G a l a k s i j a. c o m

Protokoli Sionskih Mudraca

 

(Iluminati Protokoli)

 

Protokol 13 

 

Potreba za nasušnim hljebom. Pitanje politike. Pitanje industrije. Zabava i veselje. Narodni domovi. "Istina je jedna". Veliki problemi.

 

 Potreba za nasušnim hljebom primorava Goje da ćute i da budu naše pokorne sluge. Agenti uzeti iz njihove sredine u našu štampu pretresaće po našem naređenju ono što je nama nezgodno da direktno izdajemo u službenim dokumentima, a mi ćemo za vrijeme te novinarske buke uzeti i sprovesti mjere koje želimo i podnositi ih publici kao svršeni fakat. Niko neće smijeti tražiti da se ukine ono što je već riješeno, upravo zato što će ono biti predstavljeno kao poboljšanje...

  A pri tom će štampa skrenuti misli na nova pitanja ( jer mi smo navikli ljude da traže sve novo) Na pretresanje tih novih pitanja navaliće svi oni praznoglavi izvršitelji sudbina koji još ni sada ne mogu da shvate da oni ništa ne razumiju kada hoće nešto o ovom da razmatraju. Pitanja politike nikome nisu pristupačna sem onih koji rukovode njome već mnogo vijekova, njenih tvoraca.

            Iz svega ovoga vi ćete vidjeti da traženjem mišljenja gomile mi samo olakšavamo kretanje našeg mehanizma, i vi možete zapaziti da mi tražimo odobravanje naše radnje, nego onih rijeći koje mi puštamo po ovom ili onom pitanju. Mi stalno objavljujemo da se u svima našim mjerama koje preduzimamo rukovodimo nadom spojenom sa uvjerenjem da služimo opštem dobru.

            Da bismo odvukli suviše nemirne ljude od pretresavanja pitanja politike mi sada navodno  sprovodimo njena nova pitanja - pitanja industrije. Na tom poprištu neka bijesne do mile volje! Mase su voljne da ne dejstvuju, da se odmaraju od tobože političke djelatnost (na koju smo ih navikli da bismo se uz njihovu saradnju borili sa gojskim vladama), ali samo pod uslovom novih zaposlenja, u kojima im mi ukazujemo tobož taj isti politički pravac.

  Da one same ne bi nešto smislile, mi ih još ometamo zabavama, veseljem, igrama, strastima, narodnim domovima...

  Uskoro ćemo preko štampe početi predlagati konkursne utakmice u vještini, sportu svih vrsta: ovo interesovanje odvratiće konačno duhove od pitanja oko kojih bismo se morali sa njima boriti. Odvikavajući se sve više i više od samostalnog mišljenja ljudi će početi unisono govoriti s nama, jer ćemo samo mi birati i predlagati nove pravce misli... Naravno, preko takvih lica sa kojima nas oni neće smatrati za solidarne.

            Uloga liberalnih utopista biće definitivno odigrana kada naša vlada bude priznata. Dotle će nam oni poslužiti kao dobre sluge. Stoga ćemo još upućivati duhove na svakojaka izmišljanja fantastičnih teorija, novih i tobože progresivnih: ta mi smo sa punim uspjehom zavrtjeli progresom prazne gojske glave i sada nema među Gojima uma koji bi mogao uvidjeti da se pod ovom riječju krije skretanje od istine u svim slučajevima gdje nije riječ o materijalnim pronalascima, jer je istina jedna i u njoj nema mjesta progresu.

  Progres kao lažna ideja, služi zamračenju istine, da je ne bi niko mogao znati osim nas, božjih izabranika, čuvara njenih.

            Kada nastupi naše carstvo, tada će naši oratori govoriti o velikim problemima koji su uzbuđivali čovječanstvo zato da bi ga na kraju krajeva doveli do naše blage vladavine.

            Ko će posumnjati tada da smo sve ove probleme mi bili udesili i namjestili prema političkom planu koji niko nije otkrio tokom mnogih vijekova?!

 

 

 

 

 

PROTOKOL 14


  Home