G a l a k s i j a. c o m

Politička Ponerologija

 

IX Poglavlje

Terapija za svijet

 

Prijevod: Boris

 

 

Imunizacija

 

  Mnoge infektivne bolesti daju organizmu prirodan imunitet za jedan kraći ili duži vremenski period. Medicina imitira taj biološki mehanizam uvodeći vakcine koje omogućavaju organizmu da stekne otpornost na određenu bolest bez potrebe da oboli od nje. Sve više i više, psihoterapeuti takođe pokušavaju da imuniziraju pacijentovu psihu na razne traumatske faktore koje je teško eliminisati iz njegovog života. U praksi, mi to najčešće koristimo kod ljudi koji su podvrgnuti uticaju karakteropatskih individua.

Imuniziranje nekoga protiv destruktivnih posljedica psihopatskih ličnosti je donekle teže; međutim, to predstavlja jednu bližu analogiju zadatku kojeg je potrebno sprovesti u vezi s nacijama koje su potpale pod uticaj patokratske psihološke diverzije.

Društva koja se nalaze pod dugogodišnjom upravom patokratskog sistema, razvijaju gore-navedenu prirodnu imunizaciju, zajedno sa karakterističnim ograđivanjem od tog fenomena i zajedljivim humorom. U kombinaciji s porastom praktičnog znanja, to stanje bi se trebalo uzeti u obzir svaki put kad želimo da odredimo političku situaciju u datoj zemlji.

Takođe trebamo naglasiti činjenicu da se taj imunitet odnosi na patološki fenomen per se, a ne njegovu ideologiju, što objašnjava zašto je to takođe efikasno protiv svake druge patokratije, bez obzira na njihovu ideološku masku. Stečeno psihološko iskustvo dozvoljava da se isti fenomen prepoznaje prema njegovim stvarnim osobinama; ideologija se tretira u skladu s njenom istinskom ulogom.

Psihoterapija koja se ispravno primjenjuje na nekoj individui koja je potpala pod destruktivne uticaje životnih uslova pod patokratskom vladavinom, uvijek dovodi do značajnog poboljšanja u psihičkom imunitetu. Čineći pacijenta svjesnim o patološkim kvalitetima takvih uticaja, mi potpomažemo kod njega razvoj onog krucijalnog izdvajanja i duhovnog spokojstva, do kojih ga jedna prirodna imunizacija ne bi dovela. Tako, ne samo da mi jednostavno imitiramo prirodu; mi stvarno ostvarujemo jedan bolji-nego-normalan kvalitet imuniteta, koji je mnogo efikasniji u zaštiti pacijenta od neurotičkih tenzija i pojačavanju njegove svakodnevne dovitljivosti. Svjesnost o biološkoj suštini tog fenomena obezbjeđuje im nadmoć, kako nad tim fenomenom tako i nad onim ljudima kojima nedostaje jedna takva svjesnost.

Taj tip psihološkog imuniteta se takođe ispostavlja kao dugotrajniji. Ako prirodni imunitet traje koliko i život jedne generacije u kojoj je nastao, naučno-zasnovan imunitet može da se prenese još dalje. Slično, prirodni imunitet zajedno s praktičnim znanjem na kojem je baziran, može biti težak za prenos na nacije koje nisu imale takvo jedno neposredno iskustvo, međutim, ona njegova vrsta koja je bazirana na generalno pristupačnim naučnim podacima, može da se prenese na druge nacije bez nekih nadljudskih napora.

Mi smo suoceni sa dva zadatka koji su povezani. U državama koje su zahvaćene gore-navedenim fenomenom, mi trebamo pokušati da transformišemo postojeći prirodni imunitet u onaj bolji-nego-normalan kvalitet imuniteta, omogućavajući tako povećanje operativne lakoće dok istovremeno snižavamo psihološke tenzije. S obzirom na one individue i društva koji pokazuju simptome nedostatka imuniteta i koji su ugroženi jednom patokratskom ekspanzijom, mi ćemo pospješivati razvoj vještačkog imuniteta.

Taj imunitet se uglavnom stiče kao prirodna posljedica razumijevanja istinskog sadržaja makrosocijalnog fenomena.

Ta svjesnost izaziva jedan buran doživljajni period koji neće ostati bez otpora, ali taj proces je kratkotrajan.

Odatle, pa nadalje, ogoljavanje prirodne realnosti koja je bila skrivana iza jedne ideološke maske predstvaljaće jednu efikasnu i potrebnu pomoć za individue i društva. U okviru jednog kraćeg vremenskog perioda, to će početi da ih štiti od ponerogenetskih aktivnosti i patoloških faktora koji se mobiliziraju sa monolitnog čela patokratije.

Odgovarajuće indikacije za praktičnu zaštitu nečije lične mentalne higijene će pospješivati i ubrzavati stvaranje jednog veoma dragocjenog psihičkog imuniteta s rezultatima koji su slični dejstvu vakcina.

Takav individualni i kolektivni imunitet, zasnovan na jednom prirodno objektiviziranom razumijevanju te druge realnosti, obojeni su osjećajem istinskog znanja koje tako stvara jednu novu mrežu ljudi; čini se da postizanje jednog takvog imuniteta predstavlja potreban preduslov u vezi s bilo kakvim naporima i akcijama političke prirode čiji je cilj svrgavanje vlade od strane društva normalnih ljudi.

Bez jedne takve svijesti i imunizacije, uvijek će biti teško ostvariti saradnju između slobodnih zemalja i onih nacija koje pate pod patokratskom vlašću. Nijedan jezik za zajedničku komunikaciju ne može se garantirati bilo kakvim političkim doktrinama koje su bazirane na prirodnoj mašti ljudi kojima nedostaju kako praktično iskustvo, tako i jedno prirodno razumijevanje ovog fenomena.

~~~

Najmodernija i najskuplja oružja koja prijete čovječanstvu globalnom katastrofom sada zastarijevaju istog dana kada su i proizvedena.

Zašto?

To su oružja za jedan rat koji se nikada ne smije dogoditi i sve nacije se mole da se on nikada ne dogodi. Istorija čovječanstva je istorija ratova, što u našim očima izaziva nedostatak životnog smisla. Jedan novi veliki rat predstavljao bi pobjedu ludila nad čovjekovom životnom voljom. Odatle, internacionalni razum mora da prevlada, pojačan sa novo-otkrivenim moralnim vrijednostima i prirodnom naukom koja se bavi uzrocima porijekla i geneze zla.

To "novo oružje" koje je ovdje predloženo, nikoga ne ubija; ali bez obzira na to, ono je sposobno da zaguši proces geneze zla unutar jedne osobe i aktivira njenu ličnu iscjeljiteljsku moć. Ukoliko društva steknu jedno razumijevanje patološke prirode zla, ona će biti u stanju da u skladu s tim poduzmu i odgovarajuće mjere, zasnovane na moralnim i prirodnim kriterijumima. Ta nova metoda rješavanja vječnih problema će predstavljati jedno najhumanije oružje koje je ikada korišteno u ljudskoj istoriji, kao i jedino oružje koje se može bezbjedno i efikasno koristiti.

Takođe se možemo nadati da će korištenje jednog takvog oružja pomoći da se zaustave vijekovi ratovanja između nacija.  

 

 

  Sadržaj knjige


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta