galaksija.com

Politička ponerologija

Naučna studija o prirodi zla prilagođenog za političke svrhe

 

Andrew M. Lobaczewski

 • originalni naslov knjige: Political Ponerology

  - A science on the nature of evil adjusted for political purposes

  Prevod: Arja, Zoran, Dragan i Boris

   

  Sadržaj:   Riječ urednika

   Predgovor autora

   Predgovor izdanju Red Pill Press-a  

   I UVOD

   II OSNOVNI KONCEPTI

  III HISTEROIDNI CIKLUS

  IV PONEROLOGIJA

   V PATOKRATIJA

   VI NORMALNI LJUDI POD PATOKRATSKOM VLAŠĆU

   VII PSIHOLOGIJA I PSIHIJATRIJA POD PATOKRATSKOM VLAŠĆU

   VIII PATOKRATIJA I RELIGIJA

   IX TERAPIJA ZA SVIJET

   X VIZIJA BUDUĆNOSTI

   

  BIBLIOGRAFIJA   


  Metafizika

  Planeta

  Prva Strana Vebsajta