G a l a k s i j a. c o m

Politička Ponerologija

 

IV Poglavlje

Ponerologija

 

Prijevod: Boris

 

 

Makrosocijalni fenomeni

 

Kad ponerogenični proces obuhvati cijelu vladajuću klasu jednog ljudskog društva, ili nacije, ili kad je opozicija normalnih ljudi zagušena, -- kao rezultat masovnog karaktera tog fenomena, ili kad se koriste opsjenarske metode i fizička prinuda, uključujući i cenzuru, -- onda imamo posla sa jednim makrosocijalnim ponerološkim fenomenom. Međutim, u takvom jednom slučaju, tragedija društva udružena sa ličnom patnjom istraživača, otvara pred njim cijeli jedan volumen ponerološkog znanja, odakle on može saznati sve o zakonima koji upravljaju takvim jednim procesom, ukoliko je on samo u stanju da se upozna s njegovim prirodnim jezikom i njegovom posebnom gramatikom.

Studije geneze zla koje su bazirane na opservaciji malih grupa ljudi, mogu nam pružiti neke detalje o tim zakonima. Međutim, moglo bi se pomisliti da bi to dalo jednu umotanu sliku koja je zavisna od raznih uslova iz određene životne sredine, koji su dalje ovisni o historijskom periodu koji je u pitanju; to je pozadina fenomena koje se posmatra. Bez obzira na to, takve opservacije mogu nas osposobiti da postavimo jednu hipotezu koja pretpostavlja da generalni zakoni ponerogeneze mogu biti isti, bez obzira na kvantitet i kvalitet opseg fenomena u vremenu i prostoru. Međutim, oni ne dozvoljavaju verifikaciju takve jedne hipoteze.

Kod proučavanja jednog makrosocijalnog fenomena, mi možemo dobiti kvantitativne i kvalitativne podatke, pokazatelje statističke korelacije, kao i druge opservacije onoliko tačne koliko je to moguće kod jedne moderne nauke, metodologije istraživanja i razumljivo teške situacije u kojoj se posmatrač nalazi (život istraživača ovakvih ‘fenomena’, je u stalnoj opasnosti, s obzirom da se svaka patokratija trudi da spriječi bilo kakve aktivnosti koje bi mogle osvijetliti njenu psiho-patološku prirodu; prim.prev.) Onda se možemo poslužiti klasičnom metodom gdje ćemo postaviti jednu hipotezu a nakon toga aktivno tražiti one faktore koji bi je mogli osporiti. Široko rasprostranjena uzročna pravilnost ponerogeničnih procesa će onda biti potvrđena unutar granica gorenavedenih mogućnosti. To je ono što su u stvari i poduzeli autor ove knjige i njegove kolege. Zaprepašćujuće je to s kolikom urednošću uzročna pravilnost, koja je primjećena u malim grupama, upravlja ovim makrosocijalnim fenomenom. Shvatanje tog fenomena stečeno na ovakav način može poslužiti kao osnova za predviđanje njegovog budućeg razvoja, što će vrijeme i verifikovati. Uz pomoć jedne pažljive opservacije i nakon jednog određenog vremena, postaćemo svjesni činjenice da, nakon svega, taj kolos ima i Ahilovu petu.

Studija makrosocijalnih ponerogeničnih fenomena susreće se sa očiglednim problemima: period njihove geneze, trajanja i odumiranja je nekoliko puta duži nego što je istražiteljev naučni radni vijek. Istovremeno, u istoriji, običajima, ekonomiji i tehnologiji dešavaju se i druge transformacije; međutim, poteškoće s kojima se susrećemo kod izdvajanja prikladnih simptoma ne bi trebale biti nesavladive, jer su naši kriterijumi bazirani na vječnim fenomenima koji tokom vremena trpe relativno ograničene transformacije.

Tradicionalna interpretacija ovih velikih istorijskih bolesti već je naučila istoričare da razlikuju dvije faze. Prvu predstavlja jedan period spiritualne krize u društvu*, koju istoriografija spaja sa iscrpljivanjem ideoloških, moralnih i religijskih vrijednosti koje su do tada inspirisale dato društvo. Među ljudima i u društvenim grupama povećava se egoizam, a veze sa moralnim i društvenim obavezama slabe. Nadalje, ljudskim umovima počinju dominirati besmislice do jednog tolikog stepena da više ne preostaje mjesta za razmišljanje o javnim problemima ili za osjećanje odgovornosti prema budućnosti. Dolazi do atrofije mjerila vrijednosti u razmišljanju individua i društva; to je već opisano u istoriografskim monografijama i radovima iz područja psihijatrije. Na kraju, vlada države je paralizovana i bespomoćna kod suočavanja s problemima koji bi u nekim drugim uslovima bili riješeni bez većih poteškoća. Označićemo ovakve periode onom već poznatom frazom, kao - društvena histerizacija.

Sljedeću fazu karakterišu krvave tragedije, revolucije, ratovi i padovi imperija. Razmišljanja istoričara ili moralista u vezi ovih pojava uvijek ostavljaju iz sebe jedan određeni osjećaj nedostatnosti u pogledu mogućnosti sagledavanja određenih psiholoških faktora koji se mogu nazrijeti unutar prirode tih fenomena; suština tih faktora ostaje izvan opsega njihovog naučnog iskustva.

Istoričaru koji posmatra te velike istorijske bolesti prvo zapada u oči njihova sličnost, međutim, on lako zaboravlja da sve bolesti imaju mnoge zajedničke simptome zato što one predstavljaju stanja nedostatka zdravlja. Ponerolog koji razmišlja na prirodan način, naginje ka sumnji da tu nemamo posla samo s jednom bolesti društva, što ga dalje vodi do određenih razlikovanja formi u smislu etnoloških i istorijskih uslova. Razlikovanje suštine takvih stanja mnogo je pogodnije za šeme rezonovanja koje su nam poznate iz prirodnih nauka. Međutim, kompleksni uslovi društvenog života sprečavaju korištenje ove metode razlikovanja, što je nešto slično etiološkim kriterijumima u medicini: kvalitativno govoreći, fenomeni postaju slojeviti u vremenu, stalno uslovljavajući i transformišući jedan drugog. Odatle je bolje koristiti određene apstraktne šeme, slične onima koje se koriste kod analize neurotičnih stanja ljudskih bića.

Vođeni ovakvim načinom rezonovanja, pokušaćemo da razlikujemo dva patološka stanja društva; njihova suština i sadržaj se čine dovoljno različitim ali oni mogu djelovati jednim redom, na takav način da prvi otvara vrata drugom. Prvo takvo stanje je već bilo skicirano u poglavlju o histerioidnom ciklusu; ovdje ćemo dodati i neke druge psihološke detalje. Sljedeće poglavlje će biti posvećeno drugom patološkom stanju, za kojeg sam usvojio termin "patokratija".

 

 

________________________

*Sorokin, Pitirim. (1941). Social and Cultural Dynamics, Volume Four:

Basic Problems, Principles and Methods, New York: American Book Company.

Sorokin, Pitirim. (1957). Social and Cultural Dynamics, One Volume

Revision. Boston: Porter Sargent. Simonton, Dean Keith. (1976). "Does

Sorokin’s data support his theory?: A study of generational fluctuations in

philosophical beliefs." Journal for the Scientific Study of Religion 15: 187-

198.

 

 

  Sadržaj knjige


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta