se informacija već decenijama prenosi u stručnoj literature i pogrešno se uče nove generacije.

 

 1. Prof. Imamović tvrdi da su u periodu prije 5.000 i 10.000 godina “ljudi još živjeli u pećinama” i da nisu “bili u intelektualnom stadiju da naprave piramidu”. U poslednjih desetak godina se dešavaju revolucionarne promjene u istraživanju historije civilizacija i arheologije. Pronađeno je 15 podvodnih gradova između Japana i Tajvana, a ovaj drevni megapolis je bio povezan kamenim putevima dužine 500 km. Riječ je o pronađenim hramovima, piramidama, ceremonijalnim objektima. U tom području svijeta nije bilo tektonskih poremećaja u poslednjih 12.000 godina da spusti te gradove na 80 metara dubine. Ko ih je onda pravio prije 12.000 godina? Japanski pećinski ljudi? U Kineskoj provinciji Šensi se nalazi nekoliko stotina velikih piramida koje se pokušavaju skrivati od svjetske javnosti. Kineski arheolog koji je dešifrirao hijeroglife na diskovima, objavio je na naučnoj Konferenciji u Japanu 1967. da je riječ o piramidama koje datiraju 12.500 godina u prošlost. Ko je njih pravio? Kineski pećinski ljudi?

 

 1. BiH struka mora ići ukorak sa svjetskim otkrićima i metodama. Znanje ne smiju zaustavljati povrijeđene sujete.

 

 1. Treba iskoristiti ovaj momenat u kome čitav svijet piše o piramidama u BiH. Napokon, umjesto informacija o ratu, nasilju i korupciji, Bosna i Hercegovina ima šansu da kreira pozitivne vijesti. Stoga ne gubimo vrijeme na osporavanja bez naučne argumentacije i fokusirajmo se da se zakonski i organizacijski pripremimo za nastavak istraživanja na proljeće.

 

Semir (Sam) Osmanagić

 

~***~  ~***~  ~***~


 

I Z V J E Š T A J

 

 

O GEOLOŠKOM ISPITIVANJU TLA NA LOKACIJI UZVIŠENJA

"VISOČICA" U VISOKOM

  

 

Sarajevo, oktobar 2005.godine

 

 

S A D R Ž A J

 

1.     TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

 

 

1.1. UVOD

 

1.2.GEOLOGIJA TERENA

 

1.3.PROGRAM ISTRAŽNIH RADOVA

 

1.4.REZULTATI TERENSKIH ISTRAŽNIH RADOVA

 

1.4.1. Sondažni bunar SB – 1

1.4.2. Sondažni bunar SB – 2

1.4.3. Sondažni bunar SB – 3

1.4.4. Ulazni plato

 

1.5.ZAKLJUČCI

 

1.6.KAZIVANJA MJEŠTANA

 

 

2.     PRILOZI

 

 

2.1.KOPIJA LOKACIJE OBJEKTA 1:2 500………………………..….prilog br. 1

 

2.2.LEGENDA.........................................................…………………...… .prilog br. 1a

 

2.3.SONDAŽNI BUNAR  B-1......……………………..……………..........prilog br. 2

 

2.4.SONDAŽNI BUNAR  B-2......……………………..……………..........prilog br. 3

 

2.5.SONDAŽNI BUNAR  B-3......……………………..……………..........prilog br. 4

 

 

1.1.         UVOD

 

Na zahtjev Semira Osmanagića iz Houstona, Teksas (SAD), za nastavkom geoloških ispitivanja terena u cilju dobijanja daljih informacija o potvrdi da je nekada na lokaciji "Visočica" u Visokom, bila izgrađena PIRAMIDA, izvršen je obilazak terena, izvedeni istražni radovi, te se daje izvještaj o geološkim  karakteristikama tla na predmetnoj lokaciji.

 

1.2.         GEOLOGIJA TERENA

 

Stijenski materijal koji je istražnim radovima konstatovan na ovoj lokaciji i šire, pripada NEOGENU, mlađem geološkom razdoblju tercijara, koje je trajalo oko 27 miliona godina. U ovom geološkom dobu uslijed velikih tektonskih poremećaja, vertikalnog pomjeranja došlo je do izdizanja kopna između dvije udoline, a nakon toga uslijedilo je razdoblje površinske erozije.

 

Breča je jedna od stijena nastala u ovom geološkom dobu, koja se sastoji od krupnih i sitnih ulomaka karbonatnih stijena različite starosti, donesen potocima i bujicama iz udaljenih područja kroz milione godina cementirao se i tako formirao breču.. U dolinama i ponikvama taložili su se potocima doneseni kopneni talozi, iz kojih su nastali šareni konglomerati nastali iz tadašnjih šljunkova, pješčara iz pijeska i glinovitih škriljaca iz muljeva. Crvenkasto su obojeni od željeznih (limonit) i aluminijskih oksida. Vezivo ili cement je sastavljeno od karbonatno–pjeskovitih zrna kvarca, feldspata i neznatno ljuspica liskuna.

 

Loša osobina breče kao stijenskog materijala koji se koristi za gradnju objekata je što pod uticajem atmosferilija (mržnjenje i odmrzavanje) puca i raspada se na manje ili veće odlomke.

 

Konglomerat – su sive valutice alkalnih vapnenaca povezane vinsko-crvenkastim pjeskovitim vezivom ili "cementom".

 

Nakon nastanka ovih stijena preko njih su nastali dolomiti, ali oni ovdje izostaju. Nigdje nije registrovano prisustvo dolomita kao masiva (njihov način javljanja u prirodi).

 

Grauvake – pješčari sastoje se od zrna kvarca, odlomcima stijena i dosta matrixa – cementa (sadrže sitnije čestice praha i gline). Pješčar je prirodni građevinski arhitektonski kamen, koji se u prirodi javlja u blokovima. Ti blokovi se mogu vrlo lagano obrađivati i sjeći u ploče dimenzija, koje su u datom momentu potrebne za gradnju određenog objekta.

 Može se vidjeti da su u samom gradu Visokom mnogi objekti građeni od pješčara (zgrada Općine, Muzeja, potporni zidovi, u stvari svi stari objekti u gradu).

 S obzirom da je oblik Visočice -  pravilan geometrijski oblik, čije su sve četiri strane indentične (osim prednjeg dijela zbog ulaznog platoa), može se zaključiti da priroda u toku svog stvaranja nije mogla istaložiti ovako pravilan geometrijski oblik, jer svi ovi materijali pripadaju sedimentnim kastičnim stijenama, stijenama koje su nastale od sitnih čestica nošenih vodom i taložene.

   

1.3.         PROGRAM TERENSKIH ISTRAŽNIH RADOVA

 

Na lokaciji gdje se predpostavlja da bi mogla biti izgrađena piramida i predpostavci da je tu jedna od stepenica te ulazni plato, u mjesecu avgustu izbušeno je 6 (šest) istražnih bušotina ukupne dubine 40 m. Daljim istražnim radovima predviđeno je da se ispitaju nejasnoće i pokuša odgovoriti na neka pitanja koja su se tada otvorila, a to je:

 

1.      Ukratko napominjem, da je prilikom izvođenja ovih istražnih radova već potrđeno da je ulazni plato najvjerovatnije popločan sa obrađenim pločama pješčara. Ovaj pješčar je konstatovan na samo početku ulaznog portala i na bušotinama B – 5 i B – 6, ali na različitim dubinama. Daljim istraživanjima bilo je potrebno utvrditi da je je ulazni portal popločan u vidu stepenica ili je popločavanje pratilo nagib padine.

 

2.      Na bušotini B – 3 gdje je indetifikovan proslojak laporovitog mikrita kao stijenskog materijala koji nije nastao u ovom geološkom dobu, potrebno je bilo vidjeti da li je taj sloj obrađen i tu donesen i postavljen ljudskom rukom.

 

3.      Na istražnoj bušotini B – 4, gdje je konstatovano prisustvo 4 ploče pješčara karbonatnog (Horizont (15) – željezovito karbonatni pješčar sa proslojcima glinovitog laporca) na razmaku od cca 1,10 m, potrebno je bilo utvrditi da li je ta ploča cijela ispolirana ljudskom rukom ili je to samo jedan mali dio koji je izvađen iz jezgra prilikom istražnog bušenja.

 

4.      Pokušati utvrditi način gradnje same piramide (u vidu stepenice ili na neki drugi način).

 

 

1.4.         REZULTATI TERENSKIH ISTRAŽNIH RADOVA

 

Na predmetnoj lokaciji određene su mikrolokacije tri sondažna bunara i to:

 

SB – 1 – bočna strana objekta iznad bušotine B – 3

SB – 2 – sa desne strane istražne bušotine B – 4 i

SB – 3 – na prilaznom platou, između istražnih bušotina B – 5 i B – 6

 

1.4.1. SONDAŽNI BUNAR SB – 1

 Dimenzije sondažnog bunara su 2,00 x 9,00 m, na kojem treba skinuti površinski sloj zemlje da bi se utvrdilo da li je breča horizontalna u stvari time bi se dobio odgovor na pitanje, da li je to jedna od stepenica piramide.

 Skinut je cijelom dužinom površinski sloj gline sa drobinom, te se došlo do sloja same breče koja je na površini neravna, ali ima kontinuitet horizontalnosti. Da bi se utvrdilo, da li su blokovi okomito odrezani sa strane ili imaju neki drugi oblik, sa strane raskopa urađen je jedan šlic niz padinu. Međutim, prilikom iskopa konstatovano je da je humus ispd sloja gline sa drobinom, što znači da je taj materijal tu naknadno deponovan. Zaustavljeni su radovi.

 Došli smo do saznanja, da je u toku rata na tom dijelu bager izvršio skidanje tog dijela trena, tako da se iskopom ovog sondažnog bunara nije moglo doći do prave slike i odgovora na postavljeno pitanje.

 Penjući se od lokacije ovog sondažnog bunara ka vrhu "Visočice" utvrđeno je da se nakon određene dužine penjanja pod istim konstantnim uglom dolazi na jedan zaravnjen plato, širine cca 2,5 m, da bi nakon toga ponovno bio uspon, pa opet plato i sve tako do vrha "Visočice".

 Ekipu ljudi prebacujemo iznad ovog sondažnog bunara sa namjerom da se skine površinski sloj humusa, dođe do breče, cijelom dužinom sve do prvog platoa.

 Grubim otkopavanjem (kramp i lopata) su se ukazale već određene konture, za koje se može reći da imaju određenu geometriju. Čiščenjem blokova špartlom i metlicom može se vidjeti da su blokovi slagani jedan na drugi, s tim da je onaj koji se nalazio iznad smaknut prema unutra, ali su poredani kao cigle pri gradnji objekata

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 Granice između blokova nisu jasno vidljive u smislu ravne površine, jer kako sam rekla breča pod uticajem mraza tj. atmosferilija puca i raspada se. Pošto je sloj humusa jako male moćnosti nije u mogućnosti da zaštiti površinski sloj breče. Interesantna je pojava da na blokovima koji su bili prekriveni mahovinom, blok je čitav i neoštećen.

 

Takva dva bloka su otkrivena ispod ovog sondažnog bunara, gdje se jasno vide ravne strane ta dva bloka i mjesto njihovog spajanja.

 

Daljnjim detaljnijim čišćenjem spoja između dva bloka, na mjestu gdje je humus ušao dublje u dubinu, otkriveno je da je taj blok ispod obrađen i ravne glatke površine.

 

Pošto su na iskopu ovog sondažnog bunara radile tri ekipe ljudi, jedni u središnjem dijelu, drugi ispod tj. prema dnu padine a treći na ravnom dijelu platoa, ekipa koja je radila na ovom ravnom dijelu platoa izvršila je skidanje površinskog dijela humusa površine 2,00 x 2,00 m. Cijela ova otkopana površina je ravna. Nažalost zbog prekida radova nismo bili u mogućnosti da izvršimo i detaljno čišćenje ove površine da bi vidjeli na koji način je urađena geometrija ovog platoa.

 

Dimenzije otkrivenog dijela boka piramide je cca 2,00 x 12,0 m.

 

1.4.2. SONDAŽNI BUNAR SB – 2

 

Lokacija sondažnog bunara SB – 2 je desno od istražne bušotine B – 4. Ovim istražnim radom trebalo je utvrditi da li je pješčar karbonatni obrađen tj. poliran ljudskom rukom. Dimenzije ovog sondažnog bunara su 2,50 x 5,00 m. Dubina do koje je trebalo da se kopa iznosi 2,40 m, to je dubina na kojoj je konstatovan prvi sloj moćnosti 0,10 m. Kompletnu površinu je trebalo otkriti, očistiti i oprati da bi se odgovorilo na ovo postavljeno pitanje.

 

Međutim zbog prekida daljih istraživanja nije se moglo odgovoriti na ovo pitanje. Sondažni bunar je iskopan do dubine od 2,20 m.

 

Što se tiče geološkog profila konstatovani su slijedeći horizonti:

 

Horizont (1) – humus

Horizont (2) – humus sa drobinom

Horizont (3) – pješčar (iz prvog Izvještaja, Horizont (15) – željezovito karbonatni pješčar sa proslojcima glinovitog laporca)

Horizont (4) – glina laporovita

 

Na dubini od 0,60 – 0,70 m konstatovana je pojava ploča različite veličine od dolomita i pješčara. Ploče su pravilno raspoređena u istom nivou po cijeloj površini sondažnog bunara.

 

Na dubini od 1,70 m izvađena je ploča pješčara na kojoj se jasno vide koncentrični krugovi. Ovu pojavu treba u daljim istraživanjima ispitati u smislu da li je to rad ljudskih ruku.

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


 
1.4.3. SODAŽNI BUNAR SB – 3

 

Lokacija ovog sondažnog bunara je između istražnih bušotina B – 5 i B – 6, čije su dimenzije u prvi momenat bile određene 2,50 x 6,00 m.

Pošto je pojava pješčara na istražnim bušotinama bila na različitoj dubini, s tim da je istražna bušotina B – 5 na središnjem dijelu platoa, dok je istražna bušotina B – 6 na rubu platoa, bilo je potrebno utvrditi da li je cijeli plato popločan svojom širinom i da li je popločavanje rađeno na taj način da je pratilo pad padine ili je popločavano u vidu stepenika.

Nakin skidanja površinskog sloja humusa na dubini od 0,10 m ukazale su se prve ploče pješčara horizontalno položene (I red ploča). Daljim otkopavanjem konstatovano je da je na cijeloj površini sondažnog bunara, na dubini od 0,10 m pješčar.

Međutim u II redu ploča sa desne strane sondažnog bunara nailazimo na dvije ploče pješčara koje se nalaze jedna preko druge ukošene pod uglom od cca 25o. Između te dvije ploče je glinoviti lapor u kome se nalazi ljudski kostur. Ovaj kostur nije čitav, sastoji se od cijele lijeve noge, lista desne noge i dijelova lobanje koja je smještena u području karlice.

U  III redu ploča sve su poredane jedna preko druge, pod istim uglom kao i u II redu. U ovom III redu takođe su nađeni ostasci ljudskog skeleta.

Ostaci ovog skeleta su od strane arheologa, slikane, orjentisane u prostoru, uredno spakovane i predate na analizu za utvrđivanje njihove starosti.

Da bi utvrdili kolika je širina ovog popločanog platoa, krenulo se sa iskopom šire, tako da je ukupna širina i dužina ovog sondažnog bunara 9,30 x 9,80 m. Sondažni bunar ima nepravilan oblik iz razloga što je po nastavku iskopavanja došlo do prekida daljeg istraživanja.

Iz ovoga do sada otkopanog može se konstatovati da je plato najvjerovatnije svojom cijelom dužinom centralnog dijela popločan, ali se u daljim istraživanjima treba utvrditi zbog čega su ovi blokovi ukošeni. Da li zbog različite podloge na kojou su postavljene ili je u pitanju neki proces klizanja, iako nema vidljivih tragova nestabilnosti.

 

Popločavavanje nije bilo u vidu stepenica, već je postavljanje ploča pratilo nagib padine. Potrebno je utvrditi da li je taj materijal ispod ploča tu donesen ili je u to vrijeme sama padina imala takav oblik.

 

1.4.4. ULAZ NA PLATO

 

Kako je već rečeno, prilikom prvih istražnih radova moglo se konstatovati da je na ovom dijelu pješčar na samoj površini terena.

Vlasnik imanja vjerovatno neznajući o kakvom se objektu radi da bi za svoje potrebe urdio ulaz na parcelu i poravnao teren, bagerom čisti sloj humusa koji se nalazio preko ploča pješčara, diže ih i prebacuje na jednu veliku gomilu. Iz razgovora sa njim dobijam informaciju da su te izvađene ploče bile poredane jedna do druge, ali se ne sjeća gdje je koja bila.

Vizuelno se može vidjeti da su te ploče djelo ljudskih ruku, što znači iz bloka izvađene i izrezane u dimenzije koje su im bile potrebne. Nažalost pri radu sa bagerom neke od tih ploča su slomljene, ali one koje su ostale neoštećene pravilnih su ivica i iste debljine.

Ploče koje su izvađeno, bilo bi poželjno na neki način zaštititi ne od uticaja atmosferilja, nego od mehaničkih oštećenja, tako da bi se pri rekonstrukciji pokušalo te ploče vratiti na njihova prvobitna mjesta. Treba svaku ploču izmjeriti (dužinu, širinu i debljinu), označiti i kompjuterski pokušati ih smjestiti na njihovo prvobitno mjesto.

 

FONDACIJA ARHEOLOŠKI PARK:

Bosanska Piramida Sunca

 

Saopštenje za štampu:

02-05-2006 (Ms Word.doc)

Naučni argumenti o postojanju piramida (Word.doc 3.4Mb)

***

Ruski naučnici potvrđuju postojanje piramida

Odgovor ministru Grahovcu

Tehničke impresije grupe eksperata

Analiza doline piramida - H. Zujić

Tajne Bosanskih Piramida

Geometrija Piramide Sunca (ppt 2.4mb)

Zašto nema piramide?!

Energetsko Središte Svijeta  (pdf. 1.85mb)

 

Napomena: 16/01/2006 otvoren je zvanični vebsajt

piramida u Bosni: www.piramidasunca.ba

 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta