Galaksija.com

 

Djeca Matriksa

9 - Dio

3 -ći (poslednji) dio tajnog dokumenta (Izlaganje Žike Masona)

 

  "Nakon proizvodnje onog problema u vezi terorističkog napada na ona dva nebodera u američkoj čaršiji, reakcija naroda bila je takva da se pod hitno nešto moralo poduzeti u svrhu njegove dalje zaštite, tako da smo morali «iznaći» soluciju, zbog koje smo taj problem i kreirali. Intervenisali smo u avganistanskoj čaršiji i stavili njihov opijum opet pod našu kontrolu a počeli smo i sa izgradnjom naftovoda preko njihove teritorije, koja prije nije bila moguća jer su se lokalne vlasti odmetnule od nas. Tako smo mi tamo opet pokrenuli proizvodnju opijuma, i sada vas sa zadovoljstvom mogu obavijestiti da trenutno kontrolišemo preko 99% proizvodnje i distribucije droge u gradu, odakle inkasiramo profit koji nije ništa manji od našeg profita ostvarenog trgovinom naftom.

S vremena na vrijeme, mi naravno, organizujemo i ratove protiv droge, tek toliko da bi se održavala iluzija kako je kobajagi ovaj problem izvan naše kontrole.

S druge strane, na osnovu tog terorističkog problema, reducirali smo ljudska prava i slobode u nekoliko čaršija, a sada imamo pravo da ganjamo teroriste po svim čaršijama, gdje god mi utvrdimo da su se oni sakrili. Sve ovo nije koštalo više od 15 000 duša kolateralne štete, tako da nam se to isplatilo, kao i uvijek. Naravno, efekti osiromašenog uranijuma kojeg smo i tamo posijali, tek sada treba da se osjete.

  Štovana gospodo, vi vrlo dobro znate da kad bi se čovjek probudio i spoznao kakve potencijale on ima kao jedno duhovno biće, on se nikada ne bi na prvom mjestu ni razbolio, dok bi oni koji su i bili bolesni, ozdravili. O nekom robovskom odnosu prema nama, ne bi se moglo ni razgovarati. Stoga ne moram ni da naglašavam od kolike je važnosti da ovca spava. 

Dok ovca spava, - vuk je sit, jer se on - njenim strahom hrani, a njen stalni svjesni ili podsvjesni strah – to je upravo ono što mi moramo obezbjeđivati našim hiperdimenzionalnim majstorima.

Dok je to tako – biće i nas, pastira.

Niko od vas ovdje ne može da tvrdi kako nije dobro materijano nagrađen za svoje napore.

  Jedina bolest koje se mi bojimo, to je da ovca oboli od – «sindroma crne ovce». Crne ovce imaju tendenciju da razmišljaju svojom glavom te tako prestanu i da se boje. One onda obično izađu iz stada, a time i izvan naše kontrole, te tako sačuvaju svoju kožu. S druge strane, ova bolest je i veoma zarazne prirode. S obzirom da nema ništa opasnije po nas, ta bolest se mora radikalno iskorjenjivati, čim se pojavi.

Ovca sa mentalitetom žrtve, ima i realitet – žrtve, što je jedna metafizička istina, koje ona nije svijesna, niti treba da bude.

  Kad je orao ubijeđen da je kokoš – on se i ponaša kao kokoš.

  Vi ste upravo ti koji ste nadležni za ubjeđivanje orlova – da su kokoši, sve od onog momenta kada se oni pojave u ovom gradu. Ne može se reći da vi već niste uradili jedan dobar posao, što se toga tiče.

Našim efikasnim metodama kontrole svijesti, od monoteizma, pa nadalje, obezbjedili smo da prosječna ovca vjeruje više u bilo šta drugo, osim u sebe samu. Tako treba i da ostane.

Ona mora uvijek da se osjeća bespomoćno i da traži svoju sigurnost u grupi, odnosno društvu drugih ovaca, koje su takođe slično programirane. Time se ovci obezbjeđuje tzv. koncenzus realitet.

  Crne ovce su mahom onesposobljene od strane «normalnih» ovaca prije nego dođu do nekog većeg izražaja, tako da se naš kontrolni sistem ne mora direktno da bakće s njima.

Ovca treba da kontroliše drugu ovcu, slijepac slijepca, zarobljenik zarobljenika, podanik podanika, sljedbenik sljedbenika, rob roba...

  Zatvor za čovjekovu svijest je - najbolji zatvor, jer su njegovi zarobljenici ugrađeni u njegovu strukturu, te iz te perspektive nisu u stanju da ga vide. Oni onda ne znaju ni da se oni u njemu nalaze, niti su u stanju da mu definišu ograde, te im ne pada na pamet ni da izlaze iz njega.

  S obzirom da smo mi cijeli ovaj sistem uspostavili na osnovu piramide, pojavom većeg broja crnih ovaca i njihovim eventualnim izlaskom iz baze te piramide, cijela ta piramida, koju smo mukotrpno gradili sve ove godine – srušila bi se kao kula od karata, jer je njena najslabija tačka upravo njena – osnova.

Znači, ovca ne smije postati svijesna da je ugrađena u njenu osnovicu, kako joj ne bi palo na pamet da izlazi napolje, što bi za nas imalo katastrofalne posljedice. Ako ona toga i postane svijesna, bitno je da misli kako je to sasvim prirodno mjesto za nju, tj. da se nalazi tamo gdje se i treba da nalazi.

  Mi moramo neprestano da usmjeravamo njihovu pažnju prema parama i materijalnim dobrima.  Uz to ide i jedna stalna distrakcija svime što je nebitno, kako bi im se odvukla pažnja od suštinskih stvari u životu.

U ovome medija igraju vrlo važnu ulogu.

  Što se djece i omladine tiče, oni su mahom već programirani od strane njihovih programiranih roditelja, onih iz njihove neposredne okoline, medija i obrazovnog sistema, koji je takođe pod našom kontrolom.

Njima sada treba obezbjediti bezbroj kojekakvih kompjuterskih igara u kojima će svakodnevno fiktivno pobiti na stotine neprijatelja, na bezbroj različitih načina. To će im biti jedan dobar mentalni trening tj. psihička priprema za ono što se od njih očekuje u realnosti, tj. u budućnosti. Kondicioniranje ljudskog uma je nešto s čim se mora krenuti od malih nogu.

Preko medija treba ih neprestano bombardovati s kojekakvim idolima, s kojima oni imaju tendenciju da se identificiraju, dok ćemo im mi te idole kreirati, odnosno, određivati kakve osobine oni treba da imaju.

  Život ovce treba da se svede na dvije faze, gdje će ona u prvoj fazi, - da gubi zdravlje u trci za parama, a u drugoj – da troši te pare, kako bi povratila izgubljeno zdravlje. To se naravno podrazumjeva za one koji ne napuste grad usljed ratnih aktivnosti, ili nečega drugog.

  Kako znamo, duša i materijalno – ne idu zajedno, stoga će mnogi u ovoj trci izgubiti i svoju dušu, što je upravo ono što se od njih i očekuje.

Njihova duša je njihovo najače oružje, koje oni ne mogu da koriste, kad ga nisu svijesni.

Osim toga, mi njihovoj duši ne možemo ništa, jer je ona besmrtna – a time i oni koji ju još uvijek imaju.

Tako, mi sve ovo slobodno možemo nazvati - bitkom za njihovu dušu.

Veoma je bitno da oni ove bitke ne budu uopšte ni svijesni, tako da ima ne pada na pamet da uopšte treba za nešto da se bore, te tako dođu u priliku i da ju sačuvaju. Naravno, mislim na one od njih koji još uvijek imaju dušu.

  Sa karmičkog aspekta, mi lično ne možemo imati posljedica, jer mi lično nikome od njih ne činimo nikakvo zlo, mi samo kreiramo sistem u kome to oni čine samim sebi, odnosno, jedni – drugima.

Oni nikada ne smiju da postanu svijesni da su mržnja i slijepilo jedno te isto, te da ne mogu da vide, dok mrze.  Mržnja ih vodi ka osvetama, osvete ka nanošenju zla drugim ljudskim bićima, a sve to im spriječava bilo kakvu mogućnost za njihov napredak na duhovnom nivou, koji bi im omogućio da pređu na više ravni postojanja.

  Tako će se oni s ovakvim stanjem svijesti stalno vrzmati oko ovog grada, neprestano plaćajući za svoja djela tj. nedjela, koja su u njemu počinili.

Bitno je da oni iz tog začaranog kruga nikada ne izađu. U jednom životu ubice, a u drugom žrtve, u jednom tirani, u drugom tiranisani, u jednom bogatiji, u drugom siromašniji, u jednom - hrkljuševci, u drugom - eurohrkljuševci, a uz sve to – stalno robovi, baterije za naše hiperdimenzionalne majstore, njihova hrana i energija.

  Koliko je ovaj sistem efektan, najbolje nam govori podatak da je samo u zadnjih 100 godina, iz grada istjerano dvije milijarde ljudskih bića, što od posljedica ratova, tiranije, siromaštva ili katastrofa koje su sami izazvali.

Ovog podatka mnoge ovce nisu ni svjesne, a one koje jesu, već su programirane da misle kako je takvo nešto sasvim normalno za ovaj grad u kome žive, te da drugačije ne može ni da bude.

  Njihovi umovi pripadaju nama i oni će i dalje raditi ono što im mi kažemo da rade. U slučaju da odbiju, mi ćemo koristiti i sredstva za direktnu kontrolu njihovog uma, jer nam i ta tehnologija stoji na raspolaganju.

Strah je najmoćnije oružje, kad se o kontroli populacije radi.

  Socijalni inžinjering se i danas najbolje postiže manipulacijom ljudi strahom. Mi smo za tu svrhu kreirali cijelu paletu terorističkih organizacija kojima upravljamo iz jednog centra na način da pripadnici tih organizacija nisu ni svjesni ko je gore na vrhu njihove piramide, ko planira i finansira te njihove operacije, ko obezbjeđuje eksploziv, logistiku itd. tako da ako kasnije odlučimo da uhvatimo neke od perpertratora zločina, odnosno programirane fanatike, oni ne znajući da su izmanipulisani, a pogotovo od koga, ponašaju se na sudu kao muve bez glave, uvjerene da su se borile za svoju stvar.

Svi oni se bore samo za – našu stvar!

Većinu njih naravno, ostavljamo na slobodi kako bi mogli da predstavljaju jednu stalnu prijetnju, sve dok mi ne odlučimo kada da ih uklonimo.

  Ljudsko biće nije krvoločne prirode po samoj svojoj suštini, ukoliko nije izmanipulisano. Preduslov za manipulisanje njima je – podjela. Stoga ih i jesmo podjelili na hiljade načina.

Ta prividna podjela među njima, i grupe koje smo stvorili, su zasebna stada koja se razlikuju po religiji (odnosno, - pristupu Hrkljušu), po boji kože, po čaršijskoj pripadnosti, po porijeklu, po imovnom statusu, po zanimanjima, po jezicima kojim govore, po hobijima, po seksualnim preferencama, po tome za koji fudbalski tim navijaju itd.itd.; mi njih sada možemo okrenuti jedne protiv drugih kad god mi to hoćemo.

Ovca koja se nalazi u jednoj takvoj grupi mora da razmišlja kao i većina drugih članova te grupe, tako da kada dođe do međusobnog sukoba između grupa, ona ne može da ostane neutralna, odnosno, po strani sukoba, jer je moto svake od tih grupa: «ko nije sa nama – taj je protiv nas».

Tako da onaj koji bi htjeo da ostane neutralan, najebe i od jednih i od drugih.

S druge strane, kad izmanipulisano ljudsko biće uzme učešća u nekom sukobu, za svako zlo koje je pri tome nanijelo drugo ljudskom biću, bez obzira na opravdanje, jer istinsko opravdanje ne postoji, moraće da plati, odnosno da se oduži, ako ne u istom životu, onda u slijedećem.

To mi stručno nazivamo – stvaranjem i balansiranjem karme – do daljnjeg. 

Ove metafizičke istine moraju i nadalje da ostanu najstrožija tajna.

  Sada smo ušli u fazu u kojoj se može primjetiti inteziviranje terorističkog načina našeg djelovanja. Dok ovce misle da im je život ugrožen od terorističkih akata kojekakvih ekstremista, tj. dok misle ono što im mi kažemo da treba da misle, one su istovremeno podložne uvođenju mjera i zakona kojima im se ograničavaju prava i slobode, tj. i ono malo što im je od toga ostalo. Naravno, sve to iz razloga osiguranja njihove vlastite bezbjednosti. Tako ćemo mi uskoro kontrolisati skoro svaki aspekt njihovog života.

Mi sada obezbjeđujemo stvaranje jedne psihoze straha, koja je veoma bitna za poduzimanje našeg slijedećeg koraka, tj. ovdje mislim na – novi gradski poredak.

Taj novi gradski poredak je jedan od završnih koraka prema našem cilju.

  Problem – reakcija – solucija, je naša strategija. Taj novi gradski poredak će biti solucija, odnosno, riješenje za problem koji ćemo mi sami kreirati, a to će biti – haos, a kad nastane haos, doći će do takve reakcije ovaca da će nas ove moliti da ga zaustavimo po svaku cijenu.

Ovdje ne isključujem mogućnost i ograničene upotrebe atomskog oružja u nekim čaršijama, jer će taj haos morati da bude – jedan pravi haos.

Uz sve to uzimamo u obzir i neka kosmička događanja, koja su inače periodične prirode, o čemu ću nešto više drugi put.

  Naš odgovor na zahtjev ovaca biće uvođenje novog svjetskog poretka, što će naravno, biti solucija za taj problem, tj. jedan od razloga zbog kojeg ćemo taj problem i napraviti. Naravno, naš jedini uslov će biti potpuna pokornost i kontrola svakog aspekta života ovce, kao i njenog uma, vjerovatno uz pomoć mikročipova i nekih drugih tehnika.

Veoma je bitno da se ovca odriče svoje slobode – svojom slobodnom voljom.

To nama lično, a pogotovo našim hiperdimenzionalnim majstorima, pomaže da izbjegnemo neke aspekte zakona karme.

  Ovom metodologijom mi se služimo već stotinama, tj. hiljadama godina, i ona do sada još nikada nije omanula.

  Što znači, vjerovantno će uskoro doći i vrijeme kada ćemo imati jednu vladu, jednu banku, jednu valutu, jednu armiju, - i jednu religiju".

  "Samo jedna religija?!?", - a ko će toliki narod osunetit??? (obrezati, prim.prev.) - upade ajatolah Milojko Žiki u riječ.

  Žika, koji inače ne voli da ga se prekida kad govori, samo je nakratko poprijeko pogledao Milojka, a onda ukratko u vezi s ovim odgovorio:

"Vjerovatno će nam Kemo Š. Fergusson jednom drugom prilikom reći nešto više na tu temu".

  "Ima li još nekih pitanja"?

  Kardinal Krešo je onda ustao i postavio pitanje:

"Nekoliko puta već pominješ neki krajnji cilj. Šta je taj krajnji cilj? Narod smo već skoro totalno porobili i iscjedili, a već sada imamo toliko para da ih ne možemo ne samo mi, nego ni naši unuci potrošiti".

  Žika: «Na ovom nivou piramide vi znate onoliko koliko treba da znate da bi obavljali funkcije koje obavljate. Plan u cjelini, kao i njegov krajnji cilj, poznat je samo našim hiperdimenzionalnim majstorima».

  Krešo: "Ja imam neki čudan utisak da bi ga i mi, koji smo ovdje tj. na ovom spratu piramide, na kraju takođe mogli gadno popušit, i to još mnogo gore nego ova raja koja ga sada puši".

  Žika: "Krešo, što si potpisao – potpisao si, a i zakleo si se svojom slobodnom voljom. Šta se sve u paketu nalazi, niko od nas ne zna, međutim, možda mogu da vas utješim time što sam iz pouzdanih izvora saznao da ima i jean plan koji se zove Alternativa 3, po kome će oni od nas koji su se najviše založili, biti privremeno prebačeni na jedno drugo mjesto, kad se stvar zagužva. To znači, kad se stvar smiri i sve počne iz početka, mi ćemo opet zauzeti rukovodeće funkcije u ovom gradu".

  "Međutim, od svega toga ništa, ukoliko se ne izađe na kraj s malim Mujom i svima onima koji pripadaju subverzivnom MJF Pokretu.

Ako oni probude narod i ako narod sazna šta se događa i ko stoji iza svega ovoga,

  - ne postoji mjesto u ovom gradu, ni u ovoj galaksiji, ni u ovom univerzumu, gdje ćemo se mi moći sakriti".

 

 

Kraj tajnog dokumenta

 

10-ti dio

 

Djeca Matriksa, Prvi Dio

Metafizika

Home