www.galaksija.com

Znakovi Pored Puta

Alternativne Vijesti sa planete i okoline

18/05/07

 •  

  Arhiva:

   

  30/03/07

  19/11/06

  25/08/06

  05/08/06

  28/05/06

  17/03/06

  25/11/05

  17/09/05

  12/06/05

  22/04/05

  28/03/05

  06/03/05

  25/02/05

   

   1914. godine, na francuskom zapadnom frontu, od Engleskog kanala pa do švajcarskih Alpi, Božićna noć je bila potpuno mirna. Vojnički rovovi su se protezali do na nekih 70 km od Pariza. Rat je trajao tek 5 mjeseci a oko 800 hiljada ljudi već je bilo ubijeno ili ranjeno. Svaki vojnik se pitao da li će prvi dan Božića sa sobom donjeti još jednu rundu stradanja i ubijanja. Međutim, nešto čudno se dogodilo: britanski vojnici su istakli iz svojih rovova plakate na kojima je pisalo "Sretan Božić", i uskoro su se začuli glasni povici i čestitke kako iz njemačkih, tako i britanskih rovova.

  Negdje usred noći, vojnici su počeli izlaziti iz rovova, bez oružja, dok su oficiri obje strane bezuspješno pokušavali da spriječe njihove susrete negdje na sredini, na području "ničije zemlje", gdje su se ovi upuštali u međusobne razgovore, pa čak zajedno i pjevali neke pjesme. Vojnici obe zaraćene strane su međusobno izmjenjivali poklone – većinom slatkiše i cigare – i Božić je tako prošao mirno na velikom području fronta. Na jednom mjestu se čak odigrala i fudbalska utakmica između vojnika u kojoj su Britanci pobijedili Njemce sa 3-2.

  Spontano zatišje se nastavilo i poslije Božića jer nakon što su se vratili natrag u rovove, vojnici nisu željeli više da pucaju jedni na druge. Nijedna strana nije željela prva da otvori vatru.

  Na kraju, visoke komande obeju armija morale su zamijeniti trupe na toj liniji fronta jer je drugačije bilo nemoguće nastaviti rat a tada je proglašeno i to - da će se svaka "neformalna konverzacija" s neprijateljskim vojnicima smatrati izdajničkim aktom.

  [Ova priča je svojevremeno bila objavljena u magazinu Parade, a prenjeo ju je i W. Bramley u svojoj knjizi the Gods of Eden.]

   

  Psihopatologija ratovanja

  Dakle, na osnovu ovog događaja možemo vidjeti kako su vojnici, jednostavno, normalna ljudska bića koja su izmanipulisana od strane psihopata na vlasti, odnosno, patokratije, da ulaze u međusobne sukobe. Kada su ovi vojnici dobili priliku da se sastanu, i jedni i drugi su vidjeli da protiv sebe imaju ljude koji su isti kao i oni, koji imaju svoje porodice i koji nimalo ne liče na neke "krvožedne životinje", kako se to obično "neprijatelji" predstavljaju svakom vojniku.

  Međutim, psihopate imaju efikasne metode za manipulaciju normalnih ljudi i to traje već vijekovima a trajaće sve dotle dok normalni ljudi ne povise nivo svoje svijesti do te mjere kad će spoznati činjenicu da među njima postoji ta manjina, koja nije veća od nekih 6%; individue bez savijesti sa opsesijom za kontrolom i vlašću nad drugim ljudskim bićima, koji samo fizički izgledaju kao ljudi, dok istovremeno nemaju ono što normalan čovjek podrazumijeva pod - dušom. I naravno, sve dok normalni ljudi ne poduzmu nešto u vezi toga, sve do tada, istorija ljudskog stradanja će se neprestano ponavljati.

  Psihopate nemaju ljudskosti, nemaju ljudskih osjećanja a da tragikomedija bude veća, često obrazuju i tzv. "elitu". Kao dobri glumci i manipulativni po svojoj suštini, daleko su prodorniji od normalnih ljudi u hijerarhijama ljudskog društva. Tako će nas takvi dijeliti a onda manipulisati u međusobne sukobe. Takvi će nam i komandovati, kad do tih sukoba dođe. Takvi će nam prijetiti i kažnjavati nas ukoliko mi svojom slobodnom voljom odbijemo da učestvujemo u njima. Dokle?! Pa, - sve dok normalni ljudi ne poduzmu nešto u vezi toga.

  Rat se generalno može definisati kao: psiho-patološka aktivnost ljudskih bića.

  [Ne postoji rat bez zvjerstva čovjeka nad čovjekom (osim možda u filmovima)].

  S obzirom da prema nekim procjenama među ljudskom populacijom ne postoji više od nekih 6% psihopata, postavlja se pitanje kako je onda moguće da cijeli narodi ratuju jedni protiv drugih, tj. zašto se samo psihopate međusobno ne tuku?! Odgovor na to pitanje nalazimo u knjizi Politička Ponerologija, A. Lobačevskog: kada u nekoj državi zavlada patokratija, što je prilično čest slučaj, onda ta patološka manjina na neki način uspijeva da ‘inficira’ većinu normalnih ljudi svojim "psiho-patološkim materijalom". Taj proces se naziva ‘transpersonalizacija’ (što je vjerovatno ljepši izraz za ‘psihopatizaciju’). Ta dinamika je lijepo opisana u navedenoj knjizi.

  Tako, ako uzmemo za primjer Hitlerovu Njemačku, može se reći da je samo nakon nekoliko godina vladavine patokratije, većina njemačkog naroda bila ‘transpersonalizirana’ do te mjere da je poslušno slijedila Hitlera koji je bio klasični psihopata, odnosno, njemačku vladu koja je bila sačinjena od sličnih individua, procesom tzv. negativne selekcije. Tako su i aktivnosti koje bi se u nekom normalnom ljudskom društvu karakterisale kao zločin protiv čovječanstva, u Njemačkoj bivale pravdane ostvarivanjem životnih interesa njemačkog naroda. Nekolicina onih čija svijest, vjerovatno usljed prirodne otpornosti, nije bila ‘psihopatizirana’, dolazila je na udar ne samo patokratije nego i transpersonaliziranih individua iz svoje neposredne okoline, ukoliko su otvoreno pokazivali jedan ljudski i zdravorazumski način razmišljanja.

  Kod psihopatije, nema – empatije. Tako, ni psihopatiziranom čovjeku a kamoli suštinskom psihopati, teško može pasti na pamet da je onaj kome on čini zlo na zahtjev svog vođe ili vlade, takođe ljudsko biće, niti on u većini slučajeva može zamisliti kako se onaj drugi osjeća. On će za svoje postupke UVIJEK imati opravdanje.

  U mirnim vremenima i u društvima koja nisu pod direktnom vlašću patokratije, psihopate se uzdržavaju od otvorenog nasilja i drugih kriminalnih radnji, samo zbog mogućih zakonskih konsekvenci, dok za vrijeme rata, njima ruke postaju odriješene. [Ovdje moram napomenuti, da za razliku od klasičnih psihopata, tzv. "narcisi" ili osobe koje pate od narcisoidnog poremećaja ličnosti, nisu skloni nasilju prilikom ostvarenja svojih ciljeva i poriva ("sub-kriminalna psihopatija"), mada imaju većinu ostalih osobina koje su karakteristične za suštinske psihopate. Narcisoidi, će takođe, otvoreno podržavati patokratiju i aktivno učestvovati u patokratskom sistemu, ukoliko se on uspostavi].

  Na Balkanu se dogodila slična stvar, gdje su individue sa psiho-patološkim mentalnim sklopom prvo stale na čelo nacionalističkih stranki i nacija, onda se okružili sličnim sebi i lojalnim individuama (‘negativna selekcija’), pa izvršili ‘psihopatizaciju’ naroda - a šta se kasnije dogodilo, to smo imali priliku vidjeti. Kad su sukobi otpočeli, čak su i psihopate koje su bile donedavno u zatvoru, u mnogo navrata zauzimale komandne pozicije u vojnim i paravojnim formacijama. Oni su prekonoći postajali hrabri rodoljubi, patriote na braniku svoje otadžbine i svog naroda. Njih su se bojali i njihovi saborci i pripadnici naroda kojeg su oni "branili," u mnogim slučajevima čak više nego neprijateljska strana. Dakle, u slučaju izbijanja rata, psihopate koriste šansu, te zauzimaju i komandne pozicije u sklopu militarnih i paramilitarnih snaga. Iz rata obično izlaze sa bogatim "ratnim plijenom" ali i kao ratni zločinci, pa čak i "heroji".

  Fair-play u ratu ne postoji. On postoji samo u ratnim filmovima, gdje su domaćini, naravno, ti za koje se veže čast i poštenje. Transperosnalizovana individua će za svoje aktivno učešće u ratu uvijek imati "opravdanje" u skladu sa svojom nacionalnom i religijskom pripadnošću.

  Naravno, neki će reći: "A šta ako je drugi narod psihopatiziran a naš nije, pa nas napadnu, kao u slučaju nacističke Njemačke"?!

  Naravno, kad bi se takav slučaj teoretski dogodio, onda je odbrana jedino što se može preporučiti, međutim, on se teoretski teško može dogoditi, ukoliko je znanje o ovom ‘fenomenu’ dostupno čovječanstvu. Dakle, postoji i - preventiva. To znanje danas jeste dostupno ali nije dovoljno rašireno, mada ‘neki’ čine sve što je u njihovoj moći da ga zataškaju. S druge strane, imamo još jedan problem:

  SVAKI ČOVJEK JE TRANSPERSONALIZIRAN U MANJOJ ILI VEĆOJ MJERI, ČAK I U SLUČAJU KAD ŽIVI U DRŽAVI U KOJOJ NE VLADA KLASIČNA PATOKRATIJA!

  KAKO?

  Npr. i RELIGIJA je jedan od uzročnika transpersonalizacije (naravno, i neke ideologije mogu da imaju isti efekat, kao i raznorazni psihopatološki materijal koji se distribuira preko medija).

  Da bih ovo predstavio, prvo ću morati navesti neke osnovne karakteristike psihopatije (prema Dr Robertu Hare-u):

  1. SLATKORJEČIVOST I POVRŠINSKI ŠARM – tendencija ka milozvučanosti i uglađenosti; privlačnost, šarmantnost; glatkost i tečnost govora. Šarm psihopate ni u kom slučaju ne sadrži u sebi tragove stida, samo-svjesnosti, niti on ispoljava strah od bilo čega. Psihopati nikad ne zastaje jezik u grlu. Oni su oslobodili sebe od društvenih pravila ponašanja kao npr. kod razgovora, odnosno, uzimanja riječi kad na njih dođe red.

  2. GRANDIOZNA SAMOVRIJEDNOST – jedan uveliko naduvan pogled na svoje sposobnosti sa pretjeranim samopouzdanjem, ljubomora, jaka tvrdoglavost, samouvjerenost i hvalisanje. Psihopate su arogantni ljudi koji vjeruju da su superiorna ljudska bića.

  3. PATOLOŠKO LAGANJE – može biti umjereno ili pretjerano; u umjerenoj formi oni će biti lukavi, prepredeni, prevejani, tajanstveni i bistri; u eksteremnoj formi, oni će biti varalice, lažovi, podmukli, beskrupulozni, manipulativni i nepošteni.

  4. VARANJE I MANIPULACIJA – koriste se obmanama, skloni su svakoj vrsti prevare ili obmanjivanja drugih kako bi stekli neku ličnu korist; za razliku od tačke # 4, u stepenu u kome je eksploatacija, bezosjećajnost i nemilosrdnost zastupljena, što se odlikuje nedostatkom obzira za osjećanja i patnju njegovih ili tuđih žrtava.

  5. NEDOSTATAK KAJANJA ILI OSJEĆAJA KRIVICE – nedostatak osjećanja ili obzira za gubitak, bol i patnju žrtava; tendencija ka ravnodušnosti, nepristrasnosti; osvetoljubivost; hladnokrvnost i potpuni nedostatak svake empatije. Oni to većinom ispoljavaju ohološću, prezirom ili omalovažavanjem svojih žrtava.

  6. PLITKA OSJEĆANJA – emocionalno siromaštvo, ograničen opseg ili dubina osjećanja; ispoljavanje hladnoće uprkos izraženim znakovima društvenosti od strane drugih.

  7. NEOSJETLJIVOST I NEDOSTATAK EMPATIJE – nedostatak osjećanja prema ljudim uopšte; hladni, prezrivi, bezobrazni, bezobzirni i netaktični.

  8. LOŠA KONTROLA PONAŠANJA – izražavanje iritacije, dosade, nestrpljivosti, prijetnje, agresivnosti ili verbalno vrijeđanje drugih; nedovoljna kontrola ljutnje i temperamenta; ponašaju se prenagljeno.

  9. IMPULSIVNOST – ispoljavanje postupaka bez predumišljaja i nedostatak reflekcije i planiranja; nesposobnost odoljevanja iskušenjima, kontrolisanja nagona i frustracije; nedostak promišljenosti i uzimanja u obzir mogućih posljedica svojih postupaka; ludo odvažni, nepredvidljivi, nestalni i nesmotreni.

  10. NEODGOVORNOST – nisu u stanju da ispunjavaju ili ispoštuju svoje obaveze, kao npr. kod plaćanja računa i vraćanja dugova; aljkavi su na poslu, često odsustvuju s posla; ne ispunjavaju na vrijeme ugovorene posove.

  11. NESPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA VLASTITE POSTUPKE – nesposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke, kao rezultat nedostatka savjesti; nedostatak predanosti na poslu, antagonistička manipulacija, negiranje svoje lične odgovornosti i pokušavanje manipulacije drugih.

  Itd… itd…

  Većina psihologa i psihijatara se slaže u tome da psihopate nemaju savjesti. Oni su istovremeno opsjednuti nametanjem svojih stavova, mišljenja i deluzija drugima, kako bi ih kontrolisali. Često će se koristiti i nasiljem prilikom ostvarivanja svojih ciljeva i poriva.

  ***

  Leviti, pripadnici svešteničke kaste palestinskog plemena Juda, iznjedrili su svoju Knjigu Zakona 458. godine p.n.e., u kojoj su ustoličili svoje plemensko božanstvo, Jehovu, kao jednog boga svih naroda a sebe su naravno proglasili njegovim miljenikom i ovozemaljskim predstavnikom. (Sudeći prema današnjem ponašanju cionista, koji su njihovi nasljednici, ne može se reći da im ne ide dobro u promociji Jehovinog plana i programa!?). Koliko znamo, kasnije je ovaj psiho-patološki materijal postao religija, te tako inficirao veliki dio čovječanstva i još uvijek se prenosi vertikalno i horizontalno širom planete.

  Sada, vježbe radi, treba uzeti nešto iz Starog Zavjeta, recimo knjigu Jozue Nunova i procijeniti mentalni profil individue koja je tu predstavljena kao Jehova, uz pomoć ove gornje liste simptoma psihopatije. Ako je čovjek nepristrastan i objektivan, tj. nije već kontaminiran u stepenu koji ga sprečava da sprovede jednu razboritu psihičku analizu tog entiteta, neće mu trebati da pročita ni par pasusa, prije nego što prilično jasno zaključi da je navedena individua - mentalno bolesna. Dakle, klasičan primjer – psihopate!

  Naravno, sličan je slučaj i sa islamskom verzijom religije, kao i svim drugim vjerskim granama, grupama i podgrupama koje su danas zastupljene na ovoj planeti. Dakle, čovječanstvo je progutalo psihopatološki materijal koji se na neki način može nazvati jednim "preduslovnim-mentalnim-programom," koji čini čovjeka prijemčivim i za psiho-patološki materijal iz drugih, ‘ovozemaljskih,’ izvora. Čovjek koji je žrtva jednog oblika manipulacije, podložan je i mnogim drugim oblicima manipulacije.

  Usput, čovječanstvo se i podijelilo u skladu s tim ko je zaražen kojom verzijom psiho-patološkog materijala. Tako je došlo do ‘transpersonalizacije (psihopatizacije) normalnih ljudi i sada transpersonaliziran čovjek zazire od "onih drugih" i u takvom stanju ga je lako izmanipulisati da se uključi u sukob s "onim drugima". (Da ne kažem, da nije u stanju vidjeti ni osnovne elemente objektivne realnosti.)

  Na svjesnom ili podsvjesnom nivou, on rezonuje u smislu: "ako jedno božanstvo može imati takve i takve karakteristike, onda su one - normalne".

  E, pa - nisu! Za normalna ljudska bića, te karakteristike NISU normalne! Mnoge od tih osobina se većini nas mogu samo činiti normalnim, jer je većina nas usljed dugotrajnog uticaja psiho-patološkog materijala na našu psihu već transpersonalizirana u manjoj ili većoj mjeri. U jednoj takvoj ‘psihopatiziranoj’ sredini, čovjek koji je potpuno mentalno zdrav smatraće se nenormalnim, samo zato što nije kao većina ostalih!

  (U sličnoj situaciji su se zadesili i oni poljski naučnici na čelu sa Lobačevskim kad su u uslovima patokratskog režima proučavali fenomen ‘transpersonalizacije’ ljudskog društva od strane psihopata na vlasti.)

  Na kraju, slobodno možemo postaviti i sljedeće pitanje: Da li će 6% individua sa "greškom u mentalnom softveru," uspjeti da uništi ostalih 94% čovječanstva na ovoj planeti?!

  Hoću da kažem, ovdje i sada bi se moglo raditi o onoj odlučujućoj bitci između dobra i zla, a s obzirom da ne postoji niko drugi ko će da se bori za nas (onog "spasitelja odozgo" nisu slučajno izmislili!) - krajnje je vrijeme za buđenje!

  Naravno, to važi za one koji to žele i za koje nije već kasno.

   

  Bush naređuje pravljenje plana za spašavanje u slučaju iznenadnog napada na SAD

  Washington Post
  10 May 2007 14:51 EDT

  Predsjednik Bush je juče izdao zvaničnu bezbjedonosnu direktivu kojom se agencijama naređuje da pripreme planove za slučaj napada "dekapitacije" na federalnu vladu, i u kojoj je podijelio je zaduženja za koordinaciju planova Bijele Kuće.

  [Prijevod: Cheney i društvo pripremaju teren za novi napad na američki narod, koji će vjerovatno opet biti izveden uz pomoć Izraela, kako bi se opravdao nuklearni napad na Iran, uvođenje vanrednog stanja, ostvarili uslovi za pocetak Treceg svjetskog rata itd.]

  Postojanje mogućnosti detonacije nuklearne bombe u Washingtonu, bez prethodnog upozorenja, koja bi bila prokrijumčarena unutra od strane terorista, sve više se pominje od strane mnogih analitičara za bezbjednost još od onog napada 11. septembra 2001. godine.

  [Prijevod: Američka vlada i njeni mediji vjeruju da je šestogodišnje ispiranje mozga američkog naroda u smislu postojanja mogućnosti detonacije neke nuklearne bombe od strane "terorista" bilo uspješno. Sada se može dati zeleno svjetlo za jedan takav napad.]

  U toj naredbi se jasno navodi da fokus federalnog plana za najgori-slučaj uključuje i iznenadni nuklearni napad na glavni grad nacije, za razliku od pretpostavki iz Hladnog Rata, gdje bi upozorenje o dolasku raketa dugog domenta stiglo nakon nekoliko minuta, do par sati, poslije njihovog ispaljivanja.

  [Prijevod: Bushova vlada se ograđuje od svake odgovornosti za sprječavanje tog napada kojeg planira da izvede, zato što će se on, naravno, dogoditi bez prethodnog upozorenja.].

  "Kao rezultat ove asimetrične prijetnje životnoj okolini, adekvatnog upozorenja za potencijalnu opasnost koja predstavlja značajnu prijetnju za našu domovinu, moguće da neće biti, te odatle svaki plan spašavanja mora biti zasnovan na toj pretpostavci," stoji u 72.-om paragrafu naredbe. Ona je označena kao Predsjednička Direktiva za Nacionalnu Bezbjednost 51 i Predsjednička Direktiva za Bezbjednost Domovine (Homeland Security) 20.

  [Prijevod: Bushova vlada se ograđuje od svake odgovornosti za sprječavanje tog napada kojeg planira da izvede, zato što će se on, naravno, dogoditi bez prethodnog upozorenja.].

  Tu takođe stoji i sledeće: "Naglasak će se staviti na geografsku disperziju rukovodstva, osoblja, i infrastrukture kako bi se obezbjedilo preživljavanje što većeg broja tih ljudi, kao i neprekidno održavale vladine funkcije."

  [Prijevod: Bushova klika planira opet da izvede jedan veliki napad na američki narod a nakon toga da se sakrije u skloništa na neko vrijeme, dok će vojska da stupi na scenu i terorizira stanovništvo.]

  Nakon napada 2001. godine, Bush je odredio 100 viših civilnih upravitelja koji će se tajno i istovremeno rotirati po lokacijama izvan Washingtona, tokom nekoliko sedmica ili mjeseci, kako bi se moglo osigurati preživljavanje nacije, kao i jedna tajna vlada zasnovana na dugoročnom "kontinuitetu operativnih planova."

  Od tada su i druge agencije, kao što su Pentagon, the Office of the Director of National Intelligence i CIA takode poduzele određene korake za relokaciju opreme i ključnih funkcija izvan Washingtona iz svojih vlastitih razloga, navodeći faktore kao što su ekonomija i važnost izbjegavanja "grupnog-razmišljanja tipa Beltway."

  [Prijevod: Svi oni koji su uključeni u izvođenje tog napada, sada se nalaze izvan područja kojeg će on zahvatiti. Dakle, uskoro slijedi - zeleno svjetlo].

  Norman J. Ornstein, naučnik sa instituta American Enterprise i savjetnik nezavisne Vladine Komisije za Kontinuitet, rekao je da ova naredba eksplicitnije obuhvata sve ono šta se dešavalo nakon 11 septembra."(…)

  Drugi bivši službenici Bushove administracije tvrde da ova direktiva formalizira prenos nadležnosti sa odjeljenja Homeland Security na Bijelu Kuću.

  [Prijevod: U SAD se sada uspostavlja otvorena diktatura]

  Na osnovu ukaza koji datira iz vremena Reganove administracije, odgovornost za koordinaciju, implementaciju i izvođenje takvih planova pripadala je organizaciji FEMA (the Federal Emergency Management Agency) a kasnije DHS-u (Dep. of Homeland Security).

  Ova nova direktiva daje ovlaštenja za koordinativne mjere predsjednikovom pomoćniku za nacionalnu bezbjednost i kontra-terorizam -- Frances Fragos Townsend-u, koji će preuzeti ulogu nacionalnog kordinatora za kontinuitet, -- u saradnji sa Bušovim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost, Stephen-om J. Hadley-em i uz podršku osoblja Savjeta za Bezbjednost Bijele Kuće. Townsend treba da osigura sprovođenje plana unutar 90 dana. Michael Chertoff, sekretar organizacije Homeland Security, nasativiće sa svojom koordinacijom operacija i aktivnosti, kaže se u ovoj direktivi.

  [Prijevod: Odjeljenje Homeland Security i FEMA, do sada nisu bili pod punom kontrolom Bijele Kuće. Spašavanje žrtava uragana Katrina i pomoć ugroženima, bilo je namijerno ometano kako bi se opravdala centralizacija vlasti od strane Bushove vlade u slučaju neke veće katastrofe ili napada u režiji te iste vlade.]

  ***

  Komentar: Ovdje bi se još mogla dodati i mogućnost da se organizatori tog napada ujedno riješe i predsjednika Busha, kako bi stvar bila upečatljivija a oni efikasniji. Osim toga, možda bi morali imati na umu mogućnost da danas postoji mnogo individua koje su zaražene ovim psiho-patloškim materijalom iz Talmuda:

  „Učenja i zakoni Talmuda važniji su i imaju se strožije primenjivati od zakona Tore. Ko prekrši zakon Talmuda zaslužuje smrt." (Talmud, Erubin 21a).

  "Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Jevrejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.„ (Talmud, Šab 120a).

  "Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola.„ (Talmud, Ketubog 112b).

  "Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja.„ (Talmud, Sanhedrin 101a).
  "Pre toga biće strahovit rat, koji će dve trećine sveta uništiti. U njemu će Jevreji toliko oružja zapleniti, da će im trebati 7 godina da ga sagore i istope.„ (Talmud, Majene ješ. 74, 4).

  "Tada će Jevreji neizmerno bogati biti jer će blago celoga sveta u njihovim rukama biti. Svi će narodi tada preći u jevrejsku veru, samo Hrišćanima to neće dozvoljeno biti, nego će ih potpuno iskoreniti, jer su poreklom od đavola”. (Talmud, ...amot 24b., Aboda 3b).

  Izgleda da bi ovaj ‘mesija-odozgo’ mogao da bude "psihopata-na-kvadrat" u poređenju s ovim njegovim predstavnicima i sljedbenicima odavdje. Oni, naravno, poduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi došlo do izbijanja onog "strahovitog rata", i kako bi se ubrzalo stvaranje uslova za dolazak tog njihovog Mesije, kao i ostvarivanje svega ostalog što im je obećano kao nagrada za njihove psiho-patološke aktivnosti na ovoj planeti.

  I na kraju, ostaje nam da se nadamo da je sve ovo bilo samo jedno - pogrešno tumačenje objektivne realnosti.

   

  Bivši kolaborator otkriva detalje o atentatima i sektaškim napadima na iračke civile u režiji Amerikanaca

  Izvor: AMSI, heyetnet.org, maj 2007

  Jedan Iračanin, koji je zamolio da mu ne objavio ime, otkrio je neke zanimljive aktivnosti Amerikanaca kao što su atentati i podmetanja bombi na pijacama s ciljem podsticanja sektaških borbi među Iračanima, kako bi se izazvalo cijepanje zemlje.

  On je naglasio da je radio za američke okupacione snage dvije i po godine, nakon čega je uspjeo da pobjegne na jedno područje izvan Bagdada, gdje se nada da ga Amerikanci neće pronaći.

  Ovaj bivši irački kolaborator je rekao: "Bio sam vojnik u iračkoj armiji u onom ratu 1991. godine a za vrijeme povlačenja iz Kuvajta, odlučio sam da potražim azil u Saudijskoj Arabiji, zajedno sa desetinama drugih sličnih meni. To je bilo kako je započeo taj proces u kome sam bio regrutovan u američke trupe, jer su tamo bili neki američki komiteti koji su uzimali određen broj Iračana koji su bili voljni da im se pridruže i odu u Ameriku. Ja sam bio jedan od njih," rekao je on.

  Bivši kolaborator je nastavio: "1992. godine prebacili su me u Ameriku, na jedno posebno ostrvo gdje je većina instalacija pripadala armiji. Bio sam tamo s određenim brojem drugih Iračana od kojih je jedan bio i bivši guverner an-Najafa, Adnan adh-Dharfi. Tamo smo završili vojnu obuku i intenzivne kurseve engleskog jezika, kao i trening kako da izvršavamo zadatke kao što su atentati".

  Taj bivši kolaborator je rekao da je za vrijeme invazije 2003. godine i rata koji je uslijedio, bio prebačen nazad u unutrašnjost Iraka da bi izvršavao specifične zadatke koje se mu davale američke tajne službe.

  "Za vrijeme ovog poslednjeg rata nakon kojeg je uslijedila okupacija Iraka," kaže on, "bio sam s grupom mojih drugova koji su završili obuku u Americi kako da prave haos u redovima iračke armije. Bili smo uvedeni u Irak preko granice sa Saudijskom Arabijom. Obukli smo uniforme iračke armije a misija nam je bila da širimo glasine među Iračanima, kao na primjer da je američka armija već osvojila taj i taj grad, ili da se već nalazi u predgrađima Bagdada i slično, što je bio jedan od razloga brzog raspada iračke vojske".

  Ovaj bivši kolaborator je nastavio: "Jedinica kojoj sam pripadao bila je stacionirana u presjedničkoj palati u distriktu al-A'zamiyah. Bilo nam je dozvoljeno da jednom mjesečno posjetimo naše rođake i poznanike u Bagdadu, tako da sam ja išao u 'Madinat as-Sadr' u istočnom Bagdadu i tamo posjećivao moju porodicu. Međutim, nakon što su se stvari pogoršale i naoružani ljudi počeli da pucaju na svakoga ko je napuštao tu palatu, molio sam članove moje porodice da povremeno dođu do tog mjesta kako bi ih mogao vidjeti. Radio sam tamo kao čuvar, ali nakon određenog vremena situacija se promijenila i američke okupacione snage su me zadužile da vodim jednu jedinicu koja je izvodila atentate na ulicama Bagdada", rekao je on.

  "Naš zadatak je bio da izvršavamo atentate na određene pojedince. Američka okupaciona armija bi nam davala njihova imena, slike i mape na kojima je bilo ucrtano kuda se oni svakodnevno kreću od njihovog mjesta stanovanja i prema njemu i tako smo mi trebali, na primjer, da ubijemo nekog Šijata na području al-A'zamiyah, a nakon toga da ubijemo Sunita na području 'Madinat as-Sadr', i tako stalno."

  "Bilo koji pripadnik jedinice koji je napravio neku grešku, bivao je ubijen. Tri člana moje grupe bili su ubijeni od strane američke okupacione vojske nakon što nisu uspjeli da ubiju jednog Sunita koji je bio prominentna politička ličnost u Bagdadu. Jedna specijalna američka jedinica koja je dobila taj zadatak, likvidirala ih je. To se dogodilo prije dvije godine," rekao je taj bivši kolaborator.

  Ovaj bivši kolaborator je izjavio da Amerikanci imaju jednu specijalnu jedinicu za "prljave poslove". Ona je sastavljena od mješavine Iračana, Amerikanaca i stranaca kao i nekih odvojenih specijalnih odreda za obezbjeđenje, koji su razmješteni po Bagdadu i nekim drugim iračkim gradovima. Te jedinice ne izvode samo atentate, neke od njih su specijalizovane i za postavljanje eksploziva po gradu, kao i na pijacama. Ta jedinica izvodi i opercije hapšenja onih ljudi koje američke snage žele da uhvate žive.

  On je takođe rekao da se "te operacije postavljanja bombi u automobile i aktiviranja eksploziva na pijacama izvode na različite načine, a američke trupe to najčešće rade tako što postave bombu u neko auto dok ga pretražuju na nekoj od kontrolnih rampi. Drugi način je da to učine za vrijeme dok se obavlja saslušanje neke osobe. Nakon što odabranu osobu pozovu na saslušanje u neku od američkih baza, eksploziv se instalira u njen automobil a onda joj se sugeriše da ode do neke policijske stanice ili marketa zbog nekog razloga, i tamo onda njen auto eksplodira."

  Ovo svjedočenje bivšeg američkog kolaboratora prilično se uklapa s nekim zapadnim izvještajima koji ukazuju na umiješanost pripadnika američke armije u izazivanju eksplozija s ciljem masovnog ubijanja iračkih civila. Britanski reporter Robert Fisk, prema izvještaju AMSI, nedavno se susreo s nekim Iračanima u Siriji, u vezi s tim "mračnim operacijama" koje izvode Amerikanci.

  Egipatski pisac i bivši urednik al-Ahrama, Muhammad Hasanayn Haykal, takođe je primjetio u jenom intervjuu satelitskoj televiziji al-Jazeera, da postoji jedna plaćenička armija koja je po veličini odmah iza američkih trupa u Iraku u smislu njihovog broja i opreme. Ta vojna sila se sada zove "Malteški Vitezovi", rekao je Haykal, i oni su ti koji izvode mnogobrojne napade na iračke civile. Haykal je takođe naglasio da među pripadnicima te sile ima i dosta Iračana i Libanaca.

  Komentar: Nešto se pitam koliko je ovakvih ‘specijalaca’ učestvovalo u pripremi rata na području bivše Jugoslavije? Koliko atentata i eksplozija je bilo izvedeno u režiji ovakvih individua kako bi se uzrokovao i održavao građanski rat i manipulisalo javno mnenje?!

  Teoretski, kad bi broj normalnih ljudi na ovoj planeti dostigao nekih 6%, koliko otprilike ima i psihopata, tada bi se možda mogla početi uspostavljati neka ravnoteža. Sve do tada, moći ćemo samo da blejimo sve dok na nas ne dođe red, kao i do sada.

   

  Klima i globalno otopljavanje

  Izvor: Beta

  Moskva -- Sunce je odgovorno za globalno otopljenje na Zemlji, ugljendioksid praktično nema uticaja, smatra ruski naučnik.

  Šef ruske laboratorije za kosmička istraživanja pri Opservatoriji Pulkovo Habibulo Abdusamatov tvrdi da globalno otopljenje klime na Zemlji apsolutno nije uslovljeno ispuštanjem toplotnih gasova u atmosferu, iako se sa njim ne slaže većina naučnika koji se bave tom problematikom.

  Prema njegovim rečima, do globalnog otopljavanja je došlo usled konstantnog rasta jačine zračenja Sunca tokom čitavog 20. veka.

  Abdulsamatov je rekao da su naučnici uzeli uzorke leda iz bušotina na Antarktiku i Grenlandu, sa dubine koje premašuju tri kilometra. Kada su proučili uzorke, zaključili su da je do značajnih oscilacija nivoa ugljendioksida u atmosferi i otopljenja klime dolazilo i u predindustrijskoj eri.

  "Ustanovljeno je da čak ni značajnije povećanje količine ugljendioksida u atmosferi nikada nije prethodilo otopljenju klime na Zemlji, već obrnuto, uvek je dolazilo posle povećanja temperature", rekao je on.

  Čak i značajno akumuliranje ugljendioksida u atmosferi praktično ne dovodi do porasta temperature na Zemlji, kaže Abdulsamatov. On smatra da to dokazuje da je povećanje koncentracije ugljendioksida u atmosferi uglavnom posledica povećanja temperature okeana, uslovljeno porastom intenziteta Sunčevog zračenja.

  "Poznato je da povećanje temperature svetskih okeana uslovljava izbacivanje u atmosferu velikih količina ugljendioksida. Prema tome, uvreženo mišljenje o ključnoj ulozi čovekove industrijske delatnosti u globalnom otopljenju klime je pogrešno", smatra on.

  "Ljudi nisu u stanju da daju bilo kakav doprinos globalnom otopljenju klime i značajno zahlađenje na Zemlji neizostavno će uslediti posle otopljenja", i predvideo da će se to dogoditi između 2012. i 2015. godine.

  Komentar: Šta se zbiva sa klimom?! Činjenica je da se klima mijenja a takođe je činjenica i to da klimatske promjene mogu da imaju pogubne posljedice za sav život na našoj planeti. Danas postoje dvije glavne teorije u vezi uzroka prekomijernog zagrijavanja naše planete.

  Prema prvoj i zvaničnoj teoriji, uzrok prekomijernog zagrijavanja planete je tzv. ljudski faktor, odnosno, velike količine ugljen dioksida (CO2) koje se emituju u atmosferu usljed intenzivne industrijske proizvodnje. Međutim, s obzirom da je primjećeno zagrijavanje i drugih planeta u našem sunčevom sistemu, teško je vjerovati da smo ga baš toliko zagadili, pa je stoga i ova teorija prilično klimava.

  Bivši američki predsjednički kandidat, Al Gore, napravio je jedan popularan film na tu temu gdje je podupro ovu zvaničnu verziju predstavljanjem veze između povećanih količina CO2 i povećanja temperature na zemlji kroz cijelu našu istoriju. Međutim, on je previdjeo podatke koji ukazuju na činjenicu da je povećanje temperature kroz istoriju ove planete uvijek bilo PRAĆENO povećanjem koncentracije CO2 u atmosferi, a ne obratno, kako je to predstavljeno u njegovom filmu. Dakle, šta je bilo prvo – kokoš ili jaje?

  Druga teorija zagovara postojanje prirodnih ciklusa zagrijavanja i hlađenja naše planete, gdje sunčeva aktivnost takođe igra jednu važnu ulogu. Kako to obično biva u našoj realnosti, svi oni koji se ne drže zvaničnih teorija bivaju automatski proglašeni "jereticima", pa tako i naučnici koji zagovaraju ovu drugu teoriju.

  Naučno je dokazano da povećanje CO2 u atmosferi može dovesti do povećanja temperature, međutim, prema nekim mjerenjima i dostupnim podacima, bilo je perioda u istoriji kada je koncentracija CO2 u atmosferi bila veća od današnje, međutim, to istovremeno nije bilo praćeno s povećanjem temperature.

  Postoje i druge teorije, od kojih neke govore o pojačanom dotoku energije u naš sunčev sistem izvana. Prema nekima, tu energiju može da proizvodi grupa kometa koja kruži našom galaksijom i povremeno ulijeće u naš sunčev sistem, dok drugi pričaju o nekom energetskom talasu kosmičkih proporcija, koji zapljuskuje ovu našu oblast postojanja svaki 300 hiljada godina, te dovodi do nekih značajnih promjena na fizičkom i duhovnom nivou.

  Tako, na kraju, šta se to stvarno zbiva sa klimom, ostaje misterija!?

   

  Uveden porez na roštiljanje

  http://dnevnik.hr

  Stanovnici belgijske pokrajine Valonije, prema odluci njihove vlade, plaćat će porez na roštiljanje. Tako će, od lipnja ove godine, obitelji koje se žele počastiti finim obrokom s roštilja, za svaku poduzetu akciju morati izdvojiti 20 eura.

  Prema podacima stručnjaka, tijekom roštiljanja se oslobodi oko 100 grama CO2, najodgovornijeg za globalno zagrijavanje.Dosljednost u provođenju ove odluke valonska vlada će osigurati helikopterskim nadzorom. Naime, helikopteri će biti opremljeni termalnim senzorima koji će, zbog svoje osjetljivosti na toplinu, lako uočiti potencijalne prekršitelje.Ovu pomalo čudnu odluku, valonska vlada je donijela u sklopu pokušaja uvođenja kontrole nad emisijom CO2. Hoće li se zbog nje manje roštiljati te pritom smanjiti emisiju štetnih plinova u atmosferu, tek ćemo vidjeti. 

  Komentar: Dakle, mahnitanje je već počelo i na ovu temu.

   

  Fašizam u ofanzivi

  Profesor koji je kritikovao Bush-a uvršten na listu zabrane letenja

  http://rawstory.com/news/2007/Professor_who_criticized_Bush_added_to_0409.html

  Piše: Michael Roston

   Vrhunskom stručnjaku za ustavno pravo sa univerziteta Princeton koji je u svom TV intervjuu napao predsjednika G. Busha za prekoračenje ustavnih prava, nedavno je saopšteno da je stavljen na listu za praćenje terorista, od strane Administracije za Bezbjednost Transporta. On je ovaj događaj objavio na blogu Balkinization.

  Walter F. Murphy, profesor filizofije prava, Emeritus na Princeton University, pokušao je da preda svoj prtljag na aerodromu Albuquerque prije nego što se trebao ukrcati na avion za Newark, New Jersey. Murphy-ju je rečeno da se ne može koristiti aerodromskim uslugama.

  "Odbili su da mi izdaju kartu za ukrcavanje u avion zato što sam bio na Listi za praćenje terorista," rekao je on.

  Kada je službenika aerodroma pitao zašto se njegovo ime nalazi na toj listi, ovaj ga je upitao da li je sudjelovao u nekim mirovnjackim mitinzima.

  "Mi zbog toga zabranjujemo mnogim ljudima da lete," rekao je službenik.

  Murphy mu je onda objasnio da nije učestvovao u mitinzima mirovnjaka ali da je "u septembru 2006. godine održao jedno predavanje na univerzitetu Princeton koje je bilo objavljeno i na televiziji u kome je kritikovao G. Busha za mnoge ustavne prekršaje."

  Službenik mu je odgovorio: "To će biti sasvim dovoljno."

  Murphy-ju je na kraju dozvoljeno da se ukrca na avion, ali je upozoren da će njegov prtljag biti sistematski pretražen. U povratku, njegov prtljag se izgubio. (…)

  Komentar: Dakle, situacija u SAD sve više liči na onu u nacističkoj Njemačkoj. Fašizam se ponovo vraća a svi oni koji se protive ponašanju patokratije, automatski se proglašavaju simpatizerima terorista, njihovim pomagačima, državnim neprijateljima itd. Problem je i u tome, što se to ne dešava samo u Americi.

   

  Pušenje je zdravije od fašizma


  Zabrana pušenja je u vezi sa kontrolom od strane vlade; Vjerovali ili ne, ovu državu stvarno nije briga za vaše zdravlje

  Piše: Paul Joseph Watson
  Prison Planet

  Zakonsko regulisanje pušenja kao navike, uključujući ova nova kretanja u zakonodavstvu na podrucju San Franciska ka zabrani cigareta u privatnim domovima, kao i sprovođenju tih zakona uz pomoć državnog kadra sačinjenog od revnosnih njuškala i cinkaroša, predstavlja ništa drugo do još jedan korak ‘velikog brata’ ka potpunom potčinjavanju i porobljavanju ljudskih bića. U odnosu na to, pušenje je zdravije u fašizma.

  Današnji razvoj situacije na ovom području ukazuje na istinske planove koji stoje u pozadini svega toga i koji se trebaju objelodaniti.

  U Francuskoj, naciji koja je poznata po mnogobrojnim uživaocima duvana, osnovana je ‘cigaret-policija’ koja broji 175,000 pripadnika i čiji je zadatak da nasumice njuška oko poslovnih prostorija, škola, fabrika i drugih "javnih mjesta," kako bi namirisala prekršioce zabrane pušenja.

  U gradu San Francisco, California, gradska naredba označena kao "najstroža zabrana pušenja u Americi" zabraniće pušenje svuda, uključujući i privatne domove i apartmane, izostavljajući samo izolovane porodične kuće – a ukoliko im pođe za rukom da proguraju ove zakone, možemo očekivati da će ubrzo i te kuće doći na red.

  Ovo nije nikakva debata o opasnosti pasivnog pušenja, mi svi znamo da je pušenje štetno za nas i one oko nas. Na individualnom nivou, sloboda uključuje i pravo da se mogu raditi neke luckaste stvari a to da li će drugi biti izloženi našim porocima, svodi se na dva pitanja, da li je fašizam zdraviji za društvo od pasivnog pušenja i da li je državnu vladu stvarno briga za vaše zdravlje?

  Mogu li da se usudim da zapitam, da li zapadne vlade koje danas zasipaju osiromašenim uranom sve strane svijeta, koje nas zasipaju kemikalijama s neba, koje podržavaju proizvodnju Frankenštajn-hrane (genetski modifikovane hrane, prim. prev.), koje nas drogiraju do besvijesti sa psihotropnim otrovnim pilulama, koje nas izlažu djelovanju rentgenskih zraka, truju nas fluorom i ubrizgavaju nam toksične vakcine – stvarno brinu za naše fizičko dobrostanje?

  Da li jedna elita koja otvoreno zagovara smanjenje svjetske populacije stvarno želi da smanji broj slučajeva oboljenja od raka?

  Odgovor je – ne! Pa, odakle onda ova transatlantska opsesija za zabranom pušenja?

  Sve je to samo u vezi kontrole, sve je to u vezi toga da nam se da na znanje ko su gazde. Ako vlada može regulisati lične navike i ponašanje čovjeka, šta je sljedeće? Da li je vaše političko mišljenje rezultat nekog mentalnog oboljenja? Da li ono nanosi štetu društvu? Možda bi trebali zabraniti određene vrste "slobode" govora koje bi mogle da vrijeđaju druge.

  Možemo li vidjeti u kom pravcu sve ovo ide – koliko će proći vremena prije nego što počnu instalirati na zidove i bandere tjelesne skenere sa x-zrakama zajedno sa detektorima dima koji će poslati informaciju o vama lokalnoj "UDBI", ukoliko se usudite da zapalite cigaru?

  Pušenje može biti štetno ali ono što je sigurno, mnogo ljepše ću se osjećati u društvu pušaća, nego u grupi fašista. (…)

  Živimo u paranoidnom svijetu koji je prenaseljen ovcama koje se ne usuđuju ni prst da zamoče u vodu, ukoliko to nije zakonom dozvoljeno.

  Pisac Alan Caruba dodaje sljedeće, "Veoma malo ljudi danas postoji koji nisu svjesni rizika koji ide zajedno s pušenjem. Postoji određeni rizik kad bilo koji Amerikanac uđe u svoj automobil i kad bilo gdje ide."

  "Vožnja ubija preko 40,000 Amerikanaca godišnje. To je cijena koju plaćamo za pokretljivost i druge pogodnosti koje nam pružaju auti i druga vozila. U stvari, kod svake ljudske aktivnosti postoji određeni rizik, uključujući i uživanje alkoholnih pića, pa čak i kad čovjek jednostavno nešto jede."

  Evo par primjera fašizma koji je nezdraviji od pušenja:

  - U Omahi Nebraska, gradska policija nagovara stanovništvo da pozovu 911 ukoliko vide nekoga da puši na nekom mjestu gdje je to zabranjeno. Tako, kad neka banda bude nekoga silovala i zlostavljala, policija će imati dobar razlog zato što nije intervenisala na vrijeme, jer su morali intervenisati zbog toga što je Marko Marković zapalio cigaru tamo gdje nije smjeo.

  - Gradske vlasti u mjestu Bangor odobrile su zakonske mjere po kojima se smatra kriminalom pušenje u autu ukoliko se u njemu nalazi i neko dijete.

  - U mjestu Okemos, Michigan, šef jedne kompanije je naredio svim zaposlenim da urade pregled mokraće kako bi se utvrdilo da li su pušili, čak i kod svoje kuće. Pušaći su upozoreni da će dobiti otkaz.

  - U New Yorku, duvanske jurišne trupe gradonačelnika Bloomberga izvršile su raciju kancelarije lista Vanity Fair, ni manje ni više nego tri puta, u pokušaju da uhvate poznatog novinara Graydon Cartera da puši. Sve što su uspjeli naći bila je jedna prazna i čista pepeljara, međutim, to je bilo dovoljno da Carter bude kažnjen. U New Yorku postoji i mnogo drugih slučajeva ovakvih "pepeljara-racija" .

  - U Škotskoj, društvene organizacije sastavljaju jednu listu svih pušaća i upozoravaju građane da ukoliko budu pušili u vlastitim domovima, rizikuju ukidanje svih državnih usluga.

  Neki ljudi koji ovo čitaju vjerovatno imaju rodjake ili poznanike koji su umrli upravo zbog pušenja. Je ne branim pušenje, nego jednostavno naglašavam činjenicu da bih radije živjeo u jednom društvu u kome je pušenje dozvoljeno, nego u društvu koje je pod kontrolom degeneričnih fašista koji ropski poslušno napadaju svaku ljudsku individualnost, kako bi stvorili uslove za stvaranje jednog "udbaškog" sistema informanata, zaključali nas sviju i tako obezbjedili infrastrukturu za jednu zatvor-planetu.

  Komentar: Da li je ovo samo još jedan od slučajeva nasumičnog i histeričnog mahnitanja patokratije ili sve ovo ima i neku dublju pozadinu?! Mediji nešto ne pominju onih milion žrtava u Iraku, koji nisu izginuli od pušenja, nego usljed američke invazije. Niti desetine hiljada djece koja svakodnevno umire u ovom svijetu, ne od pusenja, nego od gladi. Niti desetine hiljada ljudi koji umiru, ne od pušenja, nego od sporednih dejstava odobrenih lijekova i medicinskih grešaka… Nešto ne pominju ni ovo svakodnevno zaprašivanje planete hemijsko-biološkim agensima?! Hm, u svemu tome nešto smrdi, i to daleko gore od - duvanskog dima.

  Da možda nikotin nije jedna od supstanci koja pomaže čovjeku u očuvanju mentalne higijene, što je nešto što je najmanje poželjno od strane patokratije u današnjim vremenima?! Nešto što, možda, pruža kakvu-takvu zaštitu od psiho-patološkog materijala kojim nas neprestano zasipaju?! Interesantno je to da dok potrošnja droge stalno raste, ono protiv čega je patokratija objavila rat, to je – duvan!? Bilo kako bilo, na osnovu ovih zakona protiv pušenja, ‘cigaret-policija’ će imati razlog, pravo i ispriku da nam upada u kuću i njuška po njoj, kad god joj to odgovara i kako god joj to odgovara. Znači, ode i ono malo privatnosti koju smo imali! Ako ljudi ovo stvarno dozvole – tek onda će ga popušiti, čak i oni koji nisu nikada prije!

  A vala, biće i zasluženo. Ljudi koji se ponašaju kao miševi, zaslužuju i sudbinu - miševa.

  Još jedan kuriozitet: ni Hitler svojevremeno nije mogao zamisliti procvat fašizma bez zabrane pušenja!? Ima neka tajna veza…

   

  Gde su, bre, pčele?

  http://www.modli.co.yu

  Piše: Violeta Ivković

  Postoje dokazi da zračenje mobilnih telefona počinje ozbiljno da ugrožava populaciju pčela, što može imati posledice po čovečanstvo

    Naučnici tvrde da je za nagli pad broja pčela odgovorno – zračenje mobilnih telefona i drugih mobilnih uređaja! Iako ova izjava zvuči kao loš zaplet u nekom niskobudžetnom filmu, stučnjaci nas veoma ozbiljno upozoravaju da naša slepa zaljubljenost u mobilne telefone može dovesti do dramatičnog smanjenja zaliha hrane!

  Pandemija nestajanja

  Jedna od najneobičnijih misterija koja se ovih dana događa u svetu vezana je za nagli nestanak pčela. Fenomen je započeo u Americi i hitro se proširio na područje cele Evrope. Britanski pčelari mesecima alarmiraju javnost upozorenjima da su čitave kolonije pčela nestale, ostavljajući za sobom samo kraljice pčele, jajašca i neznatan broj nedovoljno zrelih pčela-radilica. Prvi alarmantni podaci su stigli prošle jeseni iz Amerike. Zapadna obala naglo je izgubila 60 % uzgojne populacije pčela, na Istočnoj obali je nestalo 70 %. Od tada, košnice su postepeno ostajale napuštane u Nemačkoj, Švajcarskoj, Španiji, Portugalu, Italiji, Grčkoj...

  Kada su uzgajivači pčela u Škotskoj, Velsu i na severozapadnu Engleske istovremeno zavapili u pomoć, britansko Ministarstvo prirodnog okruženja, hrane i privrede spremno je odbacilo postojanje takve ideje jer ''U Ujedinjenom Kraljevstvu apsolutno nije evidentiran nikakav poremećaj u kolonijama pčela.'' Nakon njihove izjave nije prošlo ni mesec dana, a John Chapple, jedan od najvećih londonskih pčelara je objavio poražavajući podatak da su od 40 košnica koliko je imao, 23 naglo i trajno napuštene.

  Ipak, ovako nešto nije nepoznato ni nauci, ni uzgajivačima pčela. Nesvakidašnja pojava u kojoj laicima izgleda da pčele naprasno nestaju nosi stručni naziv ‘’Poremećaj smanjenja kolonija’’ (Colony Collapse Disorder - CCD) a karakteriše je pčelinje naglo i naizgled bezrazložno napuštanje košnica. Odlazeći u nepoznatom pravcu, one za sobom ostavljaju sve što nije u stanju da odleti, a to su jaja, kraljice pčele i neodrasle radilice. Nestale pčele se nikada više ne pronađu i smatra se da uginu daleko od svog doma. Simptomatično je i to da paraziti, divlje pčele, kao i ostali divlji svet koji uobičajeno oprhvava napuštene košnice u potazi za polenom i medom, ovima ne prilazi ni blizu.

  Niko tačno ne zna šta je sada dovelo do ovakve masovne, samoubilačke migracije pčela. Razne teorije po udaljenim i rasprostranjenim pčelinjim pašnjacima kreću se od optužbi na pesticide i  problem globalnog zagrevanja, pa sve do nastajanja mitskih priča. A naučnici kažu nešto sasvim drugo. Moderna svakodnevnica u prirodu uvodi veliki broj neprirodnih faktora, o čijem uticaju na prirodni poredak sada samo možemo da nagađamo, a pitanje je da li ćemo se nakada kajati...

  Bez opipljivih dokaza

  Dokazi o opasnim svojstvima mobilnih telefona iz dana u dan se umnožavaju. Sada već ozvaničena studija iz Finske kaže da osobe koje preko 10 godina koriste mobilni telefon imaju 40 % više šansi da dobiju tumor mozga na onoj strani na kojoj su držali aparat. Jednako uznemirujući su i nalazi švedskih naučnika da zračenje koje emituje mobilni telefon uništava moždane ćelije, preteći tako da od korisnika - adolescenata napravi senilne osobe u njihovim najboljim godinama života. Istraživanja u Americi i Indiji sinhrono su pokazala iste rezultate koji govore da se muškarcima koji neumereno koriste mobilni telefon znatno smanjuje broj spermatozoida. No, potpuni dokazi još uvek izostaju, pre svega zato što su za najveće rizike koji bi se videli, kao što je nastajanje kancera, potrebne godine.

  Mobilni telefoni – istrebljivači pčela

  Ipak, bez obzira na dugogodišnje polemike i neslaganja oko toga da li su mobilni telefoni štetni ili ne, stručnjaci kao moguć odgovor na to zašto pčele napuštaju svoje košnice nude novu teoriju o zračenju kako mobilnih telefona, tako i drugih Hi-Tech gedžeta. 

  Ova naučna pretpostavka se zasniva na tome da radijacija koju emituju mobilni uređaji utiče na navigacijski sistem pčela tako što ih onemogućava da nađu put do košnica. Studija koja je nedavno obavljena na Univerzitetu Landau pokazala je da pčele zaista odbijaju da se vrate u svoje košnice ukoliko se u njihovoj blizini nalaze aktivirani mobilni telefoni. Kako je već ranije dokazano da pčele u čijoj se okolini nalaze dalekovodi menjaju svoje ponašanje, ovi najnoviji rezultati su štetnost mobilnih uređaja svrstali u domen još veće verovatnoće.

  Premda nedovoljno ispitane, ovakve, ali i mnoge druge implikacije u vezi štetnog dejstva mobilnih telefona se šire i alarmiraju ne samo pčelare, već i mnoge druge. Poljoprivrednici kažu da se veći deo svetskih prinosa zasniva upravo na oprašivanju biljaka koje obavljaju pčele. Možda nam to što je nestala "poneka" košnica sada neće privući pažnju, no posledice po poljoprivredu, industriju uopšte i ekonomiju pojedinih zemalja mogu biti ozbiljne. Bez obzira ne neoficijelnost dosadašnjih stavova i analiza o potencijalnoj generalnoj škodljivosti mobilnih telefona, možda je za sada dovoljno podsetiti se reči Alberta Ajnštajna koji je jednom rekao: ‘’Ako bi nestalo pčela, čovek bi imao još samo četiri godine života.’’     

   

  Zanimljivosti

  Izbačen iz aviona zbog uvrede Buša

  Izvor: FoNet

  Melburn -- Jedan Australijanac nije mogao da uđe u avion jer je nosio majicu sa slikom Džordža Buša i natpisom "Prvi svetski terorista".

  Alen Džason, koji živi u Velikoj Britaniji, najavio je tužbu protiv australijske aviokompanije Kvantas jer mu nije dozvoljeno da se ukrca u avion u Melburnu kojim je trebalo da se vrati u London jer su službenici Kvantasa ocenili da je majica koju nosu uvredljiva za predsednika SAD.

  Predstavnici avioprevoznika su smatrali da bi majica mogla da šokira ostale putnike i tražili od Džasona da je skine. Džason, koji je majicu nosio pre toga na nekoliko Kvantasovih domaćih letova, odbio je da to učini, tvrdeći da je kompanija povredila princip slobode govora.

  "Neću putovati bez majice. Spreman sam da izgubim novac koji sam dao za kartu, ali sam odlučan da odbranim princip slobode govora", rekao je on.

  Kvantas je objavio saopštenje u kom se navodi da ta kompanija neće tolerisati ni usmene ni pismene komentare koji mogu da povrede nečiji senzibilitet ili ugroze bezbednost aviona.

  Komentar: Da je na majici bio bin Laden, kao i isti natpis, onda bi naravno sve bilo u redu. Kako stvari stoje, u ovoj našoj realnosti istina će uskoro biti i zakonom zabranjena, ukoliko napokon ne dođemo sebi.

   

  Zdravlje

  Nedavno objavljeni podaci u Kanadi povezuju vakcine sa autizmom

  http://www.pharmalive.com/News/index.cfm?articleid=421648&categoryid=40

   CHICAGO, Mar, 2007 /PRNewswire-USNewswire/ -- Novi nalazi koji su juče prezentirani na sastanku Nacionalne Asocijacije za Autizam, potvrđuju sumnje da vakcine mogu da igraju veliku ulogu u razvoju poremećaja iz spektra autizma. Doktor medicine, David Ayoub, predstavio je podatke koji ukazuju na korelaciju između vakcina koje sadrže živu i pojave pervazivnog razvojnog poremećaja [pervasive developmental disorder (PDD)], koji je jedan od oblika autizma, u Montrealu. Najveća zastupljenost u mjeri od 1 na 87 slučajeva kod djece oboljele od PDD, javljala se za vrijeme njihovog izlaganja thimerosal-u, prezervansu koji sadrzi živu i nalazi se u nekim vakcinama. Do smanjenja pojave ovog poremećaja došlo je nakon što su vakcine koje sadrže živu postepeno izbacivane iz rutinske upotrebe. (…)

  Komentar: Već odavno je poznata činjenica da vakcine imaju mnoge sporedne efekte, međutim, čini se da je profit medicinsko-farmaceutskog kartela u ovoj našoj realnosti mnogi važniji od zdravlja ljudi.

   

  Bogovi i religije (umjesto humora)

   

  Pregled trenutne situacije na terenu

   

  Hrkljuš Jehović


  Sve vidi, sve čuje i sve zna. Prilično je star ali je još uvijek veoma aktivan uz pomoć svojih predstavnika i sljedbenika. Poznat je i pod šifrom - YHVH. Prije više od 2500 godina, on se prikazao Mojsiju na Sinajskoj Gori uz svjetlosne efekte, puno dima i vatre; i tom prilikom mu je svečano uručio zapovijesti u vezi toga šta se smije a šta ne smije raditi.

  Tamo negdje 458 g. p.n.e., Leviti, sveštenici palestinskog plemena Juda, sjetili su se da napišu Knjigu Zakona u kojoj su pojasnili šta je ovaj Hrkljuš htjeo da kaže, a tu je navedena i činjenica, - da je on lično upravo njih izabrao kao svoje miljenike i ovozemaljske predstavnike. Dakle, tu je bila napisana istina i ništa drugo do samo istina, kako je to jasno navedeno u tom ‘svetom pismu’. On je tu, ujedno, poručio i svima onima koji ga ne budu voljeli i slušali - da će gadno da prođu. Jedna od njegovih poznatih izjava je: Služite mi sa strahom i radujte mi se s trepetom". Ima mnogo sljedbenika koji su danas podijeljeni u nekoliko različitih grupa (od kojih su glavne sljedeće dvije: "Oni koji mu ga puše" i "Oni koji ga ljube u dupe") u skladu sa različitim razumijevanjem onoga što je on rekao. A on, nikako da dođe lično i pojasni stvar.

  ***

   

  Hrkljuš Islamović


  Sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je i pod šifrom Hrkljuš dž.š. Veoma je aktivan preko svojih predstavnika i sljedbenika. Uz pomoć svog anđela-glasnika Gabrijela, stupio je u kontakt sa Muhamedom 612. godine, kad je ovaj krenuo da se malo prošeta a onda je usljed Gabrijelove anđeoske fizičke intervencije, pao u nesvijest. Tom prilikom je ovaj ošamućenom Muhamedu prišapnuo hrpu suštinskih informacija u kojima je rečena samo istina i ništa drugo do istina. Srećom, nakon što je došao sebi, Meho se je sjetio svih tih informacija, pa je sve to stavio i na papir i tako napravio ‘svetu knjigu’, čiji se sadržaj ni dan danas ne smije dovoditi u pitanje. Tako, Hrkljuš dž.š. danas ima mnogo sljedbenika u svijetu koji su poznati kao - "oni koji su mu se naguzili", mada su se i oni, u međuvremenu, takođe podijelili u nekoliko različitih grupa, u skladu sa različitim razumijevanjem onoga što je on rekao. A on, nikako da dođe lično i pojasni stvar.

  Napomena: još uvijek se ne zna na kojeg je Hrkljuša bosanski filozof mali Mujo mislio u onoj svojoj čuvenoj izjavi za javnost: "Ne čudim se ja njemu što nam ga je zavuko, nego nama što smo mu se naguzili"!?

  ***

   

  Hrkljuš Mormonijević


  Sve vidi, sve čuje i sve zna. Kontaktirao je Jozu Smita jedne septembarske noći 1823. godine, uz pomoć svog anđela-izaslanika Moronija. Moroni se iznenada prikazao Jozi uz svjetlosne i dimne efekte i tom prilikom mu je uručio specijalnu knjigu koja je stigla iz prve ruke (a čija će to ruka biti do Hrkljuševa!) u kojoj je napisana istina i ništa drugo do samo istina (pod šifrom: "isto sranje, drugo pakovanje"). Jozo je odmah nakon što je došao sebi u njegovo ime osnovao grupu sljedbenika koji su i dan danas veoma aktivni, mada se Jozo već odavno odjavio odavdje.

  ***

   

  Hrkljuš Svjedok


  Sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je i po nadimku Turbo-Hrkljuš. Čarli Taze Rasel je u njegovo ime lično osnovao poveliku grupu sljedbenika koji su danas poznati kao Hrkljuševi Svjedoci. Oni su takođe zakleti obožavaoci istine. Tako je ovaj Hrkljuš danas veoma aktivan uz pomoć svojih predstavnika i sljedbenika a postao je nadaleko poznat tek nakon što mu se pridružila moja komšinica Šefika, koja je na osnovu svojih intimnih iskustava s njim, izjavila za javnost:

  "Kad sam mala bila,

  tanko sam piškila,

  sad Hrkljušu hvala

  piškim ko iz bokala"

  ***

  Hrkljuš Novog Doba


  Ovo je najmlađi Hrkljuš (što se sasvim jasno može i vidjeti na gornjoj slici). Kaže da nas sviju prožima, pa vjerovatno tako i sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je kao Hrkljuš Novog Doba a neki ga nazivaju i Hrkljušem Novog Svjetskog Poretka. On nalaže svojim sljedbenicima da nose ružičaste naočale i da obraćaju pažnju na sve, osim na - objektivnu realnost.

  Ovaj Hrkljuš ne koristi nikakve sveštenike, hodže i popove u svojim odnosima s javnošću. On to radi tiho preko svojih specijalnih gurua, kojima je njegova doktrina poznata do tančina.

  Njega će, navodno, morati da vole i slijede svi oni koji budu htjeli da žive u Novom svjetskom poretku, kojeg nam je patokratija pripremila. (Naravno, patokratija će tada ukinuti sve ostale Hrkljuše, jer nam oni više neće trebati.)

  ***

  Dakle, nije da se nema izbora!?

  A sada i jedno - NAGRADNO PITANJE!!!

  Kojem Hrkljušu se bosanski mislioc mali Mujo obratio u ovoj svojoj, sada već nadaleko čuvenoj poemi, poznatoj i kao – Satanski stihovi?!?

   

  Došlo vrijeme, nemere se dihat

  A od muke, nemerem ni pričat

  Oj, Hrkljušu jebalo te Pismo

  Pa, mi ljudi različiti nismo

   

  Para nemam ni somun da kupim

  A oš’ da te ja u dupe ljubim

  Mati nema ni za stan da plati

  Fata mi se na užetu klati

   

  Dok se tebi mi moramo divit

  Od gluposti nemere se živit

  Cijeli život patim se i grebem

  Majku li ti fašističku jebem

   

  Džubre jedno, tebi je milina

  Da patimo zbog tvojih doktrina

  Jebalite ti mentalni okovi

  Sveštenici, hodže i popovi

   

  Zemlja gori, ‘sihopate prijete

  Sjebaće nas, od glave do pete

  Silaz’ dolje, svega ovog glede

  Razbiću te, rahmeta mi dede

   

  (Napomena: ovu poemu nismo smjeli cenzurisati da joj ne bi pokvarili umjetnički dojam. Tačni odgovori biće ujedno i vaše nagrade, pa ih tako slobodno zadržite za sebe. Trebaće vam.)

   

  Sport

  FERAL

  ČELNICI islamske i kršćanske zajednice u norveškom glavnom gradu Oslu
  morali su odustati od planirane nogometne utakmice jer se nisu mogli
  dogovoriti oko sastava. Utakmica je trebala biti jedna od manifestacija u
  sklopu akcije promicanja boljeg razumijevanja među vjerskim zajednicama.
  Problem je nastao zbog toga što su u kršćanskoj ekipi trebale nastupiti i
  svećenice, što imamima iz muslimanskog tima nije odgovaralo. "Neki tvrde
  da im je problem tjelesni dodir do kojega dolazi tijekom utakmice. On bi
  mogao dovesti do posebnih osjećaja, koji bi mogli voditi prema nečemu
  zabranjenom", rekao je za norvešku televiziju imam Senaid Kobilica.
  Svećenice iz luteranske crkve su rekle da bi isključivanje žena iz kršćanskog
  tima predstavljalo spolnu diskriminaciju. Do kompromisa nije došlo, pa je
  utakmica otkazana.

   

  Vijesti o onima koji zvanično ne postoje

  NLO nad Kninom

  http://www.index.hr/clanak.aspx?id=345204

   U PETAK u ranim jutarnjim satima nad Kninom je viđen NLO. Vijest o spektakularnom  viđenju objavljena je na engleskom internet portalu life4tech.com na kojem je čak objavljena i fotografija nepoznatog letećeg objekta.

  Na fotografiji (gore) se vidi svjetleći objekt koji je jutros oko 3.30 sati desetak minuta lebdio na nebu nad Kninom. Isti je objekt kasnije tijekom dana navodno viđen na području Engleske.

  Britanski The Register na svojim internet stranicama također izvješćuje o viđenju NLO-a koji su vidjeli piloti dvaju putničkih zrakoplova.

  Isti izvor nažalost ne daje više podataka o viđenju nad Kninom, ali donosi prilično detaljan opis onoga što se događalo nedaleko obale otoka Alderneya. Najprije je jedan od njih svoje viđenje prijavio kontroli leta govoreći pri tom o ogromnom letećem objektu kakvog još nigdje nije vidio.

  50-godišnji kapetan zrakoplova Ray Bowyer, pilot kompanije Aurigny, uočio je u zraku žarku svjetlost žute boje koja je nalazila na nebu 16 kilometara zapadno od Alderneya.

  "Bio je to vrlo jasan, uzak žuti objekat koji je na sebi imao zeleno područje. Nalazio se na dvije tisuće stopa na kojoj je nepomično lebdio. Učinilo mi se da je od nas bio udaljen 16 kilometara, ali sam tek kasnije shvatio da je bio udaljen oko 60 kilometara. Najprije mi se učinilo da je velik kako Boeing 737 (oko 35 metara), ali zbog njegove velike udaljenosti siguran sam da je bio puno veći. Moguće je da bio velik oko kilometar i pol." - posvjedočio je Bowyer.

  Nastavljajući let prema Guernseyu Bowyer je uočio drugi leteći objekt sličan objektu koji je vidio nekoliko minuta ranije. Objasnio je kako se radilo o objektu izgledom jednakom prvom NLO-u, ali koji se činio manjim jer je bio udaljeniji. Bowyer je pomislio kako se radi o svjetlosnoj refleksiji postrojenja vinarije u Guernsey, no zaključio je kako bi takva refleksija brzo iščeznula, dočim je taj objekt bio vidljiv čak 9 minuta.

  "Što sam mu se više približavao to mi je postajalo jasnije da je objekt opipljiv. Dvoumio sam se da li da letim prema njemu kako bih ga bolje promotrio, ali sam zbog njegove veličine odustao od toga. Prije svega sam morao misliti na sigurnost putnika. Ne tvrdim da se radi o nečemu s drugog svijeta, već samo kažem kako nikada u svim svojim godinama koliko letim nisam vidio nešto slično" - pojasnio je Bowyer.

  On je svoje viđenje prijavio kontroloru leta Paulu Kellyju koji na svom radaru nije primijetio nikakvu neobičnu letjelicu, ali je slično izvješće o NLO-u dobio od drugog pilota koji je zrakoplovom kompanije Blue Islands letio prema Jerseyju.

  Drugi je pilot dao sličan opis letjelice nevidljive radarima, a isto tako je izvještaj o njenoj poziciji i visini bio vrlo sličan onoj koju je nešto ranije dao pilot Ray Bowyer. Međutim, dvojica pilota su letjela na različitim rutama zbog čega je njihovo izvješće o viđenju NLO-a vjerodostojnije.

   

  Diskusija sa Foruma vebsajta

   

   Tom: Evo jedne zapadne, najvjerovatnije šuplje priče. Mogao bi belaj uskoro početi.

   Iran će na ljeto pokušati istjerati Amerikance iz Iraka?http://www.index.hr/clanak.aspx?id=349055


  IRAČKE POBUNJENIČKE GRUPE pod iranskim utjecajem će, kako piše "Guardian" pozivajući se na američke vojne izvore, ovog ljeta poduzeti veliku ofenzivu čiji je cilj konačno slomiti već sada bitno poljuljanu američku volju za daljnjim ostankom u Mezopotamiji.

  Američki dužnosnici tvrde da je posljednjih dana iz Irana u Irak pristigla ogromna količina oružja, opreme i novca čiji primatelji više nisu samo tradicionalno pro-iranske šijitske milicije, nego i razne sunitske pobunjeničke organizacije, uključujući i neke segmente "Al Qaede".

  Istovremeno se bilježi kako je Iran u posljednje revidirao i svoju politiku nesuradnje s talibanima u Afganistanu,s kojima umalo nije ratovao krajem 1990-ih.

  U Iraku je također, prema američkim izvorima, došao veliki broj pripadnika posebnih postrojbi iranske Revolucionarne garde koji obučavaju pobunjenike i koordiniraju njihovim aktivnostima. "Pasdaranima" se pripisuju neki od najspektakularnijih napada na britanske ciljeve u Basri i američke ciljeve u Bagdadu.

  Istovremeno iranski saveznik Sirija već duže vrijeme pomaže sunitskim milicijama, a Amerikanci tvrde kako je 90 % ne-iračkih sunitskih "džihadista" u Irak došlo preko sirijske granice.

  Iranci su također intenzivirali propagandnu i diplomatsku djelatnost među Kurdima, koji su dosada bili čvrsto uz Amerikance i čija je de facto nezavisna oblast na sjeveru Iraka jedina oaza mira i sigurnosti u toj ratom napaćenoj zemlji.

  "Guardianovi" izvori upućuju kako sve te aktivnosti upućuju na veliku ljetnu ofenzivu, odnosno intenziviranje terorističkih napada neposredno pred rujansko objavljivanje izviješća američkog generala Petraeusa o tome je li pojačanje broja američkih vojnika od početka godine dovelo do povećanja sigurnosti u Iraku. Slanje pojačanja je izazvalo žestoko protivljenje ne samo među sve više proturatno raspoloženoj američkoj javnosti, nego i među političarima obje stranke, uključujući bivše Bushove pristaše, od kojih mnogi drže kako držanje američke vojske u Iraku više nema smisla.

  Bush se tim kritikama opirao tvrdnjom kako treba vremena vidjeti hoće li slanje desetaka tisuća novih vojnika dovesti do pojačanja sigurnosti. Ukoliko general Petraeus ustvrdi da povećanja sigurnosti nema, većina promatrača drži da će i tradicionalno tvrdoglavi Bush morati pristati na kapitulaciju.

  Američki vojni izvori, pak, tvrde da je povećanje broja američkih vojnika u Bagdadu i provinciji Anbar u proteklih par mjeseci dovelo do određenog smanjivanja broja terorističkih napada i civilnih žrtava, ali da je zato zabilježen porast nasilja u drugim dijelovima zemlje koji su se smatrali mirnima.

  Komentar:

   Axor: Da vidio sam tekst, i ne čudi me to. Sve su pomakli godinu dana, ali u biti sa svojim planom idu dalje. Jadni oni ljudi dolje u Iraku i Iranu, izgleda da ovi ne misle više odlagati taj dio predstave (show-a kako bi oni stručno rekli), i sad će se desiti ono što se moralo desiti prošle godine u to doba.

  Nuklearni rat koji su pokrenuli prije dosta vremena (naravno bez onih gljiva iz filmova he,he), se širi, njihovi vojnici umiru od raka na kile, narod u Afganistanu, Iraku, sve više i Kosovu i Bosni umire od raka (leukemije) na tone, sada je vrijeme da se kontaminira Iran, a ako bude sreće i cijeli Bliski Istok a možda i šire.

  A neki misle da mi ovdje baljezgamo o tome da će doći do trećeg svjetskog rata, ne shvaćaju da smo debelo u tom ratu i da taj rat neće ni izbliza ličiti na prva dva. Ali oni su u školi (he,he) učili kako izgleda svjetski rat i kako bi trebao početi-izgledati treći.

  U Americi se narod priprema na to da će ih neki teroristi napasti atomskim bombama ( pogledajte seriju Jericho). Sad kad su pripremne radnje izvedene, izgleda da će po zadnjim informacijama dignuti u zrak Washington DC. Narod (ovce) je preko serije Jericho na to pripremljen i sad oni to mogu uraditi. Vjerujte mi da sam sretan što ne živim u toj zemlji blagostanja i najveće-jedine demokracije u svijetu, jer ti ljudi u SAD-u ni neznaju koja im sranja pripremaju, kad bi znali pokušali bi iz straha zbrisati na Mars.

  Naravno da će sve više zemalja uvući u taj svoj savez - NATO. Njima trebaju ti vojnici (iz tih kurč**ih zemalja) koji će na kraju umrijeti od raka, zato i naglašavaju da kad uđeš u NATO imaš i OBAVEZE, he,he.

  To ti naglašavaju svi, počev od predsjednika kurč**e države (pajac koji nije svijestan u kojoj mjeri je isprogramiran), predsjednik vlade (vrijedi isto što i za prije navedenog), pa do svih medija koji forsiraju ulazak u NATO (a naravno da su pod njihovom kontrolom).

  I onda mi samo treba neki mali Ivica koji je završio neki fax u redovnom roku (totalno isprogramirana ličnost - čast izuzecima) da mi na ovom forumu suprostavi svoj genijalni um sa idejom kako smo mi svi u kur*u, i svuda vidimo neke zavjere, jer on ih naravno ne vidi, he,he, pa on bi valjda to vidio prije svih da je istina, pa ipak je školovan (radi 12 sati na dan uključujući subote, redovno ide na tim building - brein zblesing, he,he, ima kod kuće TV, čita novine bilo koje vrste, druži se sa slično programiranim osobama, i slična sr*nja. Uh, stvarno mi ih je žao.

  A ako slučajno nakon svih tih škola (jebe**g programiranja) on i dalje visi na grbači roditelja - živi u njihovom stanu-kući, jede za njihovim stolom, a nedaj bože da nije još oženjen, onda je mali Ivica beznadežan slučaj i trebalo bi mu zabraniti da koristi Internet. He,he,he.

  Zato molim malog Ivicu da se suzdržava posjete ovom forumu, i da ne koristi Internet - to je zbog njegovog dobra.

  Pozdrav svima

   

  Ezoterika

  Kako gore, tako i dole (i - obratno)

  Postoje lijepi primjeri na osnovu kojih na ‘mikrokosmičkom’ nivou možemo sagledati šta bi se moglo događati na ‘makrokosmičkom’ nivou, prema onoj čuvenoj hermetičkoj maksimi: kako gore, tako i dole. Ovdje ćemo morati koristiti malo imaginacije.

  Vratićemo se unazad nekih pedeset godina i zamisliti da na čelo jedne države uspjela da dođe grupa psihopata, koja je tako uspjela da zavlada i formira tzv. patokratiju, kao sistem vladavine. Nakon što su preuzeli kontrolu nad upravom, medijima, obrazovanjem i svim ostalim važnim institucijama, oni su polako počeli sa distribucijom psihopatološkog materijala koji je postepeno mijenjao stanje svijesti normalnih ljudi, te prouzrokovao kod njih tzv. ‘tanspersonalizaciju’ (ljepši izraz za ‘psihopatizaciju’). S obzirom da se tu radi o jednom podmuklom procesu kontaminacije svijesti, normalan čovjek to, naravno, nije u stanju primjetiti jer ima samo jednu svijest (koja je izvitoperena, kao što je izvitoperena i njegova percepcija). Naravno, taj čovjek će takođe imati svoj “pogled na svijet” kojeg će unaokolo širiti i promovisati, uvjeren da je ono što vidi – objektivna realnost, a svoja razmišljanja on će smatrati sasvim racionalnim.

  Istovremeno, patokratija će iz državnih biblioteka i knjižara eliminisati sve relevantne materijale koji sadrže informacije koje bi mogle rasvijetliti prirodu njihove svijesti i dinamiku manipulacije normalnih ljudi i tako narušiti status quo. Uz pomoć svega toga, kao i kontrole nad medijima, obrazovanjem, naukom itd. itd. oni će napraviti jednu vještačku životnu sredinu u kojoj će građanima biti kontrolisan “input” svih istinskih informacija dok će ih istovremeno izlagati uticaju psiho-patološkog materijala. Sve one koji pokazuju tendenciju za razmišljanjem svojom glavom, oni će ismijavati, diskreditovati, zatvarati ili likvidirati. Ukoliko bi se neko drznuo da sprovede naučno istraživanje koje bi rasvijetlilo pozadinu njihove manipulacije, automatski bi se našao u opasnosti da bude likvidiran. Naravno, ohrabrivaće se ona nauka i naučnici čija otkrića neće moći da naruše status quo u tom ljudskom društvu. Većina građana će nakon određenog vremena poprimiti neke psihopatske karakteristike. Međutim, i u toj takvoj jednoj kontrolisanoj sredini, na osnovu dostupnih ‘infomacija’, građani će formirati ‘svoje’ mišljenje o svemu, odnosno, ‘svoj’ pogled na svijet.

  Sada ćemo zamisliti da je jedna grupa psihologa primjetila ovaj fenomen i drznula se da ga malo dublje istraži, istovremeno zadržavajući svoju mentalnu higijenu. Oni tako uspijevaju i da proniknu u suštinu problematike i završe svoj naučni rad. I šta sad?! Kome ga pokazati, kome reći, i – kako, a istovremeno sačuvati živu glavu, s obzirom da je većina ljudi oko njih ‘transpersonalizirana’?!?

  U filmu Matriks, Morpheus kaže Neu: "Matriks je jedan sistem, Neo. Taj sistem je naš neprijatelj. Međutim, kad si unutra i kad gledaš oko sebe; šta ti vidiš? Poslovne ljude, učitelje, advokate, stolare… Umove upravo onih ljudi koje pokušavamo osloboditi. Međutim, sve dok mi to ne uspijemo, ovi ljudi će biti dio tog sistema, i to će ih činiti našim neprijateljima. Moraš da razumiješ; većina ovih ljudi nisu spremni da budu iskopčani. A mnogi od njih su toliko beznadežno zaglibili, toliko beznadežno zavisni od tog sistema, da će se oni boriti da bi ga zaštitili. Da li me slušaš, Neo, ili gledaš onu plavušu u crvenoj haljini? Oni će se boriti da bi ga zaštitili..."

  ***

  Naravno, u sličnoj situaciji zadesili su se i ovi gorepomenuti psiholozi. Neki od tih naučnika su odustali kad su vidjeli gdje ih put vodi i pobjegli natrag u "sretni život matriksa", neki su dospjeli u zatvor, neki su izgubili život a oni najistrajniji i najsposobniji su uspjeli da istraživanje privedu kraju, mada je nekoliko rukopisa tog naučnog materijala je bilo u međuvremenu uništeno. Da li su “normalni” ljudi u toj državi znali za to? Naravno da nisu, a pogotovo nisu dobili šansu da dođu u kontakt sa nalazima tih naučnika. Međutim, svi oni su istovremeno imali svoj pogled na svijet kojeg su smatrali istinskim i ljubomorno ga branili, istovremeno napadajući sve one koji misle drugačije.

  U jednoj kontrolisanoj životnoj sredini, pogled ljudi na svijet i realnost uopšte, takođe je kontrolisan. Ti ljudi, s tako izmanipulisanom sviješću postaju i ponašaju se kao agenti sistema (‘matriksa’) kojeg je uspostavila patokratija, odnosno, individue sa poremećenom psihom. Nije čudo što psiholozi u vezi sa svim tim takođe koriste pojam ‘fenomen’, kao što ga mi koristimo kad govorimo o nekim paranormalnim pojavama kao što su NLO i vanzemaljci?! Dakle, “normalni” ljudi bili su neprijatelji ovih psihologa. A psiholozi su istovremeno htjeli pomoći, kako tim ljudima individualno, tako i čovječanstvu uopšte.

  ***

  Mnogi ljudi pate od neuroze i ukoliko se po tom pitanju obrate doktoru, on će im kao predstavnik moderne medicine, koja se bavi kontrolom simptoma a ne liječenjem uzroka bolesti, u većini slučajeva propisati neki sedativ ili antidepresiv (koji imaju cijeli niz tzv. "sporednih efekata," od kojih se svaki slobodno može smatrati jednom posebnom bolešću.)

  Međutim, u psihologiji je poznata činjenica da čovjek koji živi ili radi s nekim psihopatom, odnosno, nalazi se izložen dejstvu psiho-patološkog materijala kojeg ovaj širi oko sebe, često obolijeva od neuroze. Čak bi se moglo reći da je neuroza simptom izloženosti nekom psiho-patološkom materijalu. Naravno, psiho-patološkom materijalu takođe može biti izloženo i cijelo jedno ljudsko društvo, ukoliko se ono nalazi pod vlašću patokratije.

  Pa, čak i većina čovječanstva, npr. - u slučaju da su mediji pod kontrolom patokratije! Hm, čini se da imamo upravo jedan takav slučaj, ovdje i sada.

  ***

  Ako se opet vratimo na onaj "mikrokosmos", i ordinaciju jednog od onih psihologa koji su pronikli u suštinu problema, možemo li zamisliti kako će se on ponašati kad mu se obrati za pomoć neka "traspersonalizovana" ("psihopatizirana") individua koja pati od neuroze usljed izloženosti psiho-patološkom materijalu koji se distribuira kroz državne kanale iz patokratskih izvora?! Dakle, jedini istinski tretman u takvom slučaju bi bio otkrivanje uzroka bolesti, "dekontaminacija" čovjekove psihe i reintegracija njegove ličnosti, međutim, stvar je veoma opasna jer pacijent (kao “agent matriksa”) može prijaviti doktora vlastima (patokratiji ili “nadzornicima matriksa”), kad mu ovaj otkrije pozadinu i uzroke njegovih problema. Ovdje psiholog mora do maksimuma koristiti nešto što se u gnostici naziva - “vanjska konsideracija”.

  Taj pojam podrazumijeva prilagođavanje čovjeka drugim ljudima, njihovom razumijevanju i zahtjevima, kako bi se olakšao život i sebi i njima. Ukratko rečeno, taj pojam takođe podrazumijeva da iskrenost sa svakim, može da podrazumijeva – propast. To ujedno znači i to da oni koji vide neki značajniji dio objektivne realnosti, ne smiju o tome svakome da pričaju jer u tom slučaju oni dovode u opasnost sebe, kao i svoju porodicu.

  Psiholog mora zaštititi sebe od svojih pacijenata a istovremeno pokušati da im pomogne. Tako će od njegove procjene sveukupnog mentalnog stanja pacijenta, njegovog načina razmišljanja i karakternih crta, zavisiti to da li će on tretirati njegovu neurozu liječenjem stvarnog uzroka tog problema ili će mu samo preporučiti neke medikamente koji bi trebali da ublaže simptome tog psihičkog poremećaja. I ne samo to, psiholog će morati biti veoma oprezan (koristiti do maksimuma "vanjsku konsideraciju") ne samo sa pacijentima, nego čak i sa članovima svoje porodice, rođacima, prijateljima i poznancima, jer će obično većina njih takođe spadati u “agente sistema” u svom ‘transpersonaliziranom’ stanju svijesti. Mnogi od njih bi ga bili u stanju prijaviti vlastima, uvjereni da to čine "za njegovo vlastito dobro" i dobro društva.

  [Čini se ni da ovi psiholozi koji su radili na istraživanju uloge psihopata u politici, ipak nisu bili potpuno svjesni razmijera problema s kojim su se suočili i kojeg su pokušali rasvijetliti?! Živeći u jednoj zatvorenoj sredini, oni su, - ili smatrali da postoje države i društva gdje se tako nešto ne dešava, ili su mislili da donošenjem njihovog naučnog rada u prave ruke i na pravo mjesto, on će biti i javno objavljen, jer se u njihovoj državi to ni u kom slučaju ne bi moglo desiti. Tako su oni jedan manuskript poslali u Vatikan, po kuriru koji je kobajagi išao tamo na turističko putovanje. Normalno, oni su smatrali da će oni koji se predstavljaju čovječanstvu kao "božji ambasadori" prepoznati značaj njihovih nalaza, te javno i objaviti to njihovo djelo, kako bi pomogli čovječanstvu u bitci protiv zla. Naravno, vatikanska patokratija je prepoznala značaj njihovih nalaza, tako da je i kurira i manuskript progutao mrak.

  Nakon toga, ovi psiholozi su u nekoliko navrata uspjeli dostaviti svoju knjigu u neke tzv. ‘demokratske’ zemlje, uključujući i SAD, međutim, lokalna patokratija (koja takođe uspješno radi i pod tzv. “demokratskim plaštom”) odmah je učinila sve potrebne radnje da do javnog objavljivanja te knjige nikada ne dođe. Nakon jednog dužeg vremena, tj. tek nedavno, taj manuskript je došao u ruke nekolicine normalnih i svjesnih ljudi, te je napokon i javno objavljen.]

  Naravno, u pokušaju da zamislimo sve ovo, nije nam potrebna nikakva bujna mašta. Ovaj slučaj sa ovom grupom naučnika, na čelu sa profesorom Lobačevskim, već se dogodio u našoj stvarnosti.

  ***

  Ako bi uzeli u obzir samo nekoliko psihopatskih osobina, kao i psiho-patoloških aktivnosti kao što su ratovi, ubijanje, nasilje, varanje, pohlepa, manipulacija, mučenje ljudi i životinja, itd. a onda poduzeli jednu tvrdu i objektivnu analizu informacija koje su nam poznate iz istorije ove planete kao i materijala koji se promoviše preko medija, u vidu kojekavih vijesti, komentara, drama, filmova, serija ili preko video-igara koje su namijenjene djeci, vidjećemo da je zastupljenost psiho-patološkog materijala prilično velika. Patokratija postavlja psiho-patološke ‘trendove’ i životne norme, dok ih normalan čovjek pokušava pratiti i zadovoljavati, smatrajući ih istinskim. Tako normalan čovjek živi u jednoj kontrolisanoj sredini, on u toj sredini formira svoje mišljenje o svemu, pa čak i o vanzemaljcima. Naravno, mogućnost da to "njegovo" mišljenje nema veze sa objektivnom realnošću, odnosno, da se tu radi samo o predubjeđenjima i vjerovanjima koja su uslovljena od strane sistema, njemu ne može pasti na pamet. Pored svega toga, on će još ismijavati i napadati sve one koji misle drugačije! Fenomen, zar ne?! Uz sve to, ljudi sa zdravim "instiktivnim supstratom", često će obolijevati od neuroze. (Moramo imati na umu da psihopate nisu ti koji se obraćaju doktoru za pomoć. Pomoć obično traže - njihove žrtve.)

  Bez obzira na to što živimo u jednoj kontrolisanoj životnoj sredini i što smo svi manje-više ‘transpersonalizirani’, - sve ovo se MOŽE vidjeti!

  ***

  Prilično je jasna činjenica da mi, kao ljudska bića, u ovako ‘hipnotisanom’ stanju, ne možemo lako vidjeti ni ovaj donji nivo manipulacije čovječanstva od strane individua s "greškom u mentalnom softveru" koji nam se odigrava pred nosom kroz cijelu našu istoriju sve do danas a kamo li neki viši oblik manipulacije, koji bi, da tako kažem, mogao biti "hiperdimenzionalan".

  Doduše, možda možemo pokušati zamisliti mogućnost da možda nismo na vrhu lanca ishrane, da postoje i druge oblasti egzistencije od kojih su neke više od ove naše, kao i neki entiteti koji nas manipulišu iz jedne negativne oblasti sa gornjeg sprata, da tako kažemo, s primarnim ciljem svoje ishrane. U ‘makrokosmičkom’ smislu, zamislićemo mogućnost da su oni u poređenju s ovim našim lokalnim “3D-psihopatama”, - “psihopate-na-kvadrat”, s obzirom da nemaju savijesti/osjećanja ali su daleko višeg stepena inteligencije. Nadalje, iz te njihove više oblasti egzistencije, oni nad našim vremenom mogu imati veoma lijep pregled, tako da nekima od nas mogu ‘daunlodirati’ kojekave vizije u smislu proročanstava u vezi budućih zbivanja na ovoj planeti, a mogu se i ubacivati u našu prošlost, pojavljivati se kao anđeli ili “bogovi”, pa…recimo…servirati nam i određene “duhovne istine” uz dimne i svjetlosne efekte, odnosno, religije (“mentalne okove”). Isto tako, ustoličiti određene psihopatske loze u smislu naših vladara, koje će ovi, kao individue koje operišu na sličnim frekvencijama, prilično lako mentalno kontrolisati, odnosno, uticati na njihove odluke i uspostavljanje opšteg sistema života na ovoj planeti.

  Kakav bi taj sistem bio, koji bi njima odgovarao?!

  Pa, on bi vjerovatno bio strogo zasnovan na materijalizmu, u ljudskom društvu bi se stvarale lažne norme ili vrijednosti "uspjeha" koje bi normalan čovjek trebao postići u svom životu, dok bi se istovremneo potrudili da se sve stvarne duhovne istine dovoljno izvitopere kako bi se pretvorile u svoju suprotnost ili da one jednostavno ne budu dostupne čovječanstvu.

  Nadalje, u takvom jednom sistemu, normalan čovjek bi trebao neprestano da živi u neizvjesnosti i strahu, na svjesnom ili podsvjesnom nivou, njega bi trebalo manipulisati da ulazi u sukobe kako sa drugima, tako i sa samim sobom itd. Dakle, formirali bi se uslovi da on svoju emocionalnu energiju neprekidno emituje u manjim ili većim količinama, kako bi se ‘oni odozgo’ mogli njome hraniti. Tako kontrolisana svijest čovječanstva rezultirala bi formiranjem jedne određene “koncenzus realnosti” koja sa onom objektivnom, ne bi imala skoro nikakave veze.

  Postoje i ljudi koji bez obzira na to sto su okruženi transpersonalizovanim individualma u ovoj psihopatiziranoj realnosti, istražuju ove aspekte manipulacije čovječanstva i koji se nalaze u sličnoj situaciji kao i oni već pomenuti psiholozi. Neki od njih usput odustaju kad vide gdje ih put vodi i kad ih slika onog dijela objektivne realnosti kojeg su u stanju da vide učini malodušnim, neke od njih i likvidiraju, dok drugi guraju dalje bez neke posebne anticipacije, jer jednostavno negdje u dubini svog bića osjećaju da ono što rade danas, mora imati određeni pozitivan efekat u budućnosti, u smislu popravljanja položaja čovječanstva, odnosno, njegovih šansi za opstanak i napredak. Oni su svjesni činjenice da je svako normalno ljudsko biće odgovorno ne samo za sebe, nego i za čovječanstvo uopšte. Njihovi nalazi takođe nisu lako dostupni, njihove knjige ne nalazimo u knjižarama a pogotovo među bestselerima. Za većinu njih malo ljudi je čulo, isto kao i za one psihologe, koji su se svojevremeno bavili istraživanjem jednog bitnog dijela realnosti u kojoj žive.

  Izgleda da je njihova suština jednostavno takva!? A kakva je vaša?!?

   

   


  Metafizika

  Planeta

  Prva Strana Vebsajta

  Forum