G a l a k s i j a. c o m

Politička Ponerologija

 

IV Poglavlje

Ponerologija

 

Prijevod: Boris

 

 

Ponerogenična društva"Ponerogeničnim društvom", možemo nazvati svaku grupu ljudi koju karakterišu ponerogenični procesi nadprosječnog društvenog intenziteta, gdje nosioci raznih patoloških faktora djeluju kao inspiratori, opčinioci i lideri, i gdje se stvara jedna određena patološka društvena struktura. Manja i kratkotrajnija društva možemo nazivati "grupama" ili "unijama".

Takva jedna asocijacija rađa zlo koje nanosi štetu kako drugim ljudima, tako i njenim pripadnicima. Možemo navesti razna imena koja su našom lingvističkom tradicijom pripisivana takvim organizacijama: banda, bagra, mafija, klika i koterija; one lukavo izbjegavaju sukob sa zakonom dok pokušavaju da izvuku za sebe neku korist. Takve unije često žude za političkom moći kako bi mogli društvu nametnuti zakone koji njima odgovaraju, a u ime neke prigodno pripremljene ideologije, izvlačeći tako korist za sebe u obliku jednog neproporcionalnog prosperiteta, kao i zadovoljštine za njihovu žudnju za vlašću.

Opis i klasifikacija takvih društava u pogledu njihove brojnosti, ciljeva, zvanično promovisanih ideologija i unutrašnje organizacije bi naravno imao određenu naučnu vrijednost. Takav jedan opis napravljen od strane pažljivog posmatrača mogao bi biti od pomoći i za ponerologa da odredi neke od osobina takvih unija, koje se ne mogu odrediti uz pomoć prirodnog konceptualnog jezika.

Međutim, jedan opis ove vrste ne bi trebao da maskira one značajnije fenomene i psihičke ovisnosti koji djeluju unutar takvih unija. Ukoliko se ne obrati pažnja na ovo upozorenje, onda će se lako doći do nekih opisa ovih društava koji će ukazivati na njihove karakteristike koje su sekundarne po svom značaju, ili su čak namjerno pripremljene "za show", kako bi se impresionirali neupućeni. To će onda dovesti do jednog prekomijernog zasjenjivanja istinskih fenomena koji odlučuju kvalitet, ulogu i sudbinu takvih unija. Posebno u slučaju ako nam ti opisi dolaze iz živopisne literature ili beletristike, oni će nam samo donijeti jedno iluzorno ili lažno znanje, otežavajući na taj način prirodnu percepciju i uzročno poimanje tih fenomena.

Jedan od zajedničkih fenomena kojeg imaju sve ponerogenične grupe i društva je činjenica da njihovi pripadnici gube (ili su već izgubili) sposobnost da vide patološke individue, kao takve, te tako interpretiraju njihovo ponašanje na jedan fascinantan, herojski ili melodramatični način. Mišljenja, ideje i procjene ljudi koji pate od raznih psihičkih nedostataka obdarena su jednom važnošću koja je najmanje jednaka onoj koju imaju neke individe koje su istaknute među normalnim ljudima.

Ta atrofija prirodnih kritičkih sposobnosti u vezi s patološkim individuama, postaje jedan otvor za njihovu aktivnost a u isto vrijeme i kriterijum za prepoznavanje društva koje je u pitanju, kao ponoregeničnog. Tako ćemo to nazvati prvim kriterijumom ponerogeneze.

Drugi zajednički fenomen kojeg imaju sva ponerogenična društva je njihova statistički visoka koncentracija individua sa raznim psihičkim anomalijama. Njihova kvaliativna mješavina je od presudnog značaja u obrazovanju cjelokupnog karaktera unije, njenih aktivnosti, razvoja ili odumiranja. Grupe kojima dominiraju razne vrste karakteropatičnih individua razviće relativno primitivne aktivnosti, te će se ispostaviti kao lagane za slamanje od strane društva normalnih ljudi.

Međutim, situacija je potpuno drugačija ukoliko su takva društva inspirisana od strane psihopatskih individua. Dopustite da navedemo idući primjer koji odslikava uloge dvije različite anomalije, koji potiče iz istinitih događaja koje je autor proučavao.

U zločinačkim bandama omladinaca, specifičnu ulogu igraju mladići (u nekim slučajevima i djevojke) koji imaju jedan karakterističan deficit, koji ponekad ostaje kao posljedica upale pljuvačnih žlijezda (zaušnjaci). Ta bolest u nekim slučajevima uzrokuje reakcije na mozgu, ostavljajući iza sebe jedno diskretno ali trajno bljedilo osjećanja i lagano smanjenje opštih mentalnih sposobnosti. Slične posljedice ponekad ostavlja i difterija. Kao rezultat toga, takvi ljudi lako podliježu sugestijama i manipulaciji od strane pametnijih individua.

Kad su uvučeni u neku zločinacku grupu, te individue slabije građe počinju da obavljaju kritičnu ulogu pomoćnika i izvođaća namjera njihovih vođa, alatke u rukama podmuklih, obično, psihopatičnih lidera. Kad budu uhapšeni, oni se pokoravaju insinuacijama (paramoralističkim) njihovih lidera da uzvišeni ideali grupe traže od njih da postanu žrtveni jarci, preuzimajući većinu krivice na sebe. Na sudu, isti oni lideri koji su započeli delikvenciju, nemilosrdno svaljuju svu krivicu na svoje manje dovitljive kolege. Ponekad sudija stvarno prihvata takve insinuacije. Individue sa gorepomenutim karakternim crtama koje su posljedica zaušnjaka ili difterije čine manje od 1% populacije, dok njihova zastupljenost u grupama maloljetničke delikvencije dostiže 1/4. To predstavlja jednu inspizaciju [zgušnjavanje uz pomoć isparavanja ili apsorpcije tečnosti, koncentracija, (primjedba urednika)] od 75, tridesetpeterostrukog reda, što ne zahtijeva daljnje metode statističke analize.

Kad proučavamo sadržaj ponerogeničnih unija dovoljno vješto, često se srećemo s jednom inspizacijom drugih psihičkih anomalija što takođe nešto govori o njima samima.

~~~

Moramo razlikovati dva osnovna tipa gorenavedenih unija: Primarne ponerogenične i sekundarne ponerogenične.

Primarnu ponerogeničnu uniju možemo opisati kao onu uniju čiji su abnormalni pripadnici bili aktivni od njenog samog početka, igrajući ulogu kristalizirajućih katalizatora na samom početku procesa stvaranja te grupe.

Sekundarnom ponerogeničnom, možemo nazivati onu uniju koja je osnovana u ime neke ideje sa nezavisnim društvenim značenjem, generalno razumljivom u kontekstu jednog prirodnog pogleda na svijet, međutim, koja je kasnije podlegla određenoj moralnoj degeneraciji. To je nadalje otvorilo vrata za infekciju i aktivaciju patoloških faktora iznutra, a kasnije i za ponerizaciju grupe kao cjeline, a često i neke njene frakcije.

Od samog njenog začetka, primarna ponerogenična unija je strano tijelo unutar društvenog organizma, njen karakter se sukobljava s moralnim vrijednostima koje su poštovane od strane većine. Aktivnosti takvih grupa provociraju protivljenje i gnušanje i smatraju se nemoralnim; odatle, po pravilu, takve grupe se ne šire mnogo, niti metastaziraju u mnogobrojne unije; one na kraju gube bitku s društvom.

Međutim, da bi se dobila prilika za razvoj u jedno veliko ponerogenično društvo, dovoljno je to da neka organizacija ljudi koju karakterišu neki društveni ili politički ciljevi i jedna ideologija s nešto kreativne vrijenosti, bude prihvaćena od strane veće grupe normalnih ljudi prije nego što potpadne pod jedan proces ponerogenične malignosti. Primarna tradicija i ideološke vrijednosti tog društva onda mogu dugo vremena da štite tu uniju koja je podlegla procesu ponerizacije od svjesnosti društva, pogotovo onih njegovih manje kritički nastrojenih komponenti. Kad jedan ponerogenični proces zahvati takvu jednu organizaciju ljudi koja se u početku pojavila i djelovala u ime političkih i društvenih ciljeva i čiji su uzroci bili uslovljeni istorijski, kao i određenom društvenom situacijom, primarne vrijednosti originalne grupe će hraniti i štititi jednu takvu uniju, uprkos činjenici da su te primarne vrijednosti podlegle jednoj karakterističnoj degeneraciji, tako da je njena praktična uloga postala nešto potpuno različito od one prvobitne, samo što su sačuvana ista imena i simboli.

Upravo tu se otkrivaju slabosti individualnog i društvenog "zdravog razuma."

[Samo zato što neka grupa operiše pod parolom "komunizma", "socijalizma", "konzervatizma" ili "republikanstva," ne znači istovremeno da je njeno praktično djelovanje nešto što je blizu one prvobitne ideologije; (prim. urednika).]

To podsjeća na jedan slučaj koji je psihopatolozima dobro poznat: jedna osoba koja je u svom krugu uživala povjerenje i poštovanje, počinje da se ponaša izopačeno i arogantno, i tako povređuje druge, navodno u ime njenih poznatih, valjanih i prihvaćenih ubjeđenja koja su se u međuvremenu pokvarila usljed određenih psiholoških procesa, pretvarajući ih u primitivne ali emotivno dinamične. Međutim, jedan njen stari poznanik – poznajući je dugo kao onakvu ličnost kakva je ona bila – ne vjeruje onima koje je ona povrijedila i koji se žale na njeno novo ili skriveno ponašanje, te je tako spreman da njih okleveta i nazove lažovima. To onda nanosi još veću bol onima koji su već povrijeđeni, a istovremeno podržava i ohrabruje individuu čija se ličnost počela kvariti, da nastavi dalje sa svojim rušilačkim ponašanjem; kao pravilo, takva jedna situacija traje sve dok ludilo date osobe ne postane očigledno.

Ponerogenične unije primarne vrste su većinom od interesa za kriminologiju; naša glavna briga će biti ona udruženja koja podliježu sekundarnom procesu ponerične malignosti. Međutim, prvo ćemo skicirati neke karakteristike onih udruženja koja su se već odala tom procesu. Unutar svake ponerogenične unije stvara se jedna psihološka struktura koja se može smatrati suprotnošću ili karikaturom normalne strukture društva ili neke normalne društvene organizacije. U jednoj normalnoj društvenoj organizaciji, individue sa raznim psihološkim vrlinama i manama, međusobno se nadopunju u smislu njihovih talenata i drugih karakteristika. Ta struktura se podvrgava dijahroničnoj [tokom vremena; koristeći se hronološkom perspektivom, (prim prev.)] modifikaciji u smislu promjena u karakteru udruženja kao cjeline. Isto važi i za jednu ponerogeničnu uniju. Individue sa raznim psihičkim aberacijama takođe međusobno nadopunjuju svoje talente i karakteristike.

Ranom fazom aktivnosti jedne ponerogenične zajednice obično dominiraju karakteropatične, posebno, paranoidne individue, koje često igraju jednu inspirativnu ili opčinilačku ulogu u ovom procesu ponerizacije. Sjetimo se ovdje da moć jednog paranoidnog karakteropate leži u činjenici da oni lako pretvaraju u svoje robove manje kritički sposobne umove, tj. ljude sa drugim vrstama psiholoških nedostataka ili one koji su bili žrtve individua sa poremećajem karaktera a to je jedan posebno veliki segment mladih ljudi.

U ovoj vremenskoj tački, unija još uvijek pokazuje neke određene romantične crte i još uvijek je ne karakteriše jedno pretjerano brutalno ponašanje.

[Jedan od primjera bi bio neki paranoidan čovjek koji vjeruje da je oličenje Robina Huda i da se nalazi u misiji "uzimanja od bogatih i davanja siromašnima." To se onda brzo transformiše u "uzmi od koga možeš a većinu zadrži za sebe", a odvija se pod plaštom jedne "borbe protiv socijalne nepravde", što bi naravno, trebalo da opravda njegovo ponašanje (primjedba urednika); ili neka vrsta "Čaruge" (prim.prev)]

Uskoro, međutim, oni normalniji pripadnici grupe se marginalizuju, dobijajući neke sporedne uloge i isključivajući ih iz tajništva organizacije; neki od njih tada napuštaju takvu uniju. Individue sa nasljednim devijacijama onda počinju progresivno da preuzimaju inspirativne i liderske pozicije. Uloga esencijalnih (ili suštinskih, prim. prev.) psihopata postepeno raste, iaoko oni naoko žele da ostanu u sijenci (kao npr. da upravljaju nekim manjim grupama), određujući njen tempo u smislu neke sive eminencije. U ponerogeničnim unijama najvećeg društvenog obima, ulogu lidera obično igra jedna druga vrsta individue, koja je lakše svarljiva i uzorna. Primjeri uključuju frontalnu karakteropatiju, ili neke diskretnije poremećajne komplekse.

Isprva je opčinioc taj koji istovremeno igra ulogu lidera ponerogenične grupe. Kasnije se pojavljuje jedna druga vrsta "liderskog talenta", jedna vitalnija individua koja se uglavnom pridružila toj organizaciji kasnije, nakon što je ona već podlegla ponerizaciji. Sada se opčinioc, koji je slabiji, mora pomiriti s činjenicom da će biti odgurnut u stranu i mora priznati "genijalne" sposobnosti novog lidera, ili prihvatiti osudu na svoju potpunu propast. Uloge se dijele. Opčiniocu treba podrška od novog lidera koji je obično primitivan ali odlučan, dok lideru treba opčinioc kako bi ovaj održao ideologiju njihovog udruženja, koja je od suštinske važnosti za održavanje mira kod onih dijelova njihovog ljudstva koji je skloniji kritici i sumnjama moralne vrste.

Sljedeći posao opčinioca je da prikladno prepakuje njihovu ideologiju, ubacujući unutra nove sadržaje pod starim nazivima, tako da ona može da nastavi sa ispunjenjem svoje propagande pod uslovima koji se stalno mijenjaju. On takođe mora da podržava i održava liderovu mističnost unutar i izvan udruženja. Međutim, između njih dvojice nikada ne može doći do potpunog povjerenja, jer lider potajno prezire opčinioca i njegovu ideologiju, dok opčinioc prezire lidera zbog njegove grubosti. Igra otvorenih karata je uvijek moguća; ko god je slabiji, gubi.

Struktura takve jedne unije podnosi dalje varijacije i specijalizacije. Stvara se procjep između onih njenih pripadnika koji su donekle normalniji i elitnih članova, koji su po pravilu više patološki poremećeni. Ovom drugom podgrupom sve više dominiraju slučajevi s nasljednim patološkim faktorima, dok se u prvoj, mahom radi o individuama s naknadnim posljedicama raznih bolesti koje zahvataju mozak, manje tipičnim psihopatama, i ljudima čija je mentalna poremećenost nastala usljed rane deprivacije ili brutalnih odgojnih metoda za vrijeme njihovog djetinjstva, od strane patoloških individua. Uskoro se ispostavlja da u grupi ostaje sve manje i manje prostora, uopšte, za one normalnije ljude. Liderove tajne i namjere se počinju skrivati od proletarijata grupe; taj segment unije se mora zadovoljiti s onim materijalom kojeg je opčinioc proizveo.

Posmatrač koji izvana gleda na aktivnosti jedne takve grupe i koji koristi prirodni pogled na svijet, imaće uvijek tendenciju da precjenjuje liderovu ulogu, kao i njegovo navodno autokratsko ponašanje. Opčinioci i aparat za propagandu su mobilisani da bi održavali jedan takav pogrešan vanjski utisak. Međutim, lider je ovisan o interesima unije, pogotovo onih njenih elitnih članova, u jednoj mjeri koje često ni on sam nije svjestan. On vodi stalnu bitku za poziciju. On je glumac koji ima režisera. U makrosocijalnim društvima tu funkciju obično obavlja jedna uzornija individua kojoj ne nedostaju određene kritičke sposobnosti; njeno upoznavanje sa svim onim planovima i kriminalnim kalkulacijama, bilo bi kontra-produktivno. U saradnji sa dijelom elite, jedna grupa psihopatičnih individua, skrivajući se iza scene upravlja liderom, na način na koji su Borman i njegova grupa upravljali Hitlerom. Ako lider ispunjava dodjeljenu mu ulogu, njemu je generalno jasno da je klika koja predstavlja elitu tog udruženja ili unije, u stanju da ga ubije ili da ga ukloni na neki drugi način.

Ovdje smo skicirali karakteristike društava u kojima su ponerogenični procesi transformisali njihov originalno dobronamjeran sadržaj u jednu patološku suprotnost i modifikovali njihovu strukturu i kasnije promjene, na jedan dovoljno obiman način da obuhvate najveću moguću oblast te vrste fenomena, od najmanjeg do najvećeg društvenog razmjera. Čini se da su opšta pravila koja regulišu te fenomene istovijetna, nezavisno od kvantitativnih, društvenih ili istorijskih proporcija.

 

 

 

  Sadržaj knjige


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta