G a l a k s i j a. c o m

Politička Ponerologija

 

IV Poglavlje

Ponerologija

 

Prevod: Arja

 

 

STEČENE DEVIJACIJE

 

 Sposobnosti moždanog tkiva za regeneraciju su vrlo ograničene; ukoliko je oštećeno i promena se kasnije izleči, započinje proces rehabilitacije, tokom koga susedno zdravo tkivo preuzima funkciju oštećenog dela. Ova zamena nikada nije savršena; tako se neki nedostaci u pogledu sposobnosti i adekvatnosti psiholoških procesa mogu otkriti odgovarajućim testovima čak i u slučaju veoma malih oštećenja. Specijalisti su svesni različitih uzroka začetka ovog oštećenja, uključujući traumu i infekcije. Ovde treba ukazati da psihološke posledice ovakvih promena, kao što možemo uočiti mnogo godina kasnije, u mnogo većoj meri zavise od mesta oštećenja, da li na površini ili unutar moždane mase, nego od uzroka koji ih je izazvao. Svojstva tih posledica takođe zavise od toga, kada su se one javile u životu osobe. Oštećenja, koja su se javila prenatalno ili u ranom detinjstvu, imaju mnogo aktivnije delovanje s obzirom na patološke efekte u ponerogeničnim procesima nego ona koja su nastala kasnije.

U društvima sa razvijenom medicinskom negom nalazimo kod dece u nižim razredima osnovne škole (ukoliko testovi mogu da se sprovedu) 5 – 7 procenata one koja su pretrpela oštećenje moždanog tkiva, što je uzrokovalo izvesne teškoće u obrazovanju ili ponašanju. Ovaj procenat se povećava sa uzrastom. Moderna medicinska nega je doprinela kvantitativnom smanjenju takvih fenomena, ali u relativno necivilizovanim zemljama i ranije tokom istorije indikacije oštećenja, uzrokovanih ovakvim promenama jesu i bile su mnogo učestalije.

Epilepsija i njene mnoge varijacije predstavljaju najstariju poznatu posledicu ovakve ozlede; uočena je kod relativno malog broja ljudi koji pate od ovog oštećenja. Istraživači ove materije su manje ili više saglasni u uverenju da su Julije Cezar i kasnije Napoleon Bonaparta imali epileptične napade. To su verovatno bili primeri vegetativne epilepsije, uzrokovane ozledom duboko u mozgu, blizu vegetativnih centara. Ova vrsta ne uzrokuje kasniju slaboumnost. Opseg u kome su ta skrivena oboljenja imala negativan uticaj na njihove karaktere i donošenje odluka od istorijske važnosti, ili igrala ponerogeničnu ulogu, bi moglo da bude predmet posebne studije i evaluacija od velike koristi. Međutim, u najvećem broju slučajeva epilepsija je vidljiva bolest što ograničava njenu ulogu u ponerogeničnom procesu.

Kod mnogo većeg broja obolelih od oštećenja moždanog tkiva negativna deformacija njihovih karaktera raste tokom vremena. Ono daje raznoliku mentalnu sliku, u zavisnosti od svojstava i lokaliteta tih promena, vremena njihovog nastanka i životnih uslova pojedinca posle njihove pojave. Nazvaćemo ovaj poremećaje karaktera karakteropatije. Neke karakteropatije igraju istaknutu ulogu u procesima geneze zla. Ovde ćemo dati karakteristike onih najaktivnijih.

Karakteropatije pokazuju izvestan sličan kvalitet, ukoliko klinička slika nije zamagljena istovremenim postojanjem drugih mentalnih anomalija (uglavnom nasleđenih), koje se nekad javlja u praksi. To pogotovo postaje evidentno pri instinktivnim i afektivnim odgovorima, koji su prirodni iako često nedovoljno kontrolisani. Iskustvo ljudi sa ovakvim anomalijama se uvećava unutar sveta normalnih ljudi, kome pripadaju po svojoj prirodi. Na taj način njihov različit način mišljenja, njihova emocionalna nasilnost i njihov egoizam relativno lako nalaze put do umova drugih ljudi i oni se posmatraju unutar kategorija svakodnevnog sveta. Ovakvo ponašanje osobe sa ovim karakternim poremećajima traumatizuje umove i osećanja normalnih ljudi, progresivno smanjujući sposobnost normalne osobe da koristi zdrav razum. Uprkos svom otporu žrtve karakteropate usvajaju krute obrasce patološkog mišljenja i doživljavanja realnosti. Ako su žrtve mladi ljudi, rezultat je da se osoba razvija na neprirodan način koji vodi do njenog deformisanja. Karakteropate i njihove žrtve tako predstavljaju patološke faktore, koji svojom skrivenom aktivnošću lako prouzrokuju nove faze u večnoj genezi zla, otvarajući vrata aktiviranju drugih faktora koji odmah zatim preuzimaju glavnu ulogu.

Relativno dobro dokumentovan primer ovakvog uticaja karakteropatske ličnosti na makro-socijalnoj skali je poslednji nemački car, Vilhelm II. (Najstariji unuk kraljice Viktorije, Vilhelm, simbolizovao je svoju eru i skorojevićke aspekte nemačke imperije. Car je pretrpeo povredu prilikom rođenja, zbog koje mu je leva ruka bila paralizovana i neupotrebljiva. Tvrdilo se da se oporavio od ovog hendikepa, ali je napor da se to uradi ostavio traga i uprkos naporima njegovih roditelja da mu pruže liberalno obrazovanje, princ je bio okupiran verskim misticizmom, militarizmom, anti-semitizmom i glorofikacijom političke moći. Neki su tvrdili da je njegova ličnost ispoljavala simptome narcističkog poremećaja ličnosti. Bombastičan, sujetan, osetljiv i opsednut grandioznim idejama o božanskom pravu vladanja, njegova ličnost je nosila obeležja nove Nemačke: snažan, ali neuravnotežen, inteligentan ali uskogrud, egocentričan mada žudan pažnje. Prim.ured.) On je prilikom rođenja pretrpeo ozledu na mozgu. Tokom čitave njegove vladavine i posle nje, ovaj fizički i psihološki hendikep je bio skrivan od javnosti. Motoričke sposobnosti gornjeg levog dela tela su mu bile umanjene. Kao dečak imao je teškoće prilikom učenja gramatike, geometrije i crtanja što predstavlja tipično trojstvo teškoća u obrazovanju uzrokovano manjim moždanim oštećenjima. Razvio je ličnost sa infantilnim osobinama i nedovoljnom kontrolom nad svojim emocijama i donekle paranoidni način razmišljanja koji je lako potiskivao srž nekih važnih pitanja u proces izbegavanja problema.

Militarističke poze i generalska uniforma su kompenzovale osećaj inferiornosti i efektivno maskirale njegove nedostatke. U političkom smislu postaju uočljive njegova nedovoljan kontrola nad emocijama i faktor lične mržnje. Stari gvozdeni kancelar je morao da ode, taj umešni i nepopustljivi političar, koji je bio odan monarhiji i koji je podigao moć Pruske. Napokon, on je bio suviše dobro upućen u prinčeve nedostatke i radio je protiv njegovog krunisanja. Ista sudbina je zadesila i druge kritično orijentisane ljude, koji su bili zamenjeni ljudima slabijih intelektualnih sposobnosti i ponekad sa skrivenim patološkim devijacijama. Započela je negativna selekcija.

Budući da su obični ljudi skloni da se identifikuju sa carem, i preko njega sa sistemom vladavine, karakteropatski materijal koji je postojao u caru je rezultirao time da se mnogi Nemci progresivno gubili sposobosti da se služe zdravim razumom. Čitava generacija je odrasla sa psihološkim deformacijama u pogledu osećanja i razumevanja za moral, psihološke, socijalne i političke realnosti. Ekstremno je tipično da je u mnogim nemačkim porodicama, u kojima bi neki član pokazivao znake psiholoških devijacija, postajalo pitanje časti (čak uz pronalaženje izvinjenja za opako ponašanje) da se ta činjenica sakrije od javnosti, pa čak i od bliskih prijatelja i rođaka. Veliki delovi nemačkog društva su uneli u sebe taj patološki materijal, zajedno sa nerealističkim načinom razmišljanja, unutar kojih su slogani preuzeli ulogu argumenata a realni podaci izloženi podsvesnoj selekciji.

Ovo se događalo u vreme kada je talas histerije rastao širom Evrope, uključujući i tendenciju da se emocijama prepusti dominacija i da se u ljudsko ponašanje unese element glume. Koliko trezveno mišljenje može biti dovedeno u pitanje ponašanjem, obojenim ovakvim materijalom je bilo evidentno pogotovo kod žena. Ovo se progresivno proširilo kroz tri carstva i druge države kontinenta.

U kom stepenu je ovome doprineo Vilhelm II, zajedno sa još dva cara, čiji su umovi takođe bili nesposobni za bavljenje aktuelnim činjenicama istorije i upravljanja? U kojoj meri su oni sami tokom svoje vladavine bili podvrgnuti uticaju porasta histerije? To bi predstavljalo interesantnu temu za diskusiju među istoričarima i ponerolozima.

Međunarodne tenzije su rasle; na nadvojvodu Ferdinanda je izvršen atentat u Sarajevu. Na žalost, niti car, niti bilo ko od vladinih zvaničnika nije vladao sopstvenim razumom. Kasnijim događajima je dominirao Vilhelmov emocionalni pristup i stereotipni obrasci mišljenja i delovanja, nasleđeni iz prošlosti. Ratni planovi generala, koji su bili pripremljeni ranije i koji su u novim okolnostima izgubili svoju prikladnost, potisnuli su mnogo bolje vojne manevre. Čak i oni istoričari, koji dobro poznaju genezu i karakter pruske države, uključujući i potčinjenost pojedinaca autoritetu kralja ili cara, i njenu tradiciju krvavog ekspanzionizma, naslućuju da je ta situacija nosila u sebi dejstvo neke neshvatljive fatalnosti, koja izmiču analizama istorijske uzročnosti. (Zanimljivu sličnost pokazuje režim Džordža Buša i neokonzervatizma. On sledi gotovo tačku po tačku istoriju ovog cara u nemačkoj. Prim. ured.).

Mnogi ozbiljni ljudi nastavljaju da zabrinuto postavljaju isto pitanje: kako je Nemačka za vođu (Führer) mogla da izabere klovnovskog psihopatu koji je otvoreno govorio o vladavini nadčoveka? Pod njegovom vlašću Nemačka je pustila sa lanca drugi kriminalni i politički apsurdni rat. Tokom prve polovine tog rata visoko obučeni vojni oficiri su časno izvršavali nehumana naređenja, nezavisno od političke i vojne tačke gledišta, koja je izdavao čovek, čije je psihičko stanje odgovaralo rutinskim kriterijumima za prisilnu hospitalizaciju u psihijatrijskoj bolnici.

Svaki pokušaj da se događaji iz prve polovine našeg veka objasne kategorijama, opšte prihvaćenim u istorijskom pristupu, ostavlja nagrizajući osećaj neadekvatnosti. Samo ponerogenični pristup može kompenzovati taj nedostatak u našem razumevanju kao što to čini pravda kada je u pitanju uloga patoloških faktora u genezi zla na svakom socijalnom nivou.

Nemačka nacija, koja je generacijama bila hranjena patološki izmenjenim psihološkim materijalom, pala je u stanje kakvo srećemo kod pojedinaca, odgajanih od osoba koje su karakteropati i histerici. Psiholozi iz iskustva znaju koliko često takvi ljudi dopuštaju sebi da počine delo koje ozbiljno povređuje druge. Psihoterapeutu je potreban predani rad, veština i mudrost, da bi osposobio ovakve osobe da ponovo stekne svoje sposobnosti za razumevanje psiholoških problema sa prirodnijim realizmom i da primeni svoje zdrave, kritičke sposobnosti na sopstveno ponašanje.

Tokom Prvog svetskog rata Nemci su prouzrokovali i sami pretrpeli ogromnu štetu i bol; nisu osećali nikakvu stvarnu krivicu, niti su smatrali da su oni ti koji nisu bili u pravu. To ne iznenađuje jer je njihovo ponašanje bilo u skladu sa njihovim sistemom običaja, bez svesti o njegovim patološkim uzrocima. Potreba ovog patološkog stanja da bude zaogrnuta herojskom nošnjom, da bi se izbegla gorka dezintegracija, postaje isuviše uobičajena. Narasla je misteriozna žudnja, kao da je čitav organizam postao zavistan od neke droge. Javila se glad za još patološki modifikovanim psihološkim materijalom, fenomen koji je poznat psihoterapeutskoj praksi. Ta glad je mogla biti zadovoljena samo preko slične patološke ličnosti i sličnog sistema upravljanja. Karakteropatska ličnost je otvorila vrata vladavini psihopatske individue. Kasnije u našem razmatranju ćemo se vratiti tom redosledu patoloških ličnosti, onako kako se to u opštoj regularnosti javlja u ponerodeničnim procesima.

Ponerogenični pristup omogućava naše razumevanje osobe, koja je potpala pod delovanje karakteropatske ličnosti, kao i shvatanju makro-socijalnih fenomena koji su prouzrokovani delovanjem tih faktora. Na žalost, samo mali broj takvih osoba može koristiti adekvatnu psihoterapiju. Naciji koja ponosno brani svoj suverenitet se tako nešto ne može propisati bez ekstremne reakcije. Međutim, kao viziju budućnosti razmotrićemo rešenje ovog problema putem sticanja adekvatnog znanja.

===============

Paranoidni poremećaj ličnosti: Za paranoidno ponašanje je karakteristično da su ljudi sposobni za relativno ispravno razmišljanje dok god razgovor podrazumeva manje razlike u mišljenju. To se naglo prekida kada argumenti partnera počnu da podrivaju njihove precenjene ideje, razbijajući njihove tvrdokorne stereotipne obrasce mišljenja ili ih navodeći da prihvate zaključke koje su prethodno podsvesno odbili. Ovakav stimulans izliva na partnera bujicu pseudologičnih, paramoralističkih, često uvredljivih izraza koji uvek sadrže izvestan stepen sugestije.

Izrazi ove vrste izazivaju otpor kod kultivisanih i logičnih osoba, koje onda teže da izbegnu paranoidne tipove. Međutim, moć paranoika leži u tome da oni lako podjarmljuju manje kritične umove odnosno ljude sa drugim vrstama psiholoških nedostataka, koji su bili žrtve pojedinaca sa poremećajem ličnosti, i posebno mlade ljude.

Proletarijat može posmatrati tu moć da se drugi potčine kao način da se pobedi vladajuća klasa i tako može stati na stranu paranoidnih osoba. Međutim, to nije prirodna reakcija među običnim ljudima, gde se percepcija psihološkog realiteta ne javlja manje često nego među intelektualcima.

U sumi, sklonost da se prihvati paranoidna argumentacija je obrnuto proporcionalna nivou civilizovanosti date zajednice, ali nikada ne doseže većinu. Međutim, paranoidni pojedinci postaju svesni svoje moći da izvrše potčinjavajući uticaj putem stečenog iskustva i pokušaja da ga iskoriste u patološki egoističnom maniru.

Danas znamo da je mehanizam paraniodnih fenomena dvostruk; jedan je prouzrokovan oštećenjem moždanog tkiva, drugi je funkcionalan ili bihejvioralistički. U okviru gorepomenutog procesa rehabilitacije neka ozleda moždanog tkiva uzrokuje slabljenje preciznosti mišljenja, i kao posledicu slabljenje strukture ličnosti. Najtipičniji su slučajevi napada patoloških faktora na međumozak (diencephalon) [Zadnji deo prednjeg mozga; povezuje moždane hemisfere sa srednjim mozgom (mesencephalon); deo mozga koji uključuje epitalamus, talamus i hipotalamus (Prim. ured.)], rezultirajući trajnim opadanjem njegovih tonalnih sposobnosti i slično tonusom inhibicija u moždanoj kori. Posebno tokom besanih noći nekontrolisane misli podstiču paranoidno promenjen pogled na ljudsku realnost, kao i ideje koje mogu biti ili dečije naivne ili nasilno ravolucionarne. Nazovimo ovu vrstu paranoidna karakteropatija.

Kod osoba, kod kojih ne postoji ozleda moždanog tkiva, ovi fenomeni se najčešće javljaju kao posledica odgoja od strane ljudi se paranoidnom karakteropatijom, paralelno sa psihološkim terorom u njihovom detinjstvu. Takav psihološki materijal se asimiluje, kreirajući rigidne stereotipe neprirodnog doživljavanja realnosti. Ovo otežava prirodni razvoj mišljenja i pogleda na svet, a prisilno blokirani sadržaji se transformišu u stalne, funkcionalne, sabirne centre.

Ivan Pavlov je obuhvatio sve vrste paranoidnih stanja na način sličan ovom funkcionalnom modelu, a da nije bio svestan ovog bazičnog i primarnog uzroka. Sa druge strane, on je dao živ opis paranoidnih karaktera i goreopisane lakoće kojom se paranoidni pojedinci odjednom otržu činjeničnoj disciplini i adekvatnim procesima mišljenja. Oni čitaoci njegovog dela, koji dovoljno poznaju uslove u Sovjetskom Savezu, uočavaju ipak drugačije istorijsko značenje ove male knjige. Njena namera postaje očigledna. Autor je svoje delo namenio, bez i reči posvete, najvažnijem modelu paranoidne ličnosti: revolucionarnom vođi Lenjinu, koga je autor dobro poznavao. Kao dobar psiholog, Pavlov je mogao da pretpostavi da neće biti predmet osvete, budući da će paranoidni um blokirati egocentrične asocijacije. Tako je bilo moguće da umre prirodnom smrću.

Lenjin treba da bude ubrojan u prvu i najkarakterističniju vrstu paranoidne ličnosti, što je najverovatnije izazvano oštećenjem međumozga (diencephalon). Vasilije Grosman ga opisuje na sledeći način [Vasilije Grosman je bio sovjetski građanin, ukrajinski Jevrejin, rođen 1905. Komunista, postao je ratni dopisnik i radio za vojne novine „Crvena zvezda" – posao koji ga je odveo na front kod Staljingrada i konačno do Berlina. Bio je među prvima koji je video posledice logora smrti i objavio je prvi izveštaj uopšte, na bilo kom jeziku, o jednom logoru smrti – Treblinki. Posle rata se činilo da je izgubio veru. Napisao je izvanrednu novelu „Život i sudba" 1950. i - tokom otopljavanja za vreme Hruščova, kada je Aleksandru Solženjicinu bilo dopušteno da objavi „Jedan dan u životu Ivana Denisovića" – predao ga je 1960. jednom književnom časopisu. Ali Solženjicin je bio jedna stvar, Grosman druga: rukopis mu je bio konfiskovan, kao i kopija i indigo papir koji je koristio na pisaćoj mašini. Suslov, član Politbiroa, zadužen za ideologiju je izvestio kako je rekao da ne može biti objavljen do 2000. Međutim, Vladimir Vojinović ga je na mikro-filmu prokrijumčario na Zapad i on je objavljen prvo u Francuskoj 1980. zatim u Engleskoj 1985.

Zašto 200 godina zabrane? Jer „Život i sudba" predstavlja čak i tada, u „liberalnom" okruženju nezamislivi zločin, dokazujući istovetnost u moralnom pogledu između komunizma i fašizma. (Prim.ured.)]:

  Simptom:
Lenjin je uvek bio pun takta, blag i ljubazan, ali ga je istovremeno karakterisao oštar, nepopustljiv i brutalan stav prema političkim protivnicima. Astenzija

Fiksacija i stereotipi

Nikada nije dopuštao ni najmanju mogućnost da bi oni i minimalno mogli biti u pravu, niti da bi on sam i minimalno mogao grešiti. Patološki egoizam
Često je nazivao svoje oponente piljarima, lakejima, slugama, ćiftama, agentima ili podmitljivim Judom, koji se može kupiti za trideset zlatnika. Paramoralizam
Nije pokušavao da uveri svoje oponente tokom diskusije. Nije razgovarao s njima, već s onima koji su prisustvovali diskusiji, da bi se narugao i kompromitovao svoje suparnike. Opčiniteljstvo i svest o njegovom dejstvu
Nekada su takvi svedoci bili samo nekoliko ljudi, nekada hiljade delegata kongresa, nekada gomile čitalaca dnevnih novina. Nedostatak samokritike

===============

Frontalna karakteropatija: Frontalni deo cerebralnog korteksa (10A i B acc. do Brodmanovog odeljka) praktično ne postoji ni kod jedne vrste osim čoveka; njega čini filogenetski najmlađe nervno tkivo. Njegova cito-arhitektura je slična mnogo starijoj vizualnoj projekciji oblasti na suprotnom polu mozga. To sugeriše izvesnu sličnost u pogledu funkcije. Autor je pronašao relativno lak način da testira tu psihološku funkciju, koja nam omogućava da ovladamo izvesnim brojem imaginarnih elemenata u našem polju svesti i izložimo ih unutrašnjoj kontemplaciji. Kapacitet za unutrašnju projekciju veoma varira od osobe do osobe, manifestujući statističku korelaciju sa anatomskim varijetetom u anatomskom opsegu tih oblasti. Korelacija između ovog kapaciteta i opšte inteligencije je mnogo manja. Kako su istraživači (Luria) opisali, funkcije ove oblasti, ubrzanje i koordinacija misaonog procesa izgleda da je rezultat ove bazične funkcije.

Oštećenje ove oblasti se javlja relativno često: ili tokom porođaja ili kratko posle njega, posebno kod nedonoščadi, ili kasnije u životu kao posledica različitih uzroka. Broj ovakvih prenatalnih oštećenja moždanog tkiva je značajno redukovan zahvaljujući poboljšanoj medicinskoj nezi trudnica i novorođenčadi. Spektakularna ponerogenična uloga, koja je rezultat poremećaja ličnosti, izazvanog ovim, se tako donekle može posmatrati kao karakteristična za ranije generacije i primitivne kulture.

Oštećenje moždane kore selektivno umanjuje gore pomenutu funkciju, ne oštećujući memoriju, asocijativnu sposobnost, ili posebno osećaje bazirane na instinktima, kao što je, na primer, sposobnost da sa oseti psihološka situacija. Opšta inteligencija pojedinca tako nije umanjena u velikoj meri. Deca sa ovakvim oštećenjem su gotovo normalni učenici; teškoće se javljaju iznenada na višim stepenima obrazovanja i odnose se u principu na one delove nastavnog programa koji predstavljaju opterećenje za ovu funkciju.

Patološki karakter ovakvih ljudi, koji sadrži komponente histerije, se razvija tokom godina. Neoštećene psihološke funkcije se preterano razvijaju da bi obezbedile kompenzaciju, što znači da instinktivne i afektivne reakcije imaju prednost. Relativno vitalni ljudi izazivaju sreću, postaju ratoborni i brutalni, kako na rečima tako i na delima.

Osobe sa prirodnim darom da osete psihološku situaciju su sklone da iskoriste taj prirodni dar na egoističan i nemilosrdan način. U procesu mišljenja se kod ovakvih ljudi razvija prečica, koja zaobilazi hendikepiranu funkciju, vodeći direktno od asocijacija do reči, dela i odluka, koje ne podležu nikakvom odlaganju. Ovakvi ljudi interpretiraju svoju sposobnost da osete situaciju i brzo donesu polovične, pojednostavljene odluke kao znak svoje superiornosti nad običnim ljudima, koji duže vreme moraju da razmišljaju, uz sumnju u sebe i konflikt motiva. Sudbina ovakvih stvorenja ne zaslužuje da se o njoj duže razmišlja.

Ovakvi „staljinistički karakteri" traumatizuju i delotvorno opčinjuju druge i njihov uticaj nalazi izuzetno lake načine da zaobiđe kontrolu zdravog razuma. Veliki broj ljudi je sklon da ovakvim ljudima pripiše specijalne moći, podležući na taj način njihovoj egoističnoj veri. Ukoliko roditelj manifestuje ovakav defekt, nebitni koliko minimalan, sva deca u porodici će pokazivati anomalije u razvoju ličnosti.

Autor je radio sa generacijom starijih, obrazovanih ljudi, kod koji je izvor ovog uticaja bila najstarija sestra, koja je patila od prenatalnog oštećenja frontalnog centra. Od ranog detinjstva, četiri mlađa brata su bila izložena ovom izmenjenom psihološkom materijalu i asimilovala su ga, uključujući sestrinu rastuću komponentu histerije. Ovi deformiteti ličnosti i pogleda na svet su se zadržali do njihovih šezdesetih, kao i histerične crte, prouzrokovane time, čiji se intenzitet smanjio u odnosu na veliku razliku u godinama.

Podsvesna selekcija podataka je onemogućavala ovim ljudima da prihvate bilo kakav kritički komentar u pogledu sestrinog karaktera; svaki takav komentar se smatrao napadom na čast porodice.

Braća su kao realno prihvatala sestrino patološko obmanjivanje i žalila se na njenog „zlog" muža (koji je u stvari bio valjana osoba) i njenog sina, u kome je ona našla žrtvenog jarca za svoje nedostatke. Postali su deo sveta osvetničkih emocija, posmatrajući svoju sestru kao potpuno normalnu osobu, koju su bili spremni da brane od bilo kakve sugestije na njenu abnormalnost krajnje neukusnim metodama, ukoliko je to potrebno. Smatrali su da su normalne žene otužne i naivne, da ne služe ničemu osim kao seksualni plen. Nijedan od braće nije stvorio zdravu porodicu, niti razvio makar prosečnu životnu mudrost.

Razvoj ličnosti kod ovih ljudi je uključivao mnogo drugih faktora, uslovljenih vremenom i mestom u kome su odgajani: smena stoleća, sa patriotskim ocem Poljakom i majkom Nemicom, koja se pokorila tadašnjim običajima i formalno prihvatila nacionalnost svog muža, ali je ostala pristalica militarizma i priklonila se opštem prihvatanju sve jače histerije koja je prekrivala Evropu tog vremena. To je bila Evropa tri cara: sjaj tri ličnosti ograničene inteligencije, od kojih su dve pokazivale patološke crte. Koncept „časti" je slavio pobedu. Dugotrajno gledanje u nekoga je bio dovoljan povod za dvoboj. Ta braća su tako rasla kao nasilne megdandžije, prekrivene ožiljcima od konjičkih sablji; međutim, rane, koje su zadavali svojim protivnicima, bile su mnogo češće i gore.

Kada ljudi humanističkog obrazovanja razmisle o ličnostima iz ove porodice, dolaze do zaključka, da bi uzroke za njihovo formiranje trebalo tražiti u tadašnjem vremenu i običajima. Međutim, da sestra nije patila od oštećenja mozga i da nije postojao patološki faktor (isključiva hipoteza), njihove ličnosti bi se razvile mnogo prirodnije čak i tokom tog vremena. Oni bi postali mnogo kritičniji i mnogo prijemčiviji za vrednosti zdravog razmišljanja i humanističkih sadržaja. Zasnovali bi bolje porodice i prihvatali mnogo razboritiji savet od mnogo mudrije izabranih žena. I zlo, koje su suviše liberalno sejali tokom svog života, ili uopšte ne bi postojalo, ili bi bilo redukovano na stepen, uslovljen mnogo manjim patološkim faktorima.

Komparativna razmatranja su dovela autora do zaključka, da Josif Visarionovič Džugašvili, takođe poznat kao Staljin, treba da bude uključen u listu posebno ponerogenične karakteropatije, koja se razvila na osnovu prenatalnog oštećenja predfrontalne oblasti mozga. Književnost i novine obiluju indikacijama: brutalan, harizmatičan, ukrotilac otrovnica; donošenje neopozivih odluka; nehumano okrutan; patološki osvetoljubiv prema svakome ko bi mu stao na put; egoistična vera u sopstvenu genijalnost od strane osobe, čiji je um u stvari bio samo prosečan. Ovo stanje objašnjava njegovu psihopatsku zavisnost od osoba, kao što je bio Berija. [L.P. Berija, (1899-1953.), sovjetski komunistički lider, rođen u Gruzija. Uzdigao se do visokog položaja u Čeki (tajna policija) u Gruiziji i Transkavkazju, postao partijski sekretar u toj oblasti i 1938. postao šef tajne policije. Kao komesar, kasnije ministar, unutrašnjih poslova, Berija je imao ogromnu moć i bio je prvi na toj poziciji, koji je postao član Politbiroa (1946.). Posle Staljinove smrti (1956.) Berija je postao vicepremijer pod premijerom Malenkovim, ali je taj savez bio labav; u borbi za moć koja je usledila, Berija je bio uhapšen (juli) sa optužbom za konspiraciju. On i šest tobožnjih saučesnika su tajno ispitani i pogubljeni u decembru 1953. (prim. ured.)]. Neke fotografije otkrivaju tipičnu deformaciju prednjeg dela glave osoba, koje su patile od ranog oštećenja gore pomenute oblasti. Njegova ćerka na sledeći način opisuje njegove tipične neopozive odluke:

Kada god bi iz svog srca izbacio neku osobu, koju je poznavao dugo vremena, svrstavajući je u duši među svoje „neprijatelje", postalo bi nemoguće razgovarati sa njime o toj osobi. Za njega je povratak bio nemoguć, naime, ubeđivanje da to nije njegov neprijatelj i svaki pokušaj u tom pravcu bi u njemu izazvao izlive besa. Redens, ujak Pavluša i A.S. Svanidže su bili nesposobni da učine bilo šta u vezi sa tim; Jedino što su postigli je bilo da moj otac prekine svaki kontakt i uskrati im svoje poverenje. Kada je jednog od njih video poslednji put, rekao je „zbogom" kao potencijalnom protivniku, nekom od svojih „neprijatelja"… (Svetlana Alieleva: „Dvadeset pisama prijatelju" prim. ured.)

Mi znamo posledice „izbacivanja iz srca", kako je to dokumentovano u istoriji tog vremena.

Kada razmatramo opseg zla, koje je Staljin pomogao da se ispolji, uvek treba da uzmemo u obzir tu vrstu karakteropatije, koja je u najvećoj meri ponerogenična, i da joj pripišemo odgovarajući deo krivice. Na žalost , to još uvek nije u dovoljnoj meri proučeno. Treba da razmotrimo mnoge druge devijacije koje igraju suštinsku ulogu u ovom makro-socijalnom fenomenu. Zanemarivanje patoloških faktora kod ovih pojava i ograničavanje interpretacije na istoriografska i moralna razmatranja otvara vrata delovanju kasnijih ponerogeničnih faktora; takvo razmatranje samim tim ne treba da bude posmatrano samo kao u naučnom smislu nedovoljno, već i kao nemoralno.

===============

Karakteropatija izazvana lekovima: Tokom poslednjih nekoliko decenija medicina je počela da koristi seriju lekova sa ozbiljnim kontraindikacijama: oni napadaju nervni sistem, ostavljajući za sobom ozbiljna oštećenja. Ovi najčešće diskretni hendikepi ponekad prerastaju u promene ličnosti koje su često društveno opasne. Dokazano je da je streptomicin veoma opasan lek; kao posledica toga, neke zemlje su ograničile njegovu upotrebu, dok su ga druge povukle sa liste lekova, čija je upotreba dozvoljena. (Streptomicin deluje tako što sprečava sintezu proteina i oštećuje ćelijsku membranu kod osetljivih mikroorganizama. Moguće kontraindikacije uključuju nervno oštećenje, koje može rezultirati vrtoglavicom ili gluvoćom. prim. ured).

Citostatici (većina lekova, koji se koriste za lečenje raka, ubija ćelije raka. Reč „cytotoxic" znači toksičan za ćelije ili onaj koji ubija ćelije. Hemoterapija se adekvatno naziva „cito-toksičnom terapijom". Postoje druge vrste terapija, koje ne ubijaju ćelije. One deluju tako što sprečavaju ćelije raka da se razmnožavaju. Ove terapije se nazivaju cito-statičnim. Hormonske terapije za lečenje raka dojke se mogu nazvati cito-statičnom terapijom. Prim.ured.), koji se koriste za lečenje neoplazmatski oboljenja (neoplazma je neprirodan, dezorganizovan izraštaj u tkivu ili organu, koji obrazuje različitu masu. Takav izraštaj je poznat kao neoplazam, takođe poznat i kao tumor. Neoplazija se odnosi kako na benigne, tako i na maligne izrasline, dok se „rak" posebno odnosi na maligne neoplazije.prim. ured.) često napadaju filogenetski starije moždano tkivo, primarnog nosioca našeg instinktivnog supstrata i osnovnih osećanja. (Hemo glava je naziv, koji su pacijenti oboleli od raka dali jednoj od kontraindikacija hemo-terapije. Opisana je kao nesposobnost koncentracije, redukovana memorija ili tešloća da se jasno razmišlja. To bi se moglo generalno pripisati opštoj iscrpljenosti, međutim, izgleda da postoji nekoliko veoma specifičnih simptoma i posledica. Neki ljudi postaju nervozni zbog buke ili aktivnosti u okruženju. Drugi ne mogu da nađu prave reči da se izraze. Jedan pacijent je opisao to stanje: „Sve izgleda tako udaljeno… Potrebno mi je nekoliko sekundi duže da razmislim i odgovorim na pitanje. Mentalni procesi su se enormno usporili." Simptomi izgledaju slični poremećaju pažnje. Novo istraživanje pokazuje da kod 50% preživelih simptomi vezani za „hemo glavu" traju i deset godina po okončanju sistematskog lečenja hemo-terapijom. Prim.ured.). Osobe, lečene ovakvim lekovima, pokazuju sklonost da izgube svoj emocionalni kolorit i sposobnost da osete psihološku situaciju. Oni zadržavaju svoje intelektualne funkcije, ali postaju egocentrici, koji žude za pažnjom, i kojima ljudi, koji znaju kako da iskoriste takvu situaciju, lako upravljaju. Postaju indiferentni prema osećanjima drugih ljudi i prema bolu koji im zadaju; svaka kritika njihove ličnosti se osvetnički naplaćuje. Ovakva promena karaktera osobe, koja je do skoro uživala poštovanje svoje okoline ili zajednice, poštovanje, koje i dalje traje, postaje patološki fenomen koji često uzrokuje tragične posledice.

Da li bi ovo mogao da bude faktor u slučaju iranskog šaha? Ponovo, postavljanje dijagnoze mrtvim ljudima je problematično i autoru nedostaju detaljniji podaci. Međutim, takvu mogućnost treba prihvatiti kao verovatnu. Geneza te tragedije takođe bez sumnje sadrži patološke faktore koji igraju ponerogenički aktivnu ulogu. (Napomena urednika da je ova knjiga napisana 1985. godine. Prim.ured.).

Posledice slične ovoj psihološkoj slici mogu biti prouzrokovane endogenim toksinima ili virusima. (Današnji stav medicine na Zapadu kaže: endogeni toksini sadrže teške metale, pesticide, aditive za hranu i hemikalije za industriju i domaćinstvo. Oni mogu oštetiti jetru i bubrege. Oni takođe mogu preći krvnu barijeru mozga i oštetiti moždane ćelije. Radnici koji su izloženi udisanju mangana, pokazuju visoke nivoe i sindrome slične Parkinsonovoj bolesti. Precizne studije su takođe pokazale porast nivoa aluminijuma, žive, bakra u tečnosti kičmene moždine kod obolelih od Parkinsonove bolesti. Nije utvrđeno da li ti minerali pronađeni u mozgu imaju bilo kakav klinički značaj. (Mitchell J. Ghen, D.O.O. Ph.D. i Maureen Melidrez, N.D. Prim.ured.) Ukoliko zauške proteknu uz moždanu reakciju, one ostavljaju bledilo i tromost osećanja i izvesno smanjenje mentalne efikasnosti. Svedoči se o sličnim fenomenima posle nekog teškog napada difterije. Konačno, polio/dečija paraliza napada mozak, mnogo češće viši deo, koji je napadnut tim procesom, nego prednje režnjeve. Ljudi sa paralizovanim nogama retko manifestuju te efekte, ali oni sa paralizom vrata ili ramena treba da se smatraju srećnim ukoliko ih nemaju. Uz afektivno bledilo, kod osoba, koje manifestuju takve efekte, se često javlja naivité ili nesposobnost da shvate srž stvari.

Donekle sumnjamo da je predsednik F.D. Ruzvelt manifestovao neke od karakteristika, budući da je polio virus, koji ga je napao kada je imao četiri godine, prouzrokovao paralizu nogu. Pošto je to prevladao, usledile su godine kreativne aktivnosti. Međutim, moguće je da je njegov naivni pristup sovjetskoj politici tokom njegovog poslednjeg mandata posedovao patološku komponentu, koja je stajala u vezi sa pogoršanjem zdravlja.

Anomalije karaktera, koje se razvijaju kao posledica oštećenja moždanog tkiva deluju kao podmukli ponerogenični faktori. Kao rezultat opisanih karakteristika, posebno gorepomenute naivité i nesposobnosti da se shvati srž stvari, njihov se uticaj brzo ukotvljuje u umovima ljudi, traumatizujući našu psihu, osiromašujući i deformišući naše misli i osećanja i ograničavajući sposobnost pojedinca i društva da koristi zdrav razum i interpretira psihološku situaciju. To otvara vrata uticaju nekih drugih patoloških karaktera, koji su najčešće nosioci nasleđenih devijacija; oni tada guraju karakteropatske pojedince u stranu i nastavljaju sa svojim ponerogeničnom radom. To je razlog zašto različiti tipovi karakteropatije učestvuju tokom inicijalnih perioda geneze zla, kako na marko-socijalnom nivou, tako i na pojedinačnom nivou ljudskih porodica.

Usavršen socijalni sistem u budućnosti bi trebalo da zaštiti pojedince i društvo tako što bi sprečio da pojedinci sa opisanim devijacijama, ili izvesnim karakteristikama, o kojima će se diskutovati u narednom delu, zauzmu bilo kakvu društvenu funkciju, na kojoj bi sudbina drugih ljudi zavisila od njihovog ponašanja. To se, naravno, pre svega odnosi na pozicije u vrhu vlade. Takvim pitanjima bi se trebalo baviti u odgovarajućoj instituciji, sastavljenoj od ljudi sa reputacijom razboritosti i sa medicinskim i psihološkim treningom.

Obeležja oštećenja moždanog tkiva i njene posledice u vidu poremećaja ličnosti je mnogo lakše otkriti nego neke nasleđene anomalije. Zaustavljanje ponerogeničnih procesa uklanjanjem ovih faktora iz procesa sinteze zla, je delotvorno tokom ranih faza ove geneze i mnogo lakše u praksi.

 

 

  Sadržaj knjige


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta