G a l a k s i j a. c o m

Znakovi Pored Puta

Alternativne Vijesti sa planete i okoline

22/04/05

Hrkljuš: "Služite mi sa strahom i radujte mi se s trepetom"

 

Arhiva:

28/03/05

06/03/05

25/02/05

 

Novinarstvo

  Na jednoj ceremoniji priređenoj prije više od 100 godina, prilikom njegovog odlaska u penziju, J.Swinton, tada čuveni američki novinar, izjavio je sljedeće:

“U ovoj fazi svjetske istorije, u Americi ne postoji jedna takva stvar kao što je nezavisna štampa. Vi to znate i ja to znam. Među vama nema ni jednog koji se usuđuje da napiše svoje iskreno mišljenje, i kad bi ga napisao, već unaprijed bi znao da se to nikada neće pojaviti u štampi. Ja dobijam redovno svoju platu kako bih držao svoje iskreno mišljenje izvan novina za koje radim. Mnogi od vas su takođe slično plaćeni za slične stvari, i bilo ko od vas ko bi bio toliko lud da piše ono što iskreno misli, našao bi se napolju, na ulici, u potrazi za nekim drugim poslom. Da sam ja dozvolio da se moje pravo mišljenje pojavi samo u jednom izdanju novina za koje radim, dobio bih otkaz s posla za manje od 24 časa.

“Posao novinara je da uništava istinu, da laže, da izopači, da kleveta, da se ulaguje monstrumu ispred čijih nogu leži, da prodaje ovu državu i njen narod za svoju dnevnu porciju kruha. Vi to znate isto kao što i ja to znam, i zar onda nazdravljanje nekom nezavisnom novinarstvu nije ništa drugo do jedna budalaština? Mi smo one lutke na kanapu, oni vuku kanap a mi igramo. Naš talenat, naši potencijali i naši životi su svojina drugih ljudi.

“Mi smo intelektualne prostitutke.”

John Swinton, New York 1890.

U današnja vremena, kada se između novinarstva i profesionalne prostitucije skoro da ne vidi neka razlika, novinari kao što je John Kaminski, postali su rijetkost. Ovdje prenosimo jedan od njegovih članaka:

Odsjećeni od naših vlastitih duša

Korporalna devolucija i kraj čovječanstva

By John Kaminski
skylax@comcast.net

"Oni koji imaju moć da vas ubijede da vjerujete u apsurde, takođe imaju moć da vas natjeraju da činite zločine."
- Voltaire (1694-1778)

Svi koji me znaju, veoma dobro znaju da nikada neću propovijedati nikakvu vrstu religije. Čini se da je najveći problem kojeg imamo u ovom momentu na ovom svijetu taj, - što smo mi, kako se čini, izgubili našu dušu.

U poslednje vrijeme često imam običaj da kažem da religija ne može nikome pomoći da vidi Boga, ona ne može nikome pomoći da se poveže sa božanskim i svetim aspektima stvari, što je samo jedan drugi način da se kaže da nas religija na kraju sprečava da cijenimo male stvari u životu, one stvari koje nas obično čine sretnima. Ono što je najvažnije, to je jedno objektivno poštovanje svakog oblika života.

Religija, u stvari, sprečava tako nešto. Tu se radi o modeliranju uma tako da on dozvoljava samo one rituale koji su dozvoljeni, i u-kamenu-zakucane propise za sve životne situacije. Kao posljedica toga, mi osuđujemo stvari koje čine druge ljude sretnima. Dva nasumično uzeta primjera koja čovjeku mogu pasti na pamet su recimo ljubav između homoseksualaca kao i poštovanje ljudi čija je boja kože drugačija od vaše. Ja ne bih želio da ulazim dublje u bilo koju od ovih tema, samo bih želio da postavim pitanje, kakvo to pravo bilo ko od nas ima da sudi o stvarima koje se ne tiču nas lično.

Zar nisu dobrodušnost i savjesnost naša najvrednija moneta? Kad dođe vrijeme na vas da umrete, shvatićete to, ništa se ne brinite.

Religija stvara jednu arhetipnu matricu ponašanja pogodnu za distribuciju dezinformacija. Ukoliko ljudi prihvate religiju, onda su oni istovremeno skloni i da prihvate autoritativne režime, što je i jedan od razloga zašto su američki neokonzervativci prigrlili protestante. Religije pripadaju mračnim vremenima srednjeg vijeka. I na kraju krajeva, religiozni ljudi ne mogu vidjeti realnost, zato što im je vidik zamagljen lažnom matricom auto-sugestija. Takođe, religija im obezbjeđuje dozvolu da budu neodgovorni i dvolični, zato što misle da će im se “oprostiti”.

Kao što je jedan filozof čije sam ime zaboravio sugerisao, religija vas ne uči kako da budete dobri, nego vas uči kako da se pretvarate da ste dobri.

Nekoliko stvari s kojima sam se susreo ovih dana, kao vrtlog se vrte po mojoj glavi kao da mi hoće pomoći da razumijem sve ovo što nam se dešava cijelo ovo vrijeme.

Njih podrazumijevaju neki aspekti ispiranja mozga od strane religije a sudeći po ponašanju američkih vojnika u Iraku, takođe i gubitak naše duše. Međutim, većinom se one odnose na to da mi pokažu kako se ne možemo osloniti na religiju ako hoćemo da pronađemo našu dušu.

Prva stvar, iz Rusije, prosljeđena mi je od strane jednog uvaženog ruskog paganskog filozofa i naslovljena je ovako: "Tajna jevrejske cirkumcizije (obrezivanja prepucijuma na penisu; u Bosni “popularno” kao – sunet ili sunećenje; prim.prev) i istinsko značenje jevrejske kapice." Čisto da bih objasnio šta hoću da kažem, izvadiću odatle neke od misli ovog autora:

 

Moramo naglasiti da Jevreji nisu jedini bio-roboti među nama. Većina ljudi ne demonstrira nikakvo individualno razmišljanje ili ponašanje i lako se može programirati. Njihove se glave lako mogu napuniti stereotipima koje odabiru oni koji su na vlasti, za svrhu programiranja narodnih masa i njihove kontrole. Većina ljudi nije ni svjesna da su programirani i pretvoreni u bio-robote.

Kontrola informacija se može ostvariti uz pomoć ograničavanja dostupnih informacija, sakrivanja određenih informacija, falsificiranja, širenje određenih informacija koje prezentiraju jedan iskrivljen pogled na svijet itd.

Ako je jedna osoba podložna takvim manipulacijama iz informacionog polja oko sebe, ona će …misliti da su njene odluke i ponašanje sasvim nezavisni. A u stvari, ona je samo jedan bio-robot ... koji je programiran od strane nekog drugog.

 

Zašto se jevrejska muška djeca obrezivaju upravo osmog dana?

Tajna ovoga leži u okultnom znanju. Leviti posjeduju to znanje a nekim slučajem, oni to ne radi nad svojom vlastitom djecom, nego nad onom koja pripadaju njihovoj stoci, tj. nad – Jevrejima.

Za vrijeme prvih 8 dana života samo tri donje čakre su razvijene. Tako, sve više čakre ostaju nerazvijene u tijelu jednog cirkumciziranog Jevreja. Drugim riječima, jedan obrezan Jevrej predstavlja samo pola čovjeka – sa unakaženom dušom i mozgom.

Jevrejski ritual cirkumcizije stvara bukvalne bio-robote koji nisu u stanju da odrede razliku između dobra i zla; i koji se kao takvi ne mogu re-programirati.

 

Svi smo imali priliku da vidimo Jevreje kako nose one svoje čuvene kapice. One imaju jedno svoje dublje značenje – ta kapica pokriva čovjekovu najvišu čakru, tzv. sedmu ljudsku čakru - Sahasraru, koja je locirana na vrhu glave. Jevreji nju zatvaraju i tako odsijecaju sebe od kosmosa. Vjerovatno ste primjetili da i Papa kao i najviši katolički sveštenici takođe nose slične kapice.

Ukoliko pokušate da razgovarate sa obrezanim Jevrejom na temu filozofije, susrešćete se sa jednim tolikim fanatizmom da će bilo kakvo nastavljanje sa konverzacijom biti bez ikakve svrhe. To je ono sto znači imati posla sa jednim bio-robotom!

 

Chakra trećeg oka takođe nije razvijena ni kod današnjih Evropljana, tako da se u tom pogledu Jevreji ne razlikuju mnogo od drugih. Međutim, u prastarim vremenima ta čakra je bila razvijena kod jednog mnogo većeg broja ljudi.  

Jedna od najvažnijih čakri kod čovjeka je Anahata (srce). Skoro svi normalni ljudi je osjećaju. U skoro svakom jeziku možemo naći izraz – “Ja to osjećam svim svojim srcem”. Stvarno je tačno da ljudi mogu osjećati mnoge stvari svojim srcem. Oni njime osjećaju kad se nalaze u nevolji, kad pate, strast, sažaljenje, stid, strah, ljubav, mrznju, dobro i zlo. Osoba kod koje srčana čakra nije razvijena je nepristojna, bez ikakve topline, "bezdušna." Svi obrezani Jevreji su takvi.

Ukoliko pokušate da pokažete nekom obrezanom Jevreju ovakva osjećanja, on vas neće razumjeti. On će misliti ili da ste ludi ili da glumite. To je nešto slično kao kad bi pokušali da objasnite boje čovjeku koji je daltonista. Trebalo bi napomenuti i da je Isus iz Nazareta, koji se prozvao Hristom, takođe bio Jevrej, koji je bio obrezan osmog dana. (Luka 2:21)

Da, znam da je to malo previše za razmišljanje. Potrudite se koliko možete. Vaša budućnost zavisi od toga. A ima toga još...

 

Moj prijatelj, profesor Minja, koji je jedan izvanredan srpski mislilac, nedavno mi je dostavio jedan kratki esej za čije sam čitanje potrošio cijeli dan. Morao sam ga pročitati par puta. To je u stvari predgovor za jednu novu knjigu, za koju ne znam kada će biti objavljena, ali ta knjiga se zove "A New World is Possible," (Jedan Novi Svijet je Moguć) a napisali su je Dunja i Ljubodrag Simonović.

Najdramatičnija istina je: kapitalizam može opstati u slučaju smrti čovjeka kao ljudskog i bioloskog bića. Za kapitalizam, tzv.  "tradicionalni čovjek" je samo jedno privremeno sredstvo za svoju vlastitu reprodukciju. "Čovjek-potrošać" predstavlja jednu fazu tranzicije u kapitalistički uzrokovanom procesu mutacije čovjeka prema “najvišem” obliku kapitalističkog čovjeka: čovjeku-robotu. "Terminatori" i druge robotizirane spodobe nisu slučajno proizvodene od strane holivudske filmske industrije, koja stvara “viziju” naše budućnosti degenerisane na kapitalistički način. Oni tako pokušavaju da inkarniraju kreativne sile koje su ljudima strane i koje postaju sredstvo za uništavanje čovjeka i života. Stvara se jedna nova “super rasa” robotiziranih humanoida, koja treba da se sukobi sa “tradicionalnim čovječanstvom”, što znači, s onim ljudima koji su još uvijek u stanju da vole, razmišljaju, sanjaju, da se bore za slobodu i opstanak; i koja treba da preuzme vlast na ovoj planeti. Umjesto novog svijeta, stvara se “novi čovjek” – koji je sveden na nivo jednog humanoida koji nije u stanju da ugrozi ovaj upravni poredak.

Upravo tako. To je upravo ono što se sada događa u ovom našem svijetu.

Simonovići dalje tvrde:  "Nalazimo se u poslednjoj fazi bitke između čovječanstva i kapitalizma." Naša "tehnološka civilizacija" stvara jednog "dehumanizovanog i denaturalizovanog čovjeka."  To je opis situacije u kojoj se nalazimo, koji me podsjeća na ono upozorenje francuskog filozofa  Guy Deborda ("The Society of the Spectacle'), kada je on još prije više od 40 godina rekao da čovječanstvo srlja ka jednom “opštem autizmu”.

Simonovići dalje kažu: "Kapitalizam je iskorijenio čovjeka iz njegove prirodne životne sredine i posjekao njegovo korijenje kroz koje je on crpio životnu-stvaralačku energiju. Gradovi su ‘vrtovi’ kapitalizma u kojima ‘rastu’ degenerisana stvorenja. Pasji izmet, smrad benzina i kanalizacije, blješteće reklame i rotirajuća svjetla policijskih auta koja zavijaju po cijelu noć – to je sredina u kojoj živi čovjek ovog ‘slobodnog svijeta’. Uništavajući prirodnu okolinu, kapitalizam stvara sve gore i gore klimatske uslove u kojima čovjek mora sve više i više da se bori za svoj opstanak. Nadalje, kapitalizam onda stvara vještacke životne uslove koji su pristupačni jedino za najbogatije slojeve njegove populacije, i koji na kraju prouzrokuju krajnju degenarciju čovjeka kao jednog prirodnog bića. 'Humanizacija života' se svodi na stvaranje mikro-klimatskih uslova, uz pomoć posebnih kapitalističkih inkubatora – potpuno komercijalizovanih vještačkih životnih uslova, koji na kraju odgovaraju degenerisanim ljudima."

 

Ako ovo nije opis situacije u kojoj se trenutno nalazimo, onda ne znam šta jeste. Mi živimo u društvu koje namjerno ne želi ništa da shvati. Mi se svađamo u vezi sporta ili zbog ovog ili onog tipa religije, dok naša vlada svakodnevno ubija stotine nedužnih ljudi a kad ljudi poput mene pokušaju da vam ukažu na to, većina vas se odmah uvrijedi i potraži mjesto gdje će da pobjegne i da se sakrije. Koliko je to vama teško da priznate da ste robotizovani?

 

Simonovići dalje kažu:

Kapitalizam sistematski uništava čovjekovu sposobnost i potrebu da postavlja suštinska pitanja na temu svoje vlastite (socijalne) egzistencije, isto kao i njegov potencijal da na njih odgovara. Skoro sav medijski prostor kontrolisan je od strane onih koji uništavaju život i marginalizuju suštinu, dok istovremeno posvećuju glavnu pažnju onom što je marginalno.  "Senzacionalne afere", "istorijski mečevi", šou-programi “medijskih zvijezda”, "spektakularni" holivudski filmovi i televizijske sapun-serije i opere – postaju sredstvo za idiotizaciju ljudi i odvraćanje njihove pažnje od stvari od kojih zavisi opstanak čovječanstva. Blokiranje svijesti i oduška čovjekovog potisnutog bića, blokiranje njegovog rastućeg nezadovoljstva; indukcija straha i nemira inseminacijom čovjeka vladajućim ‘duhom’ kapitalizma, iz kojeg bi trebao da se rodi “pozitivan čovjek” – to je suština cijelog ovog “spektakla”. Odatle se i sve veća važnost pridaje sportu.

 

Priča o "Američkom snu” je svršena. Atentati na Martina Luthera Kinga, Johna Lennona i mnoge druge ljude koji su se borili za jedan humaniji svijet – jasno su nam demonstrirali da je ideja o jednom boljem svijetu predstavljala najveću prijetnju grupama kapitalista koji se nalaze na vlasti, jer je ona pružala mogućnost za razvoj jedne platforme sa koje se moglo da kanališe rastuće nezadovoljstvo sputanih ljudi, u smijeru izgradnje jednog novog, ljepšeg i pravednijeg svijeta. Glavni cilj kapitalističke propagandne mašinerije je da se ubije ljudska nada da je budućnost moguća i da borba za nju ima nekog smisla. 

Kapitalistički ideolozi predstavljaju stvari takvima kao da se ništa ozbiljno ne događa, - kao da ovaj svijet nije doveden do ruba potpune propasti.

 

Ne radi se tu više o strahu čovjeka koji mora da se suoči sa svojom vlastitom, prirodnom smrću, nego o jednoj zebnji čovjeka koji se suočava sa sve većom mogućnošću uništenja života na planeti zemlji a zajedno s tim i samog čovječanstva. 

Kapitalizam nije samo otuđio čovjeka od njegovog duhovnog zavičaja nego i od njegove životne okoline kroz uništavanje prirode i čovjeka kao biološkog bića; kapitalizam ne lišava čovjeka samo njegove ljudske suštine nego dovodi u pitanje i sam njegov opstanak.

 

Tako .... uz sve ove stvari koje mi se motaju po glavi, stigao je i 3-ći email. To je bila Priča Paula Rockwella o onome što je vojni rezervista Aiden Delgado vidjeo za vrijeme svoje smjene u notornom bagdadskom zatvoru Abu Ghraib; - zatvoru koji nam pruža stvarnu sliku o tome u šta se Amerika danas pretvorila, kao i o onome za šta su svi Amerikaci zajedno odgovorni.

 

Ono što je ovaj vojnik rekao, kako ga je Rockwell citirao u smislu: "Unutar američke vojske došlo je do moralnog raspada, nasilje i teror prevazilaze granice onoga što bi se moglo smatrati moralno dozvoljenim u vremenima rata," je u stvari nešto mnogo gore – tu se radi o jednom raspadu civilizacije koji se neprestano podstiće od strane vođstva američkih oružanih snaga. Rockwell dalje citira Delgada:

 

Najgori incident kojem sam imao priliku da prisustvujem dogodio se krajem novembra. Zatvorenici su protestovali svake noći zbog užasnih životnih uslova. Protestovali su zbog hladnoće, nedostatka odjeće, pokvarene hrane zbog koje su dobijali dizenteriju. Htjeli su i cigare. Trgali su odjeću i pravili od nje transparente. Jednom prilikom došlo je do jačih protesta, zatvorenici su počeli da gađaju čuvare kamenjem i drvenim predmetima. Jednog mog drugara su pogodili u lice. Njegov nos je krvario, međutim, on nije bio puno povrijeđen.  Čuvari su zatražili dozvolu da pucaju i dobili su je. Otvorili su vatru na zatvorenike automatskim puškama. Ranili su dvanaest zatvorenika i ubili tri. Ja to znam jer sam razgovarao s jednim od onih koji su pucali. On mi je pokazao i te užasne fotografije. Rekao je: “Oh, ovog momka sam pogodio pravo u lice. Vidi kako mu se glava rascijepila na dva dijela.” Zvučao je kao Terminator. “Ovog čovjeka sam pogodio u prepone, trebalo mu je tri dana da iskrvari i umre”. 

Bio sam šokiran. To je bio naizgled veoma simpatičan momak kakvog bi svako volio da ima u svom društvu. On je bio porodičan čovjek, posvećen Hrišćanstvu. Ja sam, onako ošamućen od svega, uspio da mu postavim pitanje:  "Ubio si nenaoružanog čovjeka koji je bacao kamenje s druge strane bodljikave žice." On mi je odgovorio, "Vidi, ja sam prvo kleknuo, pomolio se Bogu, a onda ustao i sviju ih izrešetao.”  Radilo se o jednom potpunom neskladu između njegovog morala i njegovog ponašanja.

 

Rockwell je upitao Delgada: "Teolog, Reinhold Niebuhr je rekao da uz odobrenje države, pošteni ljudi postaju ubice i mučitelji. Vi taj gubitak kontrole pripisujete rasizmu. Kada se započelo s tim procesom dehumanizacije Arapa?"

Delgado je onda naveo riječi svog komandira.

"A sada, nemojte slučajno reći medijima da idete tamo kako bi ubijali ljude s turbanima na glavi." Svi su se smijali a i on s njima. Dok sam stajao tamo u stroju, sjetio sam se kako sam odrastao u Egiptu. I mislio sam: "Oh, Bože, ovo će biti katastrofa. Naš komandir već sada mrzi Arape, prije nego što smo krenuli tamo." Komandir bi nam držao predavanja o Islamu. On je govorio da Muslimani zagovaraju sveti rat protiv nas i da Islam promoviše jedan stalni rat. Ja sam živjeo među Muslimanima skoro deset godina i upoznao njihovu kulturu. To nije tačno.

Sada imamo priliku da vidimo jednu potpunu prostituciju ljudskog društva koje pokazuje svoje đavolsko lice u obliku fundamentalne američke politike. Isto tako i u ignorantnosti većine Amerikanaca.

Vidite li sada razgoličenu i ružnu istinu. Bolje vam je da sada ne tražite pomoć u vašoj religiji, jer je ona ta koja vam je blokirala um i vašu sposobnost da vidite uz pomoć svog srca; i da razlikujete ono što je stvarno istinito od onoga što stvarno nije.

 

Usljed vaše predanosti trivijalnim kapitalističkim lažima došlo je do zakržljavanja vaše sposobnosti za određivane onog šta je stvarno važno u životu.

Vi ste preobraženi u robota čiji je um kontrolisan od strane dvije stvari na koje ste se u svom životu najviše oslonili – vašeg Boga i vaše države.

Tako, šta će te uraditi onog dana kad cijev puške bude usmjerena prema vama? Kad vaše molitve i vas patriotizam izgube svaki značaj jer su upravo oni razlog za svu ovu mizeriju u kojoj se nalazite. 

Da li će te se onda probuditi, kad bude kasno? Ili će te se probuditi sada, dok još nije?

Komentar: Naravno, ovo važi za sve nas a ne samo Amerikance. Čini se da je Kaminski ovdje pogodio direktno u centar. Malo ljudi danas može prihvatiti činjenicu da polovinu čovječanstva čine individue koje nisu ništa drugo do roboti.

Nanošenje trauma ljudima cirkumcizijom i programiranje religijom nije samo jevrejski ‘specijalitet’ a trenutno živimo u vremenima u kojima se najviše cijene i potenciraju ljudske osobine koje normalno pripadaju domenu klasične psihopatije.

Da li će stvarno ljudi-roboti, uskoro potpuno zavladati ovom planetom, - ako već nisu?!?

 

Ispod kože

WUSA 9 News
February 25 2005

[...] Isto kao i barkodovi na konzervama paradajza, koji se u djeliću sekunde povezuju sa bazom podataka na kompjuteru, ljudi se takođe dobrovoljno kodiraju uz pomoć mikročipova.

Taj broj je pohranjen u jednom veoma malom staklenom čipu veličine zrna riže koji se hirurškim putem implantira ispod kože.

"Mnogi ljudi misle da je to uređaj za praćenje. Nije to ono o čemu se radi, kaže Dr. Albert Lee, internista iz Bethesda.

To je, u stvari VeriChip, identifikaciona markica na bazi radio-frekvencija proizvedena od kompanije pod imenom Applied Digital. U taj čip su ubačene sve vrste informacija, koje vi hoćete.

To uključuje i vaš broj socijalnog osiguranja, polise životnog osiguranja, zdravstvene informacije, pa čak vaše ime i adresu.

Ekskluzivni evropski noćni klubovi već dozvoljavaju svojim patronama da pristupe šanku sa mikročipom implantiranim na ruci, koji je povezan sa brojem bankovnog računa njihove kreditne kartice.

Jedan specijalni čitač, odnosno, skener očitava vaš 16-to cifreni broj sa određene distance. Da bio se prišlo vašem kompjuterskom fajlu, potrebna je šifra. 

Prvobitna namjera je bila da se on koristi za hitne medicinske slučajeve. U stvari, ta kompanija će ovih dana besplatno dati oko 200 čitača čipova medicinskim ustanovama za hitnu pomoć. [...]

Ljude se može pratiti isto kao i vaše pse i mačke. Ovi identifikacioni čipovi su prvo stavljeni u životinje. Danas oko 70000 veterinarskih klinika i azila za životinje u SAD, za samo par sekundi mogu da skeniraju izgubljene kućne mezimce. [...]

Komentar: Čini se da se mentalna masaža ljudi u vezi svih “prednosti” mikročipova odvija punom parom. Nema sumnje da će antropoidi biti prvi koji ce stati u red i oni koji će najviše promovisati ovaj izum. Njima ne možemo ni zamjeriti jer oni ionako za drugo ne znaju, nemaju svoju suštinu, odnosno, individualnu dušu, tako da mogu samo da prate i racionalizuju ono što je zacrtano ‘odozgo’. To su roboti koji ‘Duhovni aspekt Svega Što Jeste ne mogu spoznati, koliko god da se trude; oni o tome mogu samo teoretizirati.

Ne bi nas trebalo čuditi ako nam stave na raspolaganje više opcija, kao npr. srebrni, zlatni i platinasti čip. Ovaj poslednji će moći pohraniti najviše informacija. Onda će nam se dati mogućnost da biramo između njih. Mi ćemo tako opet birati između ponuđenih nam opcija, a opcija da se implantiranje čipa odbije, naravno, neće nam biti ponuđena. Rijetki će vjerovatno biti i oni među nama koji će jednu takvu opciju predložiti i zastupati.

Tako će na kraju najveći frajeri biti oni koji se implantiraju platinastim čipom, a svi skupa, ostaćemo ovce kao što jesmo, s tom razlikom što ćemo sad biti – mikročipovane ovce. Blago čobanima!

U gornjem tekstu Dr Albert reče da taj uređaj “nije za praćenje”!? Hmm, interesantno zašto je kompanija Applied Digital još prošle godine sklopila ugovor sa kompanijom za satelitsko praćenje I telekomunikaciju, Orbcomm, kao što se to može vidjeti ovdje.

Nadalje, taj čip možda neće služiti samo za identifikaciju, praćenje i novčane transakcije, nego i za mentalnu kontrolu, jer se aplikacijom frekvencija na čovjekov organizam preko ovog čipa može uspostaviti i kontrola nad njegovom sviješću.

Međutim, čini se da je naša svijest već dovoljno kontrolisana sada i ovdje, jer kako vidimo, nema mnogo onih koji u ovome vide bilo kakav znak za uzbunu.

Kako već jednom rekosmo: - vrijeme za buđenje je ionako već odavno prošlo.

[Nešto više na temu svih ‘prednosti’ mikročipa može se naći ovdje.]

Na kraju, kontaktirali smo i bosanskog mislioca malog Muju, da nam i on da svoj komentar u vezi mikrocipova.

“Mogu me samo povuć za svetog duha,” izjavio je Mujo ekskluzivno za www.galaksija.com, povodom ove problematike. (Da li je Mujo mislio na onog koji je sudjelovao u bezgrešnom začeću Djevice Marije, ili na nešto drugo, za sada ostaje - misterija?!)

 

Prikaze: Djevica Marija opet!

Lik Gospe na vratima

Autor Nevenka Koščić

RIJEKA - Dok su milijuni vjernika hrlili u Vatikan kako bi se oprostili od Ivana Pavla II., u Ružić selu, dijelu malog mjesta Hreljina nedaleko od Rijeke, dogodila se znakovita pojava: na balkonskom staklu kuće Marijana Ružića, kojega mještani odmila zovu barba Maro, pojavio se lik Gospe. Prva ga je 5. travnja ugledala Nela Milković čija je kuća u susjedstvu, a 6. i 7. travnja Gospin lik vidjeli su i drugi susjedi.
 
Nela me zazvala i rekla: "Barba Maro, na vašem balkonu je Gospa". Nisam znao što bih rekao jer moram priznati da nisam ni neki veliki vjernik, ne idem često u crkvu. Prvo što sam pomislio bilo je: Bože, zašto se baš meni to dogodilo? Druga mi je pomisao bila da je to neki znak jer nosim jako težak teret bolesti u obitelji. Možda je Gospa došla dati mi podršku i nadu da će sve biti dobro. Tako je Isus dolazio onima koji ga baš nisu previše slušali  kazao nam je barba Maro.

Tri se dana Gospa ukazivala, a onda, na dan pokopa Svetog Oca, njezin je lik nestao. Ni sljedećih dana nije ga bilo, ali u Hreljin su počeli pristizati stanovnici okolnih mjesta. Skupljali su se ispred kuće Ružićevih očekujući da će se na staklu opet ukazati Gospin lik. Vijest o ukazanju i dalje se širila, no Marijanu Ružiću i njegovoj supruzi Mariji to baš i nije bilo previše drago. Zato su svih tih dana o tome malo govorili.

No, sada se sve glasnije čuje da bi u dvorištu barbe Marijana, ispod balkona na čijem se staklu ukazala Gospa, trebalo podignuti kapelicu kao znak zahvale Majci Božjoj koja je sigurno svojim ukazanjem željela dati neki znak  kazala nam je Slavka Car, jedna od vidjelica.

Komentar: Nova zajebancija greysa. Kad dođemo gore, vidjeće “pošto Musa dere jarca”! Naplatićemo im sve ovo, s kamatama, naravno.

  Što se djeve Marije tiče, njoj je galaksija.com već odavno uputila poziv da svrati u redakciju na kafu (ali – tajno, – kako bi izbjegli frontalni napad hodočasnika), ukoliko stvarno bude prolazila ovuda, pa ako hoće može nam dati i jedan ekskluzivni intervju.

 

Ratzinger - pretposlednji papa?

Prema Svetom Malahiju, irskom svešteniku koji je živjeo u 12 vijeku a ujedno i najpoznatijem proroku koji se specijalizirao na području predviđanja zbivanja u Vatikanu, ostalo nam je još samo dvoje papa.

Sv. Malahije je sa prilično velikom preciznošću odredio sve dosadašnje pape, uključujući i pokojnog Jovana Pavla Drugog, kojeg je on nazvao “Rad Sunca” što su mnogi povezali sa pomračenjem sunca, kako na dan njegovog rođenja, tako i na dan njegove sahrane.

Nakon njega, prema Malahiju, na čelo Vatikana dolazi čovjek kojeg je on simbolično nazvao Slava (Ponos) Masline. Mnogi su već to povezali sa mogućnošću da će sadašnji papa imati neke zasluge na polju promocije mira, što će biti presedan u istoriji Vatikana, koji se do sada nije pretrgao na tom polju, osim tu i tamo poneke anti-ratne verbalne deklaracije.

[Moglo bi se čak reći suprotno, ako pošteno uzmemo u obzir našu istoriju. Samo u novijoj istoriji imali su velikog udjela u podržavanju Hitlera kao i spašavanju nacističkih zločinaca i njihovom prebacivanju u Južnu Ameriku u fratarskim mantijama (pogledaj knjigu: Pacovski kanali)].

Neki su tvrdili da će boja njegove kože, u stvari, biti - “maslinasta”, međutim, koliko vidimo i Ratzinger je bijelac. Misterija je brzo bila riješena kada je ovaj papa uzeo ime Benedikt XVI, jer benediktinski red katoličkog sveštenstva poznat je i pod imenom – olivetanci ili što bi se reklo, - maslinari.

Dalje, Malahija je rekao da ovaj papa neće dugo, mada nije precizirao zašto. Nakon njega će navodno doći na tron i poslednji papa, (“Petar Rimski”), jer se kako se čini, za vrijeme njegovog papanluka doći će do zatvaranja kafane. Fajront!

Jedni ovaj nagli kraj papanluka vežu sa izbijanjem Trećeg svjetskog rata, drugi nagovještavaju prelazak na obaveznu (za sviju) religiju tipa “new age” u sklopu Novog svjetskog poretka, dok treći tvrde da se u stvari radi o jednom globalnom fajrontu na ovoj planeti, - kafana se zatvara do daljnjeg, radi renoviranja.

Zagovornici prve i druge opcije tvrde da će do tada ljudi (oni koji prežive) već biti mikročipovani, te će im se  njihova mišljenja i vjerovanja direktno ubacivati u glavu preko mikročipa a ne uz pomoc misa, rituala, svetih knjiga, medija itd. Stoga, neće više biti ni potrebe za crkvom.

Ono što je sigurno, tvrde neki eksperti za duhovna pitanja, male su šanse da će ove pape vaskrsnuti, zbog povelikog tereta kojeg nose na leđima (vjerovatno se misli na onaj “karmički”?!). Tako će se oni, vjerovatno, opet morati inkarnirati u istoj kafani nakon njenog renoviranja, s tim što će ona sada biti sagrađena od prirodnih materijala, tj. kamena i ničega više, bar u početku. Navodno, proći će poprilično vremena dok se opet ne pronađu pivo i vino a i oni ne dođu sebi, povežu se, te ponovo započnu sa institucionalnim širenjem duhovnih istina i promocijom nauke i mira, među svojim stadom, kao što su to do sada svesrdno činili, striktno slijedeći sva Hrkljuševa uputstva.

Konsultovali smo poznatog bosanskog mislioca, malog Muju, i zamolili smo ga da nam da svoj komentar u vezi ove tematike. On je rekao:

“Problem je što smo i mi zajedno s njima u istim govnima…lijepo smo im se naguzili a oni su nam ga zavukli…i još se čudimo šta se zbiva!?…jebo li im Hrkljuš ma…#`^*#+~`#!!!” (cenzurisano!)

Nakon, ovog Mujinog komentara ozbiljno razmišljamo da uvedemo cenzuru i na ovom vebsajtu. U svakom slučaju, oni koji ne vole Hrkljuša odavno već imaju drugu opciju, a to je - Hrkljuš dž.š. Optimisti tvrde da ćemo uskoro svi morati da pređemo na jednu novu vjeru koja neće imati ništa zajedničko s ovim današnjim religijama i koja će se zvati - Hrkljuš Novog Doba. Navodno, svi ćemo morati da nosimo ružičaste naočale, obavijemo se zamišljenim plaštem od svjetlosti i cijelo vrijeme zračimo - ljubav.

!!! - Upravo smo dobili izvještaj od našeg specijalnog dopisnika s druge strane, na osnovu kojeg saznajemo da je Jovan Pavle duboko potresen i razočaran tretmanom i pažnjom koju je doživjeo nakon što je pristigao u nebesko carstvo. Navodno, on je tamo stigao neprimjećen, svečanog dočeka nije bilo nikakvog a smještaj kojeg je gore dobio ne može se ni porediti sa veličinom, sjajem, udobnošću, raskošem, luksuzom i bogatstvom vatikanskih palata, na šta se on navikao tokom poslednjih dvadeset i nešto godina, tokom svog hrkljušosluženja. Čini se da nešto slično Vatikanu tamo gore ni ne postoji, nego samo ovdje dole, kod nas!?

Pavle je, kako čujemo, odmah napisao žalbu Hrkljušu gdje je jasno izrazio svoje duboko razočaranje sa situacijom u kojoj se zadesio, napominjući mu da ga je vijerno služio tokom cijelog svog života,…da ga nikad nije prevario itd., i da u carstvu nebeskom ne traži ništa ni bolje ni gore od onoga što je imao na raspolaganju u Vatikanu. Međutim, bez obzira na to što je prošlo već nekoliko dana od kako je ova žalba podnesena, Hrkljuš niti odgovara, niti se pojavljuje, - kao da je u zemlju propao. Koliko znamo, niko ga ni tamo još uvijek nije vidio, isto kao ni ovdje. Naravno, to ne znači da trebamo gubiti vjeru u njega, jer Pavle može biti prvi od nas koji će ga ikad vidjeti. Uostalom, ako je ko zaslužio da se direktno sretne s Hrkljušem, onda je to sigurno on.

Medutim, čujemo da ni od Hrkljuša dž.š. nema ni traga ni glasa, jer je ovoga veoma dugo tražio ajatolah Homeini, nakon što je preturio cijela nebesa, on je na kraju digo ruke od potrage za njim i sada čujemo da je odlučio da napusti svoju kolibu tamo i ponovo se inkarnira ovdje na zemlji, među nama, jer mu je ovdje navodno mnogo bolje nego tamo gore. “Više sam koristi imao od njega tamo dole, nego ovdje gore,” izjavio je zgranuti Homeini, ekskluzivno za www.galaksija.com I još nešto! Homeini je obećao da će, kad krene ovamo, ustupiti svoju kolibu Jovanu, jer je veća od njegove za 4 kvadratna metra, što nije malo, prema skromnim standardima koji vladaju u carstvu nebeskom.

 

Proglas

Obavještavamo sve pohrkljušne, mirne i poštene građane da su se među nama pojavile opasne individue koje uznemiravaju narod, vrijeđaju njegova vjerska i nacionalna osjećanja, i pokušavaju da sruše sve naše svetinje i sve ono što smo mi ogromnim trudom vijekovima gradili. Stoga, je bitno da se ove individue, koje su se infiltrirale u naše redove, što prije otkriju, izoluju i neutrališu. Tako, ako u svojoj blizini primjetite neke pojedince koji se sumnjivo ponašaju, tj:

 • koji tragaju za istinom i istovremeno nisu sputani bilo kakvom dogmom
 • kojima nikakvi vjerski, magijski ili “new-age” rituali nisu potrebni
 • koji ne pokušavaju da kontrolisu druge
 • koji ne pokušavaju da nameću svoje mišljenje drugima
 • koji obraćaju pažnju na objektivnu realnost
 • koji traže informacije a onda ih podvrgavaju jednoj kritičkoj analizi
 • koji dijele svoja saznanja sa drugima koji takođe tragaju za istinom
 • koji pokušavaju da podignu nivo svog bića
 • koji cijene individualnost i kreativnost
 • koji nezavisno razmišljaju svojom glavom
 • koji se ponašaju na osnovu svog znanja a ne vjerovanja
 • koji nisu ničiji sljedbenici
 • koji teže ka svojoj individualnoj slobodi i cijene slobodu drugih
 • koji ne trebaju niti čekaju na nekog spasitelja i koji su preuzeli odgovornost za samog sebe - na samog sebe…

Obavezno ih prijavite organima bezbjednosti koji će onda poduzeti sve potrebne mjere da se ovakva vrsta ponašanja iskorijeni, prije nego što pređe u zarazu!!!

[Da je stvar ozbiljna vidimo po tome što su ovaj proglas zajednički potpisali: ajatolah Milojko bin Aladin, velečasni Atamaran Ž. Ataturk, kardinal Krešo Bičakčić, pop Jovan Jovo Prvi i Amfilohije Čabaravdić, koji su koliko znamo, - prvi do Hrkljuša]

 

Smrtonosni virus H2N2 "greškom" upućen laboratorijama

SZO upozorava na Uzorak smrtonosnog virusa gripa, koji je upućen u laboratorije širom sveta kao sastojak rutinske opreme za testiranje, mogao bi da ima globalne posledice, mada je rizik od pandemije mali.

Direktor odeljenja u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) za grip, dr Klaus Stohr izjavio je da je virus, od kojeg je krajem 50-tih godina prošlog veka umrlo izmedju milion i četiri miliona ljudi, upućen u 3.700 laboratorija, od kojih su gotovo sve u Sjedinjenim Državama.

Virus bi mogao da izazove izbijanje (gripa) širom sveta. Laboratorije, kojima je virus upućen kako bi same mogle da ispitaju svoje mogućnosti da identifikuju virus, imaju iskustva u rukovanju takvim materijalom. Većina njih već je upozorena na opasnost tako da su male šanse da se neko zarazi.

Postoji rizik, ali je on srazmerno mali. Ne bi trebalo da dodje do panike.

Virus poznat pod imenom H2N2 izazvao je veliki broj smrtnih slučajeva 1957. i 1958. godine, a osobe rodjene posle 1968. manje su imune na njega.

Za sada još nije jasno da li su sve laboratorije koje su dobile uzorak o tome i obaveštene tako da, preostaje još "da se u tim slučajevima uradi detektivski posao". Prve pošiljke upućene još u oktobru i da do sada nije bilo izveštaja o infekciji.

Pored Severne Amerike, mikrobi su poslati u 61 laboratoriju, sa kojima su zvaničnici stupili u kontakt.

Istovremeno, portparol Bele kuće Skot Meklelan je rekao da je od najvećeg značaja da Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i ministarstvo zdravlja rade na tome.

"Oni su procenili da ti uzorci ne predstavljaju veliku opasnost za javnost. Ipak, ne želimo ništa da rizikujemo", - Meklelan.

U ovom trenutku nije jasno zbog čega su uzorci upućeni laboratorijama. Američki Centar za kontrolu kasnije bi trebalo da izda saopštenje.

Američka kompanija Meridian Bioscience, koja je poslala uzorke virusa H2N2, negirala je da je time prekršila pravila, navodeći u saopštenju da joj je posao poverilo Udruženje američkih patologa.

Takve uzorke koriste profesionalci koji znaju da rukuju sa viralnim agensima. Kompanija odavno snabdeva (udruženje) uzorcima i smatra da je to bilo u skladu sa svim odredbama koje se primenjuju.

Udruženje američkih patologa izdalo je uputstvo da svi uzorci budu uništeni a očekuje se da do petka o rezultatima obavesti SZO i američko zdravstvo.

http://www.rense.com/general64/mors.htm
http://www.who.int/csr/disease/influenza/h2n2_2005_04_12/en/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4440541.stm

Iako naša zemlja (SCG) nije na spisku 18 država u čije laboratorije je kompanija “Meridian Biosajans” iz Sinsinatija greškom poslala smrtonosni virus azijskog gripa, upozorenje o mogućoj opasnosti iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO) stiglo je i u Institut za imunologiju i virusologiju “Torlak”.

Aleksandra Rauški, direktor za kvalitet u “Torlaku” kaže da za našu zemlju nema opasnosti, jer nam opasni materijal nije ni isporučen. Ipak, postoji globalna bojazan da smrtonosni virus gripa, koji nije u cirkulaciji već čitavih 36 godina, ne izađe iz neke od 3.686 laboratorija u SAD i Kanadi i još 61 laboratorije u drugim zemljama gde je greškom stigao.

Iako je i sama SZO ocenila da rizik nije veliki, u 18 zemalja se i bukvalno podigla uzbuna zbog moguće opasnosti od pandemije azijskog gripa, kakva je 1957. godine odnela četiri miliona života širom sveta.

Naše epidemiologe zbunjuje kako je takva greška uopšte mogla da se dogodi. Objašnjenje da je smrtonosni virus greškom stigao u kompletima za proveru kvaliteta rada laboratorija, još bi “pilo vodu” da se incident dogodio kod nas, ali da se tako nešto greškom dogodi u SAD, teško je razumeti. Mada ovaj incident mnoge asocira na biološki rat, dr Nensi Koks, šef za gripozne viruse u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti, gotovo je isključio mogućnost da je neko planirao da izazove pandemiju u svetu rekašvi da za tako nešto postoje “Male šanse”.
SZO ne može da garantuje da će svaki uzorak virusa, isporučenog od oktobra prošle do februara ove godine, na oko 3.747 adresa biti pronađen i uništen, ali ohrabruje podatak da nije prijavljen ni jedan slučaj obolevanja među zaposlenima u laboratorijama.

Virus azijskog gripa (H2N2) u cirkulaciji je bio od 1957. do 1968. godine i onda nestao. Rođeni posle 1968. godine nisu vakcinisani i nemaju antitela, zbog čega su po proceni stručnjaka u velikoj opasnosti ako virus pobegne iz neke od laboratorija.

POZNAT VIRUS


- AZIJSKI grip, ako je zaista reč samo o ovom virusu, jeste poznati podtip tipa A, već se nalazio u populaciji i on nije potpuno iščezao - objašnjava prof. dr Vera Jerant Patić, direktor Nacionalnog influenca centra u Novom Sadu. - U nekim delovima sveta ima više imuniteta, a negde su ljudi manje otporni na njega. Naročito mogu da budu osetljive mlađe osobe. Mnogo opasnije bi bilo ako bi na planeti izbila epidemija izazvana ptičjim gripom, ili ako bi se postojeći humani tipovi virusa gripa rekombinovali ili ukrstili sa životinjskim virusima. U setovima za grip, koji su stigli u našu zemlju, nije bilo pomenutog virusa.

B. L.

Komentar: Igre bez granica se nastavljaju...

~***~

Vebsajt www.galaksija.com  nastavlja s apelom za oslobođenje Sadamovog dvojnika iz zatvora. S tim u vezi osvežavamo pamćenje na ovu vijest, koja je svojevremeno bila objavljena u ruskoj Pravdi:

  

 Sadamova žena nije mogla prepoznati svog muža

13/04/2004
Pravda.ru 

 Prošle sedmice američke vlasti su dozvolile susret između bivšeg iračkog diktatora i njegove supruge.

Ona je bila prva od Sadamovih bližnjih kojoj je bilo dozvoljeno da se sretne sa bivšim iračkim liderom na novom mjestu, u američkoj vojnoj bazi u Kataru. Zajedno sa šeikom Hamadom Al-Tanijem, Sajida Heiralla Tuffah je krajem marta stigla iz Sirije, njegovim privatnim avionom.

Međutim, ispostavilo se da je ishod ovog susreta bio krajnje skandalozan. Sajina tvrdi da osoba s kojom se susrela nije bila njen muž, nego njegov dvojnik. Čini se da se ovdje ne može raditi ni o kakvoj insinuaciji, jer zašto ne bismo mogli vjerovati ženi koja je provela 25 godina sa Sadamom?! (…)

Komentar: Nedugo nakon početka invazije na Irak, iračka televizija je prenosila snimke na kojima se vidjelo da Sadam nije bio povrijeđen usljed bombardovanja i kako se kretao među iračkim narodom u Bagdadu. Kao odgovor na te snimke, američki i drugi zapadni izvori nagovarali su publiku da ne vjeruju svojim očima, jer navodno osoba koju su vidjeli na televiziji ‘sigurno’ nije bio pravi Sadam, nego neki od njegovih mnogobrojnih dvojnika. Nakon navodnog spektakularnog hapšenja Sadama od strane Amerikanca, pitanje da li se tu možda radi o njegovom dvojniku, medija naravno nisu više smjela da pokrenu. Sada se od ljudi traži da opet vjeruju lažovima iz Bijele Kuće i Pentagona.

 

Medicina

Danas je tzv. “jatrogenični” faktor treći na listi uzroka smrti  u svijetu, odmah iz infarkta i raka. Usljed grešaka doktora, prepisivanja pogrešnih ljekova i njihovih sporednih efekata, samo u SAD svakog dana umre onoliko ljudi koliko ih može stati u 6 Boinga 767.

Prema nekim anketama, ljudi koji dospiju u bolnicu u zemljama kao što su SAD, Australija, Kanada itd. imaju 50% šansi da napuste bolnicu u boljem stanju nego što su u nju došli i 50% šanse da iz bolnice izađu u gorem stanju nego što su bili, prije nego što su dospjeli u bolnicu (ovdje je pod “gorim stanjem” uračunat i izlazak iz bolnice u mrtvačkom kovčegu).

Međutim, sve ovo ne smeta da se bitka protiv alternativne medicine i dalje vodi punom parom.

Što se moderne medicine tiče, nedavno smo imali priliku čuti da je sa tržišta povučen još jedan ‘lijek’. Radi se o lijeku protiv upale, kompanije Merck and Co,  po imenu Vioxx, za kojeg se tvrdilo da pomaže kod artritisa i oslobađa čovjeka od bolova u zglobovima, međutim, pokazalo se da je ovaj lijek imao samo polovičan efekat, tj. nije liječio artritis, nego je samo oslobađao ljude od bolova, tako što je kod njih izazivao smrt usljed infarkta, a kako znamo, - mrtvog čovjeka ništa ne boli.

Mada su ovi čudni (sporedni?!) efekti Vioxxa već odavno primjećeni, lijek je tek nedavno povučen sa tržišta jer se niko od onih kojima je ovaj lijek pomogao nije bunio. Navodno, bunili su se samo oni koji su preživjeli infarkt a nisu izlječili artritis. 

(Nezvanično saznajemo da su se u međuvremenu mnogi od onih koji imaju vremena da koriste svoje tijelo za kojekave boleštine, toliko počeli bojati doktora, da su se usljed straha prestali razboljevati. “Sve ti je to jarane na ‘sihičkoj bazi”, što bi reko mali Mujo.)

Alternativna medicina

Preventiva tumora na dojci

Ovaj put ćemo pomenuti i jednu metodu (besplatnog) sprečavanja raka dojke kod žena. Ova metoda nije popularna vjerovatno zato što je bazirana na jednostavnoj logici i što na njoj farmaceutske kompanije ne mogu ništa da zarade. Naime radi se o tome da se eliminacija toksina iz područja grudi obavlja većim dijelom preko limfnog sistema a ti toksini se mahom izbacuju iz organizma uz pomoć pora na koži ispod pazuha. Antiperspiranti, su sredstva protiv znojenja i pored dezodoransa, oni u sebi vecinom sadrže aluminijum, čiji je zadatak da zatvori pore na koži. Zatvarajući te pore, istovremeno se zatvara i glavni ventil za izbacivanje raspadnih produkata metabolizma i otrova uz pomoć znoja, te se ti otrovi nagomilavaju u limfnim sudovima i limfnim čvorovima. Kada se oni zakrče do određene mjere, dolazi do stvaranja tumora.

Istovremeno, normalnu cirkulaciju limfe otežavaju i uski grudnjaci.

Znači, prestanak korištenja antiperspiranata i smanjena upotreba grudnjaka omogućava prirodnu cirkulaciju limfe u predjelu grudi, te se tako smanjuju i šanse za nastanak raka na dojci.

 

Plava pilula

  Garantuje brz i efikasan povratak u iluziju, a uz sve to je i - besplatna. Nek se posluži ko hoće…

 

  Uz istovremeni prestanak posjećivanja ovakvih vebsajtova i foruma, čovjek počinje da se vraća u svu udobnost civilizovanog života (ukoliko nije previše zaglibio u objektivnoj realnosti). A onda,…nek’ mu je Bog na pomoći...

 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta

Forum