G a l a k s i j a. c o m

Protokoli Sionskih Mudraca

 

(Iluminati Protokoli)

 

Protokol 11 

 

 

Program novog ustava. Neki detalji pretpostavljenog prevrata. Goji su ovnovi. Tajno masonstvo i njegove "vidljive" lože.

 

            Državni savjet se pojavio kao činilac koji podvlači vlast vladarevu: on će kao spoljnji vidljivi dio zakonodavnog tijela biti kao neki komitet - redakcija zakona i vladarevih ukaza.

            Dakle, evo programa novog ustava koji se priprema. Mi ćemo stvoriti Zakon, Pravo i Sud: pod vidom prijedloga Zakonodavnom Tijelu, 2) ukazima predsjednika pod vidom opštih uredbi, odredbi Senata i odluka Državnog Savjeta pod vidom ministarskih odredbi, 3) a u slučaju da nastupi zgodan momenat - u formi državnih prevrata.

            Utvrdivši približno "modus agendi", pozabavimo se detaljima ovih kombinacija pomoću kojih ćemo dovršiti preokret toka državnih mašina u gore rečenom pravcu. Pod ovim kombinacijama ja podrazumijevam slobodu štampe, pravo udruživanja,  slobodu savjesti, izborno načelo i mnogo što šta drugo, što će morati iščeznuti iz ljudskog repertoara, ili će u korijenu biti izmijenjeno sutradan po objavi novog ustava. Samo u tom momentu biće nam mogućno da odjedanput objavimo sve naše uredbe, jer docnije bi svaka primjetna izmjena bila opasna, i evo zašto: ako ta izmjena bude sprovedena surovom strogošću i u smislu strogosti i ograničenja, onda ona može dovesti do očajanja izazvanog zastrašivanjem od novih izmjena u tom pravcu; ako ne bude izvršena u smislu daljih popuštanja, onda će reći da smo mi svjesni svoje nepravičnosti, a to će potkopati oreol nepogrešivosti nove vlasti, ili će reći da smo se uplašili pa smo prinuđeni da činimo ustupke, za koje niko neće biti zahvalan, jer će smatrati da je tako moralo biti.....I jedno i drugo je štetno po prestiž novoga ustava. Nama je potrebno da još od prvog momenta njegovog proklamovanja, kada narodi budu ošamućeni izvršenim prevratom, kada se budu nalazili u teroru i nedoumici, oni budu svjesni toga da smo mi tako snažni, tako nepovredivi, tako puni moći, da od njh nimalo ne zaziremo i da ne samo što nećemo obraćati pažnju na njihova mišljenja i želje, nego smo spremni i sposobni dosljednom vlašću da ugušimo izraz i manifestaciju njihovu u svakom momentu i na svakom mjestu, da smo odjedanput uzeli sve što nam je bilo potrebno i da mi ni u kom slučaju nećemo dijeliti s njima našu vlast...

  Tada će oni od straha zažmuriti na sve i očekivaće da vide šta će sve iz ovoga proizaći.

            Goje su stado ovaca, a mi smo za njih vuci. A vi znate što biva sa ovcama kada se u toru pojave kurjaci?...

  Oni će zažmuriti na sve još i stoga što ćemo im obećati povratak svih oduzetih sloboda čim umirimo neprijatelja mira i ukrotimo sve partije.

  Treba li govoriti o tome koliko će oni čekati taj povratak?

            Zašto smo smislili i ulili Gojima svu ovu politiku, ulili ne davši im mogućnost da razgledaju njeno naličje, zašto ako ne zato da bismo obilaskom postigli ono, što naše rastureno pleme ne može postići drugim putem. To je poslužilo kao osnova za našu organizaciju tajnog masonstva za koje ne znaju i o čijim ciljevima čak i ne slute životinje Goje koje smo povukli u vidljivu armiju masonskih loža da bismo zamazali oči njihovim saplemenicima.

            Bog nam je darovao, kao svome izabranom narodu, rasturenost, i baš u toj prividnoj za sve slabosti našoj ispoljila se sva naša snaga koja nas je sada dovela do praga vladavine cijelim svijetom.

 

            Sad nam već ostaje malo da doziđujemo na udarenom temelju.

 

 

 

 

 

PROTOKOL 12


  Home