G a l a k s i j a. c o m

Politička Ponerologija

 

IV Poglavlje

Ponerologija

 

Prijevod: Boris

 

 

Stanja društvene histerizacije

 

Kad se koristimo naučnim ili literarnim opisima histeroidnih fenomena, kao što su oni koji datiraju iz poslednjeg većeg pojačanja histerije u Evropi, što obuhvata onu četvrtinu prošlog vijeka koja je predhodila Prvom svjetskom ratu, neko ko je u ovom području laik mogao bi steći utisak da se tu samo radilo o endemičnim individualnim slučajevima, pogotovo među ženama. Zarazna priroda histeričnih stanja već je bila otkrivena i opisana od strane Jean-Martin Charcota*.

Za histeriju je praktično nemoguće da se manifestuje kao jedan običan individualni fenomen, jer je ona zarazna preko psihičke rezonancije, identifikacije i imitacije. Svako ljudsko biće, u različitom stepenu, ima predispozicije za ovaj poremećaj ličnosti, mada se on normalno nadvladava pravilnim odgojem i samo-odgojem, koji su ovisni o ispravnom razmišljanju i emocionalnoj samodisciplini.

Za vrijeme "sretnih vremena" mira, baziranog na društvenoj nepravdi, djeca iz privilegovane klase uče kako da potisnu iz polja njihove svijesti neugodne misli koje ukazuju na to da njihovi roditelji izvlače korist za sebe na osnovu nepravdi koje čine drugima. Tako, mladi ljudi uče kako da omalovažavaju moralne i mentalne vrijednosti svakog onoga, čiji rad koriste za svoj vlastiti prosperitet. Mladi umovi tako stiču naviku za podsvjesnu selekciju i supstituciju podataka, što vodi do jedne histerične konverzije ekonomike rezonovanja. Oni onda izrastaju u donekle histerične osobe koje na već pomenuti način prenose svoj histeriju na sljedeću generaciju, koja onda razvija te karakeristike do jednog još većeg stepena.

Ti histerični obrasci doživljavanja i ponašanja, rastu i šire se od privilegovane klase prema dole, zalazeći na područje onog prvog kriterijuma ponerologije:

atrofija prirodnih kritičkih sposobnosti prema patološkim individuama.

Kada se ta navika podsvjesne selekcije i supstitucije misli-podataka proširi do makrosocijalnog nivoa, društvo počinje da razvija prezir prema jednom činjeničnom kriticizmu i ponižava svakoga ko pokušava da diže uzbunu. Takođe se počinju prezirati i druge nacije koje su uspjele da održe normalne misaone obrasce kao i njihovo mišljenje. Društvo tako ostvaruje jedan egotističan teror-misli zajedno sa procesima konverzivnog razmišljanja. To otklanja potrebu za cenzurom štampe, pozorišta, televizije i radija, jer sada jedan patološki hipersenzitivan cenzor živi unutar samih građana.

Kad tri "ega" upravljaju, egoizam, egotizam i egocentrizam, onda se gubi osjećaj za društvene veze i odgovornost prema drugima, a društvo koje je u pitanju rascjepljuje se na grupe koje su sve više neprijateljski nastrojene jedna prema drugoj. Kada jedna takva histerična životna sredina prestane razlikovati mišljenja ograničenih, ne-sasvim-normalnih ljudi, od mišljenja onih ljudi koji su normalni i razumni, to onda otvara vrata za ulazak raznih patoloških faktora.

U takvim uslovima počinju da razvijaju svoje aktivnosti individue s kojima smo se već sreli, koje su pokretane od strane jednog patološkog pogleda na svijet i abnormalnih ciljeva koji su rezultat njihove drugačije prirode.

Ukoliko dato društvo nije u stanju da savlada to stanje histerizacije u njegovim etnološkim i političkim okolnostima, usljediće jedna ogromna i kravava tragedija.

Patokratija može da bude jedna od varijacija jedne takve tragedije. Tako, neka mala nezgoda u smislu političkog neuspjeha ili vojnog poraza, može biti upozorenje u takvoj situaciji a može predstavljati i prerušen blagoslov, ukoliko se to pravilno razumije i dozvoli mu se da postane jedan činilac u regeneraciji normalne misli i običaja društva. Najvredniji savjet kojeg ponerolog može ponuditi u takvim okolnostima je da društvo potraži pomoć od moderne nauke, obraćajući posebnu pažnju na dostupne podatke koji su ostali iza poslednjeg velikog izbijanja histerije u Evropi.

Društvene grupe koje vlastitim radom zarađuju svoj svagdašnji hljeb i kod kojih svakodnevni životni problemi nagone njihove umove na trezeveno razmišljanje, odlikuju se većom otpornošću prema histerizaciji. Na primjer: seljaci će da gledaju na histerične običaje bogate klase kroz njihovu dobro prizemljenu percepciju psihološke realnosti i sa njihovim smislom za humor. Slični običaji i ponašanje buržoazije prouzrokovaće kod radnika gorak kriticizam i revolucionarni bijes. Bilo da su zasnovani na ekonomskoj, ideološkoj ili političkoj podlozi, kriticizam i zahtjevi tih društvenih grupa uvijek sadrže jednu komponentu psihološke, moralne i anti-histerične motivacije. Iz tog razloga, najbolje je da se takvi zahtjevi promišljeno uzmu u obzir i da se osjećanja tih klasa uzimaju ozbiljno. U drugom slučaju, usljed nesmotrenog ponašanja moglo bi doći do tragičnih rezultata i sticanja uslova za oglašavanje opčinilaca.

 

 

________________________

*Jean-Martin Charcot (1825 - 1893) Francuski neurolog. Njegovi radovi su imali veliki uticaj na razvoj neurologije i psihologije. Charcot se posebno zanimao jednim poremećajem koji je tada nazvan histerijom. Činilo se da se radilo o jednom mentalnom poremećaju sa psihičkim manifestacijama koje su bile vrlo interesantne za neurologe. On je vjerovao da je histerija posljedica jedne nasljedne slabosti nervnog sistema i da ona može biti aktivirana jednim traumatskim događajem, kao što je neka nesreća, te da odatle ona postaje progresivna i ireverzibilna. Kod proučavanja histerije on se koristio i određenim tehnikama hipnoze, pa je tako postao ekspert u jednoj relativno novoj "nauci". Charcot je vjerovao da je stanje hipnoze veoma slično izlivima histerije, pa je tako hipnotizirao svoje pacijenete da bi proučavao njihove simptome. On je zaslužan što je tadašnja francuska medicinska zajednica promijenila svoj stav prema hipnozi (ona je prethodno bila odbačena kao mesmerizam). [op. ured.]

 

  Sadržaj knjige


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta